A unique adventure, a stunning scenario to discover in one season!
Κριτικές:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Ανάμεικτες (169 κριτικές) - Το 60% από τις 169 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Οκτ 2010

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Σημείωση: Winter Voices’ episodes are not playable as stand alone. Each episode must be played in order.

Αγορά Winter Voices Prologue: Avalanche

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Winter Voices Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 7 αντικείμενα: Winter Voices, Winter Voices Episode 1: Those who have no name, Winter Voices Episode 2: Nowhere of me, Winter Voices Episode 3: Like a Crow on a Wire, Winter Voices Episode 4: Amethyst Rivers, Winter Voices Episode 5: Overflow, Winter Voices Episode 6: Falls

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A unique adventure, a stunning scenario to discover in one season!
Winter Voices is a narrative-driven, episodic, role-playing game set in an imaginary and timeless world at the start of the Industrial Revolution. Players control a 24 year-old heroine as she deals with the death of her father. She must journey through the heart of Winter and battle her worst enemies – her own personal demons.
The first season of the Winter Voices series is comprised of seven downloadable episodes, each unraveling new elements of the character’s tale.
Winter Voices combines “point and click” real-time gaming with strictly defensive turn-based combat. As the game alternates real-time dialog and world exploration with combat, players will experience turn-based psychic warfare.

Key Features:

 • mature and creative narrative, exploring human consciousness and immersing in an evocative and chilling role-playing experience
 • sophisticated and thought provoking gameplay: the player engages in “defense of the mind” mechanics, as the character is overwhelmed by memories and fights against her own inner demons, fears, voices of illusion, guilt, madness...
 • tactical... with a twist: strictly defensive turn-based combat
 • wondrous and unusual world: an imaginary and timeless world at the start of the Industrial Revolution
 • dynamic soundtrack: keeping to the theme of self-discovery, haunting melodies guide the player, setting a dark, intriguing mood to match the character’s cold journey and mysterious past

Winter Voices Prologue: Avalanche

A drama is unfolding in a tiny village buried in snow, lost in the depths of a Three-River Principality valley. A sudden death, a now-hostile home, new sensory capacities rising like a storm and the departure towards the unknown, the only means to escape besides death, has become inevitable...The newly-orphaned heroine is pushed to leave her father’s village by the voices of her unconscious mind. The long journey to find answers will lead you through many events to overcome anger, sadness, pain and fear and finally unveil what is whispered by the voices of Winter.

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP / Vista / 7
  • Processor: Intel Pentium 4 3GHz / AMD Athlon 64 3000 +
  • Memory: 1 Gb (2 Gb for Vista)
  • Graphics: 128 Mb, 1280x720
  • DirectX®: DirectX 9.0c
  • Hard Drive: 500 Mb
  • Sound: DirectX 9.0c
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
12 από 14 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
51.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Ιανουαρίου
Winter Voices is an indie text heavy RPG a bit akin to Planescape: Torment, but also very different. Its strongest point is its fairly linear psychological and existential story centred on some of the darker aspects of us humans, but ultimately it's an experience of struggle, development, hope and growth; made with psychological insight. Next its "combat" encounters and its weakest the free roam hub-sections like the starting village. The game has a lovely artistic vision and ambience created by its hand-in-hand art direction, soundscape and writing. Which all have a wonderful poetic feel and are tied into the "combat system" beautifully. Plus if you are fond of metaphorical writing in works like "Thus Spoke Zarathustra" by Nietzsche, then you're bound to find the dream sequences interesting, as they employ metaphors to great effect. That said the English translation can be a bit iffy, so play it in its native French if you can.

The game is set in a fictional universe at the start of an industrial revolution in a Western country. The plot unfolds in a little remote, primitive and snowy mountain village, which lives by and practices a variant of Old Norse religion, whether the game is set in a Fantasy setting, or employs Magical Realism is up to interpretation, though it isn't at the core of the narrative outside of the dreams. You play a young and fragile twenty-four year old woman whose father has just died, it fairly quickly becomes apparent that you, the protagonist, have an abnormally hard time dealing with this death (wink wink), which propels you onwards on a journey of self-discovery within your dreams and the real world.

RPG mechanics

There are three classes to pick from Huntress, Weaver and Völva (a shamanic seeress). All of which favours one the six stats (Humour, Willpower, Memory, Perspicacity, Charisma and Intuition). These stats represents your strengths and weakness in your psychological profile. You get, primarily, XP points to level them up from completing quest, "combat" and speaking with people. Separate from this you also gets Skill Points as you level up. You can use them in a giant 2D-snowflake-formed Skill Tree with a total of 90ish skills to choose from enveloped by twelve different main paths (Negation, Metamorph , Pride, Social, Support, Composition, Ex-nihilo, Acceptance, Resilience, Resistance, Protection and Dispersion. ) to pursue, as you start out in the centre of it. You won't be able to learn all the skills in one play-through. Each of the twelve paths represents different ways, more or less gamey centred, human beings can deal, reflective or not, with grief and loss, whereas the "sub skills" are mixed between human traits such as creativity, perfectionism etc., and more culture specific things on the other hand such as: Song: Voluspa and Void Walker.

"Combat" encounters. The combat encounters take place in the dreams of our protagonist. Troubled dreams that portrays her struggles to come to terms with her father's death and her past. They are turn-based puzzle-like encounters on a grid that represents her fight with her inner demons. Overall I found the combat encounters interesting and varied enough in their different puzzles in my play-through as a Völva. Though an occasional freezing bug of the entire game was annoying in some of the longer key encounters, especially as you couldn't save in between them.

In fact it made me put the game aside for around a year before returning to it once again. Though I am glad I did, as I really, really loved certain parts of the narrative :D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
67 από 68 άτομα (99%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
49.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Οκτωβρίου 2014
Winter Voices is one of those odd games that you play and don't actually have any fun doing so. You play for the feel of it, the atmosphere, the music, some quirk that intrigues you; but you can't exactly call it -fun-.

I took a chance on this one because the premise sounded different and interesting, and I'll admit it delivered on that, but I somehow still feel disappointed. When I look at this game again without my original expectations it's still a quirky piece that feels more like a book rather than a game. The only reason it's a game at all really is to explore the different ways people deal with grief. And maybe that was the whole point to begin with.

Basically you're playing as a girl that's not only dealing with the death of her father, but the loss of herself in an incredibly tiny little town. In many ways your story is already written for you before you start playing; the people in town already have a set idea of who you are, something your character isn't really comfortable with. Fights aren't really fights so much as emotional puzzles; you're not actually playing to win just playing to survive. There's this feeling of inevitability and hopelessness that colors the entire game; making it feel more like a study in depression and mental health issues rather than a game. The actual game mechanics themselves are painful in a lot of aspects. The font is tiny, the movement awkward, the system unintuitive, and the gameplay itself is rather dull and boring.

However; the story is a beautiful and dark one. You genuinely feel lost yourself, combating these ghosts of your own making and fighting against the perceptions of your fellow villagers. The dialogue is moving and intense, and some of the puzzles are complex and took me more than just a couple of tries. It is definitely a unique experience.

In spite of everything I found myself picking this up time and again just to hear the next bit. Like a book so painful and so raw you can only read a few chapters at a time, and although you can't say it's a joy to do so there's this draw to it because it speaks to you somehow.

I suppose in short if you're looking for a game to play Winter Voices probably isn't for you.
If you're looking for an interactive view into falling down the rabbit hole of depression and feeling uncomfortable the entire time, then yea pick this one up.

I debated for a long time whether or not I could honestly recommend this, but in the end it does deliver what it promises; an experience unlike any other. Just leave your expectations at the door, and if you do plan on getting this make sure you do it when there's a sale and it's nice and cheap so you don't feel like you lost out if it ends up not being your cup of tea.

Rating this as a 'game': 2/10
Rating this as a different experience: 8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
52 από 59 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Δεκεμβρίου 2013
This is going to be a hard one to review. This is not my type of game. I played it for about 2 hours before I gave up.

It's a game similar to Final Fantasy Tactics, with more narrative and less combat. The setting is interesting, and the way the delivery is handled is very good.

The artwork is decent. The writing is amazing. But the game is slow-paced and there's a lot of minor things that doesn't grab me. I definitely recommend the game to someone who enjoys adventure games with light combat. If you're into visual novels - a game where the story is 90% of the game, then this is for you.

For me, this is like giving a sports game to a nerd. I don't know how to appreciate it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
37 από 38 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουνίου 2015
Truly unique turn-based RPG that doesn't quite reach the potential brilliance of its central conceit, but has enough that's great about it to be worth playing. You are a girl in a fantasy kingdom trying to piece together your history while overcoming the trauma of your father's death. All of the upgrades and skills are associated with different psychological ways of dealing with grief and all battles are psychic manifestations of said grief.

That's the brilliant part. Unfortunately, the writing doesn't always match the game's central, great idea. It can be vague, meandering, and unbearably pretentious in a super self serious freshman creative writing sort of way, especially at the start, but the plot does pick up significantly around episode 3 (and there's even humor at times, or attempts at it, anyway). I suspect that the game suffers from a rather poor English localization, which might make the writing seem more stilted and awkward than it is in French (it tends toward the poetic at times, and poetry, like humor, is notoriously difficult to translate, so if you speak French it's probably best to play it in its native tongue). Once you get acclimated to the stilted language and glacial pacing, however, the story itself is quite interesting in its own small scale and internal way. This isn't an epic quest about a chosen one trying to save the world. Just a girl trying to learn about her family while fighting for her own sanity.

The battles themselves are fairly well done. They tend to be rather puzzle like, in that you often have to think about how to use specific skills to accomplish specific goals, rather than just being about pure combat. Likewise, while they start out fairly simple in the first couple episodes, they can get fiendishly difficult as the game progresses. This is one game where I highly, highly, recommend hording skill points from level to level and only spending them as you come up against battles that you find unbeatable. Because the game's skill and stat system is so unique, it will take a bit of trial and error for even experienced RPG players to figure out how things work. Especially when playing a Max memory Volva character (this game's equivalent of "hard"), just picking a skill tree and investing in it could very well leave you unable to beat the game at some point.

The game did suffer from some huge bugs on release, hence the terrible metacritic reviews, but most of those have been squashed and the developer is very active on the forums to this day and responsive to issues (I found a fix to one bug myself and the dev sent it out as a patch within 24 hours, which was kind of cool).

Overall, this is a unique, challenging, turn based RPG that deserves to overcome its terrible launch and become a cult classic.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
38 από 40 άτομα (95%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
77.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιουλίου 2014
This is a game worth at least trying out, as it shows you an entirely different way of thinking of the whole notion of the RPG as more of a physics puzzle game based upon a skill tree than any standard dungeon grind.Many people criticise this game for its slowness and they certainly have a point, and most of it seems to be flaws with Adobe AIR, the game's poorly-chosen engine.However, part of the slowness is also deliberate. It's a deeply psychological game, built around a core of the sense of loneliness and isolation, even from those who should be friends or even family.Winter Voices is also buggy especially because of Adobe AIR and some levels can seriously take minutes to even start the mission just because the engine is so inefficient, it can't even load the map. The game has an unforgiving side, as well. Skills bought on the skill tree are permanent, and the game likes to spring surprises on you where suddenly, some skills are disabled, and a build that was powerful before suddenly fails.The strong points of this game are story and gameplay. The story is amazing. The protagonist is one of the most relatable characters in recent memory and the dialogue is very well written.The gameplay is very original, I can honestly say I've never played an RPG quite like this. Pretty much every aspect, from the battles to the stats and abilities are a means to drive the story forward. This is definitely not a game for everyone. However I would strongly suggest it to RPG fans and people looking for something new and unique. Overall 8/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία