A whimsical Action-RPG brought to you from the creators of the renowned Recettear ~ An Item Shop's Tale. Purchase before August 5th and save!
Κριτικές: Κυρίως θετική (195 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Ιουλ, 2011
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Chantelise - A Tale of Two Sisters

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Carpe Fulgur Collection

Συμπεριλαμβάνει 3 αντικείμενα: Recettear: An Item Shop's Tale, Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Five years ago, a witch's curse beneath the red moon turned Chante into a fairy. Now she and her sister Elise search for a way to transform her back into a human, and in their travels they come across a particular town, which is home to a number of nearby ruins, as well as a peculiar shopkeeper named Aira, and a strange, mercurial fortune-teller who calls herself Elma. Could this place hold the key to returning Chante to normal? Or will it lead to more answers than our two sisters ever wanted to know?...

Key Features

 • A classically-styled action-RPG title for the PC!
 • A treasure to find in every single area!
 • Inventive boss fights to challenge the player!
 • Full controller support, including full Xinput trigger and right-stick camera control support!
 • Five core dungeons, plus two bonus dungeons! Hours and hours of gameplay!
 • Fishing! With collectible fish!

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Pentium 4 1.7ghz or Athlon XP 1700+ (or equivalent processor)
  • Memory: 256MB of system RAM (512 recommended for Windows Vista and 7)
  • Graphics: DirectX 8.1-compatible video card of any type with at least 64 megabytes of video RAM; Nvidia and ATI tested (Intel Integrated Graphics below IntelHD series not recommended)
  • DirectX®: 8.1 or higher
  • Hard Drive: 450MB
  • Sound: DirectX 8.1-compatible sound
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
12 από 15 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.2 ώρες στο μητρώο
Wonderful game that includes dungeon crawling, hack and slash, and interesting story line. The graphics are nice and use both 2d sprites and 3d models. If you've played Recettear: An Item Shop's Tale you will see some familiar items(under different names).

I had no problem with the controls, although navigating the gap jumps in later levels took some time with a keyboard. To progress through the level stages you must defeat every monster in the area to unlock the exit. If you have beaten the stage and die it will still be unlocked up to that point you died when you rush back through a level.
As for the plot- it was interesting and kept me playing when the grinding for gold got old. Did I mention you have to grind? A lot? When you kill enemies the power in their blood can crystalize from your sisters fairy dust, dropping a gem you can use as a magic attack(amount you can combine increases with game progression to a total of 4). You can combine the effects of gems to deal massive damage to enemies with that inherent weakness(doesn't really apply to anything but large creatures and bosses). Other things that can drop are you standard metal currencies(ranging from copper to gold) or an item of no use, but value for resale at a shop.

There are, however, few shops in the game, but you are highly dependent on them if you would like to progress easily and faster. When you buy something from a shop the purchace price of that item goes up and stays that way regardless if you resell. Your character has item slots where you can equip specific items of various worth. If you want to do more magic damage with literally no defense no one is stopping you.. except the limited item slots. There are 4 item slots in total and the only way to unlock them is to progress through the story. As I said before you can equip anything equipable item you like in these or none at all, but there is a catch. If you go full magical power with no defense and decide "Why spend all that money on health upgrades?" you had better be a good dodger, because there is one thing in this game that is too horriffying to deal with...

When you get somewhere below 50% health you'll start to hear a high pitch incessant beeping to indicate that you are in fact dying. It does not stop until you get above that 1% difference of dying and not dying. You will innevitably die though and may have to run through a level a couple times to figure out what you're dealing with. That noise will become the reason you do not want to lose health and the motivation to strive to complete the level. If you like the mystical soundtrack you might be encouraged to keep the game unmuted and hope, to whatever the hell you pray to, you don't get below that threshold.
If you do get below you cannot eaisly heal yourself by the process of attacking things alone. You can gain health from food items randomly dropped by monsters and found in crates/barrels or through a specific gem combination that I won't mention(cruel right?). I have to say though I didn't figure out I could heal with a gem combination(though you cannot use the combination till later in the game hint hint) untill the last level and the face palms were plenty that day.

All in all an interesting game and I recommend it to anyone who enjoys grinding with plot on the side. It feels amazing to plan things out and rush through the levels- dodging monsters that dot the map, and finally reach that boss room you've been trying to clear for the last half hour. Side strafe, and take down all that appose you.
Αναρτήθηκε: 13 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 13 άτομα (62%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Good game, but the controls are a bit messed up.

Examples: If you're using gamepad, then holding the "confirm" button will swipe through many of the conversations, which are gems and not meant to be skipped. Shoulder buttons are somehow allowed to be mapped to other functions (like attack, jump etc)- mapping a shoulder to one of these will break the in-game camera rotation.

Otherwise, pretty good, but I feel like they could've spent a bit more time on preparing this for steam. Last time I played this was using keyboard and the non-steam version. I do remember the game having these same problems back then and I had hoped they would've been addressed in one way or another.

If you can work past these problems, its a good game and reminiscent of Recettear (which was also translated by the same company who translated this game: Carpe Fulgur).
Αναρτήθηκε: 16 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Really love this game so far, but I'm stuck! I'm going down this big staircase into a dungeon? and I'm just getting my butt kicked by all the monsters.
Αναρτήθηκε: 22 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.5 ώρες στο μητρώο
I really, really like this game. Wouldn’t consider myself an anime nut or anything but the mix of 2D/3D in this game is enduring. Solid, simple game play provided you have a controller. The game is short but that’s ok, it doesn’t drag on more than it should and gives you just the right amount of obtuse story. Only thing to watch out for is the difficulty ramps up big time near the end. Go fishing and catch a sperm.....whale!
Αναρτήθηκε: 18 Αυγούστου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.0 ώρες στο μητρώο
Awesome game! I can play it for hours. It can get rather difficult and I haven't beaten the 2nd boss yet but It's worth playing! Simple rpg, cute characters and awesome gameplay!
Αναρτήθηκε: 10 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
51 από 56 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.0 ώρες στο μητρώο
I kill monsters by throwing my older fairy cursed sister attached to my fishing pole using her as bait 10/10 would abuse my sister again.

I've been playing it, the controls could be a lot better but it fortunately has a gamepad config and I think it's great so far! Characters are really enjoyable and cute, the gameplay is challenging, story is entertaining. Honestly I'm a big dope for cute things and rpg games, it reminds me of the orcarina of time but with 2d characters in a 3d environment. I hope I helped! DANK

I have to say, I've been playing this and I keep coming back for more. A review below me says "it's aged a little" so what? Does that mean story and gameplay isnt fun anymore? Seriously I grow to love the characters, gameplay, and story more and more every min. I dub this an instant classic for me. The developers other games are also very fun and enjoyable as well. Please support this game. Like i said, the only flaw is the controls, but really get a gamepad its well worth it for other games as well. It's like what, 10 bucks out your pocket for something usefull for many other games, don't over look this incredibly fun and enjoyable game, it is well worth 10 dollars.

My control scheme is (xbox controller) a to jump, right trigger to attack, x to target, left trigger for magic and of course the joysticks are camera and movement. DOUBLE DANK

I got up to the final boss, I'm not sure what the producers were thinking... Seems I have to 'level' a bunch to beat it from what other people are saying, but I have a lot of hours down... Hmm.. I strike this as a problem since the only way to really level your character would be to buy things and hp, I believe there should have been a few different ways to upgrade the hitpoints. Getting money is a little slow also so eh, unless there is another way that I'm not seeing, but oh well I play my way. TRIPLE DDDANk cuz ye

Update - my friend has 47 hours on the game and hasn't beaten it
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι