ข่าวสาร

Windows, Mac and Linux Use the dropdown to filter by platform or view combined stats.
August 2017 (click line item to see more detail)
ITEM
MOST POPULAR
PERCENTAGE
CHANGE
OS Version
Windows 10 64 bit 
50.03% 
+0.44% 

 
Windows
96.30%
+0.18% 

Windows 10 64 bit
50.03%
+0.44%

Windows 7 64 bit
35.01%
+2.10%

Windows 8.1 64 bit
6.01%
-0.65%

Windows 7
3.12%
-0.96%

Windows 8 64 bit
0.65%
-0.15%

Windows 10
0.63%
-0.27%

Windows XP 32 bit
0.54%
-0.23%

Windows 8.1
0.13%
-0.07%

Windows Vista 32 bit
0.05%
-0.02%

 
OSX
3.03%
-0.03% 

MacOS 10.12.6 64 bit
1.04%
+0.91%

MacOS 10.12.5 64 bit
0.67%
-0.74%

MacOS 10.11.6 64 bit
0.46%
-0.02%

MacOS 10.10.5 64 bit
0.28%
-0.04%

MacOS 10.12.4 64 bit
0.13%
-0.05%

MacOS 10.9.5 64 bit
0.08%
-0.01%

MacOS 10.12.3 64 bit
0.08%
-0.03%

MacOS 10.12.0 64 bit
0.05%
-0.01%

 
Linux
0.63%
-0.11% 

Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bit
0.13%
-0.09%

Ubuntu 17.04 64 bit
0.09%
-0.01%

Linux 64 bit
0.07%
-0.02%

Ubuntu 16.04.3 LTS 64 bit
0.06%
+0.06%

System RAM
8 GB 
42.77% 
+4.00% 

Less than 512 MB
0.00%
0.00%

512 Mb to 999 MB
0.03%
-0.03%

1 GB
0.52%
-0.28%

2 GB
3.30%
-1.15%

3 GB
6.27%
-1.63%

4 GB
14.96%
-3.11%

5 GB
0.66%
-0.13%

6 GB
3.23%
-0.29%

7 GB
2.33%
-0.29%

8 GB
42.77%
+4.00%

9 GB
0.04%
0.00%

10 GB
0.29%
0.00%

11 GB
0.18%
-0.02%

12 GB and higher
25.39%
+2.91%

Intel CPU Speeds
3.3 Ghz to 3.69 Ghz 
20.83% 
+1.80% 

Below 1.4 Ghz
0.43%
-0.13%

1.4 Ghz to 1.49 Ghz
0.36%
-0.13%

1.5 Ghz to 1.69 Ghz
1.85%
-0.58%

1.7 Ghz to 1.99 Ghz
2.53%
-0.65%

2.0 Ghz to 2.29 Ghz
5.04%
-1.17%

2.3 Ghz to 2.69 Ghz
17.31%
-1.46%

2.7 Ghz to 2.99 Ghz
10.74%
+0.53%

3.0 Ghz to 3.29 Ghz
17.60%
+2.30%

3.3 Ghz to 3.69 Ghz
20.83%
+1.80%

3.7 Ghz and above
5.74%
+0.82%

Physical CPUs
4 cpus 
57.36% 
+5.92% 

1 cpu
1.28%
-0.25%

2 cpus
36.91%
-5.79%

3 cpus
2.21%
-0.09%

4 cpus
57.36%
+5.92%

5 cpus
0.01%
0.00%

6 cpus
1.59%
+0.13%

7 cpus
0.00%
0.00%

8 cpus
0.59%
+0.07%

10 cpus
0.01%
0.00%

11 cpus
0.00%
0.00%

12 cpus
0.02%
0.00%

13 cpus
0.00%
0.00%

14 cpus
0.00%
0.00%

16 cpus
0.01%
0.00%

18 cpus
0.00%
0.00%

20 cpus
0.00%
0.00%

22 cpus
0.00%
0.00%

24 cpus
0.00%
0.00%

28 cpus
0.00%
0.00%

Video Card Description
NVIDIA GeForce GTX 1060 
6.30% 
+6.30% 

NVIDIA GeForce GTX 1060
6.30%
+6.30%

NVIDIA GeForce GTX 960
5.69%
+5.69%

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
5.22%
+5.22%

NVIDIA GeForce GTX 970
4.32%
+4.32%

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
3.39%
+3.39%

NVIDIA GeForce GTX 1070
3.18%
+3.18%

NVIDIA GeForce GTX 950
2.15%
+2.15%

NVIDIA GeForce GTX 960M
2.11%
+2.11%

NVIDIA GeForce GTX 1050
2.10%
+2.10%

Intel HD Graphics 4000
1.90%
+1.90%

NVIDIA GeForce GTX 1080
1.63%
+1.63%

NVIDIA GeForce GT 730
1.56%
+1.56%

NVIDIA GeForce GTX 760
1.54%
+1.54%

Intel Haswell
1.37%
+1.37%

NVIDIA GeForce GTX 750
1.31%
+1.31%

NVIDIA GeForce GT 720M
1.22%
+1.22%

NVIDIA GeForce GTX 660
1.20%
+1.20%

NVIDIA GeForce GTX 650
1.14%
+1.14%

Intel HD Graphics 3000
1.09%
+1.09%

NVIDIA GeForce GTX 950M
1.08%
+1.08%

NVIDIA GeForce GT 630
0.89%
+0.89%

NVIDIA GeForce 940M
0.87%
+0.87%

AMD Radeon HD 7900 Series
0.86%
+0.86%

AMD Radeon R7 Graphics
0.86%
+0.86%

Intel Ivy Bridge
0.86%
+0.86%

AMD Radeon HD 7700 Series
0.84%
+0.84%

AMD Radeon HD 8800 Series
0.81%
+0.81%

Intel Valleyview Baytrail
0.79%
+0.79%

AMD Radeon RX 480
0.78%
+0.78%

NVIDIA GeForce GTX 980
0.75%
+0.75%

NVIDIA GeForce GTX 770
0.75%
+0.75%

Intel HD Graphics 4600
0.75%
+0.75%

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
0.74%
+0.74%

Intel HD Graphics 5500
0.72%
+0.72%

AMD Radeon HD 7800 Series
0.71%
+0.71%

NVIDIA GeForce 840M
0.68%
+0.68%

AMD Radeon R5 Graphics
0.66%
+0.66%

Intel HD Graphics 520
0.62%
+0.62%

NVIDIA GeForce 920M
0.60%
+0.60%

NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
0.60%
+0.60%

NVIDIA GeForce GTX 860M
0.59%
+0.59%

NVIDIA GeForce GTX 970M
0.59%
+0.59%

NVIDIA GeForce 210
0.59%
+0.59%

AMD Radeon R7 300 Series
0.57%
+0.57%

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
0.54%
+0.54%

AMD Radeon HD 8500 Series
0.52%
+0.52%

AMD Radeon HD 8470D
0.49%
+0.49%

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
0.49%
+0.49%

Intel Sandy Bridge
0.49%
+0.49%

AMD Radeon R9 380 Series
0.48%
+0.48%

NVIDIA GeForce GT 740M
0.47%
+0.47%

Intel HD Graphics 530
0.46%
+0.46%

NVIDIA GeForce GTX 850M
0.44%
+0.44%

AMD Radeon R9 200 Series
0.44%
+0.44%

NVIDIA GeForce GTS 450
0.44%
+0.44%

AMD Radeon RX 460
0.43%
+0.43%

Intel HD Graphics 2000
0.43%
+0.43%

AMD Radeon R9 390 Series
0.39%
+0.39%

Intel Cherryview Cherrytrail
0.37%
+0.37%

NVIDIA GeForce GT 740
0.37%
+0.37%

NVIDIA GeForce GT 610
0.37%
+0.37%

Intel HD Graphics 6000
0.36%
+0.36%

Intel Iris Graphics 6100
0.36%
+0.36%

NVIDIA GeForce GT 640
0.34%
+0.34%

ATI Radeon HD 5450
0.32%
+0.32%

Intel HD Graphics 4400
0.32%
+0.32%

AMD Radeon RX 470
0.32%
+0.32%

AMD Radeon HD 8370D
0.31%
+0.31%

NVIDIA GeForce 9500 GT
0.30%
+0.30%

Intel Ironlake Arrandale
0.30%
+0.30%

ATI Mobility Radeon HD 5000 Series
0.30%
+0.30%

AMD Radeon R7 200 Series
0.29%
+0.29%

NVIDIA GeForce GTX 965M
0.29%
+0.29%

NVIDIA GeForce GT 430
0.29%
+0.29%

AMD Radeon R5 M330
0.29%
+0.29%

NVIDIA GeForce 9600 GT
0.29%
+0.29%

NVIDIA GeForce GTX 980M
0.29%
+0.29%

NVIDIA GeForce GTX 780
0.29%
+0.29%

ATI Radeon HD 5700 Series
0.28%
+0.28%

AMD Radeon HD 6800 Series
0.28%
+0.28%

Intel HD Graphics 5000
0.27%
+0.27%

Intel HD Graphics 620
0.27%
+0.27%

AMD Radeon HD 6570
0.26%
+0.26%

AMD Radeon HD 6670
0.26%
+0.26%

NVIDIA GeForce GT 750M
0.26%
+0.26%

NVIDIA GeForce GTX 670
0.25%
+0.25%

NVIDIA GeForce GT 630M
0.25%
+0.25%

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
0.24%
+0.24%

NVIDIA GeForce GT 220
0.23%
+0.23%

NVIDIA GeForce GT 440
0.23%
+0.23%

Intel Iris Graphics 5100
0.23%
+0.23%

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
0.23%
+0.23%

NVIDIA GeForce 9800 GT
0.23%
+0.23%

AMD Radeon HD 8600 Series
0.23%
+0.23%

NVIDIA GeForce 940MX
0.22%
+0.22%

NVIDIA GeForce GT 710
0.22%
+0.22%

NVIDIA GeForce GTX 745
0.21%
+0.21%

NVIDIA GeForce GTS 250
0.21%
+0.21%

Intel HD Graphics 630
0.20%
+0.20%

NVIDIA GeForce GTX 560
0.20%
+0.20%

NVIDIA GeForce GT 650M
0.20%
+0.20%

AMD Radeon R4 Graphics
0.19%
+0.19%

AMD Radeon HD 6450
0.19%
+0.19%

NVIDIA GeForce GT 540M
0.19%
+0.19%

AMD Radeon HD 6700 Series
0.18%
+0.18%

NVIDIA GeForce GTX 680
0.17%
+0.17%

NVIDIA GeForce GT 240
0.17%
+0.17%

NVIDIA GeForce 930M
0.17%
+0.17%

AMD Radeon HD 7480D
0.17%
+0.17%

NVIDIA GeForce 610M
0.17%
+0.17%

Intel G41 Express Chipset
0.16%
+0.16%

Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family
0.15%
+0.15%

Other
12.71%
-87.29%

VRAM
1024 MB 
28.11% 
-2.97% 

256 MB
0.91%
-0.43%

512 MB
4.63%
-1.13%

768 MB
1.52%
-0.27%

1024 MB
28.11%
-2.97%

2047 MB
26.86%
+2.25%

2048 MB
0.94%
-0.16%

3071 MB
3.67%
+0.66%

4095 MB
13.76%
+2.45%

4096 MB
1.07%
-0.14%

6143 MB
4.80%
+1.05%

8191 MB
5.21%
+0.93%

11263 MB
0.61%
+0.61%

Other
7.90%
-2.88%

Primary Display Resolution
1920 x 1080 
54.28% 
+5.50% 

1024 x 768
1.06%
-0.27%

1280 x 720
0.52%
-0.08%

1280 x 768
0.24%
-0.04%

1280 x 800
1.13%
-0.21%

1280 x 1024
2.90%
-0.35%

1360 x 768
2.36%
-0.22%

1366 x 768
17.85%
-3.68%

1440 x 900
4.15%
-0.16%

1536 x 864
0.66%
-0.10%

1600 x 900
4.76%
-0.67%

1680 x 1050
3.11%
-0.08%

1920 x 1080
54.28%
+5.50%

1920 x 1200
1.02%
-0.01%

2560 x 1080
0.69%
+0.08%

2560 x 1440
2.66%
+0.50%

3440 x 1440
0.28%
+0.02%

3840 x 2160
0.90%
+0.04%

Other
1.44%
-0.25%

Multi-Monitor Desktop Resolution
3840 x 1080 
33.82% 
+0.97% 

1920 x 1848
0.21%
+0.21%

1920 x 2160
0.58%
0.00%

2390 x 768
0.24%
-0.12%

2560 x 1024
0.52%
-0.05%

2640 x 1024
0.22%
+0.22%

2646 x 1024
0.47%
-0.04%

2726 x 768
0.43%
-0.03%

2732 x 768
0.57%
-0.06%

2806 x 900
0.37%
-0.09%

2880 x 900
0.34%
-0.01%

2880 x 1024
0.25%
-0.05%

2880 x 1800
0.23%
+0.02%

2944 x 1080
1.08%
+0.01%

2960 x 900
0.21%
+0.21%

2960 x 1050
0.52%
-0.08%

2966 x 900
0.32%
-0.04%

3000 x 1920
0.38%
+0.01%

3040 x 900
0.22%
-0.03%

3046 x 1050
0.29%
-0.05%

3120 x 1050
0.25%
0.00%

3200 x 900
0.46%
-0.03%

3200 x 1080
5.98%
+0.04%

3200 x 1200
0.33%
-0.02%

3280 x 1080
1.72%
+0.01%

3286 x 1080
2.75%
-0.06%

3360 x 1050
0.66%
-0.06%

3360 x 1080
3.03%
+0.05%

3520 x 1080
2.69%
-0.04%

3520 x 1200
0.32%
-0.06%

3600 x 1080
4.51%
+0.03%

3600 x 1086
0.26%
+0.05%

3600 x 1200
0.25%
-0.04%

3840 x 1080
33.82%
+0.97%

3840 x 1081
0.25%
+0.01%

3840 x 1086
0.23%
+0.23%

3840 x 1089
0.21%
+0.21%

3840 x 1200
1.91%
-0.09%

3840 x 2160
0.58%
-0.06%

4240 x 1440
0.24%
-0.01%

4480 x 1080
0.96%
+0.03%

4480 x 1440
3.47%
+0.34%

5120 x 1080
0.30%
-0.01%

5120 x 1440
0.77%
0.00%

5120 x 2880
0.29%
-0.04%

5360 x 1440
0.30%
-0.01%

5760 x 1080
2.43%
-0.01%

5760 x 2160
1.28%
+0.05%

6400 x 1440
0.39%
+0.01%

7680 x 2160
0.40%
+0.03%

Other
21.52%
-1.06%

Microphones
Yes 
98.50% 
+21.37% 

Yes
98.50%
+21.37%

Unknown
0.84%
-10.34%

No
0.67%
-11.03%

Language
English 
38.56% 
-1.97% 

English
38.56%
-1.97%

Simplified Chinese
21.63%
+4.99%

Russian
12.27%
-0.49%

Spanish
4.77%
-0.84%

German
4.02%
+0.36%

Brazilian Portuguese
3.53%
-0.56%

French
2.76%
-0.21%

Korean
2.04%
-0.44%

Polish
1.98%
-0.04%

Turkish
1.94%
+0.08%

Thai
0.95%
-0.25%

Traditional Chinese
0.83%
-0.12%

Japanese
0.71%
-0.18%

Italian
0.70%
-0.09%

Portuguese
0.60%
-0.02%

Czech
0.54%
-0.02%

Hungarian
0.39%
-0.03%

Swedish
0.38%
0.00%

Dutch
0.33%
-0.07%

Danish
0.29%
+0.02%

Finnish
0.22%
+0.01%

Norwegian
0.15%
-0.01%

Romanian
0.15%
-0.07%

Ukrainian
0.14%
-0.01%

Greek
0.07%
-0.03%

Bulgarian
0.04%
-0.02%

Unknown
0.00%
0.00%

Free Hard Drive Space
100 GB to 249 GB 
24.97% 
+0.32% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Less than 10 GB
1.18%
-0.15%

10 GB to 99 GB
19.46%
-0.21%

100 GB to 249 GB
24.97%
+0.32%

250 GB to 499 GB
24.56%
-0.21%

500 GB to 749 GB
12.50%
+0.20%

750 GB to 999 GB
8.80%
-0.89%

Above 1 TB
8.54%
+0.95%

Total Hard Drive Space
Above 1 TB 
41.90% 
+6.17% 

Unspecified
0.00%
0.00%

Less than 10 GB
0.00%
0.00%

10 GB to 99 GB
0.64%
-0.32%

100 GB to 249 GB
7.92%
-1.15%

250 GB to 499 GB
20.54%
-3.53%

500 GB to 749 GB
5.99%
-0.37%

750 GB to 999 GB
23.00%
-0.80%

Above 1 TB
41.90%
+6.17%

Network Speed
Unspecified 
98.45% 
+34.16% 

Unspecified
98.45%
+34.16%

33.6 Kbps
0.05%
-0.96%

56.0 Kbps
0.06%
-1.44%

112.0 Kbps
0.03%
-0.51%

256.0 Kbps
0.08%
-1.72%

768.0 Kbps
0.09%
-2.01%

1,024.0 Kbps
0.11%
-2.41%

2,048.0 Kbps
0.47%
-10.15%

10,000.0 Kbps
0.66%
-14.96%

VR Headsets
HTC Vive 
0.23% 
0.00% 

HTC Vive
0.23%
0.00%

Oculus Rift
0.19%
+0.05%

Oculus Rift DK2
0.02%
0.00%

Oculus Rift DK1
0.00%
0.00%

Other Settings
SSE2 
100.00% 
0.00% 

FCMOV
100.00%
0.00%

SSE2
100.00%
0.00%

SSE3
99.99%
+0.01%

LAHF / SAHF
99.90%
+0.11%

CMPXCHG16B
99.82%
+0.10%

PrefetchW
96.18%
+0.28%

NTFS
96.17%
+0.22%

SSSE3
95.04%
+0.75%

SSE4.1
92.20%
+1.57%

SSE4.2
90.24%
+1.88%

AVX
81.81%
+3.95%

AES
79.02%
+4.10%

HyperThreading
54.36%
-0.20%

SSE4a
17.01%
-1.16%