Test your luck and cunning in this exciting RPG as you craft, cast, and pillage your way through Lord Dredmor's Dungeons.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (2,844 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Ιουλ, 2011

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dungeons of Dredmor

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dungeons of Dredmor Complete

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Dungeons of Dredmor, Dungeons of Dredmor: Conquest of the Wizardlands, Dungeons of Dredmor: Realm of the Diggle Gods

 

Προτείνεται από επιμελητές

"The perfect introduction to the classic style of Roguelikes. A humourous but unforgiving adventure into rooms of brutal monsters."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Steam WorkshopCreate and share all new monsters, items, skills, spells and dungeon rooms! Ever wanted an acid fireball? How about a skill that summons Diggle mages? A staff that explodes when you throw it and turns everyone who it kills into zombies? Easy. A trap that can only be disarmed by feeding it 10 gallons of Slivovitz plum brandy? A magical pear that summons a magical orange that summons a magical apple that summons the original magical pear? That's more like it.

The Steam Workshop is a place designed to make it easy to find, play, and share quality custom content created by other fans. Simply head over to the Steam Workshop page, find a mod that you would like to play, and hit "Subscribe". The mod will be downloaded to just the right spot, and upon loading Dredmor you simply hit the "Mod" button on the launcher and pick which ones you want to load.

Or, if you want to try your hand at your own creations, head over to http://dredmod.com/wiki/Main_Page and take a look at some tutorials on how to craft your own! We've included information on how to make and upload a mod, as well as some of the code that you can use to create completely unique content.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Long ago, the Dark Lord Dredmor was bound in the darkest dungeons beneath the earth by great and mighty heroes. Centuries later, the magical bonds that hold him in place are loosening and his power grows ever stronger. The land cries out for a new hero, a powerful warrior or a mystic wizard like those spoken of in the prophecies of yore.
What they have, unfortunately, is you...
Step into the Dungeons of Dredmor! Embrace your destiny! Face evil of the likes the world has never known - the terrifying Swarmies, the undulating Thrusties, and the adoreable nest-building Diggles. Worship Inconsequentia, the Goddess of Pointless Sidequests, or try your luck as a devotee of the nameless Lutefisk God. Cast powerful magic learned from the dark business warlocks of the school of Necronomiconomics, or summon the Viking Runes of your ancestors to blast your foes with thunder and lightning! Discover the power that can be had by wielding a bizarre armament of devastating weaponry such as the Interdimensional Axe, the Plastic Ring, and the Invisible Shield (if you can remember where you left it). Wield shoes decorated by the Dwarven Glittersmiths, all of whom have now committed suicide because of their shame, and embrace the joys of destroying giant moustache-wielding brick demons with a mace decorated with tawdry, delicious bacon.
While you’re at it, be prepared to die. A lot. In hideous, screaming pain that makes you throw your keyboard out the window.
The Dungeons of Dredmor await. Are you ready for them?

Key features:

 • Classic Roguelike gameplay with the sweet, refreshing taste of point-and-click interfaces. No longer must you press CTRL-ALT-SHIFT-x to drink a potion.
 • Randomly generated dungeons entice you with the sweet, sweet promises of treasure and … things.
 • Old-school pixel goodness. Face lovingly hand-animated monsters and enjoy the great taste of beautiful, individually rendered items on top of a sea of gorgeous, potent tile-work.
 • Wield the awesome power of the Anvil of Krong, lest it wield you!
 • Incredibly complicated crafting system! Wield relics of the Great Elven/Dwarven conflict; grind down ingots to make powdered aluminum and shove it directly up your nostrils!
 • Hordes of monsters never-before-seen in a video game!
 • Deploy cunning traps to defeat your foes!
 • Infinite replay value: choose from a selection of mind-boggling skills to create your character. A new gameplay experience awaits every time!
 • Did we mention there’s lutefisk?

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
  • Video Card: Any DirectX-compatible video device with a minimum resolution of 1024 x 600 or 1024 x 768
  • DirectX®: 9
  • Sound: Any DirectX-compatible audio device
  • OS: OS X version Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Core 2 Duo/Athlon 64 or above recommended
  • Memory: 1 GB of RAM minimum; 2 GB recommended
  • Hard Disk Space: 400+ megabytes
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
26 από 31 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
30.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Φεβρουαρίου
This is typical old-school roguelike. That means you will enter the dungeon many times with different characters and this time they will have really crazy sets of skills. It's worth to try how is to play as vegan, tourist or geologist. This is definitely something that other games don't allow.
If you still not convinced, maybe powerful crafting system will convince you. You will create hundreds of different items, starting on potions, ending on Chainaxe or the Historically Inaccurate Viking Helm.

VERDICT:
If you're a roguelike fan, this it's must have for you.
If you have never tried any roguelikes, this is a good game to convince you to that genre.
If you like only modern shooters, you will never have opportunity to wear the Communist Power Ushanka.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
42 από 60 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
91.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Δεκεμβρίου, 2014
So I sat down one day and thought to myself "I need to poop"
So I bought this game.
About 10 hours after I realised I still needed to poop.
Another 10 hours after I was constipated.
A week later I needed some laxitives.
In short, if you play this game you forget to poop. This is normaly my way of telling its a good game. So this must be a good game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 13 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
74.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Δεκεμβρίου, 2014
This is one of my favorite roguelikes, along with SOTS: The Pit and ToME. It's procedurally generated greatness with an absolutely fantastic sense of humor.

What the hell are you waiting for? I have 69 hours in this game without ever having beaten it. Just buy it already. Play it. Love it. Get all the expansion packs.

Pros:
- excellent systems for crafting, damage/resistances, and character stats
- a myriad of skill trees, of which each character can choose 7 (can you say synergy?)
- completely irreverent pop culture references, quotes, and tropes, all with great dry wit
- simplistic control scheme for entry level players (but still as satisfying for veteran rogues, IMO)
- huge selection of items, randomized weapons, potions, and unlockable crafting blueprints

Cons:
- can't see armor on your character
- very easy to get lulled into a false sense of security and then get merked
- diggles

10/10
Would die by stepping on plastic caltrops again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 12 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
68.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Μαΐου
Beware of the false shepherd Lutefisk!
Caution! You're now entering the Diggle Danger Zone!

Developer: Gaslamp Games, Inc
Publisher: Gaslamp Games, Inc
Format: PC
Released: August 1st, 2012Yeah, good luck playing any video games today with this guy staring at you with his big... deep... fishy eyes.
(The Lutefisk God is not to be confused with Dagon, Prince of the Sea. That's, uh, a different video game.)

Let me start by saying that Dungeons of Dredmor is rogue like dungeon crawler and a parody of rogue like crawlers at the same time.

Oh boy where do I begin?
I think this game was my first step into the roguelike genre and it became my favorite genre by far ever since.

Having said that let's get down to business.

Dungeons of Dredmor is turn based game means you move on a tile based square grid where you and your enemies take turns. Each floor is randomly generated meaning you will never see the same layout, types and amount of enemies or loot. Every single playthrough will be an unique and unforgiving experience.

Before you experience your first death by a fierce Diggle you will have to choose the difficulty and your seven starter skills.
You can choose between warrior skills like Swords, Axes, Maces or Smithing, rogue related skills like assassination, daggers or burglary and you can obviously become a powerfull wizard using skills like golemancy, alchemy or Astrology.

There have been several expansions for this game so far and each expansion includes some new skills like Demonologist (Realm of the Diggle Gods), Clockwork Knight (You have to name the expansion pack. <- yes you really have to) and Tourist (Conquest of the Wizardlands).
After choosing skills to your like or letting the game choose some randomly for you it's time to enter the dungeon!

The game starts as you take control of our Hero with the beautiful eyebrows. Your goal is to get to Dredmor and to show him who's boss (obviously that's you but he didn't get the memo yet).

In order to reach Dredmor you'll have to fight your way through fierce Diggles, grab some better loot and also level up.

While exploring your surroundings and getting beat up by those Diggles you will encounter several objects you can interact with. Like a well with a blue liquid in it. Too blue to be water so you take a sip and here comes's the beauty of the game. The effect will be random meaning you can get healed which would be sweet so you can get your revenge on those Diggles (ye I they're our arch enemy!) or you can get poisoned and die a pathetic death.
Also there's Krong. You will have a serious love and hate relationship with this fellow. You will find some anvils in the dungeon. Interacting with it will either bless you and upgrade one of your items or Krong will curse you for not cleaning your teeth this morning.

Also keep in mind that some area of effect skills can and will hurt you as well just in case you think it would be a good idea to set the ground on fire. It's gonna get hot and you won't like it trust me.

Then there's also Brax. A bad ♥♥♥ shop keeper who clearly isn't scared of all those damn Diggles.
You can buy and also sell loot. If you are brave enough you could also see if you are fast enough to steal something but ... that's up to you to decide. You will have to face the consequences.

What else can I say about this game?
Gaslamp Games made a lot of things right I'd even go as far as to say nearly perfect if not for some minor interface issues and also the crafting in this game is tad clunky.

If you can overlook the art style (which probably isn't to everyone's liking) and the minor interface issues you will deeply enjoy this game.
Given you like roguelikes and getting beat up by Diggles ...

If you liked this review or want to see more recommended games, be sure to follow our curator group: Follow Original Curator Group

Check out the Original Network Groups. Win free games, make new friends on Steam, & more! Original Curators Group, Original Traders Group, & Original Giveaways Group
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 16 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου
I started my first dungeon as a communistic, vegan Emo-Pirate who was heavily into Mathemagic, tipping my fedora to the ladies, punching my way barehanded through the dungeon. In the second room I stumbled upon a device which let me enter a pocket dimension, where I punched a machine to open up the gates to hell. Naturally I entered and tipped my fedora again. I was then embraced and slaughtered by giant demons and died.

10/10 would tip my fedora again to die.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
11.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Μαρτίου
What a game!!!! Im not usually a fan of Turn-Based RPGs but this one just got me hooked instantly!!! I thought to give it a try and what a game!! Its original price is so worth the game, 4 euros is litterally a bargin for such a game.

In a game like this expect to die...........a lot. Its a Rogue-like, Turn-based, RPG, Permadeath game, meaning litterally if u die, well ur dead. The execution of all them put together waas done so well in this game. You start the game with your choice of sex and then 7 different "talents" you could say, from around 40 different ones!!! You basically mix and match what u want to be and then are put in a randomised dungeon, to survive. I have died 10 times four with the same talents and then just tried something else. Im now playing, still alive lvl 10 with the talents i originally wanted, but with more understanding of the game im now not fouled.

Its a hillerious game with great amounts of time and depth put into it. I am having a lot of fun and now cause of this game i might look into more turn-based games. Its a game that i would most definatly recoment to others as its a huge amount of fun.

A game well worth 10/10 ^^ :crafting:
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
51.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Φεβρουαρίου
Start the game up, throw on some music or a podcast, and subconsciously steer your way through this funny, quirky game..... Until you stumble upon a monster zoo. Then you should really pay attention.

This game has a surprising amount of depth for something so lighthearted. Completely worth your time.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιανουαρίου
I love it. If you need a roguelike rpg fix, this is it straight up. If you prefer your roguelike a bit on the "lite" side you can turn off save deletion after death (thus no permadeath). There's so many elements that you get to chose when it comes to creating your character. Want a sword weilding mage that can smith and knows some alchemy and goes berserk often? Sure! Want a martial arts healing necromancer that can lob some fire around? Done.

I give this game a perfect score but also would reccomend some minor tweaks, they don't detract from the game in my opinion but would be nice. First off I would like more character graphics options. Hairstyles, colors, outfits etc. And perhaps a music filter so we can make sure our favorite of the game's clever soundtracks play. Best 6$ I've spent on here otherwise.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
31.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
This is the best roguelike: it's amusing, satisfying and hard to beat. Replayability is amazing, and you can create vastly different characters, which completely changes the gameplay. There are also settings for the size of the dungeon, it's possible make a small instance for a quick run, e.g. to test a new build.

10/10 very good game.

Be sure to check out the Steam Workshop, there are pretty amazing new skills there, such as my personal favorite, LASERS.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
107.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Μαρτίου
I can't remember when I bought this, but I got the Diggle Nog cheevo for the 2011 Winter Sale event, so that could say something. It took about three years of hiatus and 107 hours to finally kill Dredmor...once. On Easy (and Permadeath).

Dredmor is a roguelike, and I think it's a pretty good introduction to the genre since I've not really played many of them. You start out by picking from three difficulties, if you want your character to be permanently deleted when he/she dies or not, and if you bought the Realm of the Diggle Gods expansion, if you want to have 10 or 15 floors. From there, you're given a page full of skills and you're to pick seven to make your character build, as opposed to having set classes like Warrior or Battlemage or whatnot--or you can just pick Random and see how that does. And then you're given your choice of cosmetic gender, you name your character, and you're sent on your merry way.

Everything is laid out on a grid and every time you move or attack uses up a turn, where everything else is allowed to move or attack. You can quite literally stand with enemies surrounding you and nothing will happen until you do something. You level up with enough EXP by killing enemies, destroying Dredmor statues, or unlocking doors/chests with lockpicks. When you level up, you recover all HP/MP, and you're given your choice of your seven skills to raise which will influence how your stats increase. Skills work on a linear tree system, but you're allowed to raise your skills in any order, between raising them all up evenly or maxing one as soon as possible. Every skill in every tree does something, be it simply raising your stats by a set amount or giving you interesting new spells or moves or powers.

Combat is pretty much "hit it until it dies" if you're going melee, but every character can use crossbows provided they have ammo and wands as long as they have charges, no matter what build you went with. Some enemies use long-ranged spells too, so it's a matter of using what you have to counter their threat. Monsters typically don't show up en masse during the game except in Monster Zoos, big rooms where mooks and minibosses pretty much Zerg Rush you. You don't necessarily have to clear them out, but you get a free item for wiping everything out, and it's a lot of EXP, too. You also get free items for doing sidequests gained by praying at the Inconsequentia statues scattered through the dungeons. They're pretty basic quests--kill this enemy/group, retrieve an item, use this item on a special statue, etc.

I think Dredmor is a pretty fair game in terms of difficulty. If you die, it's almost always your fault. Died to a trap? You carelessly marched forward without enough Trap Sight Radius. Fight an enemy to where the point both of you are near-death and you miss, dying to its attack? You didn't heal yourself, retreat, try to lead it into traps, etc. Of course, this game is randomly-generated so you can quite easily end up with a bad draw on items and stuff, but one draw of roguelikes isn't the game giving you the tools needed to win, but winning with the tools you're given. No one game is unwinnable if you keep your wits about you and don't get complacent.

The expansions...well, expand. RotDG adds monsters, skills, items, five more floors; YHTNTEP adds more monsters, items, skills; CotW adds even more monsters and skills and items, but also adds new floors apart from the main dungeon on top of a customizable safe zone (though the base game has a basic version of this place). There are also quite a few mods on Steam and not on Steam that add more of the above and with things like additional room layouts and so on, but some may require some or all of the expansions, so watch for that.

So yeah, TL;DR I would really recommend this game. If you're new to roguelikes, this is a pretty good place to start. Easy mode is pretty easy, hard is pretty damned hard, but that all depends on how the RNG treats you and how you build your characters. There are a lot of achievements here...though a lot of them require you to die to various critters. But you know what they say: Dying is fun!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 10 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
279.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου, 2014
Erry day I'm diggling
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
13 από 24 άτομα (54%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
62.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Μαρτίου
Having played a couple of days and reaching Lord Dredmor, i must conclude that the game:

- has a fun set of monsters
- invites you to try out new skill combinations, thus has replay value
- has a _great_ music
- includes lutefisk

but looking back, there are some negative points too:

- bugs roughly every 10 minutes (at least on the linux version), ranging from misplaced items (cant reach) or monsters (4 stacked upon), crashes every 30 minutes (after some in-game time / progress)
- the crafting system is dysfunctional (getting a lvl1 recipie in the last lvl of the dungeon - too random, too many "silly"/useless crafts, 3 ingots for a simple item without stats - ingots too rare)
- fun for 99.9% of the game, then Lord Dredmor kills you with 2 strikes
- nonexistent help/tips: "what does potion/mushroom xxx do?" is part of most roguelites, but a simple tooltip how to use knightly leap or what some stat-gain gets you would be very pleasant.
- lutefisk cube: The idea is that you can transform every non-food item to lutefisk and then donate it to the fish-god who gives you a random item. But to have a good chance you need about 200 pieces. But trading a 13k gold item for 1 piece of lutefisk?? Would just need some price/lutefisk scaling.
This game is in such a nice and interesting state, but lets call it beta quality and finish up those loose ends.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 26 άτομα (54%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
5.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Φεβρουαρίου
Missing alot of strategy elements and decisions. Very simplified. If feels like the Munchkin version of what was supposed to be a roguelike. There is a difference between random for the sake of random and an engine designed to be random but with plenty of modifiers and things that affect outcomes and many solutions for every problem. When you die rarely is it because of an element of the game that you didnt understand properly or something that could have been stopped or modified if you had taken the proper steps to prevent it. If you want a good true roguelike from the steam store buy Tales of Maj'eyal or Vulture for nethack(nethack is free so are most of the tile sets, but vulture has a GUI and mouse controls so its easier to play without having to remember the 40-60 commands for nethack). The Nethack engine is by far the most in depth classic roguelike engine on steam even though its over 20 years old. Or get Wazhack for a different style of rogue
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
267.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου
Unique and challenging at times, it's a joy to play. The humour and various references are great. There are numerous skills that you can mix and match to become whoever you. An axe weilding communist vampire? An archealogist dual sheild weilding vegan? The choices are endless and the mods from the Workshop can add countless more.

I've only beaten the game twice but its still fun to try new combinations and see what works and what doesn't. I usually come back to this game every few months spend hours playing it. Its a unique game( at least for me, i had never played a roguelike before) and i just enjoy the humour. For the price, you can't really go wrong.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2014
Nice humor. Dark. Dungeon. Dying. More dying. I like dying. I need more frustration
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
61.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιανουαρίου
Character building is one of the biggest draws to a game like Skyrim and you'll find it here.
One caveat is that the last boss exists and will be difficult for a poorly synergized build.
There's hardecore mode for people who like that sort of crap too, but it's completely optional. You can copy saves out of the save folder and manually manage a group of saves if you want to further strip the rogue-like elements out and just play for fun.
A fun game overall. Goofin around with builds is great.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
233.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιανουαρίου
This is my favorite dungeon crawling game. It has a humorous fantasy theme that I find endearing. The best part is that going deeper into the game lets you see more items and skills and each one has a joke attached. There are 50+ skill trees and you can pick 7 when you start your character.

If you're easily frustrated, this is not a game for you. You will be dying constantly and that's how the game teaches you. That's really not a problem though because the entire dungeon is randomly generated, so you'll get a different experience each time.

There is so much game here for the price that I think you're actually kind of stupid if you don't pick this up. If it looks good to you, don't hesitate. I spent over 300 hours playing and it was worth every penny.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
53.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Ιανουαρίου
ARGH THIS GAME IS SO GOOD
It's a fun little rogue-like (and a genuine rogue-like this time,) where every runthrough is different and fun in its own way. You can try-hard it or mash the random button when choosing your character's skills at start and still have a pretty good time. The game is simple and streamlined where it needs to be and more complex where it should be. Grab the DLC too, and pick up some small mods that don't interfere with the core experience too much, and you've got yourself a fun experience that you won't regret. I'm willing to say this is the best *real* rogue-like (and not just a game with rogue-like elements; Binding of Isaac for example) on Steam.

I highly recommend going in on the highest difficulty setting with hardcore mode on.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου
Dungeons of Dredmor is a pretty fun look at the old roguelike genre, and was a great romp down memory lane. While the graphics are simple, as is the gameplay, a simple interface masks a surprisingly deep customization and talent system. The synergy between different skills will have you experimenting with builds for DAYS. The addition and seamless integration of Steam Workshop was nothing short of brilliant, and when you feel like you've seen everything in Dungeons of Dredmor, provides HOURS of extra enjoyment.

Good: Solid gameplay, fun visual aesthetic, good music. Deep and complex customization presented in a brilliantly accesible way.

Bad: Some skills are just too good. Whenever there's a skill that me and ALL my friends separately came to the conclusion that it MUST be in your build, things need a little tinkering.

Ugly: Not much.

Possibly the worst thing I can say about DoD is that the era of the traditional rogue formula is definitely showing its age. The procedure of "I move, then all enemies move, then I move" is showing its age as a design process. Dungeons of Dredmor could be that last, best look at a wonderful genre, and I enjoyed the hell out of it, but I think it will be the last true rogue I play. It's time to see what the words "rogue like" can do attached to other formats of gameplay.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
98.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Απριλίου
An awesome game. Don't be discourged by the looks of the game or sub-par tutorial - the game is well worth the learning curve and will teach you that dying is fun!

9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία