A whimsical Action-RPG brought to you from the creators of the renowned Recettear ~ An Item Shop's Tale. Purchase before August 5th and save!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (226 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Chantelise - A Tale of Two Sisters

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Carpe Fulgur Collection

มี 3 รายการ: Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners, Recettear: An Item Shop's Tale

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Feels remarkably close to games of the PSX era, Chantelise's cute 2D sprites in 3D environments mesh well and gameplay is classic and unadulterated."

เกี่ยวกับเกมนี้

Five years ago, a witch's curse beneath the red moon turned Chante into a fairy. Now she and her sister Elise search for a way to transform her back into a human, and in their travels they come across a particular town, which is home to a number of nearby ruins, as well as a peculiar shopkeeper named Aira, and a strange, mercurial fortune-teller who calls herself Elma. Could this place hold the key to returning Chante to normal? Or will it lead to more answers than our two sisters ever wanted to know?...

Key Features

 • A classically-styled action-RPG title for the PC!
 • A treasure to find in every single area!
 • Inventive boss fights to challenge the player!
 • Full controller support, including full Xinput trigger and right-stick camera control support!
 • Five core dungeons, plus two bonus dungeons! Hours and hours of gameplay!
 • Fishing! With collectible fish!

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Pentium 4 1.7ghz or Athlon XP 1700+ (or equivalent processor)
  • Memory: 256MB of system RAM (512 recommended for Windows Vista and 7)
  • Graphics: DirectX 8.1-compatible video card of any type with at least 64 megabytes of video RAM; Nvidia and ATI tested (Intel Integrated Graphics below IntelHD series not recommended)
  • DirectX®: 8.1 or higher
  • Hard Drive: 450MB
  • Sound: DirectX 8.1-compatible sound
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ธันวาคม
its ok
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
Chantelise succeeds in telling a story in a way that you always want to see what happens next. So you end up playing "just one more" level. And to me, that is a sign of a good game. The story is catchy - and setting and characters aren't bad either. Art style is pretty. The music fits the game nicely, though otherwise the sounds are not that spectacular.

In my opinion, the difficulty level was ok. It starts rather easy and keeps getting harder as you progress. As you advance further in the story you must adapt to different situations. Another thing I liked about this game is that there are different ways to "build" your character, using different equipment and skills in different levels.

Only thing that really bugged me was the camera. Maybe I just didn't know how to control it properly, but the camera controls were awkward at times.

The translation from Japanese to English seems pretty good. At least I didn't spot any situations where dialogues would have been weird or illogical. Although there is very little voice acting, those have been kept in Japanese, which is a good thing in my opinion.

All in all, "Chantelise - A Tale of Two Sisters" is a fun game. Even after you finish the game there is still stuff to do! Also, if you have played "Recettear - An Item Shop's Tale", there is a lot familiar stuff for you to encounter, although the game itself is quite different.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กันยายน
Awesome game! I can play it for hours. It can get rather difficult and I haven't beaten the 2nd boss yet but It's worth playing! Simple rpg, cute characters and awesome gameplay!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
24.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ตุลาคม
This is the kind of game I hope to make in the future. It's gameplay was outstanding, its story dedicated but cliche'. And it's artistic style was amazing, albeit could use a few more frames.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
Definitely a sideways-thumb review. Can't give it a full endorsement since it's rather poor in spots, but at the same time I liked it enough to finish and do some extra stuff in it. Honestly, most of your enjoyment in this game will come down to how you like Carpe Fulgar's adaptation. If you liked how Recettear and Fortune Summoners read, you're in for more of the same and will have more fun with Chantelise.

The gameplay on the other hand is not so hot. Chantelise is a 3D dungeon-diving game with bland graphics, repetitive enemies, and some truly annoying audio (ugh, that low health indicator). As the game progresses, you can mix and match pick-ups for more diverse spells, but they're just kind of blah on the whole, both idea-wise and visually. Melee is also just kind of there and is incredibly simplistic.

One cool feature about the set-up of the game (go to dungeon, run through some floors and then fight boss) is that each floor has a hidden item that you can grab by completing some type of unique goal. I'd suggest just looking up the in-game hint in a guide and then figuring it out yourself rather than deal with how the game gives out clues, as you lose some of your max hp to acquire them. Some of the stuff you have to do to get the hidden treasure is pretty cool and shows a development team that cared about trying to make their game fun but just weren't up to snuff to do so.

The dungeons themselves aren't anything special, either design or art-wise. You do have to run a dungeon all the way from floor 1 to the boss floor to beat it, though after reaching a floor, you can choose to practice on it from the map, which is useful for getting ready for boss fights.

Technically, far from a great game, or even a a particularly good one for that matter, but the adaptation and looking for some of the hidden treasures did enough for me to enjoy my time with this game. I'd only fully recommend it to people that enjoyed the other adaptations Carpe Fulgur did or big-time fans of dungeon-running games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 21 คน (52%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มิถุนายน
If you wanted Recettear, you would just play Recettear.
This game seems to be a prototype for Recettear in a lot of ways. For instance, while the game utilizes a 3d perspective, it all feels very clunky and disorienting when the charcter model is 2d and moves in a 2d way. It has that sort of early PS1 feel to it which puts me off. Carpe Fulgur seemed to grasp that this would work better in a 2d top-down perspective like in Recettear and bam, they made a superior game.
The combat is not as varied as in Recettear either. You control the same person throughout the story attacking with the same three-hit melee combo. There also is a magic function which depends on the crystal pickups you got from enemies, but it all feels very stiff since you have to cast it in the exact order you pick up, giving you little choice between what spells you would use.
I wish I liked this game. I wish I did, but it has too many shortcomings in the combat system and tries to combat it with a 3d perspective that feels lacking in comparison to today's visuals.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
I really, really like this game. Wouldn’t consider myself an anime nut or anything but the mix of 2D/3D in this game is enduring. Solid, simple game play provided you have a controller. The game is short but that’s ok, it doesn’t drag on more than it should and gives you just the right amount of obtuse story. Only thing to watch out for is the difficulty ramps up big time near the end. Go fishing and catch a sperm.....whale!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน
Reminds me a one of the Japanese action RPG from PS1. We don't see this often enough, and that's a shame.

Now, indeed this game is bit hard to control if you are not use to it, but you can map it from game folder. Go to local game folder, open Steam\Steamapps\common\Chantelise and you can configure the control from there.

I used this mapping- ←→↑↓for movement, A for attack, S for Jump, D for dash, F for lock-on, left Shift and space for camera angle. Trust me, this works like charm.

Now on to the game. I loved it. I beat it, and I still play it from time to time. Stroyline isn't much deep and straight forward, but it's charming and easy to play. English translation is bit cheesy though- I played it on Japanese because... I am. It's almost like a mixture of Xenogears, Mario, and Zelda. Fun beat'em up, less puzzle.
Only downside that I can think about is that the dungeon is very simple and only one-way direction. All you have to do is to defeat all enemies and unlock the gate, rinse and repeat. The boss battle is more fun. You have to figureout the pattern of the movement, and find the weakpoint. This part tends to be more like Zelda.
You will also unlock few more things, like having magic on your sword. Charge attack will release the magic with several different ability, and I thought that was fun.

Anyway, I would recommend this game, especially if you like doujin games. You won't be dissappointed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กรกฎาคม
Chantelise is a very simplistic action-RPG with PS1-era graphics and bare-bones gameplay. So why am I recommending it?

Well, beyond the charming art style for the characters and the low price of the game, there's something endearing to me about a game that knows its limitations and doesn't try to overstep them. Unfold an engrossing story across many chapters that is cute, amusing, and at times even upsetting. There are lots of thematic similarities to Recettear, and fans of that game will find a lot to enjoy here.

The English localization by Carpe Fulgur is very well done and translates the original Japanese game faithfully and naturally, and the game runs fine even on the most pathetic hardware available today. Gamepad and mouse/keyboard are both acceptable, although I'd actually recommend skipping the gamepad for this game as it makes no use of analog input (it plays great on an SNES pad, for example.)

The only warnings I'd give about this game are the grueling difficulty at first (don't give up!), the somewhat grindy nature of the progression, and the relatively short length. It's a good bit of fun for the duration, though, and makes a nice "I don't feel like playing anything else right now" game. Has a good bit of replay value too!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
50 จาก 56 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2013
I kill monsters by throwing my older fairy cursed sister attached to my fishing pole using her as bait 10/10 would abuse my sister again.

I've been playing it, the controls could be a lot better but it fortunately has a gamepad config and I think it's great so far! Characters are really enjoyable and cute, the gameplay is challenging, story is entertaining. Honestly I'm a big dope for cute things and rpg games, it reminds me of the orcarina of time but with 2d characters in a 3d environment. I hope I helped! DANK

I have to say, I've been playing this and I keep coming back for more. A review below me says "it's aged a little" so what? Does that mean story and gameplay isnt fun anymore? Seriously I grow to love the characters, gameplay, and story more and more every min. I dub this an instant classic for me. The developers other games are also very fun and enjoyable as well. Please support this game. Like i said, the only flaw is the controls, but really get a gamepad its well worth it for other games as well. It's like what, 10 bucks out your pocket for something usefull for many other games, don't over look this incredibly fun and enjoyable game, it is well worth 10 dollars.

My control scheme is (xbox controller) a to jump, right trigger to attack, x to target, left trigger for magic and of course the joysticks are camera and movement. DOUBLE DANK

I got up to the final boss, I'm not sure what the producers were thinking... Seems I have to 'level' a bunch to beat it from what other people are saying, but I have a lot of hours down... Hmm.. I strike this as a problem since the only way to really level your character would be to buy things and hp, I believe there should have been a few different ways to upgrade the hitpoints. Getting money is a little slow also so eh, unless there is another way that I'm not seeing, but oh well I play my way. TRIPLE DDDANk cuz ye

Update - my friend has 47 hours on the game and hasn't beaten it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
20 จาก 24 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 เมษายน
Really fun game. I was recently gifted this and Recettear, and when I'm done crying because I never get further than the third week in Recettear I come play this. Similar art styles, similar fun.

That and I pretend I'm an adventurer working for Recette.

Give the demo a go, it's not for everyone, but being my first games of this type I would be lying to say I haven't had a lot of fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 15 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ธันวาคม 2013
Hard game. Fun game. Cheap game. I enjoyed myself very much playing this game and I definitely think it's good value for money. That being said, it is not for everyone. I strongly suggest that people try out the demo on Steam first. I highly recommend using a controller with this game so you don't run into any issues with the camera.

Due to its charming art-style and characters, this game brings a nice refreshment to the indie genre. Where as the post-child of indie games is an 8-bit-side-scroller with metroid-isq exploration, this is trying to be different with its game-play and mechanics. Its unique, funny, cute and enjoyable but still falls short in some areas.

While it has a nice challenge to it, with interesting boss battles, enemies and areas, it is also borderline aggravating at times. Your attacks aren't 100% reliable, so while it is skill based, there is also a bit of luck involved, and because the game is skill based, there is also an element of grinding levels and money involved. The game isn't exp-based, it's based on items.

Really, all in all this is a charming and fun game, that's refreshing and enjoyable.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 15 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 สิงหาคม 2013
It's kind of like the dungeons in Recettear, but there's a different magic system and the world is more 3D. It's also pretty challenging, so give it a try if you like hard games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
12 จาก 16 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 เมษายน
Wonderful game that includes dungeon crawling, hack and slash, and interesting story line. The graphics are nice and use both 2d sprites and 3d models. If you've played Recettear: An Item Shop's Tale you will see some familiar items(under different names).

I had no problem with the controls, although navigating the gap jumps in later levels took some time with a keyboard. To progress through the level stages you must defeat every monster in the area to unlock the exit. If you have beaten the stage and die it will still be unlocked up to that point you died when you rush back through a level.
As for the plot- it was interesting and kept me playing when the grinding for gold got old. Did I mention you have to grind? A lot? When you kill enemies the power in their blood can crystalize from your sisters fairy dust, dropping a gem you can use as a magic attack(amount you can combine increases with game progression to a total of 4). You can combine the effects of gems to deal massive damage to enemies with that inherent weakness(doesn't really apply to anything but large creatures and bosses). Other things that can drop are you standard metal currencies(ranging from copper to gold) or an item of no use, but value for resale at a shop.

There are, however, few shops in the game, but you are highly dependent on them if you would like to progress easily and faster. When you buy something from a shop the purchace price of that item goes up and stays that way regardless if you resell. Your character has item slots where you can equip specific items of various worth. If you want to do more magic damage with literally no defense no one is stopping you.. except the limited item slots. There are 4 item slots in total and the only way to unlock them is to progress through the story. As I said before you can equip anything equipable item you like in these or none at all, but there is a catch. If you go full magical power with no defense and decide "Why spend all that money on health upgrades?" you had better be a good dodger, because there is one thing in this game that is too horriffying to deal with...

When you get somewhere below 50% health you'll start to hear a high pitch incessant beeping to indicate that you are in fact dying. It does not stop until you get above that 1% difference of dying and not dying. You will innevitably die though and may have to run through a level a couple times to figure out what you're dealing with. That noise will become the reason you do not want to lose health and the motivation to strive to complete the level. If you like the mystical soundtrack you might be encouraged to keep the game unmuted and hope, to whatever the hell you pray to, you don't get below that threshold.
If you do get below you cannot eaisly heal yourself by the process of attacking things alone. You can gain health from food items randomly dropped by monsters and found in crates/barrels or through a specific gem combination that I won't mention(cruel right?). I have to say though I didn't figure out I could heal with a gem combination(though you cannot use the combination till later in the game hint hint) untill the last level and the face palms were plenty that day.

All in all an interesting game and I recommend it to anyone who enjoys grinding with plot on the side. It feels amazing to plan things out and rush through the levels- dodging monsters that dot the map, and finally reach that boss room you've been trying to clear for the last half hour. Side strafe, and take down all that appose you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 ธันวาคม 2013
Really stylish action game, but its very difficult, lots of trial and error. Walkthru is almost required. Still I enjoyed my time with it, even though I couldn't finish it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 9 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ธันวาคม 2013
The game is, in my opinion, great. The game is pretty challenging and you may die a lot of time, but it is still worth buying considering the overall gameplay and storyline.

The story is funny and intriguing so you should be hooked on it. As for the gameplay, it's a lot of fun, even though it's difficult. So buy it. Now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 13 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 เมษายน
Good game, but the controls are a bit messed up.

Examples: If you're using gamepad, then holding the "confirm" button will swipe through many of the conversations, which are gems and not meant to be skipped. Shoulder buttons are somehow allowed to be mapped to other functions (like attack, jump etc)- mapping a shoulder to one of these will break the in-game camera rotation.

Otherwise, pretty good, but I feel like they could've spent a bit more time on preparing this for steam. Last time I played this was using keyboard and the non-steam version. I do remember the game having these same problems back then and I had hoped they would've been addressed in one way or another.

If you can work past these problems, its a good game and reminiscent of Recettear (which was also translated by the same company who translated this game: Carpe Fulgur).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
30.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์
It's cute, it's well made, and the music is very nice. The only problem is that it gets way too easy after you find the secrets, but I 100%'d it a while ago, and I'm still working on things like finding glitches or maxing out my money!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2013
man i mean i expected way less from this game but seriosly the game empressed me so much i mean it is hack and slash game (there is not much games like that on steam but {thank god} that this game is on steam) it is pretty simple game with a simple (but cool) story and you must give them credit for the charcters thay are awesome but my advice to you if you are willing to buy this game turn off the music and the charcters voice acting (when you swing that sword get ready for some awkward moning) by the way this is my first review so i hope you like it
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤษภาคม 2013
As I type this with my thumbs asking for sweet release I can't help but wonder what kind of sadist comes up with such a difficulty brick wall in what is otherwise a seemingly friendly action game. Set in the same setting as its predecessor, Chantelise continues in the same humorous tone but different approach to gameplay by doing away with the shopkeeping and focusing on dungeon crawling exclusively. Much to my surprise, not everything is cheerful under the hood of this story and an otherwise easy game is regularly [refreshingly] broke up by challenging boss battles, of which the LAST boss takes the cake and serves as the absolute challenge in every way. To make things better it's a multiphase boss and you better do it all in one go or hoodlums will steal your cuteness. I didn't even do everything there is in the game, but I can heartily give it a recommendation.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่