A Real-Time Strategy game with First-Person Shooter tactics.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่ลบเป็นส่วนมาก (102 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 20 ม.ค. 2011
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ APOX - Four Pack

Includes four copies of APOX - Send the extra copies to your friends.

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ APOX and Legend DLC Combo

มี 2 ผลิตภัณฑ์: APOX, APOX: Legend

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

เกี่ยวกับเกมนี้

APOX is a real-time strategy game that uniquely includes gameplay concepts from first-person shooters. Like in a FPS, you can prone, crouch, switch active weapons, throw grenades, and loot corpses. Soldiers in APOX have limited ammo, but ammo sharing is done seamlessly. Soldiers can be placed in vehicles, and this essentially lets you create your own unit designs. APOX keeps everything that makes RTS great like making bases, controlling strategic sites, and managing your resources.
The eight missions included are designed to show basic combat and explain the unique aspects to APOX's gameplay. From there, play in one of 100 scrimmage maps against AI-controlled bots. Play with your friends against bots in co-op mode or play against other people in versus mode.

Key features:

 • FPS-like tactics including prone, taking cover, limited ammo, weapon drops
 • 8 Combat Training Missions
 • 100 Scrimmage Maps
 • Massive games with up to 32 players
 • Play against AI-controlled bots in single player or co-op mode
 • Play against humans in versus mode
 • Internet matchmaking lobby, clans, ratings, and stat tracking'
 • Offline Skirmish mode
 • Map Editor

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2GHz Processor or higher
  • Memory: 1GB or more
  • Graphics: DX9c compatible GPU, Pixel Shader 2.0 or higher
  • DirectX®: DX9c
  • Hard Drive: 2GB
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
Wouldn't recommend this. Great concept - poorly executed.

Multiplayer is dead/unsupported and requires some file configuration to get working. (same with Tryst)
Singleplayer is lacking.

The only good thing about this game is the ease with which it can be modified, although that in itself is a lot of tedious text editing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 มีนาคม
Best uninstall feature ever made!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มิถุนายน 2014
It is well... Its different but you will get bored after few hours of gameplay.Good concept i like post-apocalyptic games but when you play it you will feel like it has been finished in rush.There are features like limited ammo for every soldier so you have to keep your soldiers suplied then you need oil for your vehicles to funtion and oil can be gathered from limited sources which are located in strategic positions.Campaign is short and boring you will find most of them are repetetive go to place one , kill everyone, defend against counterattack etc. Skirmish plays as in most of the RTS game you start with basic structures gather resources , attack/defend and also u can control special structures like crashed plane which can be occupied by your soldiers this gives you some advantage over your enemy since when you control special structures you unlock some of the vehicles or upgrades etc.Your HQ is basicly used to gather survivors this is similar to the "Battle Realms" system you cant "build" your settler he have to find your hq and join with your group so you can assaign him for a specified job.###

In General i wouldnt recomend this game.It gots some fancy features but it still plays like any outdated RTS.It's one of this games that you dont want to play again after a short break from playing.If the price goes down you can have a try but you may be dissapointed if you will buy it at its full price.

Overal Score:3/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 26 คน (65%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Very ugly game
I thought it will bring back my experience in Commandos and Age of Empires
but it made me hate those type of games
Added to my Garbage list on STEAM
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 13 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
Game with alot of potential however it is sadly very badly executed, gameplay is stiff and boring and the game isn't really interesting.
The campaign is a DLC.

It just feels like the devs should've put more time into the game and the core aspects of it.

-1/10

(Only buy it if you're desperate to kill time or if you're in need of knowing what a bad game looks like.)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 13 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มกราคม 2014
Having tried to play this, I find it to not be worth one dollar, let alone fifteen.
Spend your money on something else. Trust me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ธันวาคม 2013
I found this to be a rather poor strategy game. It's a typical strategy game, with the basic controls every game of the genre has; but what dissapointed me is that it has several bugs, for example, when changing scenarios, the game restarts completely. Another problem I found is that, in my opinion, it's a bit unbalanced, even in the tutorial scenarios, something that doesn't leave a good impression in newcomers; after all, a tutorial should be designed to teach how to play the game in a user-friendly way.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2012
God damn Steam coal turned into something worse; I can at least burn coal for heat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
7.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 สิงหาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
This game is by far one of the worst uses of disposable income. Apox is an unsightly and poorly developed game and here are the reasons why. First and most importantly the programming is horrible, no game should ever be released with this level of neglect obvious in it. I often thought to myself that this game could have used much more love from it's developers that it received.

The pathing is bizarre, the units behave oddly (sometimes do what they are told), the "economy" side of things is a waste of time, and anything involving single player missions is a waste of time and effort considering that most of the time the game will either crash due to a programming error or some trigger failing to initialize.

Story wise this game feels like a concept that was thought up by a bored person who already had the game's assets made. I often felt that this could have been a loveable cult game if it had a good plot but your honestly better off playing a side scroller or flash game compared to this.

Overall this game was a headache to try and actually play, if your a fan of good rts games like myself dont add this to your wishlist because you will be unhappy with it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม 2011
This is actually a pretty good game if you like RTS games, and post apocalyptic stuff.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
why do i even own this
no really, i want to know
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
118.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มกราคม 2011
Apox is a rts set in a post apocalyptic wasteland. Unlike other rts games, Apox has its own twist on unit production, resource gathering and micromanagement. You don't get hordes of units to rush and swarm, instead you have to be smarter about your units. Unlike some games, resource management is very simple. The key to victory is holding and defending the important resource sites. There is a learning curve to the game, maybe about 30min of playtime. Once you figure out the basics, play the tutorials, you will be well on your way to some Co-op and player vs player action. That is where the game shines the most, in its mp. Team work is a must for this game, and rounds can be intense. Games generally last for about 20 minutes+ depending on the player count, which by the way, boasts up to 32 players at once! Locking in with over a 100 maps, this game offers a lot. For less then 15 dollars you are getting one of this years more interesting rts games and supporting a great developer.

###update###

The online is dead, and support is now nil. Pick up are your own risk.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มีนาคม 2014
This game seems unfinished and I got it on sale. Not even worth the sale.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 12 คน (58%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม 2013
♥♥♥♥ it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 สิงหาคม 2013
A terrible game, just do not buy it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
APOX isn't given as much credit as it ought to have. Despite its somewhat dated graphics, it's quite a fun RTS with several unique components. Games are quick and usually full of action. I'm not an RTS kind of guy, and I'm typically really bad at them, but this was one I could get into for a little while.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Worst RTS I have ever played.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
This game is truly awful. The mechanics, by far the most obtuse and unintuitive part, are horrendous, the graphics are subpar, and the user interface is a mess. APOX should be avoided at all costs.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม 2014
bought it to play with my friends, but turns out the game is pretty bad, it has tow over powered units, the mortor soldier and the sniper soldier. Both are over powered and take out your units at range so your units can see them. The enemy only uses snipers and mortors. The game isnt very fun
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 8 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม 2014
I liked it, despite all the bad reviews, it has great potential and plays much like any other RTS. Takes a bit to get used to the post-apoc style and its tech trees after playing so many that are set in fantasy and old world. The game can seem a little fast paced, and yes it can use some polish to its mechanics, but overall i would give it a decent rating for bringing something new in a scenario setting to the genre, or at least out of those i have played.

So thumbs up from me, and i look forward to playing with those that do find it worthwhile :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน