แบบสำรวจฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Steam: September 2014

<< Back to Overview
Sort by:
DirectX 10/11 & Vista/Win7/Win8 details
DX 10/11 SYSTEMS (VISTA/WIN7/WIN8 & DX10/11 GPU)
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
 


WINDOWS VERSION
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
 
Windows 7 64 bit
52.92%
51.97%
51.29%
50.36%
50.07%
-0.29%

Windows 8.1 64 bit
16.06%
17.03%
18.61%
19.91%
21.45%
+1.54%

Windows 7
12.53%
12.84%
12.25%
12.41%
12.25%
-0.16%

Windows 8 64 bit
8.87%
8.43%
8.65%
8.24%
7.94%
-0.30%

Windows XP 32 bit
4.82%
5.16%
4.91%
5.11%
4.66%
-0.45%

Windows Vista 64 bit
2.30%
2.11%
1.93%
1.68%
1.47%
-0.21%

Windows Vista 32 bit
1.21%
1.14%
1.06%
0.98%
0.88%
-0.10%

Windows 8.1
0.43%
0.48%
0.50%
0.53%
0.55%
+0.02%

Windows 8
0.47%
0.49%
0.46%
0.45%
0.42%
-0.03%

Windows XP 64 bit
0.31%
0.28%
0.26%
0.26%
0.25%
-0.01%

Other
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.00%