World War II rages and nations fall. SS head Himmler has Hitler's full backing to twist science and the occult into an army capable of annihilating the Allies once and for all. Battling alone, you're on an intense mission to pierce the black heart of the Third Reich and stop Himmler -- or die trying.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,063 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 20 พ.ย. 2001

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Return to Castle Wolfenstein

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Wolf Pack

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Return to Castle Wolfenstein, Spear of Destiny, Wolfenstein 3D

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Nazis and mutants and zombies, oh my! Impressive level design, lots of weapons, great pacing, lots of variety, hard to put down, hard to win."

เกี่ยวกับเกมนี้

World War II rages and nations fall. SS head Himmler has Hitler's full backing to twist science and the occult into an army capable of annihilating the Allies once and for all. Battling alone, you're on an intense mission to pierce the black heart of the Third Reich and stop Himmler -- or die trying. Fighting in advanced team-based multiplayer mode, you'll wage your own WWII in an all-out Axis vs. Allies contest for frontline domination.
Powered by the Quake III Arena engine, the Wolfenstein universe explodes with the kind of epic environments, A.I., firepower and cinematic effects that only a game created by true masters can deliver. The dark reich's closing in. The time to act is now. Evil prevails when good men do nothing.
  • Epic Environments
  • Intense Story-Driven Action
  • Ferocious A.I.
  • Big Screen Cinematic Effects
  • Team-Based Multiplayer Action

ความต้องการระบบ

    3-D Hardware Accelerator (with 16MB VRAM with full OpenGL® support; Pentium® II 400 Mhz processor or Athlon® processor; English version of Windows® 2000/XP Operating System; 128 MB RAM; 16-bit high color video mode; 800 MB of uncompressed hard disk space for game files (Minimum Install), plus 300 MB for the Windows swap file; a 100% Windows® 2000/XP compatible computer system (including compatible 32-bit drivers for video card, sound card and input devices); 100% DirectX® 8.0a (included); 100% DirectX 3.0 or higher compatible sound card and drivers; 100% Microsoft-compatible mouse/keyboard and driver
    Multiplayer Requirements: Internet (TCP/IP) and LAN (TCP/IP and IPX) play supported, Internet play requires a 100% Windows 2000/XP compatible 56.6 Kbps (or faster) modem
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
48 จาก 54 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มีนาคม
Mein leben!

Return To Castle Wolfenstein is a first-person shooter reboot of the Wolfenstein series which much like its predecessor focuses on fast-paced gunplay with a number of improvements made to compensate for the new engine technologies available at the time.

Firstly, unlike Wolfenstein 3D, the developers actually tried to implement a compelling story to a franchise known for not actually having a “story”. To some degree, the story in this game, at least from a concept point of view, brings something new to the table by adding elements of occult. The plot revolves around the American soldier, B.J. Blazkowicz, trying to impede the Nazis from discovering and extracting a serum hidden in an ancient tomb capable of augmenting soldiers into “Dark Knights”, an evil undead army from the 9th Century. Nazis and occult? Absurd ♥♥♥♥♥♥♥♥, but what’s not to like. However, while the concept does enhance the single-player campaign, the story itself is mostly ignorable since it generally feels like it is there to fill in the space. Blazkowicz, while a total badass, still remains one of the blandest protagonists in existence. He takes orders from his superiors like a puppet with no remorse or personal motives. Even when the Allies want to give him a medal for his efforts and persumably a well deserved break at the end, he is somewhere outside still kicking Nazi butt. Boy, he sure is souless; born with only one scope in life: to kill Nazis for eternity. Plus, it is silly how the Allies' solution to most problems is to send a "one-man army" to take down Nazi headquarters single-handedly without even breaking a sweat. But that is Wolfenstein after all; it purposely does not need to explain how Blazkowicz does it -- and hey, some ancient voodoo magic is involved, so anything is justifiable, right? Fortunately, the story did manage to create the cool villain by the name of Deathshead, who later becomes the franchise’s main antagonist.

The gunplay in here is hasty but satisfying, reminiscent of older games such as Quake, Doom and Unreal Tournament, and unquestionably the strongest point of the game. While it all boils down to sprinting and shooting enemies in quick manners, the game does offer some moments of straightforward stealth where you get to sneak behind enemy lines. Additionally, there is an adequate variety in enemies from the deadly female squads in tight leather uniforms (those butts though) to juggernauts like the Über-Soldats. Different weapons are at Blazkowicz’s disposal too, with the Tesla gun being the most fun one to use, even if the MP40 probably becomes the most practical throughout most of the game, thus making pistols pretty redundant. One problem with the weapons though is the fact you never seem to run out of ammo. Retrospectively now, the gunplay does feel very basic, but mostly thanks to its fast paced action killing waves of enemies does not get dull, surprisingly enough.

The level design has the mentality of most shooters back in the late '90s and early noughties based on maze-like corridors and paths, essentially allowing the player the freedom to pick whichever route to travel back and forth within the somewhat confined space. Exploration is also encouraged and rewarded by finding secret chambers filled with collectables, even if these give no gameplay advantages to the player. Graphically, at the time, the game looked great but as time went by its visuals sure look dated today. On the other hand, the same cannot be said to its soundtrack which even to this day remains memorable and rather ageless. When you can recognise a level/map by a specific track from the soundtrack, then you know the soundtrack left a good impression.

Boasting a strong single-player campaign, (wherther you take the story seriously or not), many probably remember the game for its multiplayer component which at the time was very popular and considered by many superior than the campaign, even as far as being regarded one of the best multiplayer components in a game ever. I cannnot argue with that, although it was not until the highly acclaimed free standalone Wolfenstein: Enemy Territory came out that the multiplayer component peaked in popularity. Featuring a class-based gameplay similar to Team Fortress, two teams (Allies and Axis) fight each other to complete objectives on various maps. Personally, I spent far too many hours in the multiplayer alone when I was younger because it was balanced and had a very enjoyable experience. Currently, the multiplayer from Return To Castle Wolfenstein seems dead. Rest in peace.

In conclusion, Return To Castle Wolfenstein still remains a classic in the eyes of many, including myself, who played it in its heydays online and/or offline, and a milestone on PC. But it definitely lost its relevance and appeal to the general public as years have passed due to more ambitious and realistic shooters showing up years later. More old-school than modern, it still is a solid shooter, nevertheless, which does not spoil the player with today’s regenerative health and cover-base mechanics and can still provide enough hours of fun mindlessly killing Nazis. Pick it up only for nostalgic purposes or if you are curious to see how fast-paced shooters were like more than a decade ago in case you never grew up with them.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
48 จาก 55 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤษภาคม
Nein out of Ten.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
33 จาก 39 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 มีนาคม
It's like Call of Duty........ Nah, just kidding, but that's what I thought it was going to be, when I first it on the Xbox played back in the day. I didn't really know much about Wolfenstien at the time, sure I knew what DOOM, and Quake was, but not Wolfenstien, so I was new to series. ♥♥♥♥ I didn't play Wolfenstien 3D until I unlocked it on the Xbox copy of RTCW.

At first when I started playing, I thought it was just going to be an average WWII FPS like Medal of Honor, or COD. You're an American secret agent, fightn' Nazi's, with the same ol 1940's weaponry, but unlike the other games I mention, you don't really have any comrades, that will help you play the game. Nope, just like any good FPS, you're a ONE MAN ARMY!!! You can pick up, health, and armor, which most games these days lack, cause everyone is ♥♥♥♥ing wolverine. You can also carry more than just 2 or 3 weapons, which is also good.

After playing for awhile, I was getting kinda into it, then I got to the catacombs... HOLY ♥♥♥♥ WHAT??? ♥♥♥♥ING ZOMBIES???? UNDEAD KNIGHTS????? I was an inpatient little ♥♥♥♥ at the time, and skipped all the cut scenes. So I was not expecting any Superatural elements. Then later on, there were ♥♥♥♥ing cyborg things, and super Nazis. Then you pick up a ♥♥♥♥ing powerful lighting gun (tesla gun). So it wasn't just a WWII shooter.....
Nope... It was Supernatural Sci-Fi WWII Shooter....
It also ended up being one of my favorite shooters.

Years later, it still is. It's a damn good game, and one example of a perfect FPS.


Pros+

+Graphics (they were good for its time)
+Gameplay
+Music
+Guns
+Guns
+Zombies
+Shootin Nazis
+Weird Cyborg Lighting Torsos
+Level design
+♥♥♥♥ing fun as ♥♥♥♥ing ♥♥♥♥

Cons-

+its perfect, there are no cons...


10/10 would play again, and again, and again, and again.

Get this ♥♥♥♥ if you wan't a REAL FPS Experience
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
29 จาก 42 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
7.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤษภาคม
that feel wen ur playing a mission and u remember watchin ur pops play it 10/10 made me rage alot ♥♥♥♥ing hard too but worth it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มิถุนายน
Oldschool game, so excited to play this game again.
This game never gets old!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน