Join the ranks of the Spiral Knights. Stranded on an alien world, you must explore the ever-changing Clockworks beneath its surface.
Κριτικές: Πολύ θετικές (12,716 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Ιουν, 2011

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παίξτε Spiral Knights

Αγορά Spiral Knights: Guardians Armor Pack

The Guardian Armor Pack contains two complete sets of unique costume armor as well several other valuable items suitable for any player.

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A f2p Diablo styled mmo, where you take on waves of enemies, complete missions, and upgrade your knight. Not exactly for everyone, but fun nonetheless."

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (184)

19 Αυγούστου

Sweet Dreams are Made of ThisMEMORANDUM

TO: All Knights

FROM: Spiral HQ

SUBJECT: Sleep is for the Strong

Knights, is "I'll sleep when I'm dead" your motto? It shouldn't be. Quality rest is important for those who brave danger on a daily basis. It restores, rejuvenates, and revives exhausted bodies and minds.

We at Spiral HQ are concerned about a spike in the number of knights who push themselves to the limit with lack of sleep, and Medical has noted a similar uptick in knights who want to sleep, but can't. We suspect this is at least partly due to recent Apocrean activity in the Clockworks. While that problem can be addressed martially, sometimes a knight just needs a comfortable break from routine. For interested knights, we are making available the Slumber Prize Box, which contains a variety of items to assist you in your quest for repose:

- Sleepy Night Cap
- Lucid Night Cap
- Dreamer Night Cap
- Wooly Onesie
- Sweet Dreams (your weapon against nightmares)
- Teddy Bear Buckler (shield)
- Slumber accessories
- Slumber armors and helms

If you still can't sleep, feel free to roar through the Clockworks in your new jammies. It'll at least confuse the monsters.

This box will be available through September 1, 2015! Get the full item rundown here.

49 σχόλια Περισσότερα

12 Αυγούστου

Apocrean Harvester Alert!NOW HEAR THIS:

The Apocrean Harvester is once again stalking the Clockworks! Spiral HQ requests that all available knights assist in the effort to drive this hideous entity back into hiding. For a detailed brief on Cradle's previous encounters with the Harvester, go here.

Venture onto the Grasping Plateau, free trapped souls, and earn Apocrean Sigil tokens for your heroic deeds. Then, use these tokens at the Obelisk of Creation to craft Obsidian weapons and the Grasping Aura, shown here.A little advice on hunting the Harvester: don't do it alone, and try not to lose sight of your teammates! Also, bring extra underwear.

Obsidian Prize Boxes

During all this, the Supply Depot is stocking Apocrean themed guild hall furniture, and Obsidian Prize Boxes which may contain the following:

 • Obsidian Hoods
 • Obsidian Mantles
 • Apocrean Crowns
 • Apocrean Disciple Wings
 • Shadow accessories
For details on the Obsidian Prize Box, head over here. This event runs through August 25, 2015.

31 σχόλια Περισσότερα

Steam Trading

Αυτό το παιχνίδι συμμετέχει στην Ανταλλαγή του Steam
Τα αντικείμενα από αυτό το παιχνίδι μπορείτε να τα ανταλλάξετε και να τα δείτε στη λίστα αντικειμένων σας στο προφίλ της Κοινότητας Steam σας.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Band together and fight to the Core!
Spiral Knights is a cooperative adventure in a persistent world with a focus on instant, fast-paced action. Arm yourself and join the ranks of the Spiral Knights; stranded on an alien world, they must explore the ever-changing Clockworks beneath its surface in hopes of reaching its mysterious Core.

Key Features

Co-operative Exploration
 • The Clockworks offer challenges that are best tackled with friends.
 • Fight monsters, solve puzzles and discover treasures together!
Instant Action
 • Go from login to a multiplayer adventure in less than a minute.
Ever-changing World
 • The Clockworks cycle levels to explore in real time. Every moment of every day changes the world.
Create an Arsenal
 • There are hundreds of unique weapons and gear to discover and alchemize.
Form Powerful Guilds
 • Guild alliances allow greater influence over the world. Amass powerful minerals to transform the Clockworks!
Free to Play!
 • Spiral Knights is free to play, no subscription is required to enjoy everything the game has to offer.

Special Offer:

 • Team Fortress 2 "The Spiral Sallet" Hat
  Receive a free Spiral Knights-themed Team Fortress 2 hat by unlocking an achievement in Spiral Knights!
  To receive the free TF2 hat, players must reach the first Clockwork Terminal from any gate in the Haven Arcade and unlock the 'Mission Accomplished' achievement. (Players who've already unlocked it will also receive the hat.)

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista or 7
  • Processor: 1.3ghz processor
  • Memory: 512MB for Windows XP or 1GB for Windows Vista/7
  • Graphics: 64MB Video Memory. GeForce 5 series, ATI Radeon 8500. Latest video driver.
  • Display: 1024x600
  • DirectX®:
  • Hard Drive: 700MB
  • Java: Version 1.6
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3 or later.
  • Processor: 1.3ghz processor
  • Memory: 1GB
  • Graphics: 64MB Video Memory. GeForce 5 series, ATI 8500. Latest video driver.
  • Display: 1024x600
  • Hard Drive: 700MB
  • Java: Version 1.6
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
141 από 180 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1,136.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουνίου
I suppose it might be time for me to write this review, considering I've played since shortly after it became available on Steam. Granted, I've taken some pretty lengthy breaks, but I've logged quite a few hours into this game.

TL;DR: A personally nostalgiac MMO that isn't quite what it used to be.

When I started playing this game, I pretty much played solo. There were no missions, nor was the story something you had to experience along the way - back then, all it took was learning the mechanics and diving into it. It was pretty grindy back then, but definitely manageable. As a new player, and with content being released a little more regularly then, grinding consistently paid off. If that were still the case, I'd probably recommend this game.

I got about halfway through levelling up my first set of gear when I realized how quickly things would go if I were in a guild. My first guild experience lasted a day, and I hopped through a few smaller ones until I found my first home. I'm glad to say that a few people from that guild I'm still friends with in real life - and honestly, there are only a handful of MMOs that have actually brought people into my life for an extended period of time outside of game. I suppose that adds to the nostalgia. I got a little more levelled up in that guild, but my interest started to fade and I stopped playing.

When I started again, I hopped around a few more times, settling in for a month or two with some relatively active guilds, but didn't find another in-game group that I clicked with until I joined my current guild. Again, I still keep in contact with several guild mates to this day, not as often lately but it's nice knowing they're there and that they helped me through a time in my life that was a bit troubled. I reached end game with them, and started to feel the interest fade, as well. The mission system took some of the mystery out of the game, but that wasn't too bad. Then energy was replaced with crystals, and the game essentially became pay-to-win. A lot of people stopped playing.

The community in this game has always been one of its strong suits, something that would be a definitive selling point so long as it thrived. However, I don't really see it thriving like it used to. Sure, I have friends that play still, and there are many other great people online pretty regularly. I could go on and on with examples about how changes have impacted the community, though - when I started playing, random clusters of players just chatting away was a regular sight in the more common areas. I don't see that as much now. A lot of community talk has gone from focusing on lore or gameplay elements to constant wondering when something new will happen with the game.

Overall, I concur with what many other reviews say. The Zelda-esque gameplay is really appealing, and the art, both audio and visual, is unforgettable. Yet it has lost its charm. For new players, getting to end-game would take a lot of time or money, or both, and even then, what good does it do? While the journey to the end itself is quite fun, and there is an opportunity to meet some great people along the way, there isn't much to expect after. Even as a completionist, I've pretty much given up on levelling all of my gear - it just doesn't seem worth it, and at this point, things are too repetitive.

Do I recommend this game? A few years ago, sure, but now, I sadly cannot. If that changes, I'll be sure to update my review, but I'm not counting on it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
53 από 74 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιουλίου
This game is quite good for getting free hat.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
23 από 29 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
27.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Ιουνίου
The game is good, I was recommend playing it, unfortunately after you get to a certain point the game changes to pay to win type thing, which is a shame.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
36 από 54 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
930.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Μαΐου
It was quite fun when I got it, and still great 900 hours later. Not many free games have the very positive reviews this one does, and guess what?
OOO eliminated the mist energy system. Players can now play unlimited levels!
There's PvP, PvE, and a pretty decent chat system. Players can play with their friends or with random people, or even alone.
Even with the mist system I would still recommend it, and without that limitation I definitely suggest that people play this. It doesn't have very heavy graphics requirements and can run well on dinosaur computers on low.
The developers are updating, slowly but surely.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
21 από 28 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
355.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Μαΐου
This game was great once upon a time, but now it is centered around taking the players money. This game was so much fun for the years i played it, but coming back to it the developers have absolutely ruined it. Don't even bother with the game unless you plan on dumping a lot of money into it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία