ข่าวสาร
Product Release - Valve
4 ก.ค. 2013
The RPG classic Final Fantasy VII is Now Available on Steam!

In Midgar, a city controlled by the mega-conglomerate Shinra Inc., the No. 1 Mako Reactor has been blown up by a rebel group, AVALANCHE. AVALANCHE was secretly formed to wage a rebellion against Shinra Inc., an organisation which is absorbing Mako energy, destroying the natural resources of the planet. Cloud, a former member of Shinra's elite combat force, SOLDIER, was involved with the bombing of the Mako Reactor.

Can Cloud and AVALANCHE protect the planet from the huge, formidable enemy, Shinra Inc.?


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002