ข่าวสาร
Product Update - Valve
21 พ.ค. 2013

Star Trek Online’s new expansion, Legacy of Romulus, is now available! In this expansion, players gain the ability to make Romulan characters and immerse themselves in new, story-driven missions written from the Romulan Republic’s point-of-view. Romulans have access to a full range of new Warbird ships, as well as new content throughout their career.

In addition, players can now create Klingon characters starting at level 1. All players also gain access to the new Nimbus III adventure zone, the new Nukara Strike Force endgame Reputation system, an improved trait system, and new user interface options.

For more information about all of Legacy of Romulus’s features, visit: www.legacyofromulus.com


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002