ΑΡΧΙΚΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
The war continues... X-COM: UFO Defense brought you to a galactic battlefield. X-COM: Terror from the Deep brings the alien terror into a totally new dimension. Seeking to take advantage of a weakened Earth, X-COM's deep space foes unexpectedly change strategy and launch a powerful second front against planet Earth.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Απρ 1995
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά X-COM: Terror From the Deep

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά X-COM: Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 5 αντικείμενα: X-COM: Terror From the Deep, X-COM: Apocalypse, X-COM: Interceptor, X-COM: UFO Defense, X-COM: Enforcer

Σχετικά με το παιχνίδι

The war continues... X-COM: UFO Defense brought you to a galactic battlefield. X-COM: Terror from the Deep brings the alien terror into a totally new dimension.

Seeking to take advantage of a weakened Earth, X-COM's deep space foes unexpectedly change strategy and launch a powerful second front against planet Earth.

In the dark depths of vast oceans, long sleeping forces are awakened by reanimation signals sent out across the galactic silence by their interstellar brothers and sisters. Slowly but surely, an army of hibernating alien sea creatures awakens. Your combat now extends to the strange new worlds of the deep where superior alien technologies threaten the very survival of this planet - your planet - Earth.

  • Sequel to the hugely successful X-COM: UFO Defense
  • Actual undersea geoscape mapping system with rich topographic detail
  • Full array of undersea military technology
  • Rich graphics feature water coloration and wrecks
  • Multilevel tactical maps featuring both underseascapes and buildings
  • Alien encyclopedia features mutation technology and new watery denizens

Απαιτήσεις συστήματος

    Minimum: Windows XP*, 33MHz 386, 4MB RAM, 520KB Free Disk Space, DirectX 6.1 or later.

    You must have a mouse attached to the computer. (We mean the input device; please do not glue or staple helpless little animals to the keyboard.) The mouse driver must be Microsoft mouse version 8.01 or higher or something fully compatible with this.

Χρήσιμες κριτικές χρηστών
44 από 51 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
173 προϊόντα στο λογαριασμό
41 κριτικές
6.1 ώρες στο μητρώο
are you a bad enough dude to play terror from the deep and beat it?

no, you're not
nobody is
Αναρτήθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
110 προϊόντα στο λογαριασμό
9 κριτικές
77.3 ώρες στο μητρώο
Personally, I liked this better than the original.
Both this and the original X-Com: UFO Defense are amazing turn based strategy games. I highly recommend to anyone with time to go through this game. Works very well through Steam.
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
12 από 13 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
3.4 ώρες στο μητρώο
The classic, the old school, the brain destroyer. TFTD is all these things and more. Fell in love with it when I was a teen and still love it to this day. Harder than Enemy Unknown? You better believe it! But that's what makes this such a legend of a game. You really have to fight tooth and nail to get anywhere. And even then, you might just get stiffed by a few Lobster Men.
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 14 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
445 προϊόντα στο λογαριασμό
3 κριτικές
Get your Gauss Pistols ready! Tactical Fights, Base Development and Science - what else could a gamers heart ask for?
Αναρτήθηκε: 29 Οκτωβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16 προϊόντα στο λογαριασμό
4 κριτικές
513.0 ώρες στο μητρώο
X-COM Terror from the Deep is a huge strategy game based mainly on the players descision on many things at once. The plot is that Earth is being invaded by aliens from the sea who aren't hesitant to kill anyone preventing them from their main goal: Taking over the entire planet. The player's job is to be the Lead Commander of the whole X-COM facilities. The player is given a simple job: Stop the aliens from destroying the world. Now, when I saw "Lead Commander", I mean exactly that. The player controls everything that is given to it, such as sending out patrols, whether to attc\ack aliens or not, buying/selling materials, hireing people to work for you, and a whole lot more.

This game is, like I said, a big strategy game. It involves lots of numbers, and money is extremely important. If you don't have enough money till the end of the month, the world governers shut down X-COM and the aliens win. The player has to make the right choices on what to manufacture, patrol, construct, attack, and most importantly, research. I have to say, researching is the key factor of getting the most out of this game. Without research, the player will have to stick to harpoon guns which don't do that much damage at first. But with research, the player can have better weapons that deal more damage, and I mean a LOT of damage.

This game is pixelated, so it's graphics are kinda poor. But the strategy, thinking, and the numbers all come together in this, so the player needs to really take everything into account when it invovles money. Battling is pretty intense too. The battle system is based around the player having it's turn to get it's men together and plan an attack. Most of the battles are under water, so it's pretty dark at first. But when the player starts moving it's men around, the environment starts to pan out and you have a good look on the battleground. Once the player has done it's turn, it's time for the aliens turn. The aliens basically do whatever the player can do: move, attack, or run away and group up. It's all based on strategy and knowing what aleins have what, cause it's not just one kind of alien attacking Earth. There are many species of aliens and all have different capabilities than other aliens.

I fully recommend this game for the strategic and brain power one has to use, and is my dad's favorite game, so after watching him play a lot, and after me playing a while myself, I've come to fully enjoy this game. I hope you will too.
Αναρτήθηκε: 12 Φεβρουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι