ข่าวสาร
Product Update - Valve
27 มิ.ย. 2013
An update to Thunder Wolves has been released:

- Added reconfigurable controls option
- Added invertable aim option
- Fixed resolution issues when using multiple monitors


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002