Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (673 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 31 ส.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เล่น Puzzle Pirates

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (68)

16 มกราคม

Frozen Solid!


As Ol' Man Winter tightens his frozen grip on the oceans, tis time build up the fire, pass the rum jug and dig into Ice Mystery Boxes! Ye'll need to thaw these Ice Boxes by the fire* before ye can enjoy this year's bounty o' prizes.

This year's Ice Mystery Boxes include Ice Blue furniture, clothing, trinkets, ships, pets and familiars! Open the boxes to find White Elephants, Ice Blue Penguins, Ice Blue Octopus, and new Navy and Ice Blue Parrots with Musketeer Hats! Ye may also thaw out Ice Blue furniture or Ice Blue painted Cutters, War Frigates or Baghlahs! Once ye get the Ice Box open, be sure to check for any chroma, trinkets or clothing that may be frozen to the bottom!

For more information about the full contents of the 2015 Ice Mystery Box, as well as the official rules, please click here. The Ice Mystery Boxes are only available for a limited time, so thaw one out today!

From now until 3:00 PM PST on January 26, 2015 you'll earn a free Ice Mystery Box for every $9.99 you spend on doubloons, or every month of subscription time you purchase!

*Not too close to the fire. Ye'll not want to have yer prizes go up in smoke!

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

2 มกราคม

Monthly Reward and Prepare the Cannons!


Own a subscription or make a purchase of $9.99 or more in January to receive a tabletop model xebec! This is the eleventh ship in the model ship series.


Ring in the new year with the merry sound of cannon fire! Tis the season to get everything ship shape for the coming year, so start by dusting off yer pillaging skills! Earn yer January Seal o'Piracy by completing 10 sea battles against brigands and 10 sea battles against barbarians.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Brace yourself for swashbuckling puzzle action as you pillage your way to glory across the briny deep!
Create and customize a pirate, collect booty, and join a player-run crew of cutthroats! Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!

Key features

 • Co-operative Piracy: Sail the seas with your friends and pillage brigands and merchants aboard your very own pirate ship!
 • A Plethora of Puzzles: Play more than 20 puzzles and mini-games, representing various piratey exploits, such as Swordfighting and Sailing!
 • Sail to Adventure!: Explore a living world filled with thousands of other players! Hunt dangerous Sea Monsters and voyage to lost treasure-filled realms, such as the Haunted Seas!
 • Booty!: Customize your pirate with a bounty of different clothing items and equipment!
 • Player-Run Economy: Run your own shop and produce weapons, ships and other goods for sale. Band crews together under a mighty “Pirate Flag” and become governor of a pirate haven.
 • Free to Play!: Puzzle Pirates is free to play, no subscription is required to enjoy everything the game has to offer!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows 98, ME, 2000, XP and Vista, 7
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
46 จาก 60 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2014
i have lost complete control of my life
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
21 จาก 29 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
26.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2014
My childhood
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 19 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 สิงหาคม 2014
Somebody break out the lube..Ya, once in a life time game. I can honestly say that there is no game in history that is as versatile as PP. Pirates covers every single aspect of a successful and fun game. The developer Three Rings must have set their sights on something special when creating this game, and with out a doubt they have surpassed all expectations by creating perfection.


Bravo Puzzle Pirates
Bravo Three Rings

Arrrrr (pirate for play this game.)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
311.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2014
This game sure is unique. A MMO game where just about every task you do is a puzzle game. Of course being a game about pirates, there are plenty PvP puzzles as well. Don't let the cartoon-like graphics fool you, it really isn't a game just for kids. But speaking of the graphics, there are quite dated... But that's understandable with the game being so old. All things considered I think the game is worth a shot. Especially if you enjoy puzzle games. Afterall, it's free. There are micropayments but noone is forcing you to spend real money on this game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 17 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
The game features are usually locked behind some kind of paywall. That said, you can still do some of the basics without paying. But BE WARNED: the company requires you to pay money to them or have your account deleted after 6 weeks of inactivity, no matter how many ships and items you have on your character. I paid and was still deleted, lost an entire clan and ships.

Overall, I can't recommend this game for the following reasons:
- Account uncertainty
- The need more microtransactions
- The pure repetitious gameplay
- Questionable community

The first is explained above. The issue with microtransactions is that they are around every corner. Some things can be purchased with in-game currency but not much and the amount of grind to just get a "badge" for 30 days saying you can play a feature in the game is ridiculous.

Which leads into my next point: repetition. In order to get anywhere you need to up your skills, which in turn means you are playing the exact same tetris puzzle over and over and over again. It's so mind numbing it actually starts to become physically painful. You get the idea.

Finally we have the community. If the repetition and wallet-poking don't run you off, you might be ok with the community. The players in game are an odd mix, comprised of the following demographics:

a) Those that will talk to you and try to recruit you
b) Those that ignore chat or are too stupid to use it
c) Trolls
d) Jerks and all-around unreliable people who take up a slot on your crew and then disappear


I'm sorry guys, I love pirate games and sandbox games but this isn't worth the trouble. It's garbage for many reasons. I don't even know why I bothered writing a review for it, you can easily install it and find out for yourselves. Good luck.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
85.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 สิงหาคม 2014
I used to play this game back in the day when I was younger and now I'm back playing it again. I don't think I was into it much when I was younger as I was too busy being addicted to RuneScape (haha don't laugh, :P it was pretty immersive!) but now I find myself getting addicted to Puzzle Pirates lol. :S There are a variety of puzzles to play and the game play is pretty good as well as the graphics and overall theme of Puzzle Pirates (pirates are awesome y'all), so I think it's easy to find yourself immersed. This then leads to looking at the time going "Wha-? I didn't think I was playing for that long???" which I think if you're trying to analyse whether a game is worthy, shows that it obviously is!

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
87.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม 2014
The world is run by the players and filled with addictive and fun puzzles, despite how god awful I am at all of them except bilging. Good, free, and on dubloon oceans you can easily make money without having to pay a drop of your real shekels.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ธันวาคม 2014
good game just needs more players
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
51.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
Played this when i was in primary school, got back in to it.... definetly a good game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
249.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มกราคม
Please... Help me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
151.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 สิงหาคม 2014
Sure this game looks bad, it may not have the best graphics, or even guns. However, this game is not played for these stupid reasons; Puzzle Pirates is a game where you live the life of a pirate, doing sea monster huting, pillaging NPCs or even other players, attacking flotillas, blockading islands so your 'flag' (nation) can take islands for themselves. All of these activities are done through puzzles that are easy to learn, but hard to master. There is a huge economy in this game where shoppes require materials to produce anything from rum to furniture for your own home; these materials are provided by foraging on remote islands, pillaging other ships for the materials required and then moving these goods across the sea and many archipelagos, all in the name of pieces of eight. This game is the best pirate game I've ever played, maybe not the best puzzle game because I'm ♥♥♥♥ at puzzles but that's not the point. Once you get into this game you will be hooked.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2014
loved this game back in 2005 when the internet was still a healthy place. one of my last time machines to reunite with my preserved youth.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ตุลาคม 2014
It is pirates and puzzles, two things I enjoy. :) The only thing I would want to change is that personalized items (clothes) seem to wear out and break so that you have to get more money to buy a new set.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ตุลาคม 2014
Oh, this is such a good game. I played it for hours and hours with a few friends about five years ago. I decided to hop on this week for the first time in a long time. It's still a wonderful game with so many good puzzles and fun to be had in multiple ways. But there's next to nobody playing. It's really upsetting to be honest. Understandable - it's an eleven year old game now. But there are so many fewer ships running compared to the old days.

Still give it a go, there are people playing it - but the heyday has passed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤศจิกายน 2014
Keeps your mind active :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กันยายน 2014
Excellent game with progression and end game, you can trade in game currency for paid currency and have your own ship with your own crew. You sail by each crew member playing a different puzzle game and from trading, going to port to port you gain money. Initially you work as a deck hand because you won't have your own ship, you can pay real money to get one right away though. It's a great game to play with friends, you can create a sort of pirate crew with your friends that has benefits. You're able to customize your pirates appearance and upgrade them and your ship through purchases made on the mainland. You can leave mid trip and enter mid trip so don't worry about leaving someone hanging or having to finish the voyage before you can stop. One of my all time favourite F2P games it's definitely worth atleast giving a try.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 10 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ตุลาคม 2014
I ♥♥♥♥ING LOVE THIS GAME
ITS THE ♥♥♥♥ING BEST
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
75.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม 2014
I have 500+ hours of Puzzle Pirates played outside of Steam, and every single one has been well spent. It's an engaging puzzle game with a pirate theme, but it is also so much more than that. The game world and economy is largely driven by the players, and there is a huge metagame with crews, alliances, royalty and other social structures if you get tired of just puzzling. Eventually you can buy your own ship to go pillage with, form your crew with other captains under your command or even gain control over an entire island with an alliance. It's free, so try it out!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
35.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2014
das it mane
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
71.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม 2014
It's a nice game, good for relaxing
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน