รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
16 พ.ค. 2013
A hotfix update has been released for X3: Albion Prelude 3.0, which fixes a crash that some users experienced after loading certain savegames.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002