ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 พ.ค. 2013
Patch v1703
-[Quest] Fixed a choice in the side quest "An explosive plan" (Chapter 1)
-[Quest] Fixed a specific point during the side quest "The Coin killer" (Chapter 3)
-[Cut Scene] Fixed rare character disappearance during a specific cutscene (Chapter 2)
-[Graphic] Fixed positioning of certain characters (Chapter 2) - (Non retroactive)


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002