Test your luck and cunning in this exciting RPG as you craft, cast, and pillage your way through Lord Dredmor's Dungeons.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (2,319 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουλ, 2011

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dungeons of Dredmor

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dungeons of Dredmor Complete

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Dungeons of Dredmor, Dungeons of Dredmor: Realm of the Diggle Gods, Dungeons of Dredmor: Conquest of the Wizardlands

 

Προτείνεται από επιμελητές

"The perfect introduction to the classic style of Roguelikes. A humourous but unforgiving adventure into rooms of brutal monsters."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Steam WorkshopCreate and share all new monsters, items, skills, spells and dungeon rooms! Ever wanted an acid fireball? How about a skill that summons Diggle mages? A staff that explodes when you throw it and turns everyone who it kills into zombies? Easy. A trap that can only be disarmed by feeding it 10 gallons of Slivovitz plum brandy? A magical pear that summons a magical orange that summons a magical apple that summons the original magical pear? That's more like it.

The Steam Workshop is a place designed to make it easy to find, play, and share quality custom content created by other fans. Simply head over to the Steam Workshop page, find a mod that you would like to play, and hit "Subscribe". The mod will be downloaded to just the right spot, and upon loading Dredmor you simply hit the "Mod" button on the launcher and pick which ones you want to load.

Or, if you want to try your hand at your own creations, head over to http://dredmod.com/wiki/Main_Page and take a look at some tutorials on how to craft your own! We've included information on how to make and upload a mod, as well as some of the code that you can use to create completely unique content.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Long ago, the Dark Lord Dredmor was bound in the darkest dungeons beneath the earth by great and mighty heroes. Centuries later, the magical bonds that hold him in place are loosening and his power grows ever stronger. The land cries out for a new hero, a powerful warrior or a mystic wizard like those spoken of in the prophecies of yore.
What they have, unfortunately, is you...
Step into the Dungeons of Dredmor! Embrace your destiny! Face evil of the likes the world has never known - the terrifying Swarmies, the undulating Thrusties, and the adoreable nest-building Diggles. Worship Inconsequentia, the Goddess of Pointless Sidequests, or try your luck as a devotee of the nameless Lutefisk God. Cast powerful magic learned from the dark business warlocks of the school of Necronomiconomics, or summon the Viking Runes of your ancestors to blast your foes with thunder and lightning! Discover the power that can be had by wielding a bizarre armament of devastating weaponry such as the Interdimensional Axe, the Plastic Ring, and the Invisible Shield (if you can remember where you left it). Wield shoes decorated by the Dwarven Glittersmiths, all of whom have now committed suicide because of their shame, and embrace the joys of destroying giant moustache-wielding brick demons with a mace decorated with tawdry, delicious bacon.
While you’re at it, be prepared to die. A lot. In hideous, screaming pain that makes you throw your keyboard out the window.
The Dungeons of Dredmor await. Are you ready for them?

Key features:

 • Classic Roguelike gameplay with the sweet, refreshing taste of point-and-click interfaces. No longer must you press CTRL-ALT-SHIFT-x to drink a potion.
 • Randomly generated dungeons entice you with the sweet, sweet promises of treasure and … things.
 • Old-school pixel goodness. Face lovingly hand-animated monsters and enjoy the great taste of beautiful, individually rendered items on top of a sea of gorgeous, potent tile-work.
 • Wield the awesome power of the Anvil of Krong, lest it wield you!
 • Incredibly complicated crafting system! Wield relics of the Great Elven/Dwarven conflict; grind down ingots to make powdered aluminum and shove it directly up your nostrils!
 • Hordes of monsters never-before-seen in a video game!
 • Deploy cunning traps to defeat your foes!
 • Infinite replay value: choose from a selection of mind-boggling skills to create your character. A new gameplay experience awaits every time!
 • Did we mention there’s lutefisk?

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
  • Video Card: Any DirectX-compatible video device with a minimum resolution of 1024 x 600 or 1024 x 768
  • DirectX®: 9
  • Sound: Any DirectX-compatible audio device
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
17 από 23 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
18.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Οκτωβρίου
Achievement earned for the game crashing.

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
247.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Excellent game. Highly recommend it. Has a great replayability value and a lot of funny references.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
133.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου
A jovial, lighthearted rougelike that's fun to play in small doses
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
100.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Οκτωβρίου
DoD is a classic dungeon crawler which is insanely difficult. The art style takes some getting used to, but is really funny at times. Even though the game is relatively simple, it captured my attention for hundreds of hours, which should be recommandation enough. But I have to admit that it gets a bit repetitive.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Οκτωβρίου
This is a game I've owned for quite a long time now, and before I begin I will clarify that I have way more 10 hours play time on this game, as at many times in the past I have been without internet access and this has always been my go to offline game, I'm sure the number is much more close to 50 hours or so and it still remains my go to offline game.

I've mentioned in other reviews that I don't like games with a short lifespan and little replayability, well this game then is an absolute wonder to me because not only does it provides almost an endless amount of gameplay and tons of replayability, it is incredibly addictive and fun to play.

The mechanics are very simple and there is little to no story at all, which leaves your imagination to get carried away and fill in the gaps as you crawl through the large dungeon areas slaying hoards of quirky little monsters and farming items you have no desire to eat, use or sell. This is a game where you will probably only ever be using the arrow keys and a mouse click, and the simplicity of this provides an easy gaming experience.

I will say I have never played past the medium difficulty level, and I will go further as to say that I have never even completed a single save, I don't usually play with permadeath on either, it's mainly a case of me creating various heroes and forgetting how far I got on each one and deciding to start all over again. This is not a game you could finish in one sit through, even when enabling the mode which reduces the size of the levels, this game is still massive and takes a lot of time to cover each area and collect each item.

One thing I would imagine playing this game is that the simplicity and repetitiveness of this game would get boring, but it never seems to do that, I believe it is probably the desire to push on for more loot, gold and exp to max our your skill sets, as well as find interesting new items with cool stats and comparing them with your current inventory, perhaps one of the most thrilling discoveries you can make on any level is finding the store, which always stocks a bizaare inventory.

The music is also really good, and while it may feel repetitive at some points, it still manages to sound really great and perhaps helps in setting the mood for becoming immersed in the game.

I would say the main factor for enjoying this game is that it excels in making you feel that you have achieved and made progress, there are a lot of achievements you can unlock, and two expansions which add more levels and crazy skills to master, this is definitely a great entry and perhaps a little overlooked work within the roguelike genre and I cannot recommend it enough.

That being said, this game is pretty buggy at times, the levels appear to be randomly generated and at times this can result in some items being blocked off and unattainable without the right skills, and this while slightly annoying, doesn't really take much away from enjoying the game, the game was also very buggy when I played it around it's time of release, but it does seem a lot more stable now. So I would still say it's definitely worth picking up especially given how good the price is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
24.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Οκτωβρίου
If you like rogue-dungeon games, this is a great choice, it has lots of different skill/profession combinations and everytime new randomized dungeon with big exciting adventure.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου
Fun traditional roguelike. If you want a straight-up dungeon crawling rogue experience with decent graphics, this game isn't a bad choice.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Οκτωβρίου
I like how the guy shows his biceps each time he levels up. Praise the diggle god.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου
A fun and funny turn based dungeon crawler. The only "downside" I can think of is that it is very hard to actually beat the game and that it can be time consuming. However, both of those are also part of the game's charm. The game is not meant to be beaten on your first try, it is meant for you to make a character, see how far you can get with it and then try again with a different one, or the same one, your choice. All in all I think it is definitely worth your time, I've had it a long time and still have a lot of fun with it
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου
A witty roguelike with a lot of mods that can be obtained via the steam workshop
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
54.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Οκτωβρίου
If you like fantasy pop-culture references, irreverent humor, and hoarding items "just in case", then this is the game for you. Didn't think I was going to enjoy this game as much as I do, but it's challenging and addicting. At a certain point, it feels a bit grindy, but there's the option to streamline dungeon size such that your spending less time on each floor but still progressing through the game. Plenty of replay value if you like exploring different play styles and challenging yourself!

And there's seriously nothing like strutting around feeling like you own the place and then feeling your stomach drop when you open a door to a monster zoo.

Buy this game, it's totally worth the price, and you'll have a blast adventuring!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 4 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
43.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Οκτωβρίου
This game is so very addictive. You every want to kill a couple hours? Throw on a good movie and start playing a round of this game. You can take it in a million different directions depending on your playstyle and you then have to adjust it to adapt to the items you find. Not to mention it has a wonderful sense of humour. I happened to get it in a Humble Bundle and it was one of the best steals ever. Just go for it, if you're into rouge dungeons than you won't regret it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
5 από 10 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου
Better than Diablo 3.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
2 από 5 άτομα (40%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου
It's cute and charming, but rather shallow. There are so many better quality rogue-likes out there. This one has better graphics than most, but they're not that great. The only thing it has going better than most is the crafting system. Other than that, everything seems a poor imitation of real rogue-likes. If you are new to the rogue-like genre, this could be for you. But for experience players who like a little more depth, this doesn't cut it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 5 άτομα (20%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
50.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Οκτωβρίου
Brilliant game
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 9 άτομα (11%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Οκτωβρίου
Its charming graphics and humor are overshadowed by its obtuseness.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Οκτωβρίου
One of my favorite dungeon crawlers. Simple, challenging, and fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου
Buy this game! I would've never bought it and known how great it was if someone hadn't have given it to me. I saw this before. I noticed the price and the graphics and said "This is one of those cheap games that suck. Just here to trick people and get their money in return for crap." Ooooh man was I wrong. This is an addictive rogue-like game that will have you going back for more. I like this so much that this is the first game I actually collected all of the cards so I could craft a badge for it. Again, buy this. It is soooo easy to over-look this amazing game when searching for others.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
26.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Οκτωβρίου
Such a fun dungeon crawler with so much quirky humor! It's def one of those games that you sit down and say "Ima game for an hour" then you look back at the clock, curse, and realize your late for work :P

side note: not all classes are created equal
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
208.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου
Words fail me when I try to explain how much fun I've had with this game, and it gets worse when I try to talk about all the fun I'm still going to have. This is a great roguelike AND a great turn-based dungeon crawler. The permadeath is on by default, but you don't have to play that way, and the lower difficulty is rather forgiving.

It has some things that really annoys me, first and foremost the lack of transparency in many places. But that's nothing that a few seconds of search on the great wiki won't fix (not to mention that it's less of an issue when you aren't obsessed with min/maxing the way I am).

Overall the many qualities completely overshadow the few problems. Really good aesthetics and tone of the game make this possibly the most appealing roguelike I have ever played. The way class/skills interact makes for a a huge depth of strategy and builds to explore while being amazingly well balanced for such a complex system. The system looks weird and hapazard at first, but once you get used to it you realize that there is a framework of simple concepts underlying it all; and once you see that, it's very easy to grasp how various things interact and how new things will work. That makes for an exceptionally experience in mastering the game and getting to know how it works.

The great community and all the love the developpers poured into it (obvious from the large and completely free DLC that's available) seal the deal, making it one of the best games I have ever played.

If you like deep game that you can play easily after an hour of getting familliar with it but that's deep enough that you are still improving after a couple hundred hours into it, then look no further.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι