Life on Tiny Planet was calm and carefree until a great disaster occurred - Tiny Planet was hit by a meteor! The world fell apart and now its future depends only on you! Use your imagination and creativity: in order to restore Tiny Planet and help its inhabitants you will have to fix a variety of machines and mechanisms as well as solve...
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,238 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Tiny Bang Story

ข้อเสนอตลอดสัปดาห์! ข้อเสนอจะจบลง 8 มิถุนายน

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Works awesome with the touchscreen. Two issues though: you have to enter a name and one of the puzzles is very difficult to complete using touch."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (1)

2 มิถุนายน

Version update 2.0

We start improve The Tiny Bang Story for modern systems. Updates for PC and Mac are coming. Additionally beta version for Linux will be available in next few weeks. You can switch current version of the game in Steam client (default, beta or legacy). Legacy version of the game is original version released in 2011 - you can switch to this version if you want to play on old hardware.

Mac version update:
- Lot of performance optimizations
- OS X Yosemite support (and all from 10.8+)
- Full screen mode support
- Retina support

Windows and Linux versions are coming.

Thanks for your support.
Colibris

3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“We are not afraid of declaring hidden object games as potentially great puzzles, and The Tiny Bang Story is a superb piece of evidence for that / The 25 Best Puzzle Games Ever Made”
Rock, Paper, Shotgun

“Click on the unusual colorful landscape by wonderful guitar play and solve puzzles unpretentious - a process that quickly turns into a healing meditation and relaxation session, which does not want to give up too soon”
8/10 – Игромания

เกี่ยวกับเกมนี้

Life on Tiny Planet was calm and carefree until a great disaster occurred - Tiny Planet was hit by a meteor! The world fell apart and now its future depends only on you! Use your imagination and creativity: in order to restore Tiny Planet and help its inhabitants you will have to fix a variety of machines and mechanisms as well as solve puzzles in each of the five chapters of this game. Navigation is simple and intuitive. It doesn't distract you from the witty brain teasers, and you will be able to fully immerse yourself in the unique atmosphere of the game.

 • There is no text in this game. It is fun for all ages and suitable for the whole family!
 • Five vastly different chapters and over 30 exciting brain teasers (minigames)
 • A bright, gorgeous world drawn entirely by hand
 • Absorbing game play and simple navigation
 • 10 enchanting musical themes

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Microsoft® Windows® XP SP1 or newer
  • Processor: 1.5 GHz equivalent or higher processor
  • Memory: 512 MB
  • Hard disk space: 180 MB
  • Video: Standard
  • DirectX®: DirectX® 9.0c
  • Sound: Standard
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 1.5 Ghz Intel and above
  • Memory: 512 MB RAM
  • Hard Disk Space: 180Mb
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มีนาคม
บางอันก้ยากน้ะเหมือนกันกว่าจะได้ ต้องใช้ไหวพริบ ใช้สมอง ใช้ความคิด การสังเกตุสิ่งของที่ซ่อนอยู่ บางอย่างก้มิดมาก ทำให้เรารู้ว่าสิ่งของแต่ล้ะอย่างกว่าจะได้มันมายากแค่ไหน สนุกค้าบบบบบ.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 10 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 เมษายน
How charming could any game really be?
This is a question you will be asking yourself several times during the course of reading this review. I maintain throughout that you shall doubtlessly be wonderstruck by this land unless the happy-go-lucky temperament of animation features like Up is fiercely disliked.

Note: Played OFFLINE for 3 hrs
Steam Client displays the added playtime duration offline, only while offline. It is unfortunate that this resets after reconnecting. So my 8 minutes was purposeful idling to add this review of my three hour offline playthrough.


Trusting only the reviews, I bought this game on a whim without much knowledge of what the game was. It is one of those games so darling in its inventions that you'll have to check it yourself to understand the fuss. The art style reminds me of original Pixar sketches and are aesthetically flushed in simple pastels and coloured in complementary contrast tints of green, blue, orange, brown and grey.

Unlike the storyline offered in the description, it didn't seem as if I was saving a planet as everything seemed hunky-dory despite the meteor hit. Instead, as I was still fixing odd broken gadgets here and there, it felt as if I were the new mechanic on Tiny Planet and through my work, the tales of its inhabitants were shown to me in a fabular form. These are tales of life and happy souls which will lighten your spirits from all megrims and entertain with a puzzle variety ranging easy to medium which are all jolly good fun. It has been the most enjoyable hidden object game I've played on Steam as through the course of most of this game you will be searching for a variety of items to fix things and open up new paths and stories.

Other than hidden object puzzles and jigsaws, the puzzles consist of sequential move puzzles using 2D sliding puzzles as well as tiling puzzles, construction puzzles, 8-bit games, memory games and code breaking puzzles. Keeping in mind that is entertaining and soothing for adults, it hasn't any word games and lacks any true challenge that would be too different to progress through for children. It has the medium difficulty crucial for enjoyment from wider audiences so you'll definitely spend time figuring things out but none will take more than a few minutes for mature or experienced puzzlers.

Please sell me this soundtrack ʕ•́ᴥ•̀ʔっ
The Steam Library has a Music menu which seemed pointless to a person who'd never really come across any fantastic gaming soundtracks which felt like proper music and not just good game "BGM". Despite many titles with fun, and at times brilliant soundtracks, it is rare to find one which you hope will essentially own its own album. Even heavenlier than the Hotline Miami series soundtracks, which made me rave a little too, The Tiny Bang Story is the first game to give me goose bumps over listening to the harmonic music in the background of a GAME. It would often be nudged towards the front of the line to relay an enthralling experience which at times lead me away to a distant dreamland, simply stargazing through the splendiferous scores (no pun).

No loot?!!
Spellbinding as I found this game, it was a disappointment to know The Tiny Bang Story omitted achievements, badges and all that good ol' stuff on Steam. When the art is such a joy, I tend to want "merch" and medallions as souvenirs of my brave(?) journey. In retrospect, I had bucket loads more fun than any odd puzzle game with delirious achievements and roughly sewn badges. So I am content without any (still a shame it lacks them). As a side effect to ease the transition into focusing solely on the game without "side quests", I had my own achievement creations dinging in my noggin each time I noted something worthy of one happen in-game.

A title you'd automatically want to spread to others is a positive sign of its quality as a game. This is another first for me following the scrumptious soundtrack; The Tiny Bang Story is a game to treat yourself, gift to others and share with those close whenever an opportunity arises.
 
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
Puzzle HOG game that's not really story based but nonetheless tells its own peculiar tale visually as you progress. Relaxing to play through and has a charming style to sets it above your typical hog game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มกราคม
Simple and fun game for the whole family to enjoy. This a puzzle/adventure game with a few hidden object sequences added in. The puzzles go from simple to mildly difficult. Getting stuck is typically not going to happen in this game. The art is cute and fits the genre perfectly. The story is fairly non-existent other than the beginning premise set up for the game of a world struck by disaster. Now you need to fix it. Definitely worth the time and money if you enjoy point and click games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์
Never did I think that I am going to repeatedly rage-quit a game like this. It first charmed me with its pretty graphics, enjoyable music, summing up to a cute atosphere alltogether. The first level was in fact fun to play, however as I progressed into the game, I grew more and more frustrated and found myself thinking, "Is the game challenging, or am I just challenged?".

The game is based on three elements:

1. Finding hidden items that help you get to proper puzzles. You do have to be very observant to find the clues. What I found annoying was that you cannot collect all of the items beforehand, only upon discovering a puzzle that requires certain things to work.
2. Proper puzzles/minigames. Some are genuinely interesting and fun to play, although the code to cracking them could be discovered in another way than just clicking the help button. But beware the flickin' arcade games with horrible controls (after all, it's a point and click game!)
3. Putting puzzle pieces together. Boring and frustrating, with all the pieces having the same shape.

The game gets rather dull when you are forced to repeat exactly the same actions all over again with little varation between them. It is also easy to get frustrated while searching for objects, and the clue system can get annoying too.

I imagine it could be better to play the game on the tablet than a computer. I'm definately glad I bought it on sale, because the PC gameplay is rather nightmare-ish.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 เมษายน
One of the best puzzle games imo.

+ Art
+ Mini games
+ Soundtrack

- Annoying flies
- Not so clear hints

9/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Really nice game. If you like point and click and puzzle games, you'll enjoy The tiny bang story for sure. Colours and drawings are extremely well done, the underlying theme of the game is well done, and the overall quality of the product is high.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 ธันวาคม 2014
I thought it was a pleasant experience until I had to play more than one mini arcade game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มกราคม
Puzzle, adventure and HOGs are my go to games between my hardcore stuff or when I have nothing to play. They are typically very short and while they can be head scratcher as far as the puzzle solving, they are just about always relaxing to play.

Tiny Bang succeed on all levels in my book. Actually this is the type of game I would like to spend 100 in and not 10-20. The art style is reminisent of animation done in the 70s and 80s. Actually the game reminds me of the cult movie classic Fantasitc Planet. Just a very fun game to play.

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มกราคม
Tiny Bang Story is a point&click quest. U can finish it in 5 hours. It isn't long&hard. If u loved Machinarium u have to play it.
All u have to do in this game is find objects that are hidding in the world.
Game has a kindly atmosphere with good soundtracks and graphical style.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
Good eyes do not mean that you can win this game. Unlike other finding objects games, the developer has intergrated puzzle game and finding object into this game. Very relax game for free time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
This game really made me feel good.
SPOILER ALERT
I love this game because its a puzzle, you have to 'restore' the planet that was hit by a meteorite. There are 5 chapthers. IN each chapter you have to colect a number of puzzles which is so adorable because you if you feel stuck there are little bugs that could be used at hints, you click a number of bugs ( i think 20 ) and you have a yellow bug that gives you a hint. Those puzzles are used at the end of the chapter when you have to restore parts of the planet. At the end of the game you have all the puzzles available at your own pace.
PROS
You have unlimited time to complete the puzzles/game.
You have hints.
Its easy and enjoyable.
Its not too long and not too short, the exact lenght for this kind of game.
Nice ambiental music.
Amusing puzzles in game.
Really nice graphic.
CONS
You cant skip the puzzles.
The hints dont give you the 'hints' you want for what task you want, but for a random task.
No replay.
ENDING
There isnt actually an ending to the game, I mean its very unsatisfying, butfrom mpv the ending is perfect for this type of game, I mean there are chapters and the same ending to all of them ( a puzzle ).
I recommend this game :3
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
Tiny Bang Story is a tiny point-and-click adventure -- less than 3 hours for me -- that is partly a puzzle game and partly a hidden objects game. There are no words, very little instruction, and almost no replayability. But the artwork is enchanting and, despite the (very minimal) backstory of repairing a shattered planet, the ambience is cheerful and soothing. It felt endearing and unexpectedly satisfying to jigsaw puzzle a broken planet back together again, section by section. If you can get it on sale and enjoy finding hidden objects and solving puzzles, this little game will take you on a charming, bite-sized adventure.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
If your into puzzle games, you'll love this one.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
Excellent point and click adventure!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ธันวาคม 2014
Super fun game. Hope they make more worlds!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มกราคม
Got a few nice hours out of this game! Usually I'm not a puzzle game lover but this game was really well made.
Great music, beautiful art style! A great little game.

One of the best games in its price range, especially on sale totally worth it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2014
It's a good quick game, only takes a couple hours to play it through. The puzzles are good and keep the game from getting boring like some other puzzle games. The art for this game is amazing and the detail in it is incredible. I wish it had a more of a stroy, but it's still interesting.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
Great puzzle game. I bought it on sale for 0.49€ ...Beautiful graphics and unique puzzles. If you have a chance, try it, you won't regret.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กุมภาพันธ์
Took me around 6,5 hours to complete the game and had to google a few puzzles.
If you like puzzles, casual and point & click games, this is a great little game.
Got the game on sale for 0,49€. The game is just worth it's original prize imo.
8/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน