ข่าวสาร
Client Update - Valve
6 มิ.ย. 2013
A new Steam Client update has been released and will be automatically downloaded. The specific changes are listed below.

General:

- OSX: Fixed a crash for some users with certain USB devices connected
- Updated the P2P networking build for x64 Steamworks SDK
- Fixed a Steamworks SDK regression in getting DLC data for some apps

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002