ข่าวสาร
Product Update - Valve
18 ก.ย. 2013
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

  • Added a new tag "Halloween 2013" to the Steam Workshop publish UI
  • Fixed the Flex target preview in the Steam Workshop item import tool
  • Fixed The Professor's Pineapple not drawing correctly for players in DirectX8
  • Updated the teamplay_round_win event to fill out the winreason and flagcaplimit fields
    Notes missed from Monday's update:
  • Updated Sentry Busters in Mann vs. Machine mode to damage teammates when they explode
  • Switched Windows clients to use SDL 2.0 for controller support which enables hot-plugging controllers and configuring them through Steam Big Picture settings

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002