รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
In a dark Cyberpunk world, you (and up to 3 friends) wage war against the all-powerful Federation in this Source-powered FPS/RPG.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
Overall:
แง่บวกอย่างมาก (4,064 บทวิจารณ์) - 81% จาก 4,064 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ E.Y.E: Divine Cybermancy

ซื้อ E.Y.E. - Four Pack

มีเกมสี่ชุด - ส่งชุดอื่นๆ ให้กับเพื่อนของคุณ

 

New Expansion - E.Y.E Blood Games

E.Y.E: Blood Games takes you into player competitions with new and varied maps.

Battle Royal:

In this round by round competition, the last man standing wins. All other participants are enemies!
You start each round with a random weapon and armor. Your aim is to finish the game with the most possible points.
You get points when you kill an enemy and also, when you are the survivor of the round.
You are free to use one of your existing Avatar, including one from the solo.
Some of your PSI and cyber powers are deactivated in this game mode.

Team Artifact:

Team competition: In this mode, Jians confront Culters for the artifact control. To do that you need to:
 • Take the artifact and carry it to the enemy area.
If the artifact is in the enemy area, the round ends. A new one will start and players will return to their initial positions.
Each team starts with an amount of resurectors. You win the round when the other team runs out of resurectors. There are several ways to do it:
 • Carrying the artifact to the enemy area.
 • Killing an enemy.
 • Hacking special interfaces.
At the beginning of the game, choose your team and character class.

เกี่ยวกับเกมนี้

As a member of the strange secret society E.Y.E, you wake up after a fight in which your fellow teammates were killed. E.Y.E, an armed branch of the Secreta Secretorum is attempting a coup against the all-powerful Federation, a coalition of several worlds and planets that rule with an iron fist.
To complicate matters, E.Y.E itself is plagued with its own internal conflicts between the Jian faction and the Culter faction, to which you belong. Your loyalties are torn between Commander Rimanah, your superior and the chief of the Secreta who is a separatist with an unstoppable ambition, and the "Mentor" your friend and instructor. The "Mentor" tries at all costs to unite the two rival factions. In doing so, you are thrust into the middle of a fratricidal war frought with political conspiracies and quests for power in which different groups and megacorporations are implicated.
These troubles set the stage for an attack by an unknown force bent on destroying humankind.

Key features:

 • Multiplayer co-op modes directly influence solo play, and vice-versa. The limits of solo and multiplayer games are finally left behind.
 • Psychological and mental trauma management.
 • 25 weapons, different shooting modes, dynamic precision, drilling shots, iron sighting, extended zoom.
 • Complete hacking system with game play impact
 • 9 devastatingly subtle PSI powers.
 • More than 20 NPC with non-scripted, fully reactive and efficient AI, endowed with a sense of initiative. Bloody close combat with technical detail. Incredible physical movement realism thanks to Source Engine physics.
 • Excellent replayability - primary and secondary missions, dynamic environments, non-linear level progression, and random NPC spawn, type and appearance. Death doesn't penalize players: no need to restart the current mission.
 • Open-level gameplay for hours of fun without reloading.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor: Pentium 4 3.0GHz, Athlon 64 3000+ or better
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Hard Disk Space: At least 6 GB of free space
  • Video Card: : DirectX 9 compatible video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Additional: Internet Connection required for multiplayer
  Recommended:
  • OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz or AMD Athlon 64 X2 4600+
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Hard Disk Space: At least 6 GB of free space
  • Video Card: : DirectX 9 compatible video card with Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Additional: Internet Connection required for multiplayer
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
142 จาก 171 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
87 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤศจิกายน 2015
What the ♥♥♥♥ is going on
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
61 จาก 83 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
135.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2015
I don't think I have ever both loved and yet been so disappointed with a game before. E.Y.E: Divine Cybermancy is a FPS/RPG hybrid that seems to have some inspiration from the original Deus Ex, but plays more like the quick Source engine shooters such as Half Life and Counter Strike you would most likely be familiar with. However, while the shooting and gunplay is very solid, the rpg side of the game is severly lacking and as you get further into the main story missions you find yourself with less and less variety in how you can approach situations in the game.

Creating a character takes you to a small menu where you can mix, match, and reroll three genes that will determine your characters base statistics. You essentially play as a sword/gun wielding cyborg samurai with an aggresive behavior and poor social skills. Once you create the character, the game starts you off in a dream sequince as you begin talking to yourself in a made up language and enter a portal to find yourselff lost in a cave with amnesia. You'll progress through the cave where we will run into the first major problem of the game, the tutorial system. The tutorial videos are rather poorly labeled, as an example: you will be told to look up the super jump tutorial in order to make a higher out of reach jump, but there isn't one by that name and you'll end up fumbling around in the videos until you do come across how the skill wheel works. Once you do manage to find your way out of the tutorial level, you return to the games HUB world and rejoin the faction you work for, the Culter Dei, and begin taking orders from Commander Rimanah, your superior. You'll be sent to do various tasks in various environments that are fairly large in size and quite eye catching as well with varied styles from a large run down city to the surface of Mars. Moving through these maps will be confusing at first but will be fine once memorized.

Enemies primarily fall into three catagories, or so I would assume, humanoids, machines, and monsters. Humanoids are pretty much your standard gun wielding baddy that fall into several factions such as the looters, Federation cops, Jian, etc, the machines are pretty much small turrets and gunships, and the monsters, known as the Meta-streumonic force, are primarily melee ranged little creatures such as imps, small aliens, werewolves, women clad in white, and the cyber demon from doom. Most enemies are pretty fun to fight and add a decent amount of variety to the game.

As you progress you will level up your charcter and accumulate the games currancy known as Brouzoufs. Each level up gives you skill points you can allocate into the eight primary skills your character has while the money you gain will be spent at the various shops for new cyber abilities, psi abilities, and weapons, used for research to unlock upgrades or stat bonuses, and to upgrade the cyber implants in your character. While there are eight differnt stats to spend points in, you'll soon find out that the increases are very minor and specialized characters will find themselves having a difficult time. If you wanted to play as a high strength melee character, a sneaky hacker who turns his foes on one another, or a mind crushing psi powered god you will be severly disappointed. Melee will quickly become a series of deaths as you run out of stamina far too quicly when blocking enemy fire, hacking becomes less effective on groups and takes far too long to accomplish leaving you open to ambushes, and the harder foes are pretty much immune to psi abilities. As you get to the harder missions in the game you will be falling back primarily on using gunfire to take down the strongest opponents.

Speaking of gunfire, the game has a decent variety of weapon catagories from melee, pistols, smgs, shotguns, sniper rifles, assault rifles, and heavy weapons each having two to four weapons to choose from. However, a major issue with the weapon variety comes from how useful certain weapons become later in the game. While you can get through the first four or so story missions using pretty much any weapon you like, you will hit a major standstill when you start to fight heavily armored enemies. These enemies will force you into using specific weapons that use armor piercing ammo, which would be fine if there were more than just four to choose from. To my knowledge the only guns with armor piercing rounds are one of the pistols, two of the snipers, and one of the heavy weapons. I was playing primarily with shotguns and SMG's for most of the game, but there are no armor piercing shotguns and SMGs, so I was forced to use one of the starting sniper rifles in order to progress. This is a major negative to me, as I was expecting pretty much anything I enjoyed using to remain viable throughout the game. (Except for the Betty Boom sawn off shotgun, that gun is in its own league of bad which is a shame because I loved the way it looked.)

Character interaction is pretty entertaining, you'll find yourself talking to NPC's constantly. The game has a standard choose your dialog option, and most responses are pretty goofy. Hell, just the normal NPC dialog is a real joke in it's own right as you find many aggresive, dumb, depressed, or just outright insane characters through out the game to talk with. When it really comes down to it, everyone is pretty much a huge ♥♥♥♥♥♥♥♥ in this game as I don't think I found a single pleasant person to talk to outside of Tobi.

There is a story, but I'm not even going to pretend to know it or explain it, if you buy the game good luck with that.

Overall I really enjoy this game so far and will continue to keep playing but I cannot recommend it. Most people will find themselves clueless with what to do at the start of the game and won't even get to my major complaints. The game feels like a proper structure of a great game but clearly isn't finished. Do not be fooled by the early trailers of this game, you will not be taking out groups in various ways as shown, you will eventually be shooting for the majority of the game.


Things that need to be changed, in my opinon, to make the game into a proper or better FPS/RPG are as follows:

Viable playstyles for every stat choice. If I want to go full melee, I should be able to. If I want to stack hacking and hack every enemy and clear a mission that way, I should be able to. If I want to use shotguns as my only weapon, I should be able to.

Strength should also decrease the amount of stamina you lose per point when blocking and the damage bonus should be buffed significantly.

Wider variety in Psi powers and psi should have a chance to work on all opponents.

All guns should be viable throughout the game or at the very least one weapon from each catagory should have armor piercing.

Class system should actually do something outside of get achievements, each class honestly should have either a special trait linked to them or some kind of passive bonus at the least.

Medicine stat should not only increase your healing effectiveness but increase lethality when medkit is used on opponents. Not being able to cloak around and inject enemies to death is a huge missed opportunity.

Level cap so there is a reason to build a character a certain way, I haven't tested yet but I'm certain it is possible to max all skills on a single character. It would be far more interesting to have proper character builds instead of being a jack of all trades.

Stat penalties on death should be healed by an NPC for money instead of getting a research to remove and be immune to them.

It's a real shame but the game is most likely never going to be patched again as I'm certain the last one was two years ago and has now been abandoned. ♥♥♥♥ I really wanted to say this was a good game but I honestly cannot, this game is not for most people.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
43 จาก 57 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
34 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
204.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 ธันวาคม 2015
THERE IS NO PAST, NO FUTURE!!! ALL THAT IS REAL ARE BROKEN LEGS AND GAINING BROUZOUF!!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
121.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มกราคม
Excellent if you have the patience for broken English and cumbersome mechanics. E.Y.E. is a dystopian fantasy rpg/fps set around a board game created by the publisher, the game's story is a little convoluted and almost demands that players complete the game multiple times to get it all; there are three separate endings and fourth hidden one. Ripe with science fiction and cyber punk lore E.Y.E.'s campaign can be played single player or cooperatively. Philip K. ♥♥♥♥ would approve.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 16 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
45.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ธันวาคม 2015
Game turned me off at first with its unintuitive UI, mechanics, and strange setting, but once I got used to all that the game became immensely satisfying. Gunplay is actaully really solid and the story while weird is intriguing when you figure it out. Loved the deep RPG mechanics and the multiple paths you could take throughout the campaign and the game highly encourages replayability and trying things out differently which is great. Very fun to be a badass cyborg/knight/psychic/ninja.

Liked this game a whole lot. Highly recommend it to anybody that loves FPS/RPGs that gives you lots of freedom to play however you want. It's like a surreal French Deus Ex mixed with Warhammer 40k mixed with Jacob's Ladder (the movie).

This game also gets huge bonus points for having the ♥♥♥♥♥♥♥ CYBERDEMON FROM DOOM as an enemy type!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน