รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (869 บทวิจารณ์) - 81% จาก 869 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 31 ส.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น Puzzle Pirates

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (118)

10 กุมภาพันธ์

Love Connection!


Grab yer crew and set out to sea, because Pinkfoot the Love Yeti is back! Plunder 'Yet Sightings' expeditions from brigands and barbarians to find these lovable, pink yeti. Each pirate on the ship will receive a free portrait on a Valentine background to commemorate yer encounter. Ice Chest Treasure boxes will be placed into th' booty o' the ship for everyone to share. Treasure boxes have a small chance of awarding Pink Pomade hair dye when opened!

It wouldn't be Valentine's Day without Heart-Shaped Boxes! Instead o' chocolate, these are filled with shiny Pieces o' Eight! Receive one box for each $2.00 ye spend. These sweet treats contain between 400 and 4000 PoE each, with a small chance of a payout of 100,000 Pieces of Eight! Pink Yeti and Heart-Shaped Boxes are available until 3:00 PM on February 15th!

Valentine's Day trinkets and furniture are in the Palace Shoppe, and ye'll find seasonal portrait backgrounds at every easel. Watch for returning favorites as well as new backgrounds created by arrrtistic players! Visit yer local shipyard and purchase a limited edition Lovestruck Class Sloop to celebrate yer bliss.

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 กุมภาพันธ์

Precious Gold Boxes!


Watch yer shinies, pirates! Gretchen Goldfang is about this month and wants yer Gold Boxes for herself. If ye manage to open a Gold Box without the ruthless Brigand King taking note, ye'll find a nice assortment of dividends. This month, the Toucan familiars show off bright colors and you can too! All the temporary hair dye colors can be found in the February Gold Box!

Winter is still in full swing on the oceans. Enjoy the last of the Ice Blue chromas and trinkets for this season. The Brigand King furniture for February features Gretchen Goldfang! Furniture items and statues of this ruthless Brigand King shine almost as brightly as her golden teeth.

Find Gold Boxes at your island bank until February 15th at 3 PM PST. Ye can find the full list of prizes, right here.

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Brace yourself for swashbuckling puzzle action as you pillage your way to glory across the briny deep!
Create and customize a pirate, collect booty, and join a player-run crew of cutthroats! Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!

Key features

 • Co-operative Piracy: Sail the seas with your friends and pillage brigands and merchants aboard your very own pirate ship!
 • A Plethora of Puzzles: Play more than 20 puzzles and mini-games, representing various piratey exploits, such as Swordfighting and Sailing!
 • Sail to Adventure!: Explore a living world filled with thousands of other players! Hunt dangerous Sea Monsters and voyage to lost treasure-filled realms, such as the Haunted Seas!
 • Booty!: Customize your pirate with a bounty of different clothing items and equipment!
 • Player-Run Economy: Run your own shop and produce weapons, ships and other goods for sale. Band crews together under a mighty “Pirate Flag” and become governor of a pirate haven.
 • Free to Play!: Puzzle Pirates is free to play, no subscription is required to enjoy everything the game has to offer!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows 98, ME, 2000, XP and Vista, 7
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
22 จาก 24 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 ตุลาคม 2015
First of all, let me state by saying that I used to love this game. About ten years ago or so, I played this daily, was part of a nice crew (Eowyn's crew, in case anyone remembers those days of old), and I puzzled my weekends away. For those days, this MMO was one of the best to play on old computers, there was always tons of stuff to do.

Nowadays though, islands and ships are deserted.

I always felt that after they introduced Poker, the game just got worse. You had some people winning millions with poker and if you went on a Sea Monster Hunt for hours in a row, you would be lucky to get 5K and a few nice items (that were probably old...)

I really enjoyed the puzzles though. I was amazing at Carpenting, pretty decent at Bilging and Sailing too. I sucked at Navigating though and never got more than a "good" on that puzzle.

To me it just feels like the economy of the game has been completely messed up after Poker was introduced, and I'm not surprised that hardly anyone is playing this anymore.

It was a GREAT game though. If I had a dozen friends who would play with me, I might go and try again, so that we could fill up a sloop and plunder. But on your own, it's hard to find a good crew. *sighs*

I am sad, cause I used to love puzzling in this game, but it just feels like a big waste of time nowadays.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
551.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ธันวาคม 2015
Don't play poker...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 11 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2015
My childhood and reason i love puzzles.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
810.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มกราคม
A simple yet fun puzzle game to kill time with.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
49.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กันยายน 2015
I've been playing this game since the 3rd grade on an off. ( I am now 20 years old)
My brother introduced it to my mother who then showed me the game. It's a fun and enjoyable game for the whole family to play. The people you meet in puzzle pirates become your family and close friends. I haven't played the last 2 years only, but it's a game that I can easily kill time and get carried away for hours.
Probably needs some updating, but overall good game :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน