The Four Horsemen of the Apocalypse lurk in the shadows before you. They are Death, Pestilence, Famine, and War. They are the root of all that is evil. They are the least of your worries. The last know Serpent Rider, Eidolon, lives.
Потребителки рецензии: Много положителни (93 рецензии)
Дата на излизане: 27 март 1998

Впишете се, за да добавите тази игра в списъка си с желания или отбележите, че не се интересувате от нея

Закупуване на HeXen 2

Пакети, които съдържат тази игра

Закупуване на Heretic + Hexen Collection

Включва 4 артикула: Heretic: Shadow of the Serpent Riders, HeXen II, HeXen: Beyond Heretic, HeXen: Deathkings of the Dark Citadel

 

Относно тази игра

The Four Horsemen of the Apocalypse lurk in the shadows before you. They are Death, Pestilence, Famine, and War. They are the root of all that is evil. They are the least of your worries. The last know Serpent Rider, Eidolon, lives. As the Necromancer, the Assassin, the Crusader, or the Paladin, you must defeat the dark generals and their Hell-spawned legions before you can face the Archfiend and attempt to end his ravenous onslaught. Go in peace and you will surely die.

  • Experience the Quake Engine's true, polygon-based modeling for the most realistic, detailed environments ever seen in 3D gaming.
  • Possess distinct spells, powers and 32 new weapons. With experience, gain levels, more hit points and certain abilities that apply to your specific character class, such as increased speed, firepower, and jump distance.
  • Bludgeon your way through four demon-infested worlds - Medieval, Egyptian, Mesoamerican and Roman. Smash stained glass windows, collapse structural beams, and pulverize trees.
  • Come face-to-face with Knight Archers, Fire Imps, Were-Jaguars, Skull Wizards and more. Go in with friends, or go against foes in a bloody Deathmatch. Up to 16 players can go at it via LAN and over the Internet.

Системни изисквания

    Minimum: A 100% Windows 2000/XP/Vista-compatible computer system

Полезни рецензии от клиенти
1 от 2 човека (50%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 31 декември 2014
­͚͚;̸̶̝̹̪͇͉̠͉̗̹̓̏̽͂̋͊̍ͨͥ̐̀̂͂̚̕ͅ­̳̫̼̰̼̯͎̙ͅ]͈̪̜̟̭͕͆ͤ͂̊͋̓ͬͬͯ̀̚͜;̒­̛̜̱͇͔̱̺͖̘͉͍͌ͬ̿ͥ̽͆̇̆͐͆͆͗̒ͨ̂͊̽͟͝­̟̜̱̜̝̦.̷̷̸̧̛͚̼͊̂̄̂̋̋̐̍ͫ̿͒̉̔̃̾̚­̦̯͙̪̰̤͉̖͔͖̙͇̲̘͙;ͧ͆̿̽̓́ͨͦ͑̊͒̐̉̚­̨̬͇̦̬̼͇͉͖̲̭͉̝̳͙̘̻̟̝͋͐̈̍͢'̈̓̆̀̾­̖̪͔̻̠̲̖̦̤̙͓̙̐̏̓ͩͭͤͧ́̚.̆̇͂ͬ͆ͥ̈́ͭ­̛͉̪͈̘͍͔̝̞͎͍̳̥̜̯͈̤͊ͤ͘͢͝'̃͑ͧ̏ͤ͆̚­ͬ̽̀̆̏͡͡͏̴̱͍͖͕̳͍͉̳̗͓͕̜̹͙͙͖͍̹̝̀;­̘̪͚̘̘̳͓̫̟̰̠͎͖͗̇̏̒̑͌̿̂̋̂͐ͦ͘͢͢.̐­̢̹͍̜̩̜̦͈̮̭͍͎̟̫̠̲͕̬ͯͦ͌̅͊̄ͬ́̓;̆ͤ­̐͒͂̐̐̊̍ͦ̋ͬͥ̆̇̊̔ͩ͐҉͍̺̼͎̫͔̣̦̦́͟͟­̞̲̗̬̼̙̩̫̰̖'̢ͯ̐́͌̐̏͡͠͏̫͓̦̥͖͈.͛͂­̵̛͍̺̭̳̱̮͛̀̎̉͒́͠͝'͒̋ͤͯ̐̔̊̍ͧ͐̆̂̉­̛̳̩̳̗̯͎̹͍̳̰͚̒̽ͬͫ̓̄͢͝͞;
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
10 от 12 човека (83%) сметнаха тази рецензия за полезна
19.8 изиграни часа
Публикувани: 22 август 2014
Completed: 8/22/14 in 18 hrs.

This game will only seem appealing to a narrow group of players. If you were born in the 70s or to the 80s or wish to see where the FPS genre came from, then sure. Being as I am a retro gamer; I simply love this game. Not as nostalgic as the first but gold none the less.

In the early days of Quake and Doom the games were generally a one trick pony. In the Hexen and Heretic they implemented a inventory system as well as selectable character classes; something new to the genre and with this one a level up system even.

It's worst flaws are the dated graphics and some of the puzzles are quite frustrating. You must pay attention to detail and remember large levels to progress in any sort of enjoyable time/manner.

Steam should have the expansion... boo.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
3 от 3 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.1 изиграни часа
Публикувани: 1 октомври 2014
Fun Gl version of the old Hexen II game. Who can't love the Quake engine fps games? This one involves a few more RPG elements and a surprisingly lot of terrain to travel. A great distraction on a saturday afternoon. Look out for Heretic also.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
4 от 5 човека (80%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.1 изиграни часа
Публикувани: 28 ноември 2014
Great sequel to a great game, but just like in the original i get stuck A LOT during the levels with no idea where to go next.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
4 от 5 човека (80%) сметнаха тази рецензия за полезна
2.8 изиграни часа
Публикувани: 1 септември 2014
brilliant game, one of my favorites, 10/10
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
1 от 1 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 23 януари
Get Hammer of Thyrion to run this game. I highly recommend it.

When I was younger this was a game I played often and alongside Quake 1-3, Unreal 1, Thief: The Dark Project, DOOM 1 & 2 and HeXen: Beyond Heretic, HeXen 2 was one of my first games. BUT MY GOD I DO NOT REMEMBER SO MANY SPIDERS BEING SCATTERED AROUND THIS GAME! Now days I cannot bring myself to get out of the starting level because of the sheer amount of ♥♥♥♥ing spiders there are. To anyone who has extreme arachnophobia. DON'T BUY THIS ♥♥♥♥ING GAME! Other than the needless swarm of arachnids throughout each level this game is solid and one of Raven's best games. Raven has always had a nack for making me ♥♥♥♥ myself :D

Strengths of HeXen 2:

Combat: HeXen 2 runs off idTech 2 so nearly everything in this game is solid because John Carmack is god and idTech is the greatest engine of the 90s. So with a great engine running this game the question we must ask is: Did Raven utilize the engine to its fullest? Absolutely! The combat in this game feels great. The only problem I've noticed are some of the animations the AI use give them invincibillity frames. Other than that flaw HeXen 2's combat is almost as good as Heretic's. 9.5/10

How it stacks up against the other games:
1. HeXen: Beyond Heretic (HeXen 1's combat was easily the best. WIth 3 classes and more weapons this games combat is more diverse. It also feels smooth and every kill is satisfying.)
2. Heretic (Basically like HeXen 1 without multiple classes)
3. HeXen 2 (Has 4 classes but suffers from the invincible animation bug and doesn't feel as balanced.)

Level design: HeXen 2's level design is notorious for being extremely tricky as well as being extremely good. I won't say too much but you will become confused and will most likely need to look up a walkthrough. I enjoyed the level design though. 10/10

How it stacks up:
1. Heretic (E1M1 is legendary. Of course it's here.)
2. HeXen: Beyond Heretic (Pretty much set the standard for complex level design.)
3. HeXen 2 (Even though this game has great level design it's not as iconic as the other games. Still great though. You will get stuck. Nice and challenging.)

Weaknesses of HeXen 2:

Graphics: It's a game from the 90s of course it will look dated. However compared to games like Unreal 1 and System Shock 2 it doesn't hold up quite as well to the other games form that era. If you can't overlook the graphics I recommend finding some graphical enchancments for this game as it is too good not to play. 7/10

How it stacks up:
1. HeXen 2 (What did you expect. Quake engine vs Doom engine. Quake engine wins)
2. HeXen: Beyond Heretic (Meh still looks better than DOOM)
3. Heretic (See above)

Recommended Purchase/Play Order for the Serpent Rider series:
1. Heretic
2. HeXen: Beyond Heretic
3. HeXen: Deathkings of the Dark Citadel
4. HeXen 2 (I recommend purchasing off of GOG to get the DLC, but I bought the HeXen bundle though so I have HeXen 2 on steam as well as DRM free)
5. Heretic 2 (If you can find a copy. Good luck :D)

Ranking of each game in the Serpent Rider series:
1. Heretic 10/10 (Much Nostalgia, Such Good)
2. HeXen: Beyond Heretic 10/10 (The only reason I rank this game behind Heretic is because I've played Heretic more. HeXen is better but Heretic was pretty much my first FPS game.)
3. HeXen 2 (No I'm not saying this because of the spiders. This game could have no spiders and I would still rank it here) 10/10
4. Heretic 2 (Not a big fan of the 3rd person change but still worth playing. This is also after 1997 so this is after the good devs responsible for Heretic and HeXen 1 left. ♥♥♥♥ing Activision) 9/10
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
29 от 29 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 19 декември 2013
A classic from the Golden Age of PC gaming; Hexen II is a dark fantasy take on the quake engine.

The single player rewards skill and FPS ingenuity as you solve the mystery of a desolate land.

Multiplayer has frenetic action reminiscent of the original Rise of the Triad.

Steam: where is the Hexen II expansion, Portal of Praevus?
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
12 от 15 човека (80%) сметнаха тази рецензия за полезна
21.9 изиграни часа
Публикувани: 17 юни 2014
On the plus side, the weapons are far less overpowered this time around, and the modified Quake engine allows for far more complex level design, on top of a 3D look that hasn't aged perfectly, but still is more pleasing to the eye than enemies that look like they're made from cardboard. They also played it up as much more of an RPG this time around, giving each class a set of visible stats that automatically level up when you've gained enough experience points from killing enemies, giving you an incentive to fight rather than just run past everything. The puzzles are also largely improved, most having solutions that don't require you to activate some unknown wall or something. No, this game will tell you, and you'll probably be able to figure it out without a guide.
On the negative side, the Quake engine. While it's good to look at and everything, you'll have to do a bit of tweaking to get the resolution accurate, set mouse controls, and all that stuff, and it all has to be done manually. It's not a huge complaint, but it's just a quick pain that you have to go through whenever you install the game.
Even if you weren't a fan of the previous games, I'd suggest giving this one a go.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
9 от 12 човека (75%) сметнаха тази рецензия за полезна
2.6 изиграни часа
Публикувани: 25 ноември 2013
A first-person shooter with some light RPG elements, and a Metroidvania. You know what this game could've used? A map.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
6 от 7 човека (86%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.5 изиграни часа
Публикувани: 21 февруари 2014
This game really brings back old memories, as I was a big fan of Hexen as a child, it's nice to see a revival of it, for the newer generation too experience. The only problem I can find is the fact that my old Windows '98 ran at 800x600 resolution, and if your resolution is hd (Mine is 1366x768), it can distort the entire game, menus and all. I suggest playing in a windowed mode, that is slightly bigger than default, to get the optimal gameplay experience.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
10 от 15 човека (67%) сметнаха тази рецензия за полезна
46.3 изиграни часа
Публикувани: 3 февруари 2014
The best first person slasher in hexen 2 I love playing! so much with id games awesome! cool! :)
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
5 от 6 човека (83%) сметнаха тази рецензия за полезна
11.5 изиграни часа
Публикувани: 8 декември 2013
HeXen is totally underestimated game but I think it really worths it!
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
3 от 3 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
11.2 изиграни часа
Публикувани: 26 декември 2010
Great classic from the past. Very challenging puzzles and fun gameplay. Good music for when it was made, and a good class selection that adds a bit of variety.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
3 от 3 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.6 изиграни часа
Публикувани: 26 август 2011
Finding Hidden Rooms: The Game
All the fun of a mindless gorefest wrapped up in a giant interconnected world with impressive level design and backtracking out the ♥♥♥. There's a level system, but it doesn't really stop you at any point for being underleveled; just makes your potential to bomb the ♥♥♥♥ out of demons better. Make sure to play co-op with a few friends and friendly fire for best results.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
5 от 7 човека (71%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.4 изиграни часа
Публикувани: 6 април 2014
Based off of the original quake engine, Hexen II is quite stunning in both it's technical aspects and its overall appeal as a game. Continuing where the original Hexen left-off, this game adds some twist in the medival storyline, expands the Hexen universe, and provides us gamers with an easily digestable narrative. Gameplay-wise Hexen II puts an emphasis on ranged combat, but melee combat also feels very satisfying (seeming as you can decapitate and quarter your foes once they're down). The leveling system isn't robust, but because the game is more action-oriented the RPG elements are more of an addition rather than a main attraction. The wide variety of enemies and open world compliments the different classes to play as, and substantially increases the replayablility. Overall if you're on the fence about getting this classical masterpiece or if you seem vaguely interested in the vintage fps genre, GET IT!! You won't regret this purchase.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
6 от 9 човека (67%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.5 изиграни часа
Публикувани: 23 декември 2013
It's like doom but magic. My two favorite parts are how it works on my netbook and how jumping on a grain mill's windmill going 0.5 mph blows you to bits like jumping on a helicopters blade
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
7 от 11 човека (64%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 27 юни 2014
Slyver Belmont, HeXen 2 was not meant to be played on a joy stick it was made in 1998, this is another reson the graphics are not as good as what we have today(graphics do not make a good game) btw their is a look up and down buton, look it up in the options, that is wher you change the resolution too(rant aside) i feel this is still a game worth the price becasue i feel this is a great rpg and each charater you play has thier own interesing stratagy to them. this game also contains some minor puzzls so it's not all hack and slash, thier are also 5 difrent zones you will play through after fighting each boss that have thier uniqe enimys and traps in them, progresivly geting more difricult in each zone, and then thier is the best featur off all, cheat's:).
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
2 от 2 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
2.5 изиграни часа
Публикувани: 20 септември 2013
Legend.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
3 от 4 човека (75%) сметнаха тази рецензия за полезна
3.6 изиграни часа
Публикувани: 19 юли 2014
A much greater use of the Quake 2 engine. I found Quake 2 to be grey, dull, and boring. (as revolutionary as it may have been) While the graphic aren't impressive by today's standards, I find the choppy 3d animations that have no transitions between the keyframes to be quite charming. Cryptic in places, but reminisce on something for long enough and you'll figure it out. (mills crush things dude)
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
1 от 1 човека (100%) сметнаха тази рецензия за полезна
3.9 изиграни часа
Публикувани: 2 август 2013
Wish i had played this when it was 1st released, it is a fun game & i would like to see a sequel done for it.I haven't finished it yet but i am addicted to this game.
The older hexens are way to pixelly to play now to play.
Good game even for an oldie & worth it if u can get a 75% deal.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна