#app_96000_content
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (795 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 22 เม.ย. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Tiny Bang Story

 

เกี่ยวกับเกมนี้

#app_96000_content

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
    #sys_req_96000
    #sys_req_96000_mac
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
31 จาก 33 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 พฤศจิกายน
This game genuinely makes me happy.

The devs succeeded in creating a really atmospheric puzzle game. The music really mellows you out, and the artwork is fitting extremely well done; simple but elegant. The puzzles come in all shapes and sizes with a few minigames for variety's sake. They arent easy enough to make the game boring, nor are they impossible because of the game's voluntary hint system (which I think is clever). Even the one or two hard puzzles that you can't use hints on (I'm looking at you world map) are beatable if you rack your brain a bit and give you a pleasant sense of accomplishment. Its a game that one would enjoy playing between games, something to relax and fall in to after a disasterous game of league, doto, or cs.

My only complaint is that this game is too short and that I'm going to miss it when I finish it :c
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน
Short Version:
  • Recommended, but only if on sale, and mainly for the great art.
  • Seasoned P&C/HOG players will not be impressed by gameplay.
  • If you're colorblind, skip this altogether - the minigames rely too much on color-matching.

PROS:
+ Beautiful art
+ Nice soundtrack
+ Smooth mechanics
+ Some unique puzzles

CONS:
- No real story
- Repetitive tasks
- No instructions for puzzles/minigames
- No choice to skip puzzles/minigames
- Includes 2 short but stressful 8-bit 'obstacle-avoidance' action minigames (not what P&Cers are looking to play)
- Hint system not very good
- Anticlimactic and unsatisfying "ending" (if it can be called one)
- No replay value.
__________________________________

Long Version:
My feelings towards this game are mixed. I bought it based on all the positive reviews, and while I did enjoy it (mostly), and I do recommend the game (on sale), I still have a bunch of curmudgeonly gripes.

STORY
It didn't feel like there was much of a story. The wordless intro clip only show a basic scenario: meteor hits planet, planet breaks into puzzle pieces, you need to find them all and fix the planet. Not much of a plotline, just an excuse for the player to do stuff. The store description says that the world "fell apart" and "its future depends on you", but I honestly expected a bit more for the main objective than literally putting a picture puzzle back together. And aside from the puzzle pieces, the actual game feels disconnected from the initial "story" idea; it doesn't seem like there's any dire trouble to tackle in the world - just finding misplaced parts and accessing new areas. There's not much that connects the minigames, puzzles, and hidden object bits to an actual story, anyway. Yes, the puzzle pieces fix the planet. But how does anything else in the game itself factor into the "story"? I know that's being nitpicky, but if "Story" is in your title, there should at least be more plot-like connections between the tasks a player must complete.

GAMEPLAY
You get a couple of initial tutorial arrows showing what to click on, but then you're on your own. The puzzle piece hunt is obvious, but you still have to click around to find out what parts of the scene need "fixing". Those bits give you an secondary objective to find a certain number of objects (gears, pipes, dice, etc) to fix the broken part. Sort of a semi-hidden-object hunt. After fixing your ladder/panel/door/whatever, you either unlock another area, or are presented with a minigame/puzzle to complete in order to get the last piece for another secondary objective. Basically, "Find all the _____, or else you'll never get that last _____." At least clicks are precise, and the movement between scenes/areas is very fluid.

MINIGAMES/PUZZLES
Many of the puzzles were very familiar/common in other games. But there are a handful I haven't seen in P&Cs/HoGs before, and the difficulty varied, which was nice. Either way, you get NO instructions once you start. Some are intuitive - like the "Simon Says" levers, or a version of that tube puzzle where you rotate pipes to complete a network. But many have you scratching your head before you realize what you're supposed to be doing in the first place. (I spent far too long on the Compass "puzzle" until I looked up the solution out of frustration.) At least you can click the red X to exit and reset everything if you mess up.

I really didn't like the action 'video game' minigames you're forced to play to continue, and was very glad there were only two. They're 8-bit obstacle games: one guiding a boat up and down to avoid walls, and one moving a plane left and right to avoid trees and planes. If you crash even once, you start over. They're not all that difficult, but they introduce an unwelcome level of stress that I generally play P&Cs/HoGs to avoid.

Oh, and forget about finishing the game if you get stuck. You can't skip a single thing. Not cool.

HINT SYSTEM
The hint system is cute, but iffy. Click on the blue flies to fill the "?" meter. Once it's full and clicked, a red bug will fly out and circle around whatever you're supposed to click or focus on next. The problem is that if you're in the wrong scene within a level, the bug will simply fly to the edge of the screen to the signpost arrow. I understand that means the next 'piece' or whatever is not in the current scene, but when you move to the next scene the bug disappears. So all you really got as a hint was "Nope, it's not here". Then the hint bar won't release a bug again for quite a while, even when full. I don't know what the timer is on it, but it's annoying to unknowingly "waste" hints like that. It's not difficult to refill the meter, but that really doesn't do much good if you can't use it.

VARIETY
The description calls each chapter "vastly different". I disagree with most of that. Different, somewhat. Vastly, no. Any major differences between levels are purely cosmetic. It's just different scenes, music, and what type of objects you need to find. The minigames/puzzles themselves are obviously going to be different, but that's expected for any game like this, so I wouldn't consider that a "vast" difference.
The tasks in each level are pretty much the same:
1) Find all the hidden puzzle pieces.
2) Find multiple objects to "fix" things so you can progress. Objects are hidden in similar ways in each level (behind panels, overlaying a similar shape, blending into the background, etc).
3) Help some random person (usually just a version of "find this many ____").
4) Solve a handful of minigames or puzzles.
5) Put the puzzle pieces together at the end of each level.
That said, it didn't take long for it to feel a little repetitive.

ENDING
What ending? When you complete the world puzzle, you're put in a room with the people you helped out. Initially you think it's a bonus level, but then you realize all you can do is change the radio to play music from each level, and in the next room you can replay each minigame/puzzle individually. Beyond that...what exactly was accomplished? It's very anticlimactic and unfulfilling.

REPLAY VALUE
None whatsoever. You can't complete a level if you don't find/solve everything, so once you play through, you're done. Maybe it has replay value if you want to revisit a minigame. But I don't see myself loading this up again just to play a puzzle with a 1-minute-or-less solution.

CONCLUSION
Despite my nitpicking, I do recommend the game to PoC/HoG fans (wait for a sale though - save the $5 for a latte or something). The lovely art and music are worth a look, at the very least. If the game was any more expensive, I'd probably just go look at some nice galleries on deviantART instead. But honestly I can't comment/complain about value, since I got it on sale for $0.49.

Developers: Beautiful game, nice puzzles, but if you advertise it as a story, it needs more plot depth to be "immersive" or feel that I'm saving or helping anyone.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน
I love this game! It took me about 5 hours to play through, and a couple of the puzzles had me stumped for a bit. Overall a beautiful, peaceful and charming game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 16 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤศจิกายน
cool game, same as Machinarium...$0.29 USD...i like it:)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม
Tiny Bang Story is an indie puzzle adventure which drives the player through a beautiful story of family and science.

Good:
Pleasant graphical style. Nice background story told without actual texts. Varying puzzles, some of them worth a redo. Great soundtrack.

Bad:
Puzzles might be too easy or clueless at times. In-game computer games are tedious and uninspired. A little bit short.

Overall, I enjoyed the 3 hours that I spent playing this game. It might be a little bit straightforward, but the good presentation makes your time pleasant while you play TBS.

My Opinion:
OVERALL: 7.5/10
Graphics: 8/10
Puzzles: 7/10
Sound: 9/10
Replay Value: 6/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 14 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน
I'm personally not a fan of point and click games as I like rpg, fps and those kind of games more. But...
This was quite relaxing game with nice music and it was really cheap on sale so if you're into point&click games or just looking for something cheap and relaxing this may be for you!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
This game is absolutely adorable, but sadly very short. Finished the whole thing in 4 hours, and it just... ended. No rewarding end cutscene of awesomeness or anything. As short as it is, I was suprised that it had a couple of bugs. On level 2, I found extra puzzle pieces, then on level 3, it let me through with still 4 to collect. A few things that were a little disappointing here and there, but overall, just a heartwarming experience. Buy it when it goes on sale for under a dollar, it's worth it for a relaxing afternoon.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤศจิกายน
Point and click Puzzle game. Not very long. Nice Music. Nice art style. Limited resolutions. Good game to play on low end Windows tables.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน
Mosquito catching simulator 2011, 9.7/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
Sometimes you just want to click on stuff and work a jigsaw puzzle.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
Cutest game ever!
Loved the whole atmosphere of this game, you should definitely try it out!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤศจิกายน
totally worth every penny! it's not easy for an adventure game.
but the only negative thing could be the resolution. game supports 4:3 and it has black strips appear. to solve that you can change your screen card config (if it's nvidia, idk there is a config for others) or you can change your resolution to 4:3 to play full screen without strips.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน
quite relaxing game and cheap, haha
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน
THe tiny bag story is a good game but has a lot of bug. If you like hidden object games, you would like it too.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤศจิกายน
Short game but fun game, if you like puzzles!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 ตุลาคม
The Tiny Bang Story is point-and-click puzzle game. Gameplay consists of finding hidden objects and solving different puzzles. Every chapter you have to collect different objects and play mini-games. After completing chapter you have to put puzzle parts together to restore planet. All of these go with amazing relaxing music. The playtime was really enjoyable. Sadly it is short in duration.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 พฤศจิกายน
This game is simple in its own way, but you might get stuck in a few puzzles, for the price and for the puzzles it is worth and fun to play. I just warn you to play a little at the time, it also fry your brain cells a little easier..
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 21 คน (52%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม
This is a casual adventure-lite game leaning towards the hidden object genre but without formal "finding scenes". It gets a lot of things right. It has lovely art-work and whimsical world design in the vein of Amanita Designs. It has decent relaxing music. It seems solidly put together and doesn't suffer some of the technical issues of other casual market games of similar vintage with things like alt-tab.

Where it goes a bit wrong is in the mini-game designs. It contains "arcade" mini-games, which many players of these sorts of games are not looking to play. It also has some of the worst examples of colour-blind ignorant puzzle design I've ever seen. It literally has a puzzle where the only "can you work it out?" element is whether you can see colours correctly or not. What makes these choices unforgivable is that the mini-games are unskippable. If you can't complete one then that's it, no more game for you. These are really terrible design choices that will kill the game for many people and that's why I can't recommend it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน
Very beautiful and interesting little game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน
Amazing Game ... buy it
u will have fun :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่