Test your luck and cunning in this exciting RPG as you craft, cast, and pillage your way through Lord Dredmor's Dungeons.
Κριτικές: Πολύ θετικές (3,212 κριτικές) - Το 94% από τις 3,212 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουλ, 2011

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dungeons of Dredmor

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 Φεβρουαρίου

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dungeons of Dredmor Complete

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Dungeons of Dredmor, Dungeons of Dredmor: Conquest of the Wizardlands, Dungeons of Dredmor: Realm of the Diggle Gods

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 Φεβρουαρίου

 

Steam WorkshopCreate and share all new monsters, items, skills, spells and dungeon rooms! Ever wanted an acid fireball? How about a skill that summons Diggle mages? A staff that explodes when you throw it and turns everyone who it kills into zombies? Easy. A trap that can only be disarmed by feeding it 10 gallons of Slivovitz plum brandy? A magical pear that summons a magical orange that summons a magical apple that summons the original magical pear? That's more like it.

The Steam Workshop is a place designed to make it easy to find, play, and share quality custom content created by other fans. Simply head over to the Steam Workshop page, find a mod that you would like to play, and hit "Subscribe". The mod will be downloaded to just the right spot, and upon loading Dredmor you simply hit the "Mod" button on the launcher and pick which ones you want to load.

Or, if you want to try your hand at your own creations, head over to http://dredmod.com/wiki/Main_Page and take a look at some tutorials on how to craft your own! We've included information on how to make and upload a mod, as well as some of the code that you can use to create completely unique content.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Long ago, the Dark Lord Dredmor was bound in the darkest dungeons beneath the earth by great and mighty heroes. Centuries later, the magical bonds that hold him in place are loosening and his power grows ever stronger. The land cries out for a new hero, a powerful warrior or a mystic wizard like those spoken of in the prophecies of yore.
What they have, unfortunately, is you...
Step into the Dungeons of Dredmor! Embrace your destiny! Face evil of the likes the world has never known - the terrifying Swarmies, the undulating Thrusties, and the adoreable nest-building Diggles. Worship Inconsequentia, the Goddess of Pointless Sidequests, or try your luck as a devotee of the nameless Lutefisk God. Cast powerful magic learned from the dark business warlocks of the school of Necronomiconomics, or summon the Viking Runes of your ancestors to blast your foes with thunder and lightning! Discover the power that can be had by wielding a bizarre armament of devastating weaponry such as the Interdimensional Axe, the Plastic Ring, and the Invisible Shield (if you can remember where you left it). Wield shoes decorated by the Dwarven Glittersmiths, all of whom have now committed suicide because of their shame, and embrace the joys of destroying giant moustache-wielding brick demons with a mace decorated with tawdry, delicious bacon.
While you’re at it, be prepared to die. A lot. In hideous, screaming pain that makes you throw your keyboard out the window.
The Dungeons of Dredmor await. Are you ready for them?

Key features:

 • Classic Roguelike gameplay with the sweet, refreshing taste of point-and-click interfaces. No longer must you press CTRL-ALT-SHIFT-x to drink a potion.
 • Randomly generated dungeons entice you with the sweet, sweet promises of treasure and … things.
 • Old-school pixel goodness. Face lovingly hand-animated monsters and enjoy the great taste of beautiful, individually rendered items on top of a sea of gorgeous, potent tile-work.
 • Wield the awesome power of the Anvil of Krong, lest it wield you!
 • Incredibly complicated crafting system! Wield relics of the Great Elven/Dwarven conflict; grind down ingots to make powdered aluminum and shove it directly up your nostrils!
 • Hordes of monsters never-before-seen in a video game!
 • Deploy cunning traps to defeat your foes!
 • Infinite replay value: choose from a selection of mind-boggling skills to create your character. A new gameplay experience awaits every time!
 • Did we mention there’s lutefisk?

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
  • Video Card: Any DirectX-compatible video device with a minimum resolution of 1024 x 600 or 1024 x 768
  • DirectX®: 9
  • Sound: Any DirectX-compatible audio device
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
44 από 52 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
69.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Σεπτεμβρίου, 2015
Beware of the false shepherd Lutefisk!
Caution! You're now entering the Diggle Danger Zone!

Developer: Gaslamp Games, Inc
Publisher: Gaslamp Games, Inc
Format: PC
Released: August 1st, 2012


Yeah, good luck playing any video games today with this guy staring at you with his big... deep... fishy eyes.
(The Lutefisk God is not to be confused with Dagon, Prince of the Sea. That's, uh, a different video game.)

Let me start by saying that Dungeons of Dredmor is rogue like dungeon crawler and a parody of those at the same time. Lovely isn't it?

Oh boy where do I begin?
I think this game was my first step into the roguelike genre and it became my favorite genre by far ever since.

Having said that let's get down to business.

Story
You're the chosen one. The hero. The man or the woman with the eyebrows of destiny! It's your duty to venture into the depths of the Dungeon of Dredmor and to show not only him but also every damn Diggle you'll encounter on your way who's Boss: The one with the most majestic eyebrows ever! and that is you!

Gameplay
Dungeons of Dredmor is turn based game means you move on a tile based square grid where you and your enemies take turns. Each floor is randomly generated meaning you will never see the same layout, types and amount of enemies or loot. Every single playthrough will be an unique and unforgiving experience.

Before you experience your first death by a fierce Diggle you will have to choose the difficulty and your seven starter skills.
You can choose between warrior skills like Swords, Axes, Maces or Smithing, rogue related skills like assassination, daggers or burglary and you can obviously become a powerfull wizard using skills like golemancy, alchemy or Astrology.

There have been several expansions for this game so far and each expansion includes some new skills like Demonologist (Realm of the Diggle Gods), Clockwork Knight (You have to name the expansion pack. <- yes you really have to) and Tourist (Conquest of the Wizardlands).
After choosing skills to your like or letting the game choose some randomly for you it's time to enter the dungeon!

The game starts as you take control of our Hero with those beautiful eyebrows. Your goal is to get to Dredmor and to show him who's boss (obviously that's you but he didn't get the memo yet).

In order to reach Dredmor you'll have to fight your way through fierce Diggles, grab some better loot and also level up.

While exploring your surroundings and getting beat up by those Diggles you will encounter several objects you can interact with. Like a well with a blue liquid in it. Too blue to be water so you take a sip and here comes's the beauty of the game. The effect will be random meaning you can get healed which would be sweet so you can get your revenge on those Diggles (ye I they're our arch enemy!) or you can get poisoned and die a pathetic death.
Also there's Krong. You will have a serious love and hate relationship with this fellow. You will find some anvils in the dungeon. Interacting with it will either bless you and upgrade one of your items or Krong will curse you for not cleaning your teeth this morning.

Also keep in mind that some area of effect skills can and will hurt you as well just in case you think it would be a good idea to set the ground on fire. It's gonna get hot and you won't like it trust me.

Then there's also Brax. A bad ♥♥♥ shop keeper who clearly isn't scared of all those damn Diggles.
You can buy and also sell loot. If you are brave enough you could also see if you are fast enough to steal something but ... that's up to you to decide. You will have to face the consequences.

Visual
You either love the Art Style or you hate it. There's not much else. Personally I really Diggle (hah see what I did there!?) the Art Style and I think it's just fitting for this game. It's not looking to serious and let's be honest: Nothing's serious in Dungeons of Dredmor.
The only thing that's a bit meh is the UI but the way the game looks is quite charming.

What else can I say about this game?
Gaslamp Games made a lot of things right I'd even go as far as to say nearly perfect if not for some minor interface issues and also the crafting in this game is tad clunky.
If you can overlook the art style (which probably isn't to everyone's liking) and the minor interface issues you will deeply enjoy this game.
Given you like roguelikes and getting beat up by Diggles ... RIP
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 25 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
153.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Σεπτεμβρίου, 2015
An incredible amount of replayability for such a small price tag. I've had this game for more than two years, and I keep coming back to it. I haven't even beaten Dredmor; I just keep trying out different skill tree combinations, seeing what works together. One of the few games where I actually look forward to dying and starting over again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
17 από 19 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
349.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Αυγούστου, 2015
Tons of content and the character build system allows for TONS of different setups. And the Devs went out of their way to make the game extremely moddable.

It is also ridiculously cheap.

Super easy to recommend!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου, 2015
If you want to get started with roguelikes, Dungeons of Dredmor is as good a place as any. It straddles an important line between more mainstream adaptations of the concept and the originators, where neophytes can find easy access and veterans can find a new take on old ideas. And while it may not be perfect in a lot of ways, it passes the main test of being something you can play for way, way too long.

Dredmor is really a traditional, grid-based, turn-based, everything-random roguelike dressed up in some handsome(ish) graphics and modern sensibilities. The only story you get is that you're a hero, and you're descending into the titular dungeons to whack the equally-titular Lord Dredmor. There's a thick layer of nerd humor over the whole package that runs more than skin-deep, as it even informs the class and stat systems. Luckily it's not the aggravating metahumor of something like Retro City Rampage, and is actually quite snappy and clever for the most part.

The aforementioned class system is probably the big draw of DoD, for newbies and veterans alike. Each character you roll gets seven skill sets to choose from a list of dozens, including everything from sword and shield skills to veganism and communism. Every time you level up, you can unlock another skill from one of your sets, allowing you to knock out one tree with half a dozen levels or diversify as you see fit. Sets tend to be eclectic mixes of active skills and passive bonuses, with some being demonstratively better than others, but all of them interesting and worth a try.

Outside of the skill system, there's admittedly not a lot of innovation to be found here. You wander the dungeon, grab loot, kill monsters, and so on. There are shrines to pray to, gods to appease, vending machines to shake, traps to disarm, levers to pull, and plenty of things to die to. Unlike the roguelikes of yore, however, death tends not to come all that swiftly in Dredmor. It's pretty easy to keep your stats and gear up with the challenge presented by enemies if you're cleaning out the floors, to the point that by floor three or so, nothing's going to kill you outside of a room completely packed with monsters.

This ties into the main problem with Dredmor, the fact that individual runs can get pretty boring after a point. Unlike most roguelikes, the early game is when you need to pay attention to your skills and your loot. Once you get your rhythm locked in, levels start to blend together. The slow default move speed and animations drag things out a bit longer than they should, and your inventory and crafting windows really could have used another pass on usability. For as many steps forward that Dredmor takes as a modern roguelike, it has a couple feet planted firmly in the past.

All that said, I was able to sink 30 hours into the game before I grew well and truly tired of it. And those were an enjoyable 30 hours of looting, smashing, and giggling at the goofy jokes. Dredmor will go a lot farther with those new to the roguelike genre, but there is undeniably something for everyone, at least while it stays fresh.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
48.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου, 2015
I purchased this game when it was on sale back yonder thinking it was just another generic rogue-like, Boy was I wrong.

This game is fantastic, there are so many references in this game, references to things like: Warhammer, Star Wars, Metal Music and many many more. The character customization is amazing, choosing skills before you set into the dungeon then leveling each one as you level your characters health up and gain new abilites.

I highly recommend you play this even if you aren't a fan of the genre, 10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία