รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Commander Keen: Invasion of the Vorticons: Episode 1: Marooned on Mars (Dec. 14th 1990) Episode 2: The Earth Explodes (1991) Episode 3: Keen Must Die! (1991) Commander Keen's very first adventure, and the debut of id's groundbreaking side-scrolling technology.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (454 บทวิจารณ์) - 92% จาก 454 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 14 ธ.ค. 1990

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Commander Keen Complete Pack

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Commander Keen: Invasion of the Vorticons:

  • Episode 1: Marooned on Mars (Dec. 14th 1990)
  • Episode 2: The Earth Explodes (1991)
  • Episode 3: Keen Must Die! (1991)

Commander Keen's very first adventure, and the debut of id's groundbreaking side-scrolling technology. In the game you play the role of Commander Keen: the alter-ego of an eight year-old genius by the name of Billy Blaze. When Billy learns that the Earth is in danger, he dons his brother's football helmet and his homemade interstellar spaceship to become Commander Keen -- Defender of the Earth!

Commander Keen in Goodbye Galaxy!:

  • Episode 4: Secret of the Oracle (1991)
  • Episode 5: The Armageddon Machine (1991)

You are eight-year-old Billy Blaze, boy genius to your neighborhood. Commander Keen to the rest of the universe. It's time to grab your trusty pogo stick and neural stunner, climb into the cockpit of your homemade Megarocket and blast off for the Shadowlands. To prevent the obliteration of life as we know it, you'll have to battle your way past deadly hazards and devious creatures, or end up as space toast.

ความต้องการระบบ

    Minimum: A 100% Windows XP/Vista-compatible computer system

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
70 จาก 80 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
52 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2015
BETTER THAN MASS EFFECT

Commander Keen saved Earth a generation before Commander Shepard ever heard of the Reapers. Little dude built his own space ship out of soup cans. Shepard struggled building a fish tank. This 8 year-old kid was clearing out the Vorticon home planet while Shepard was telling everyone what his favorite shop on the Citadel was.

Shepard is a joke. Commander Keen is the real Spectre.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 25 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กันยายน 2015
Ahhh nostalgia
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม
10/10 - idSoftware got me through the 90's!

==============================
TO FIX THE GAME ---> READ THIS THREAD!!
==============================

I haven't played all of these games; I'm sad to say it took me 20 years to track down all of these titles. Finally!! These games are amazing though! You play as Keen, equipped with a gun and a pogo stick. You collect candy and keys to advance the levels. Map is opened up similar to that of Mario World, which is a time tested winner.

These games aren't just good for the 90's; they are still really fun! This is an amazing deal to get 5 games for $5! You should buy this for sure.

Worth the $20... but it's only $5

Accidently Reviewed
Was this review helpful or maybe even not helpful? Either way join this group for more. Free Keys and Reviews weekly!
Steam Group: AccidentlyReviewed
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
85 จาก 90 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
One of the icons of the DOS era. They label this as the "Complete Pack", but it is missing a few games (Keen Dreams & Aliens Ate My Babysitter).

Dopefish Lives!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
69 จาก 73 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มิถุนายน 2015
This pack doesn't include Commander Keen 6 and Keen dreams is missing. Some people have been disappointed because those games weren't included, so be aware! Don't get this pack if you’re planning on playing Keen 6 and Keen dreams.

This review is mainly pointed towards Commander Keen 5: The Armageddon Machine, because I played the living ♥♥♥♥ out of it when I was a kid. I remember getting this game from my uncle on a floppy disk, I took the disk home and installed it, with difficulty, back then I didn't knew much about computers. I finally managed to install it and then I started playing, and I was blown away because the game was so ♥♥♥♥ing awesome. I loved messing around in the levels and exploring them, I died a lot because this was the first real game I played on PC, then I discovered this strange option called 'save' and it remembered where I was! English isn't my native language so I had trouble understanding some parts of the game. I still remember the big red guy with the automatic rifle who instantly killed you when you were in his sights, when I first encountered him I literally jumped out of my chair, I had never seen something so frightening.

And effectually I was there, the final level, I remember every second of that remarkable level and when I finished the level and I had beaten Commander Keen 5: The Armageddon Machine, I felt great I had conquered this beast of a game. After beating the game I spent hours upon hours replaying the levels and playing pong. Later I found out that if you pressed F1 (or some other button I don't really remember), the game would load a page with the LORE of Commander Keen 5: The Armageddon Machine, the ♥♥♥♥ing Lore of Commander Keen 5: The Armageddon Machine, holy ♥♥♥♥. And when I found the 'lore' I looked at the pictures of all the enemies I had encountered and I even saw pictures of enemies I didn't encounter, because you could only encounter those on hard mode. (I just looked at the pictures and because at the time I didn't speak a word English.)

Years later I found out Commander Keen was available on steam and I had some money on my steam wallet and I was like: ♥♥♥♥ it I'm buying Commander Keen. And I was able to play my childhood love yet again.

Well enough of MY experiences with the game, lets actually talk about the game. It's a miracle if you actually read my story and made it so far!

Commander keen is simple platformer, it's about a guy, Keen. From my current understanding he is just a dude who travels to random planets and shoots aliens with his little laser gun, he also has a pogo stick which makes him jump higher. This pack included Keen 1,2,3,4 and 5. The first ones look really old, but the fourth and the fifth looked a lot cleaner and a lot newer. All of the games play pretty similarly and have the game character and weapons. But I didn’t really finish any other Keen game except Keen 5, so I might be wrong because some things are different later in game. But in Commander Keen 5 you have to collect four diamonds to open doors to continue within the level, then you have to find a key that opens the door to the end of the level, later you have to destroy something what looks like the power source for the space ship you are stranded on. In the game you will encounter various enemies, some are robots some are 'energy enemies', the robots can be killed the 'energy enemies' can only be stunned or can't get hit at all. You have one life, so if you get hit once you are done for, yet you can save everywhere you want, so that isn't a big problem or a hard part about this game. All in all it’s just an old school platformer, that is as unforgiving as any other old game and needless to say the game is also very fun!

After playing this game again after so many years, it made me realize that Commander Keen 4 is way superior to Commander Keen 5, because the fourth installment had way more variety. And when I look back at the levels of Commander Keen 5 I realized that they game wasn't really that special. It was just the fact that it was the first game I ever played and finished, what made it so great. The nostalgia made me love this game.

Nostalgia is a ♥♥♥♥♥.

Thanks for taking the time to read my game review of Commander Keen, one of my favorite games if not my favorite game of all time!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน