ข่าวสาร
Product Release - Valve
2 พ.ค. 2013
3 New Starer Packs for Battle for Graxia are Now Available on Steam!

These new packs include immortals, a new Steam skin, Steam badge, soundtrack, coins and more!'
Starter Pack
Big Boost Pack
Super Boost Pack


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002