In a dark Cyberpunk world, you (and up to 3 friends) wage war against the all-powerful Federation in this Source-powered FPS/RPG.
วันที่วางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011
Popular user-defined tags for this product:
ดูตัวอย่างทั้ง 7 ตอน

ซื้อ E.Y.E: Divine Cybermancy

ซื้อ E.Y.E. - Four Pack

มีเกมสี่ชุด - ส่งชุดอื่นๆ ให้กับเพื่อนของคุณ

New Expansion - E.Y.E Blood Games

E.Y.E: Blood Games takes you into player competitions with new and varied maps.

Battle Royal:

In this round by round competition, the last man standing wins. All other participants are enemies!
You start each round with a random weapon and armor. Your aim is to finish the game with the most possible points.
You get points when you kill an enemy and also, when you are the survivor of the round.
You are free to use one of your existing Avatar, including one from the solo.
Some of your PSI and cyber powers are deactivated in this game mode.

Team Artifact:

Team competition: In this mode, Jians confront Culters for the artifact control. To do that you need to:
 • Take the artifact and carry it to the enemy area.
If the artifact is in the enemy area, the round ends. A new one will start and players will return to their initial positions.
Each team starts with an amount of resurectors. You win the round when the other team runs out of resurectors. There are several ways to do it:
 • Carrying the artifact to the enemy area.
 • Killing an enemy.
 • Hacking special interfaces.
At the beginning of the game, choose your team and character class.

ข้อมูลเกม

As a member of the strange secret society E.Y.E, you wake up after a fight in which your fellow teammates were killed. E.Y.E, an armed branch of the Secreta Secretorum is attempting a coup against the all-powerful Federation, a coalition of several worlds and planets that rule with an iron fist.
To complicate matters, E.Y.E itself is plagued with its own internal conflicts between the Jian faction and the Culter faction, to which you belong. Your loyalties are torn between Commander Rimanah, your superior and the chief of the Secreta who is a separatist with an unstoppable ambition, and the "Mentor" your friend and instructor. The "Mentor" tries at all costs to unite the two rival factions. In doing so, you are thrust into the middle of a fratricidal war frought with political conspiracies and quests for power in which different groups and megacorporations are implicated.
These troubles set the stage for an attack by an unknown force bent on destroying humankind.

Key features:

 • Multiplayer co-op modes directly influence solo play, and vice-versa. The limits of solo and multiplayer games are finally left behind.
 • Psychological and mental trauma management.
 • 25 weapons, different shooting modes, dynamic precision, drilling shots, iron sighting, extended zoom.
 • Complete hacking system with game play impact
 • 9 devastatingly subtle PSI powers.
 • More than 20 NPC with non-scripted, fully reactive and efficient AI, endowed with a sense of initiative. Bloody close combat with technical detail. Incredible physical movement realism thanks to Source Engine physics.
 • Excellent replayability - primary and secondary missions, dynamic environments, non-linear level progression, and random NPC spawn, type and appearance. Death doesn't penalize players: no need to restart the current mission.
 • Open-level gameplay for hours of fun without reloading.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor: Pentium 4 3.0GHz, Athlon 64 3000+ or better
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Hard Disk Space: At least 6 GB of free space
  • Video Card: : DirectX 9 compatible video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Additional: Internet Connection required for multiplayer
  Recommended:
  • OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz or AMD Athlon 64 X2 4600+
  • Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
  • Hard Disk Space: At least 6 GB of free space
  • Video Card: : DirectX 9 compatible video card with Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Additional: Internet Connection required for multiplayer
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
79 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
0.7 ชั่วโมงในบันทึก
SO FAR SO GOOD :)
โพสต์: 14 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
325 จาก 351 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
95 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
5 บทวิจารณ์
212.3 ชั่วโมงในบันทึก
In a sense, it is silly for me to post a review for this game since this is such a love-it-or-hate-it game that there is no way to tell if you like it except by playing it yourself. (Quite conveniently there is a demo.)

I will admit, I was afraid that this game would be next in a streak of bad purchases on my part. E.Y.E quickly showed me that my doubts were unfounded.

E.Y.E is a combat focused fps/rpg, and the combat is amazing. In this game, an assault rifle is not a bullet hose; it is a deadly weapon with high recoil and each shot having extreme stopping power. The hunting rifle feels like it could kill a god. The Damocles sword causes explosions on hit and can block bullets.

In addition to all that, your play style can be augmented with powers such as the cloak (A la Crysis) or the dermal sheath to enhance your armor. You can obtain spells that can drive a target insane to stir up chaos within a horde or you can implode an enemy and teleport to where it used to be.

Most of this is unlocked by spending money (Brouzouf) at the temple HQ. In addition to that, you spend money to purchase cybernetic upgrades anywhere which enhance your powers and statistics.

In addition to all that, you can save multiple characters that play wildly differently.

Now for the bad stuff. This game is prone to bugs, including an unfortunate bug that causes saving to not work sometimes. That is the number one word of caution I'd issue to potential customers, but if you are willing to put up with it you will be rewarded.

As others have said, this game does not explain itself very well. I didn't have too much trouble getting into it, but some will. (I would suggest using auto skill point allocation on your first attempt.) A more diplomatic reviewer would say that there is a strong element of discovery; the fact that this game tells you so little means you can play for months and still find something completely new.

And there are bizarre and often unnecessary mechanics such as sanity, which can be nullified by the research system. Dying has potential to leave a permanent statistical penalty, except that it's not really permanent. You can also get rid of that with the research system. (The research system being one of the most bizarre and unintuitive parts of the game.)

Having said all of that, I would still strongly recomend this title to anybody that has patience for a game that is a little rough around the edges. Very few games are as rewarding as this, and for $10 it is an excelent value.
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
109 จาก 137 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
377 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
10 บทวิจารณ์
190.7 ชั่วโมงในบันทึก
An amazingly atmospheric and deeply complex game for those that can look past it's flaws. It's one of my all time favorites, but I'll be the first to admit it's not for everyone.

You owe it to yourself to try the demo. The first level is one of the best so it should tell you if this game is for you or not.
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
76 จาก 93 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
238 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
48.9 ชั่วโมงในบันทึก
What E.Y.E: Divine Cybermancy boils down to is that if you like bad translations, flawed gameplay, but an overall brilliant vision, you will enjoy the game.

E.Y.E. is essentially a cyberpunk Deus Ex set in the Warhammer 40k setting. It's French and the translation is awful, but there is a community mod to fix that. The gameplay is standard first-person shooter fare, with RPG elements such as stats, critical hits and misses (the words '♥♥♥♥♥♥♥♥! Ultra-failed attack! will become very familiar to you), and cyberpunk elements such as psionics and body augmentation. The graphics are standard Source mod fare (the game runs on the Source engine), but the soundtrack and overall sound design is good and the maps are some of the biggest the engine can support, and the overall atmosphere is top-notch, grim and dark and grimy, very reminiscent of Alien and Blade Runner.

The gameplay is a little repetitive and the story is incomprehensible at points, but the main charm to E.Y.E. is all of the things it attempts to do. There are hacking minigames where you can kill or take control of any enemy (except the Neo-streumonic force), even turrets and gunships - but what they boil down to is spamming commands while watching a bar fill up. Stealth gameplay is attempted, with cloaking devices and line of sight - but because of engine limitations, all of the NPCs know where you are at all times and simply choose to ignore you until you trigger them. The list goes on and it is essentially pointless to go through everything the game tries to do but does not succeed at. The leveling mechanics are flawed, the unlocking mechanics even worse, playing at higher difficulties without min-maxing like crazy is the definition of tedium, but the guns feel good to shoot, the melee weapons feel good to use, the game looks good, and it has a wild charm to it that, in my opinion, overrides all of the negatives to it.

You should play E.Y.E: Divine Cybermancy because of all it attempts to do; even though it doesn't succeed on many fronts, the sheer scope of its endeavor will be more than enough to satisfy.
โพสต์: 14 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
54 จาก 62 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
66 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
8 บทวิจารณ์
3.2 ชั่วโมงในบันทึก
half the time, i dont know what im doing, the other half, im making people explode with my mind.

hell yes id recommend this game
โพสต์: 6 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่