Manage transportation for commuters in four of the world's greatest cities - Vienna, Helsinki, Berlin, and Amsterdam
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (457 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 22 ก.พ. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Cities in Motion

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Cities in Motion Collection

มี 14 ผลิตภัณฑ์: Cities in Motion, Cities in Motion: Design Classics, Cities In Motion: Design Dreams, Cities in Motion: Design Marvels, Cities in Motion: Design Now, Cities in Motion: Design Quirks, Cities in Motion: German Cities, Cities in Motion: London, Cities in Motion: Metro Stations, Cities in Motion: Paris, Cities in Motion: St. Petersburg, Cities in Motion: Tokyo, Cities in Motion: Ulm, Cities in Motion: US Cities

ซื้อ Cities in Motion 1 and 2 Collection

มี 20 ผลิตภัณฑ์: Cities in Motion, Cities in Motion 2, Cities in Motion 2: Trekking Trolleys, Cities in Motion 2: Back to the Past, Cities in Motion 2: Bus Mania, Cities in Motion 2: Lofty Landmarks, Cities in Motion 2: Metro Madness, Cities in Motion 2: Olden Times, Cities in Motion 2: Wending Waterbuses, Cities in Motion: Design Classics, Cities In Motion: Design Dreams, Cities in Motion: Design Marvels, Cities in Motion: Design Now, Cities in Motion: Design Quirks, Cities in Motion: German Cities, Cities in Motion: Metro Stations, Cities in Motion: Paris, Cities in Motion: Tokyo, Cities in Motion: Ulm, Cities in Motion: US Cities

ซื้อ Cities in Motion DLC Collection

มี 13 ผลิตภัณฑ์: Cities in Motion: Design Classics, Cities In Motion: Design Dreams, Cities in Motion: Design Marvels, Cities in Motion: Design Now, Cities in Motion: Design Quirks, Cities in Motion: German Cities, Cities in Motion: London, Cities in Motion: Metro Stations, Cities in Motion: Paris, Cities in Motion: St. Petersburg, Cities in Motion: Tokyo, Cities in Motion: Ulm, Cities in Motion: US Cities

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Great transport manager game. You use existing city layout to build your transport empire instead of going full city building yourself."

เพิ่งอัปเดต

Cities in Motion has just received a Free update to include the German city, Munich!

เกี่ยวกับเกมนี้

Rendered in rich detail, four of the world’s greatest cities - Vienna, Helsinki, Berlin, and Amsterdam - await the steady hand of a planner to manage their transportation needs in Cities in Motion.
Overseeing the changing needs of people from 1920 to 2020, it’s up to you to manage everything from buses, trams and subway trains to maximize profits while pleasing commuters.

Key Features

 • Explore four different cities: Vienna, Helsinki, Berlin, and Amsterdam
 • Engage in a campaign with 12 scenarios, as well as a sandbox mode where all campaign cities are playable
 • Experience realistic 3D graphics with more than 100 unique, highly detailed buildings
 • Use the advanced map editor to create your own cities
 • Play through 100 years of transportation history throughout four eras spanning from 1920 to 2020
 • Choose between more than 30 different vehicles based on real-life models of buses, trams, water buses, helicopters, and subways, complete with an underground view
 • Experience a real-time city and traffic simulator as each location's bustling population commutes between their homes, jobs, and leisure sites

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Microsoft Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2 GHz Dual Core or higher
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 3850 or higher (integrated video cards not supported), 512 MB RAM, OpenGL 3.0
  • OS: OS X Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: 2 GHz Dual Core or higher
  • Memory: 2GB RAM
  • Hard Disk Space: 2GB
  • Video Card: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 3850 or higher with 512 MB RAM, OpenGL 3.0
  Minimum:
  • OS:Ubuntu 12.04 LTS
  • Processor:Intel Core Duo Processor (2GHz or better)
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:nVIDIA GeForce 8800, 512 MB RAM or ATI Radeon HD 3850, 512 MB RAM
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:GLSL 1.2, OpenGL 2.1. Controller support: 3-button mouse, keyboard and speakers. Internet Connection or LAN for multiplayer
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
25 จาก 36 คน (69%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
75.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มีนาคม
Cities in Motion is one of those games you just cant help but enjoy playing. Its got a lot of positives going for it and then.... inevitability the longer you play it, the more frustation creeps in. In the end it will wave goodbye to all that goodwill that it built up in the many hours of previous play.

The game tries to be at its core a simplified mass-transit simulator. You take control of a company looking to build several transport routes across a number of recreated cities in the hopes of gaining enough money to expand the network and eventually complete a number of mission objectives. All the while you have to deal with maintaining the infrastructure and vehicles, keeping your public reputation as high as possible and generating a profit to pay your workers.

There are 2 campaigns. I only completed the first, which consisted of 12 scenarios, each of them stand-a-lone so you are not penalized when you begin the next one. Objectives come in the form of petitions, which tend number around 12-18 per scenario. Their content is a variation upon a theme, such as; build x number of lines, build a line from a to b, keep your vehicles maintained above y, transport z passengers, increase or decrease prices, remove n number of stops, stop a line for x weeks, etc. For the most part these are all fairly easy to carry out and you are only restricted by money, at least at the start.

There are five types of transport lines which you can use to carry passengers around the city: bus (road), trams (lines), metro (underground), ferry (water) and heliports (air). Each has several (around 35) vehicles in total with their own strengths and weakeness such as; carry capacity, reliability, speed, attractiveness, which provide benefits and weaknesses to your strategy.

Add to this the need to tinker with prices as an abstracted economy rises and falls, the ability to finance through bank loans your next big project and you get the picture. Take all of these ingredients and you get what is a fun, enjoyable and not to difficult game to play. For the most part the game works. However... as you play more and more you get to see that the game isnt exactly well designed. Or built.

You can essentially perform gamey actions to circumvent the restrictions that the developers have in store for you, allowing you to build up cash reserves quickly without any bad effects. Once youve completed the first few maps there is little to tax anyone looking for something with a harder challenge. The first campaign maps encompass four cities; Berlin, Amsterdam, Vienna & Helsinki but, once you have figured out the best strategy for each one, you can re-apply the same strategy over and over, despite the different starting circumstances.

The biggest let-down has to be the bugged campaign scenario 2 petiton that never triggers. This means you can never complete the associated achievement, unless you find a user-made editor, that allows you to access the relevant file and edit one word in the code. One word!! Thats unforgiveable given that many patches were released for this game and this major fault is still not fixed! The other major issue (if you are an achievement hunter) is that another achievement requires purchase of 34 base game vehicles. Of which I have attempted to acquire twice. The base game even includes more than 34 vehicles. Unfortunately the counter stops at 15 for me. I know others have had the same problem.

Despite having many, many dlcs, you do not need any of them to get all the achievements. The fact that the developers (and publisher) do not force you to buy all the extra dlcs they made to get 100% achievements would have otherwise been a great plus for this game.... but alas no..... I highly suspect that you will need to purchase at least some other dlcs (with extra vehicles in them) to get this "all vehicles" achievement.

Its really disappointing... because if not for these core issues I would say that overall Cities in Motion is an above average, if slightly lightweight mass-transit simulator. One that I would have recommended to those of you interested in the genre or looking for something non-violent. As it is all that good work was undone on the final straight.

* If the developers ever fix these two achievement issue I will happily change this to a YES recommendation.
** The Complete Collection achievement can be triggered by downloading a MOD (of all the vehicles reworked) For some reason in their unpacked form they register.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม
This game is addictive! I picked it up on sale over Black friday weekend. Glad I did!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
58 จาก 61 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
49.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ตุลาคม 2014
If you've ever been annoyed at public transport, here's one for you. See if you can do better.
Cities in motion is a simulator game where you can be the one to work out the public transport of a city. Sounds easy enough, just some bus lines here and there. A tram line on this road here, and everything is connected.
And then you give it a while, and there's 8 busses waiting for that one bus stop with a waiting line of 250 people. Clearly you didn't think that one through. But that's okay, where a normal job as public transport planner would have you fired for that, here you can try again or fix it somehow. So then you can add subway stations, boats, and helicopters, and before you know it you're covering the city and hours passed.

The interface and controls are easy to learn(If a little odd at times), and the game mechanics are easy enough as well. However, mastering the game mechanics and planning out the city public transport is much harder. You'll have to go through several attempts to figure out what goes wrong and how to fix it, and you may want to take a look at the actual public transport system in your city for ideas.
Edit: Also, it has some inaccuracies. Amsterdam does not look anything like that. And you can just build a subway tunnel under the Berlin wall. Replacing old vehicles is a pain too.

As for the technical details, it's surprisingly good. Every citizen appears to be modeled*(*I didn't count them. at least a large enough amount of them to make the cities feel alive), and you can follow them through their morning commute, shopping trips, and visits to others. And this is all supported by the game mechanics, you can set a citizen as interesting person, and the game will show you a portrait of him where he goes. (Warning: Long) In my latest case, I looked at a factory in Vienna, and found a red car driving from the top of a parking garage(Mentally following it through the roof as it drove down) next to it down to the ground floor and onto the streets. So I asked, why is this person not using the public transport system to work and back? Wilhelm Klein, factory supervisor - Drives by car from his home, connected to the public transport, to work, also connected to the public transport system. He then went shopping at a big department store, which too was connected by public transport.
After that, he went to a church far outside of Vienna, in a smaller village where I did not yet expand to. He then returned home.

I didn't have the money, but I figured I'd have to connect that place somehow when I did get money. So I went on to look around town, just watching people board the bus and go around. After a while, Wilhelm was moving again. Another day at work. This time, he wandered to the tram stop down the street and was quickly picked up by one of the passing trams. He then got out at a connection to the subway, but instead took the bus at that same subway station, and rode it all the way down to work.
A while after, he boarded the bus again and I watched him go back to the tram station for what I assumed to be the way home. But not this time. This time he went into the subway, so I look at his info screen and see his destination is a ministry building near the town center and then back home with a direct tram line. I connect the extra village with a busline, and I speed up time a bit.

When I check back on Wilhelm, he has a new job. He is hired as secretary in the ministry building he went to way back then. Perhaps he couldn't handle his supervisor job at the factory, or perhaps he never really wanted it in the first place.
But either way, Wilhelm is happy now, and he can go with a direct tram line from his home to his work, and from there, anywhere in Vienna he wants.

Mission succesfull, the citizens of Vienna can stay in motion
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
44 จาก 53 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
73.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2013
I spent many MANY hours playing Transport Tycoon, OpenTTD, and both Aerobiz games for the SNES, and this falls into the same vein of transport business simulation. Thankfully, it also lives up to that standard of excellence. It's very easy to grasp some of the core concepts, but it is definitely more difficult to master the game. If you're into business simulations, this is absolutely worth playing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
39 จาก 46 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
81.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤษภาคม 2014
Brilliant! I've spent more time on it than steam says (offline play) - a lot of it as well. It's a great transport strategy game. The work of a genius, and can run on my laptop with only 6GB RAM and c**p everything else. From that point of view, it's even better than number 2. The campaigns are great fun, and challenging, for example, they ask you to build a tube link...but you only really have enough money for a bus route, so do you save up, or hope the line is a success.
Also the ability for custom games, and map creation make this a truly amazing game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน