Dynamic abstract sandbox universe. Changes and evolves as you do.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,124 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 มิ.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Murudai released games on NG, Rig released music on NG. They teamed up and made Solar 2!"

เกี่ยวกับเกมนี้

In most games you see stars in the background, you shoot asteroids or you live on planets. But in Solar 2 you ARE these objects! Enter a universe where you must prove yourself to the resident god-like figure by doing its many bizarre and varied tasks. Or just ignore it and see how big you can grow!

Solar 2 is an open-world, sandbox game set in an infinite abstract universe. Play constructively: grow your system, nurture life on your planets and attack enemy life in huge space battles. Play destructively: crash into other objects and cause chaos, use your orbiting objects like wrecking balls, steal planets from other systems.

Key features:

 • Dynamic abstract sandbox universe. Changes and evolves as you do.
 • Non-linear missions and open-world gameplay.
 • No boundaries. Drift forever in ambient space bliss.
 • Full of weird eccentric humor and stuff.
 • Extensive custom sound track.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows XP SP2 or greater
  • Processor: 1.5 GHz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Hard Disk Space: 50 MB
  • Video Card: 128 MB Graphics Card that supports Shader Model 2.0
  • DirectX®: 9.0c
  • Additional: Microsoft Xbox 360 Controller support
  • OS: OSX 10.6 or greater
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB
  • Hard Disk Space: 100 MB
  • Video Card: 128 MB Graphics Card that supports OpenGL 2.0
  • OS: Ubuntu 12.04 or above
  • Processor: 1.5 GHz
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: OpenGL compatible graphics card with 128 MB RAM, Pixelshader 2.0
  • Hard Drive: 150 MB
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
16 จาก 17 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
Possibly the smallest game I own, but it packs a bigger punch than that.

Solar 2's main strength is that you can play at your own pace, with your own goals, and that leads to a good few hours that you can spend just bumbling around in space and figuring out what you fancy doing. Going from a tiny asteroid to a black hole? Staying as a solo planet and building up a small armada of ships? Just flying around like a lunatic smashing into stuff and dying repeatedly? All viable playstyles.

If you want more structure, the story and challenge missions offer a good balance between fun and difficulty, and add considerable longevity to the game. The general idea is to work your way up the planetary body hierarchy - from diminutive asteroid through to planets, stars, star systems and eventually nature's biggest vaccuum cleaner. There are individual missions for each stage of being, some of them simple, others very difficult. I have yet to witness another game that lets you play as the stage itself at a rock concert.

For a little indie title, there's a surprising amount to do, and while it could perhaps get a little samey after beating everything the game has to offer, there are physics options that you can use to craft a more creative playing experience - like mass space dogfights between hundreds of ships, for instance.

Or, you could just let the cool ambience of the game float you away on a paradoxical vaccuum breeze...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 กันยายน
The screenshots really do not do this game justice. The formula isn't new in itself (if you've played the first evolution level of Spore, Osmos or Flash-game 'flOw', it's basically that idea (bigger consumes smaller), modelled on orbital rotation and gravity.

You start life as a small bit of rock - a tiny asteroid. You must smash into other rocks in order to grow. Grow enough and you will become a barren, rocky planet. Gather more rocks into your orbit and absorb them for your planet to grow. When it's large enough, your planet can sustain life (which has benefits and shortcomings - I won't say what as it's a bit of a spoiler). Once your planet is HUGE, it can become a minor star and draw other planets into its orbit. Be the biggest solar system. Become a binary star system. Become a black hole! Survive as other systems try to attack your marvellous achievement and turn you back into an empty, tiny planet! Best of all, you keep that planet or system. When you reload, you carry on where you left off.

Besides making your own star system, there are objectives to carry out if you wish. They're fun and challenging, but to be honest I just enjoy making the biggest star system. The controls are excellent for both keyboard (sorry - no mouse) and gamepad. A simple concept really nicely executed. Overall, this is a superb little game and I highly recommend it as one of those time-filling diversions when you don't want to dive into your huge AAA title.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 13 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กันยายน
The universe is flat, like this game.

The purported "sandbox" only exists as a place for you to gain or lose mass between missions - there's nothing to do except run into stuff and run away from stuff. Your "reward" for becoming the biggest thing in the universe is to get sent back to a lower weight class to run some missions. Since everything is floating around randomly in space, there's no sense of "place" anywhere - pick a direction, it's the same stuff everywhere.

Meanwhile, the missions themselves are either "Run your asteroid/planet/star into his, see who wins" or finnicky to the point where it feels luck-based. None of them are particularly interesting, and so there is nothing in this game that is particularly interesting either.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม
So relaxing and pretty i use to play this in small amounts after getting home from work to listen to the music and enjoy the colors. One of my friends talked me into buying it when it was cheap and i never had a regret.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ธันวาคม
Nice.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กรกฎาคม
This game is what growing up is all about.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม
Solar 2 is a wonderful game that puts your in control of a single astroid in the vastness of space on a quest to become something more... This game is easy to learn but very difficult to master. The quests and missions are nice but i tend to find myself just spending hours creating the most intricate star systems i can... You definately must give this game a try.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
It's a really fun game for teh casual player to just mess around and eat the universe
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม
One of the most relaxing games on Steam. One of those great little games that you can fire up to kill 20 minutes without busting a brain cell. You can also play it multiple ways, become a really powerful planet, or go the whole hog and eventually become a black hole. Physics simulation is very good, graphics are cool. There's nothing to dislike and I've bought this for Android (quite a few hours there) and Steam; this game is tons of fun and I highly recommend it!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน
Solar 2 is a simple sandbox with not a lot to keep you compelled. Gameplay revolves around smacking into things to grow (asteroid and black hole stages) or get things in your orbit so you can press some keys to grow (planet and star stages). Missions and challenges play around with these goals, mostly by telling you to avoid contact with most things and not grow.

Some people say that the game is relaxing, and it can be if you don't care about doing anything. If you want to see anything new in the game, you will have to fly through 2D space and hope that the strange physics doesn't impede your progress. I can accept being attacked by spaceships and having to avoid obstacles, but my biggest issue is that pulling an object into orbit has a bad habit of rubber-banding the object into you, reducing your mass. So the method of growing your planet or star can randomly decide to remove your progress just because the programming has clear-cut orbit paths with the first object being yanked to the closest orbit.

Even the black hole stage is underwhelming, HOW could they mess up something that should be total fun to let loose and eat everything! Once you reach black hole stage, other black holes begin to appear, although they never spawned in the previous stages of the game. These other black holes can take objects from you, and if you hit a larger black hole than your own, you are forced to restart the state with no progress. This restart is made more terrible as black holes have a nasty issue of failing to pick up many items. Apparently entire stars and systems can fly around a black hole and not actually be swallowed.

I remember liking this game originally, but I only played for about an hour. The game has definitely become dated and feels especially mediocre now. Controls are weak, physics are annoying, and the gameplay is a repetitious grind full of elements that impede your progress. I believe I got the game for cheap in a bundle, but I wouldn't really recommend it for even $2. It's a time consumer, but similar games could be found for free. I'd recommend just playing a game you know you like, as this won't last long for most players.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กรกฎาคม
awesome atmosphere and gameplay !!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ตุลาคม
Solar 2 has been my primary mobile game for a while now, and from my little experience on the PC version, it seems nearly identical.
Anyways, Solar 2 is certainly unique. It's really a lot of fun. It seems like the kind of game that would be more fun on a mobile device, but I could be wrong.
I would highly recommend Solar 2 if it seems like your type of game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กันยายน
You control a character moving through a boring black environment, completing some disjointed requests from NPCs and trying to improve your character.
This would be a very lacklustre and boring game, except you're a solar body.

Let me restate that, you are an android aspiring to become a sun (or even more).
This is very clearly the main hook of the game and it is executed well.
You can get asteroids you encounter that are smaller than you to orbit you and have the interesting ability to absorb anything orbiting you. By growing smaller you turn from an asteroid into a planet, into a sun, etc.
Does it make sense from a scientific perspective? Barely.
Is it fun? Yes. Yes it is.

What was especially impressive to me is that you can, should you want to, also become a full solar system, since planets will be able to enter your orbit when you're a star. Combine that with the ability for life to spawn on a planet you can have your own little army of space-faring creatures defending the character (something which you'll need for some of the quests).

The game isn't particularly long, but has nice replayability where you can start a new game as any solar body you've been so far in your previous sessions.
All in all I'd definitely recommend it if you want to be a planet.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
A game that lets you float gently through space and tear at the fabric of spacetime has never been more pleasant.
8 warring solar systems /10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน
Have you ever wondered what it's like being a rock in space?
Now you can become one! First, you're just a tiny little rock but then you can grow! (only if you choose to do so). But remember to savour the times of being a beautiful star, because eventually, you'll just grow old, become a blackhole that can eat baby blackholes and guess what happens. You eat everything.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
This is a really relaxing and fun casual game in which you start life as a meteor and work your way up to planet, then star (I don't know either) and then black hole. You have to absorb other masses while avoiding bashing into them and some planets will try to attack you. But you can play 10 minutes or 10 hours and the music is very chilled out. It's nice.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กรกฎาคม
Don't expect great physics. A fun little game with some mission variety. Have you ever wanted to be a star?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน
An enjoyable time filler, or waster, whatever. The mobile version is great too for on the go.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กรกฎาคม
It's kind of like dust II but different
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 สิงหาคม
I'm a black hole right now that sucks all other planets...Except the bigger. And when I become bigger...I get new enemies...

Recommended!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่