Test your luck and cunning in this exciting RPG as you craft, cast, and pillage your way through Lord Dredmor's Dungeons.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (3,016 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 13 ก.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Dungeons of Dredmor

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Dungeons of Dredmor Complete

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Dungeons of Dredmor, Dungeons of Dredmor: Conquest of the Wizardlands, Dungeons of Dredmor: Realm of the Diggle Gods

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The perfect introduction to the classic style of Roguelikes. A humourous but unforgiving adventure into rooms of brutal monsters."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

Steam WorkshopCreate and share all new monsters, items, skills, spells and dungeon rooms! Ever wanted an acid fireball? How about a skill that summons Diggle mages? A staff that explodes when you throw it and turns everyone who it kills into zombies? Easy. A trap that can only be disarmed by feeding it 10 gallons of Slivovitz plum brandy? A magical pear that summons a magical orange that summons a magical apple that summons the original magical pear? That's more like it.

The Steam Workshop is a place designed to make it easy to find, play, and share quality custom content created by other fans. Simply head over to the Steam Workshop page, find a mod that you would like to play, and hit "Subscribe". The mod will be downloaded to just the right spot, and upon loading Dredmor you simply hit the "Mod" button on the launcher and pick which ones you want to load.

Or, if you want to try your hand at your own creations, head over to http://dredmod.com/wiki/Main_Page and take a look at some tutorials on how to craft your own! We've included information on how to make and upload a mod, as well as some of the code that you can use to create completely unique content.

เกี่ยวกับเกมนี้

Long ago, the Dark Lord Dredmor was bound in the darkest dungeons beneath the earth by great and mighty heroes. Centuries later, the magical bonds that hold him in place are loosening and his power grows ever stronger. The land cries out for a new hero, a powerful warrior or a mystic wizard like those spoken of in the prophecies of yore.
What they have, unfortunately, is you...
Step into the Dungeons of Dredmor! Embrace your destiny! Face evil of the likes the world has never known - the terrifying Swarmies, the undulating Thrusties, and the adoreable nest-building Diggles. Worship Inconsequentia, the Goddess of Pointless Sidequests, or try your luck as a devotee of the nameless Lutefisk God. Cast powerful magic learned from the dark business warlocks of the school of Necronomiconomics, or summon the Viking Runes of your ancestors to blast your foes with thunder and lightning! Discover the power that can be had by wielding a bizarre armament of devastating weaponry such as the Interdimensional Axe, the Plastic Ring, and the Invisible Shield (if you can remember where you left it). Wield shoes decorated by the Dwarven Glittersmiths, all of whom have now committed suicide because of their shame, and embrace the joys of destroying giant moustache-wielding brick demons with a mace decorated with tawdry, delicious bacon.
While you’re at it, be prepared to die. A lot. In hideous, screaming pain that makes you throw your keyboard out the window.
The Dungeons of Dredmor await. Are you ready for them?

Key features:

 • Classic Roguelike gameplay with the sweet, refreshing taste of point-and-click interfaces. No longer must you press CTRL-ALT-SHIFT-x to drink a potion.
 • Randomly generated dungeons entice you with the sweet, sweet promises of treasure and … things.
 • Old-school pixel goodness. Face lovingly hand-animated monsters and enjoy the great taste of beautiful, individually rendered items on top of a sea of gorgeous, potent tile-work.
 • Wield the awesome power of the Anvil of Krong, lest it wield you!
 • Incredibly complicated crafting system! Wield relics of the Great Elven/Dwarven conflict; grind down ingots to make powdered aluminum and shove it directly up your nostrils!
 • Hordes of monsters never-before-seen in a video game!
 • Deploy cunning traps to defeat your foes!
 • Infinite replay value: choose from a selection of mind-boggling skills to create your character. A new gameplay experience awaits every time!
 • Did we mention there’s lutefisk?

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
  • Video Card: Any DirectX-compatible video device with a minimum resolution of 1024 x 600 or 1024 x 768
  • DirectX®: 9
  • Sound: Any DirectX-compatible audio device
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
134 จาก 178 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
34.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
Before you get this game, I strongly advise that you do some research.
Not because the game sucks, it's actually one of the best roguelikes I've played recently, but because of a problem I'll describe.

The game has an auto-save feature that sometimes crashes the game (Runtime Error).
You can NOT remove this auto-save feature, which wouldn't be a problem if it didn't corrupt savefiles, but unfortunately it does.
The developers of this game even acknowledged the issue, but did nothing after 2 years of knowing about it.

The only workaround is to:
1) Turn off Steam Cloud
2) "Save and Continue" in the menu (unavailable if you play Permadeath mode)
3) Manually backup your savefiles from Windows folders every now and then, so when it happens you can replace the corrupted save


I lost a 28 hours savefile due to not knowing of this issue, and I'm not gonna recommend the game despite it being rather good. I might give this another try someday, but right now I'm stunned.
Do yourself a favor and do some research before you get this game, and you won't be caught offguard.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 สิงหาคม
Content Score Details
Gameplay 9/10 DoD is a roguelike dungeon-crawler with some RPG elements. It's quite simplistic: turn-based movement and combat, with procesdurally generated rooms, monsters, and loot. You are given a choice of seven skills when you create your character, which have different abilities and powers as you level them up. Simplistic yet fun.
Graphics 7/10 You're not going to find anything fancy here, but Dredmor has it's own unique art style.
Story/Quests 5/10 Evil lich Dredmor was captured, evil lich Dredmor is breaking free. So the kingdom needs a hero. Unfortunately, this is you. You can pray to the Goddess of Sidequests to get sidequests, but they can be really annoying and difficult.
Overview 8.5/10 DoD is an enjoyable roguelike. While it does suffer from a few minor bugs, and setting up mods without the game breaking can be long and tedious, it is worth it for the sheer amount of gameplay, as well as the DLC.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
Many a time I have guaged a game's quality based on how much I think the game should be worth, and how much the devs are chargin for it. For example, the game 1000000. It is a cheap game, sold at a cheap price. And then take BL Pre-sequal, a game that arguably charges more than the content it provides is worth. However, Dungeons of Dredmor has presented me with the rare privalege of saying that this game is worth more than the asking price. Since purchasing and playing many a game, over many an hour, I am happily willing to say that, if it were demanded of me, I would have payed 15$ for this game. Maybe even 20$. That is how much it is worth to me. Any many of my friends agreed with me. Many of their first words of reaction were "You got this for HOW MUCH?!". And so I present to you Dungeons of Dredmor, a game that, for some reason, feels the need to make you pay but a fraction of the game's true value. Buy it, and buy it now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กรกฎาคม
A very accessible rogue-like with enough depth, strategy and personality to stand above most of the rest. The simple graphics and combat of Dungeons of Dredmor obscure its incredible depth of design, functional mechanics and polishing, and it really is a fully fleshed out title. My fun in Dungeons of Dredmor comes from battling through hoards of monsters while interacting with the world, using traps, spells, crafting and more, all while exploring ever deeper.

Highlights

There are plenty of little things that help this stand out and help to make it something more than most rogue-likes, but the central design philosophy of accessability and the respect it has for the classic elements that make rogue-like games so fun that make it very much worth my time and keep me coming back.

A plethora of additions and extra gameplay elements like crafting and landmines which would easily become an annoying chore or distraction in other games has been made completely optional and ignorable here, yet still adds lots of practicality to the game when you spend the time.

* The attention to enabling and supporting Steam Workshop content definitely deserves comment. It's been woven into the game perfectly and means sharing rooms, items, monsters and even things like insults and decorations is rewarding.
* The humour deserves mention. There are references to movies, old video games and culture not just spread throughout the world, but even in the U.I. and elsewhere.

Mistakes and Annoyances

It has been genuinely quite hard to find something to dislike about this game and the only things that are worth pointing out haven't really affected the fun I've had with this title, but they're here in the interest of a complete

review. The main drawback or limitation of the game is in the simple and, some would argue, boring combat. Fighting thousands of monsters in the same way, typically using the same specific skills and abilities can wear thin and unless you're willing to make some form of goal and targets, or story for yourself, reasons for playing can easily feel empty and flat.

* The tutorial is quick and simple, but also very lacking. There are a ton of gameplay elements and user interface mechanics that aren't covered anywhere and usually have to be searched for to learn about, or will simply be discovered by chance.
* Dredmor, the end-game boss can feel out of place and the ending can feel abrupt for some.

Recommendations

Presently available on Steam for £3.49/4.99€/$4.99 and with no real limit in replay value, Dungeons of Dredmor will take around 20 to 30 hours to complete a successful run, but reaching that run may take you 100 hours or more. As a

result, it's very fairly priced and good value for money even when not on sale, yet routinely goes on sale for -50% and -75% and is a must buy for anyone looking for an approachable rogue like.

The Complete version costs just 30% more, is available for £4.99/5.99€/$6.99. It is almost exclusively the better choice over the stand alone because it adds Conquest of the Wizardlands and the Realm of the Diggle Gods DLCs which add a total of 12 new Skill Trees, hundreds of new items, dungeon levels, monsters and mini-bosses and plenty more. Unless you don't expect to play more than a few hours or you're on a strict budget then there's no obvious reason not to grab the Complete pack.

* Don't forget to install and name the Expansion Pack which is available for free.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มีนาคม
What a game!!!! Im not usually a fan of Turn-Based RPGs but this one just got me hooked instantly!!! I thought to give it a try and what a game!! Its original price is so worth the game, 4 euros is litterally a bargin for such a game.

In a game like this expect to die...........a lot. Its a Rogue-like, Turn-based, RPG, Permadeath game, meaning litterally if u die, well ur dead. The execution of all them put together waas done so well in this game. You start the game with your choice of sex and then 7 different "talents" you could say, from around 40 different ones!!! You basically mix and match what u want to be and then are put in a randomised dungeon, to survive. I have died 10 times four with the same talents and then just tried something else. Im now playing, still alive lvl 10 with the talents i originally wanted, but with more understanding of the game im now not fouled.

Its a hillerious game with great amounts of time and depth put into it. I am having a lot of fun and now cause of this game i might look into more turn-based games. Its a game that i would most definatly recoment to others as its a huge amount of fun.

A game well worth 10/10 ^^ :crafting:
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน