Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!
Κριτικές: Πολύ θετικές (642 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Αυγ, 2011
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παίξτε Puzzle Pirates

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (65)

18 Δεκεμβρίου

A Krak In The Ice!

A never before seen Kraken — the Frost Kraken has attacked Captain Snowbeard while transporting his cargo of toys, scattering them across the seven seas. Now Captain Snowbeard is distracted from his normal duties, solely focused on one thing — revenge!

His intense vendetta is threatening the holiday season! Collect the scattered toys and use them to help Captain Snowbeard track down and defeat the Frost Kraken and save the day!Each ocean has been divided into 5 teams, with pirates from the same crew all being placed on the same team. Pirates can participate and earn points for their team by defeating Brigands and Barbarians to win toy parts and assembling them into Gunwhales, Soldier Scouts, and Octo Bombers trophies near the docks on certain islands. Full details can be found here.

The competition ends on Friday, January 2nd at 3 PM PST.

0 σχόλια Περισσότερα

5 Δεκεμβρίου

Wine and Dazzle!

Title: Wine and Dazzle!


'Tis the season for Gold Boxes and December's box is nothing to whine about! Ye'll spot chameleon familiars in magenta, white and mint. The December patchy fox pet has maroon fur with light green, banana or white handkerchiefs. Everyone enjoys gold clothing, pets and furniture, and gold box trinkets in the seasonal color, wine.

For yer fancy holiday parrrties, ye'll need something special for yer hair. Make a statement with Scarlet Shampoo. If ye aren't sure what the New Year will hold for ye and yer hearties, gaze into the blue depths of the crystal ball furniture. If yer future looks lucky, crack open a golden piggy bank and ye'll find at least 20,000 PoE, possibly more!

Find Gold boxes at your island bank until December 15th at 3 PM PST. Ye can find the full list of prizes, right here.

0 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Brace yourself for swashbuckling puzzle action as you pillage your way to glory across the briny deep!
Create and customize a pirate, collect booty, and join a player-run crew of cutthroats! Every activity in Puzzle Pirates is a uniquely fun puzzle: be it sailing, gunning, or hauling treasure, your own puzzling skill determines your success!

Key features

 • Co-operative Piracy: Sail the seas with your friends and pillage brigands and merchants aboard your very own pirate ship!
 • A Plethora of Puzzles: Play more than 20 puzzles and mini-games, representing various piratey exploits, such as Swordfighting and Sailing!
 • Sail to Adventure!: Explore a living world filled with thousands of other players! Hunt dangerous Sea Monsters and voyage to lost treasure-filled realms, such as the Haunted Seas!
 • Booty!: Customize your pirate with a bounty of different clothing items and equipment!
 • Player-Run Economy: Run your own shop and produce weapons, ships and other goods for sale. Band crews together under a mighty “Pirate Flag” and become governor of a pirate haven.
 • Free to Play!: Puzzle Pirates is free to play, no subscription is required to enjoy everything the game has to offer!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows 98, ME, 2000, XP and Vista, 7
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 500 MHz
  • Memory: 256 MB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Java: Version 1.5
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
27 από 32 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
i have lost complete control of my life
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
12 από 13 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Ιουλίου
Puzzle Pirates Review

The world of Puzzle Pirates is what you'd expect from a pirate-themed game. Clipper ships and war brigs sail the seas, crewed by all manner of scalawags and sailors. Islands populate the landscape, inhabited by numerous seafaring folk. Like most any MMO, the populace of Puzzle Pirates has to earn its keep by performing assorted labor tasks, like being part of the crew on a ship or taking on assorted tasks for businesses while on land. However, you don't run around killing monsters or collecting rare items like you would in most any MMORPG. Instead, you perform your work via puzzles, and each one is uniquely tailored to the task you're charged with.

For instance, when on land, you can opt to take a job with an apothecary, a distiller, or a shipwright, among others. If you choose the apothecary, you'll see several orders for potions and concoctions that have been placed by actual players in the community. The puzzle itself revolves around rotating a number of pipes leading from colored jars at the top of the screen to a position where they'll pour out into color-coded vials at the bottom. You can create combos to up your rank, but if you screw up, you'll break your jar. Even though you can just play the puzzle as it is without even worrying about the available orders, you'll earn more money and a higher rank by filling the orders. Every task is just like this, featuring a unique type of puzzle that fits the type of work you're doing, and essentially providing you with a way to perpetuate the economy. You earn money for your work; you help a local business fill its orders; and you help other players get the items they want.

From a technical standpoint, Yohoho! Puzzle Pirates is just about the easiest thing in the world to boot up and play. The game starts up instantly and quits out just as easily. It runs on basically any machine, from a high-end PC to a Mac to even a Linux box. Granted, this is because this is just a Java client that doesn't take up more than a hundred megabytes on your hard drive. Make no mistake; Puzzle Pirates isn't bad looking at all. The puzzles all have a nice look to them, and you'll see an appreciably precious art style while you're wandering around a ship or island. Because of the game's visual limitations, you won't find anything especially impressive. However, the visuals are just fine for what they need to be here.

Overall a nice little game and is also free so there is no reason not to try it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 13 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Αυγούστου
Somebody break out the lube..Ya, once in a life time game. I can honestly say that there is no game in history that is as versatile as PP. Pirates covers every single aspect of a successful and fun game. The developer Three Rings must have set their sights on something special when creating this game, and with out a doubt they have surpassed all expectations by creating perfection.


Bravo Puzzle Pirates
Bravo Three Rings

Arrrrr (pirate for play this game.)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
13 από 18 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
26.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Νοεμβρίου
My childhood
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Νοεμβρίου
Keeps your mind active :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
151.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Αυγούστου
Sure this game looks bad, it may not have the best graphics, or even guns. However, this game is not played for these stupid reasons; Puzzle Pirates is a game where you live the life of a pirate, doing sea monster huting, pillaging NPCs or even other players, attacking flotillas, blockading islands so your 'flag' (nation) can take islands for themselves. All of these activities are done through puzzles that are easy to learn, but hard to master. There is a huge economy in this game where shoppes require materials to produce anything from rum to furniture for your own home; these materials are provided by foraging on remote islands, pillaging other ships for the materials required and then moving these goods across the sea and many archipelagos, all in the name of pieces of eight. This game is the best pirate game I've ever played, maybe not the best puzzle game because I'm ♥♥♥♥ at puzzles but that's not the point. Once you get into this game you will be hooked.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Νοεμβρίου
Best expearience of my life. Imagine Les Mis x10. This game makes you cry, scream, and shout. You just want to let it all out. This game is the best thing you will ever see in your life. If you haven't downloaded this game then you need to put down that hot pocket and give this game a look. "10/10 Like Skyrim with guns".
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Ιουλίου
yes.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου
Classic
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
Been playing this since i was about 7 yo. A great simple game, anyone can play. :3
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
124.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Αυγούστου
Great game activities! Many different things to do with a unique environment and free to play! :D
Also has in game currency exchange!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
505.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιουλίου
Entertaining game, lots of fun, super friendly community.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιουλίου
I've been a fan of Puzzle Pirates for many years and it has always been something I am happy to go back to from time to time. Sadly if you are not in an active crew it is very difficult to make significant money.
Whether you are casual or hardcore in your playstyle, the community is vibrant and welcoming, which is a rarity in online gaming.
Give it a shot, I'll see you in the tavern for some coin drop!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
87.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Οκτωβρίου
The world is run by the players and filled with addictive and fun puzzles, despite how god awful I am at all of them except bilging. Good, free, and on dubloon oceans you can easily make money without having to pay a drop of your real shekels.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
82.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Αυγούστου
I used to play this game back in the day when I was younger and now I'm back playing it again. I don't think I was into it much when I was younger as I was too busy being addicted to RuneScape (haha don't laugh, :P it was pretty immersive!) but now I find myself getting addicted to Puzzle Pirates lol. :S There are a variety of puzzles to play and the game play is pretty good as well as the graphics and overall theme of Puzzle Pirates (pirates are awesome y'all), so I think it's easy to find yourself immersed. This then leads to looking at the time going "Wha-? I didn't think I was playing for that long???" which I think if you're trying to analyse whether a game is worthy, shows that it obviously is!

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
71.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου
It's a nice game, good for relaxing
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Σεπτεμβρίου
Had a bit of fun but it got old fast and unfortunately some of the puzzles are color based.
Being partially colorblind, that's kind of a deal breaker.
Wasn't a fan of the art or UI either, tbh.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Οκτωβρίου
It is pirates and puzzles, two things I enjoy. :) The only thing I would want to change is that personalized items (clothes) seem to wear out and break so that you have to get more money to buy a new set.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 7 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Οκτωβρίου
Oh, this is such a good game. I played it for hours and hours with a few friends about five years ago. I decided to hop on this week for the first time in a long time. It's still a wonderful game with so many good puzzles and fun to be had in multiple ways. But there's next to nobody playing. It's really upsetting to be honest. Understandable - it's an eleven year old game now. But there are so many fewer ships running compared to the old days.

Still give it a go, there are people playing it - but the heyday has passed.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 9 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Νοεμβρίου
If you want to grind dull minigames for cash to play poker you're in the right place.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι