ข่าวสาร
Product Update - Valve
22 มี.ค. 2013
- Fixed being unable to complete the tutorial
- Fixed Random message not displaying the hero name
- Fixed Bot cheat commands not working
- Fixed Tower attack speed being too low
- Fixed Ward selection radius being too big

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002