ข่าวสาร

Windows, Mac and Linux Use the dropdown to filter by platform or view combined stats.
April 2017 (click line item to see more detail)
ITEM
MOST POPULAR
PERCENTAGE
CHANGE
OS Version
Windows 10 64 bit 
50.08% 
-0.07% 

 
Windows
96.13%
+0.08% 

Windows 10 64 bit
50.08%
-0.07%

Windows 7 64 bit
30.86%
+0.89%

Windows 8.1 64 bit
7.41%
-0.31%

Windows 7
4.56%
-0.21%

Windows 10
0.99%
-0.06%

Windows XP 32 bit
0.89%
-0.05%

Windows 8 64 bit
0.89%
-0.06%

Windows 8.1
0.21%
-0.01%

Windows Vista 32 bit
0.09%
-0.01%

Windows 8
0.08%
-0.01%

 
OSX
2.99%
-0.12% 

MacOS 10.12.4 64 bit
0.76%
+0.71%

MacOS 10.12.3 64 bit
0.72%
-0.59%

MacOS 10.11.6 64 bit
0.56%
-0.05%

MacOS 10.10.5 64 bit
0.35%
-0.03%

MacOS 10.9.5 64 bit
0.10%
-0.02%

MacOS 10.12.2 64 bit
0.09%
-0.07%

MacOS 10.12.0 64 bit
0.08%
-0.02%

MacOS 10.12.1 64 bit
0.07%
-0.03%

MacOS 10.11.5 64 bit
0.05%
-0.01%

 
Linux
0.76%
-0.01% 

Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bit
0.23%
+0.01%

Linux 64 bit
0.08%
-0.01%

Linux Mint 18.1 Serena 64 bit
0.07%
0.00%

Ubuntu 16.10 64 bit
0.06%
-0.02%

System RAM
8 GB 
36.55% 
+1.01% 

Less than 512 MB
0.00%
0.00%

512 Mb to 999 MB
0.07%
0.00%

1 GB
0.89%
-0.05%

2 GB
4.93%
-0.26%

3 GB
8.38%
-0.09%

4 GB
18.70%
-0.38%

5 GB
0.85%
-0.06%

6 GB
3.85%
-0.12%

7 GB
2.69%
+0.02%

8 GB
36.55%
+1.01%

9 GB
0.05%
0.00%

10 GB
0.29%
0.00%

11 GB
0.21%
0.00%

12 GB and higher
22.53%
-0.07%

Intel CPU Speeds
2.3 Ghz to 2.69 Ghz 
20.04% 
-0.28% 

Below 1.4 Ghz
0.56%
-0.01%

1.4 Ghz to 1.49 Ghz
0.50%
-0.01%

1.5 Ghz to 1.69 Ghz
2.55%
-0.03%

1.7 Ghz to 1.99 Ghz
3.38%
-0.10%

2.0 Ghz to 2.29 Ghz
6.85%
-0.24%

2.3 Ghz to 2.69 Ghz
20.04%
-0.28%

2.7 Ghz to 2.99 Ghz
9.04%
+0.22%

3.0 Ghz to 3.29 Ghz
14.45%
+0.38%

3.3 Ghz to 3.69 Ghz
18.17%
+0.04%

3.7 Ghz and above
4.76%
+0.13%

Physical CPUs
4 cpus 
50.11% 
+0.51% 

1 cpu
1.62%
-0.01%

2 cpus
44.00%
-0.45%

3 cpus
2.39%
-0.08%

4 cpus
50.11%
+0.51%

5 cpus
0.01%
0.00%

6 cpus
1.41%
-0.04%

7 cpus
0.00%
0.00%

8 cpus
0.40%
+0.05%

10 cpus
0.01%
0.00%

12 cpus
0.02%
0.00%

14 cpus
0.00%
0.00%

16 cpus
0.01%
0.00%

18 cpus
0.00%
0.00%

20 cpus
0.00%
0.00%

22 cpus
0.00%
0.00%

24 cpus
0.00%
0.00%

28 cpus
0.00%
0.00%

36 cpus
0.00%
0.00%

VRAM
1024 MB 
32.34% 
-0.34% 

256 MB
1.48%
-0.07%

512 MB
6.20%
-0.25%

768 MB
1.87%
+0.09%

1024 MB
32.34%
-0.34%

2047 MB
23.26%
+0.37%

2048 MB
2.14%
-0.23%

3071 MB
1.94%
+0.23%

3072 MB
0.79%
-0.05%

4095 MB
8.20%
+0.76%

4096 MB
3.77%
-0.73%

6143 MB
2.27%
+0.44%

6144 MB
1.62%
-0.24%

8191 MB
2.62%
+0.53%

8192 MB
1.92%
-0.35%

Other
9.59%
+0.37%

Primary Display Resolution
1920 x 1080 
46.17% 
+0.91% 

1024 x 768
1.43%
-0.01%

1280 x 720
0.63%
-0.04%

1280 x 768
0.30%
0.00%

1280 x 800
1.41%
-0.05%

1280 x 1024
3.60%
-0.12%

1360 x 768
2.69%
-0.04%

1366 x 768
22.97%
-0.29%

1440 x 900
4.38%
-0.01%

1536 x 864
0.86%
-0.06%

1600 x 900
5.69%
-0.06%

1680 x 1050
3.35%
-0.15%

1920 x 1080
46.17%
+0.91%

1920 x 1200
1.13%
-0.05%

2560 x 1080
0.55%
-0.01%

2560 x 1440
2.00%
+0.02%

3440 x 1440
0.25%
0.00%

3840 x 2160
0.82%
+0.04%

Other
1.77%
-0.06%

Multi-Monitor Desktop Resolution
3840 x 1080 
32.48% 
+0.07% 

1920 x 2160
0.52%
-0.01%

2390 x 768
0.39%
-0.01%

2560 x 1024
0.60%
0.00%

2640 x 1024
0.22%
-0.04%

2646 x 1024
0.56%
-0.02%

2720 x 1024
0.26%
+0.01%

2726 x 768
0.47%
+0.01%

2732 x 768
0.63%
-0.01%

2806 x 900
0.43%
0.00%

2880 x 900
0.38%
0.00%

2880 x 1024
0.30%
+0.01%

2880 x 1800
0.22%
+0.01%

2944 x 1080
1.13%
+0.01%

2960 x 1050
0.65%
-0.01%

2966 x 900
0.35%
+0.01%

3000 x 1920
0.39%
+0.02%

3040 x 900
0.24%
+0.01%

3046 x 1050
0.37%
+0.02%

3120 x 1050
0.26%
-0.02%

3200 x 900
0.54%
-0.02%

3200 x 1080
6.25%
-0.11%

3200 x 1200
0.39%
+0.01%

3280 x 1050
0.26%
0.00%

3280 x 1080
1.78%
+0.05%

3286 x 1080
2.97%
+0.15%

3360 x 1050
0.72%
-0.05%

3360 x 1080
2.92%
-0.04%

3520 x 1080
2.70%
-0.05%

3520 x 1200
0.41%
+0.01%

3600 x 1080
4.64%
-0.25%

3600 x 1086
0.27%
+0.04%

3600 x 1200
0.26%
-0.05%

3840 x 1080
32.48%
+0.07%

3840 x 1081
0.21%
+0.21%

3840 x 1200
2.16%
-0.02%

3840 x 2160
0.61%
+0.02%

4240 x 1440
0.21%
-0.02%

4480 x 1080
0.94%
+0.02%

4480 x 1440
2.94%
-0.02%

5120 x 1080
0.29%
-0.02%

5120 x 1440
0.67%
-0.02%

5120 x 2880
0.29%
+0.02%

5360 x 1440
0.28%
+0.01%

5760 x 1080
2.49%
-0.05%

5760 x 1200
0.23%
0.00%

5760 x 2160
1.14%
+0.10%

6400 x 1440
0.34%
-0.01%

7680 x 2160
0.35%
+0.01%

Other
21.89%
+0.19%

Microphones
Yes 
62.78% 
-0.57% 

Yes
62.78%
-0.57%

Unknown
18.61%
+0.59%

No
18.61%
-0.02%

Language
English 
41.80% 
-1.26% 

English
41.80%
-1.26%

Russian
14.34%
-0.54%

Simplified Chinese
13.97%
+2.32%

Spanish
5.38%
-0.01%

German
3.92%
-0.14%

Brazilian Portuguese
3.85%
-0.15%

French
3.18%
-0.10%

Polish
2.20%
-0.09%

Turkish
1.76%
-0.01%

Thai
1.62%
+0.18%

Korean
1.39%
+0.11%

Japanese
1.02%
-0.04%

Traditional Chinese
0.85%
-0.03%

Italian
0.83%
-0.04%

Portuguese
0.65%
0.00%

Czech
0.62%
-0.03%

Swedish
0.45%
-0.03%

Hungarian
0.43%
-0.01%

Dutch
0.42%
-0.03%

Danish
0.32%
-0.02%

Romanian
0.26%
0.00%

Finnish
0.23%
-0.02%

Norwegian
0.18%
-0.02%

Ukrainian
0.17%
-0.02%

Greek
0.11%
-0.01%

Bulgarian
0.07%
+0.01%

Unknown
0.00%
0.00%

Free Hard Drive Space
250 GB to 499 GB 
25.20% 
-0.06% 

Less than 10 GB
1.34%
-0.01%

10 GB to 99 GB
19.29%
+0.31%

100 GB to 249 GB
24.57%
+0.28%

250 GB to 499 GB
25.20%
-0.06%

500 GB to 749 GB
12.61%
-0.23%

750 GB to 999 GB
9.60%
-0.22%

Above 1 TB
7.37%
-0.09%

Total Hard Drive Space
Above 1 TB 
32.84% 
+0.79% 

Less than 10 GB
0.00%
-0.01%

10 GB to 99 GB
1.03%
-0.03%

100 GB to 249 GB
9.11%
+0.01%

250 GB to 499 GB
25.42%
-0.35%

500 GB to 749 GB
6.74%
-0.15%

750 GB to 999 GB
24.84%
-0.27%

Above 1 TB
32.84%
+0.79%

Network Speed
Unspecified 
43.90% 
+0.53% 

Unspecified
43.90%
+0.53%

33.6 Kbps
1.67%
-0.08%

56.0 Kbps
2.49%
-0.07%

112.0 Kbps
0.90%
-0.02%

256.0 Kbps
2.92%
-0.04%

768.0 Kbps
3.34%
-0.09%

1,024.0 Kbps
3.93%
+0.03%

2,048.0 Kbps
16.50%
-0.18%

10,000.0 Kbps
24.35%
-0.09%

VR Headsets
HTC Vive 
0.23% 
-0.01% 

HTC Vive
0.23%
-0.01%

Oculus Rift
0.13%
0.00%

Oculus Rift DK2
0.02%
0.00%

Oculus Rift DK1
0.00%
0.00%

Other Settings
SSE2 
100.00% 
0.00% 

FCMOV
100.00%
0.00%

SSE2
100.00%
0.00%

SSE3
99.97%
0.00%

LAHF / SAHF
99.73%
0.00%

CMPXCHG16B
99.66%
+0.02%

NTFS
95.97%
+0.09%

PrefetchW
95.86%
+0.10%

SSSE3
93.67%
+0.22%

SSE4.1
89.61%
+0.43%

SSE4.2
87.10%
+0.52%

AVX
76.52%
+0.82%

AES
72.88%
+1.07%

HyperThreading
55.20%
+0.01%

SSE4a
18.91%
-0.07%