Command your own troops, man authentic weaponry and take to the sky in deadly warplanes.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: ผสมกัน (358 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 25 พ.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Iron Front Digital War Edition

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Iron Front : D-Day 1944 DLC, Iron Front: Digital War Edition

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Very flawed game, but if you're patience and familar with the Arma 2 engine, you can experience some great experiences. Multiplayer is hackers/broken."

Digital War EditionSummer 1944. Europe is at war. The Allies are about to attack...

"D-Day" adds the famous landing on the coast of Normandy by the Allied Forces to the tactical World War II shooter "Iron Front – Liberation 1944". Merciless gun battles for each centimeter of the beaches await brave soldiers on the side of the Allies and the Wehrmacht alike in this extensive expansion. Brutal combat unfolds on the storm-lashed shores of France, as the future of the world is about to be decided at the Atlantic Wall... and you are in the thick of it! Fight with the Allied Forces against the dogged Wehrmacht defenders, or join the battle on the side of Germany and use any means to stop the Allies' advance.

"D-Day" introduces a whole new scenario with new weapons, military equipment and missions in both single-player and multiplayer modes (incl. co-op), as well as the Allies as a new faction. In the expansion, players can take on the roles of American soldiers, pilots and tank crews to fight for the freedom of France. The famous landing craft which carried the US soldiers to the bloody battle of liberation at Omaha Beach are of course also included in D-Day. Air support is provided by the P-47 Thunderbolt, while Sherman tanks support the advance of the ground forces.

Following the successful landing of the Allied Forces, the battles in Normandy continue with new missions featuring authentic re-creations of the military equipment of the age, including the Garand M1 rifle and the Browning automatic rifle. Players can also, for the first time, enter the war on the American side and use the new troops in multiplayer mode as well. However, the German troops are also well-prepared for D-Day: In response to frequent requests from the community, the Tiger I panzer is ready to deploy in the expansion.

Note: To install the D-Day 1944 DLC go to "expansions" and click the DLC 1 and choose "install."

เกี่ยวกับเกมนี้

Welcome to the front!

Poland, the summer of 1944: the Red Army is preparing to deal the killing blow to the Wehrmacht – and you are right in the middle of it. As a German or Soviet front line soldier, it will be your skills and tactical finesse that will determine if you reach the military objectives. Command your own troops, man authentic weaponry and take to the sky in deadly warplanes. Raging across huge battlefields on an unprecedented level of simulation, the heat of combat awaits you in the single player and multiplayer modes. This is where war shows its true face!

Key Features:

 • Tactical war simulation: play as a soldier in 1st person and as a commander in 3rd person
 • Large-scale battles involving infantry, tanks and warplanes
 • Commanding troops and vehicles, and steering all vehicles makes you feel like you're really there
 • Two campaigns against a historical backdrop
 • Lots of settings options, from shooter to tactical
 • Huge arsenal of authentic weapons
 • Over 35 vehicles and planes
 • Extensive multiplayer capabilities, with cooperative and PvP battles
 • Powerful editor

ความต้องการระบบ

  • OS:Windows XP, Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Dual-core Intel Core 2.4 GHz or AMD Athlon 2.4 GHz
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia Geforce 8600GT or ATI Radeon 3650 or faster with Shader Model 3 and 512 MB VRAM
  • Hard Drive:10 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
27 จาก 31 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 เมษายน
the first mission i made was in a town, i was stranded in the middle, while all my men were either dead or in buildings not close to me, i dropped all my weapons and decided to run back to my own lines, on the way i ran into a submachinegun squad, who had shot me but only wounded me and not killed me, then a tank came around the corner, i recognized it was a t-34/85 so i just layed down on the road and awaited my death, with all the russian firing and the tank rubbling up the road i knew i was donefore, then everythign just exploded, and i saw russians flying everywere, and a burnin carcus of a t-34, then i saw a stuka gaining height just after it flew over, an ai saved my life, then i ran back to my lines, and was shot dead as i came round the corner, the russians beat me their

100/10 game must buy before you die , even though multiplayer doesnt work anymore, the map editor is so fun, with unlimited possiblities to do things, this game is the ww2 video games best kept secret
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
174.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน
I spent 170 hours on this game and i still enjoy it very much i must have made over 50 different missions in total and it never gets old i have never really played with anyone on this game i am usally just by myself but i can just imagine how much fun this can be with friends i have owned this game since the exact release day
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
167.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มีนาคม
This game is a very awsome game to play with your friends, Even though Gamespy dosnt support the multiplayer anymore there is still ways to play this game. overall i love this game! love the tactical experience it gives you. the controls are hard to learn at first but eventually you get the hang of it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มิถุนายน
My expireience with iron front was pretty great, i am a ww2 buff and a fan of arma so as you can imagine i was drawn to iron front pretty quickly. so, the game is fun, realist and if you can play arma(stand the minor bugs) you can play this. the graphics look pretty nice on higherst setting and the maps are huge. Also the animaitons are redone(unlike arma2 where the bold magically reloads without moving) and tanks have a more realist crew(front gunner, loader) and you can tow artillery(pak 40 AT gun for example) and infantry can ride tanks. The editor is quite good and the game has a larger focus on areield combat that arma.

Overall it is a great game and not as buggy as everyone thinks
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤษภาคม
This game is alright if you can get past by the bugs(restarting the mission or checkpoint occasionally)yet if you are a patient person you could work with the editor and create a custom scenario, either a skirmish in a Russian town or a full frontal assault on the Beaches of Normandy. This game brings the realism of the Arma engine with the immersion of WWII.
REMEMBER: This game will eventually get buggy at some point so be warned
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน