ข่าวสาร
Product Update - Valve
20 พ.ค. 2013
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

  • Added support for VR mode on OSX
  • Fixed a bad material on the HDMI Patch
  • Fixed a server crash on changelevel when the Replay system has been initialized but is not currently running
  • Fixed the Soldier's grenades being hidden when equipping the Full Metal Drill Hat and the Soldier's Sparkplug
  • Removed replay.cfg from depot and added replay_example.cfg to avoid clobbering user’s replay.cfg

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002