The Four Horsemen of the Apocalypse lurk in the shadows before you. They are Death, Pestilence, Famine, and War. They are the root of all that is evil. They are the least of your worries. The last know Serpent Rider, Eidolon, lives.
Потребителки рецензии: Предимно положителни (104 рецензии)
Дата на излизане: 27 март 1998

Впишете се, за да добавите този артикул към списъка си с желания, последвайте го или отбележите, че не се интересувате от него

Закупуване на HeXen 2

Пакети, които съдържат тази игра

Закупуване на Heretic + Hexen Collection

Включва 4 артикула: Heretic: Shadow of the Serpent Riders, HeXen II, HeXen: Beyond Heretic, HeXen: Deathkings of the Dark Citadel

 

Относно тази игра

The Four Horsemen of the Apocalypse lurk in the shadows before you. They are Death, Pestilence, Famine, and War. They are the root of all that is evil. They are the least of your worries. The last know Serpent Rider, Eidolon, lives. As the Necromancer, the Assassin, the Crusader, or the Paladin, you must defeat the dark generals and their Hell-spawned legions before you can face the Archfiend and attempt to end his ravenous onslaught. Go in peace and you will surely die.

  • Experience the Quake Engine's true, polygon-based modeling for the most realistic, detailed environments ever seen in 3D gaming.
  • Possess distinct spells, powers and 32 new weapons. With experience, gain levels, more hit points and certain abilities that apply to your specific character class, such as increased speed, firepower, and jump distance.
  • Bludgeon your way through four demon-infested worlds - Medieval, Egyptian, Mesoamerican and Roman. Smash stained glass windows, collapse structural beams, and pulverize trees.
  • Come face-to-face with Knight Archers, Fire Imps, Were-Jaguars, Skull Wizards and more. Go in with friends, or go against foes in a bloody Deathmatch. Up to 16 players can go at it via LAN and over the Internet.

Системни изисквания

    Minimum: A 100% Windows 2000/XP/Vista-compatible computer system

Полезни рецензии от клиенти
9 от 10 човека (90%) сметнаха тази рецензия за полезна
5.0 изиграни часа
Публикувани: 6 януари
Classic game that aged very well.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
7 от 10 човека (70%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.8 изиграни часа
Публикувани: 8 януари
Very good game.

In what other FPS can you do melee combat with medieval type fantasy creatures?? And good graphics too.

The only other I know are HeXen I.

Some people say that this is only for retro gamers but they are wrong. This game is simply the best in its genre.

9/10
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
1 от 2 човека (50%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 31 декември 2014
­͚͚;̸̶̝̹̪͇͉̠͉̗̹̓̏̽͂̋͊̍ͨͥ̐̀̂͂̚̕ͅ­̳̫̼̰̼̯͎̙ͅ]͈̪̜̟̭͕͆ͤ͂̊͋̓ͬͬͯ̀̚͜;̒­̛̜̱͇͔̱̺͖̘͉͍͌ͬ̿ͥ̽͆̇̆͐͆͆͗̒ͨ̂͊̽͟͝­̟̜̱̜̝̦.̷̷̸̧̛͚̼͊̂̄̂̋̋̐̍ͫ̿͒̉̔̃̾̚­̦̯͙̪̰̤͉̖͔͖̙͇̲̘͙;ͧ͆̿̽̓́ͨͦ͑̊͒̐̉̚­̨̬͇̦̬̼͇͉͖̲̭͉̝̳͙̘̻̟̝͋͐̈̍͢'̈̓̆̀̾­̖̪͔̻̠̲̖̦̤̙͓̙̐̏̓ͩͭͤͧ́̚.̆̇͂ͬ͆ͥ̈́ͭ­̛͉̪͈̘͍͔̝̞͎͍̳̥̜̯͈̤͊ͤ͘͢͝'̃͑ͧ̏ͤ͆̚­ͬ̽̀̆̏͡͡͏̴̱͍͖͕̳͍͉̳̗͓͕̜̹͙͙͖͍̹̝̀;­̘̪͚̘̘̳͓̫̟̰̠͎͖͗̇̏̒̑͌̿̂̋̂͐ͦ͘͢͢.̐­̢̹͍̜̩̜̦͈̮̭͍͎̟̫̠̲͕̬ͯͦ͌̅͊̄ͬ́̓;̆ͤ­̐͒͂̐̐̊̍ͦ̋ͬͥ̆̇̊̔ͩ͐҉͍̺̼͎̫͔̣̦̦́͟͟­̞̲̗̬̼̙̩̫̰̖'̢ͯ̐́͌̐̏͡͠͏̫͓̦̥͖͈.͛͂­̵̛͍̺̭̳̱̮͛̀̎̉͒́͠͝'͒̋ͤͯ̐̔̊̍ͧ͐̆̂̉­̛̳̩̳̗̯͎̹͍̳̰͚̒̽ͬͫ̓̄͢͝͞;
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
32 от 33 човека (97%) сметнаха тази рецензия за полезна
0.2 изиграни часа
Публикувани: 19 декември 2013
A classic from the Golden Age of PC gaming; Hexen II is a dark fantasy take on the quake engine.

The single player rewards skill and FPS ingenuity as you solve the mystery of a desolate land.

Multiplayer has frenetic action reminiscent of the original Rise of the Triad.

Steam: where is the Hexen II expansion, Portal of Praevus?
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна
13 от 16 човека (81%) сметнаха тази рецензия за полезна
21.9 изиграни часа
Публикувани: 17 юни 2014
On the plus side, the weapons are far less overpowered this time around, and the modified Quake engine allows for far more complex level design, on top of a 3D look that hasn't aged perfectly, but still is more pleasing to the eye than enemies that look like they're made from cardboard. They also played it up as much more of an RPG this time around, giving each class a set of visible stats that automatically level up when you've gained enough experience points from killing enemies, giving you an incentive to fight rather than just run past everything. The puzzles are also largely improved, most having solutions that don't require you to activate some unknown wall or something. No, this game will tell you, and you'll probably be able to figure it out without a guide.
On the negative side, the Quake engine. While it's good to look at and everything, you'll have to do a bit of tweaking to get the resolution accurate, set mouse controls, and all that stuff, and it all has to be done manually. It's not a huge complaint, but it's just a quick pain that you have to go through whenever you install the game.
Even if you weren't a fan of the previous games, I'd suggest giving this one a go.
Беше ли полезна тази рецензия? Да Не Забавна