ข่าวสาร
Client Update - Valve
9 ก.ค. 2013
A new Steam Client update has been released and will be automatically downloaded. The specific changes are listed below.

  • Fixed games crashing on startup for some users
  • Fixed modal dialogs occasionally crashing in Big Picture Mode

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002