ข่าวสาร
Product Update - Valve
9 เม.ย. 2013
Patch 1.4.14.1 – Small content update today. Bear in mind that it might take a while before you’re able to purchase the DLC, depending on when it pops up in the Steam Store.

Content:
• Added new Versus DLC: Tower of Niflheim


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002