A whimsical Action-RPG brought to you from the creators of the renowned Recettear ~ An Item Shop's Tale. Purchase before August 5th and save!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (206 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Chantelise - A Tale of Two Sisters

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Carpe Fulgur Collection

มี 3 รายการ: Recettear: An Item Shop's Tale, Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Five years ago, a witch's curse beneath the red moon turned Chante into a fairy. Now she and her sister Elise search for a way to transform her back into a human, and in their travels they come across a particular town, which is home to a number of nearby ruins, as well as a peculiar shopkeeper named Aira, and a strange, mercurial fortune-teller who calls herself Elma. Could this place hold the key to returning Chante to normal? Or will it lead to more answers than our two sisters ever wanted to know?...

Key Features

 • A classically-styled action-RPG title for the PC!
 • A treasure to find in every single area!
 • Inventive boss fights to challenge the player!
 • Full controller support, including full Xinput trigger and right-stick camera control support!
 • Five core dungeons, plus two bonus dungeons! Hours and hours of gameplay!
 • Fishing! With collectible fish!

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Pentium 4 1.7ghz or Athlon XP 1700+ (or equivalent processor)
  • Memory: 256MB of system RAM (512 recommended for Windows Vista and 7)
  • Graphics: DirectX 8.1-compatible video card of any type with at least 64 megabytes of video RAM; Nvidia and ATI tested (Intel Integrated Graphics below IntelHD series not recommended)
  • DirectX®: 8.1 or higher
  • Hard Drive: 450MB
  • Sound: DirectX 8.1-compatible sound
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
The character you control moves like she is on ice, the rest of the controls feel clunky. Audio is forgetful at best. The game is cute and is semi-pretty, but that is about all I can say that is positive.

Also being able to knock enemies through invisible walls, ON A FLAT FIELD, and then you not being able to get to them is incredibly sloppy. If you do not want the character going past a point put an actual wall, or if you must put an invisible one make sure the enemies can't pass through it freely.
โพสต์: 6 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 3 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
I really liked Recettear but this game isn't as good.
โพสต์: 3 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1.7 ชม. ในบันทึก
I have had this for years and have never cared to play past the second dungeon.
โพสต์: 3 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7.2 ชม. ในบันทึก
Let me start off by saying if you DO NOT have a controller then I cannot recommend attempting to play this :P . It's a pretty fun game though with smooth combat and a very interest plot which is alot deeper than first glances may have you believe. One thing I really like about it is that each level has a secret chest and a time trial in each of them to give you more stuff! I love me some unlocks! It's not quite as adorable as Reccetear but then again not many games are :P
โพสต์: 12 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6.4 ชม. ในบันทึก
Like a low budget version of Zelda. The controls are a bit jacked, and the graphics aren't anything to write home about, but its a cute little game, that plays ok and is a decent way to waste some time. You explore a series of rooms in each dungeon, each of which has a secret item and after you've completed them you fight a boss. 10$ U.S. is a little high, but I picked mine up for 2.50$ and I can't say I regret it.
โพสต์: 11 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
24.6 ชม. ในบันทึก
This is the kind of game I hope to make in the future. It's gameplay was outstanding, its story dedicated but cliche'. And it's artistic style was amazing, albeit could use a few more frames.
โพสต์: 18 ตุลาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
Awesome game! I can play it for hours. It can get rather difficult and I haven't beaten the 2nd boss yet but It's worth playing! Simple rpg, cute characters and awesome gameplay!
โพสต์: 10 กันยายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
I really, really like this game. Wouldn’t consider myself an anime nut or anything but the mix of 2D/3D in this game is enduring. Solid, simple game play provided you have a controller. The game is short but that’s ok, it doesn’t drag on more than it should and gives you just the right amount of obtuse story. Only thing to watch out for is the difficulty ramps up big time near the end. Go fishing and catch a sperm.....whale!
โพสต์: 18 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
Definitely a sideways-thumb review. Can't give it a full endorsement since it's rather poor in spots, but at the same time I liked it enough to finish and do some extra stuff in it. Honestly, most of your enjoyment in this game will come down to how you like Carpe Fulgar's adaptation. If you liked how Recettear and Fortune Summoners read, you're in for more of the same and will have more fun with Chantelise.

The gameplay on the other hand is not so hot. Chantelise is a 3D dungeon-diving game with bland graphics, repetitive enemies, and some truly annoying audio (ugh, that low health indicator). As the game progresses, you can mix and match pick-ups for more diverse spells, but they're just kind of blah on the whole, both idea-wise and visually. Melee is also just kind of there and is incredibly simplistic.

One cool feature about the set-up of the game (go to dungeon, run through some floors and then fight boss) is that each floor has a hidden item that you can grab by completing some type of unique goal. I'd suggest just looking up the in-game hint in a guide and then figuring it out yourself rather than deal with how the game gives out clues, as you lose some of your max hp to acquire them. Some of the stuff you have to do to get the hidden treasure is pretty cool and shows a development team that cared about trying to make their game fun but just weren't up to snuff to do so.

The dungeons themselves aren't anything special, either design or art-wise. You do have to run a dungeon all the way from floor 1 to the boss floor to beat it, though after reaching a floor, you can choose to practice on it from the map, which is useful for getting ready for boss fights.

Technically, far from a great game, or even a a particularly good one for that matter, but the adaptation and looking for some of the hidden treasures did enough for me to enjoy my time with this game. I'd only fully recommend it to people that enjoyed the other adaptations Carpe Fulgur did or big-time fans of dungeon-running games.
โพสต์: 28 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.8 ชม. ในบันทึก
Chantelise succeeds in telling a story in a way that you always want to see what happens next. So you end up playing "just one more" level. And to me, that is a sign of a good game. The story is catchy - and setting and characters aren't bad either. Art style is pretty. The music fits the game nicely, though otherwise the sounds are not that spectacular.

In my opinion, the difficulty level was ok. It starts rather easy and keeps getting harder as you progress. As you advance further in the story you must adapt to different situations. Another thing I liked about this game is that there are different ways to "build" your character, using different equipment and skills in different levels.

Only thing that really bugged me was the camera. Maybe I just didn't know how to control it properly, but the camera controls were awkward at times.

The translation from Japanese to English seems pretty good. At least I didn't spot any situations where dialogues would have been weird or illogical. Although there is very little voice acting, those have been kept in Japanese, which is a good thing in my opinion.

All in all, "Chantelise - A Tale of Two Sisters" is a fun game. Even after you finish the game there is still stuff to do! Also, if you have played "Recettear - An Item Shop's Tale", there is a lot familiar stuff for you to encounter, although the game itself is quite different.
โพสต์: 5 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
awesome adventure game ^_^
โพสต์: 10 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
If you wanted Recettear, you would just play Recettear.
This game seems to be a prototype for Recettear in a lot of ways. For instance, while the game utilizes a 3d perspective, it all feels very clunky and disorienting when the charcter model is 2d and moves in a 2d way. It has that sort of early PS1 feel to it which puts me off. Carpe Fulgur seemed to grasp that this would work better in a 2d top-down perspective like in Recettear and bam, they made a superior game.
The combat is not as varied as in Recettear either. You control the same person throughout the story attacking with the same three-hit melee combo. There also is a magic function which depends on the crystal pickups you got from enemies, but it all feels very stiff since you have to cast it in the exact order you pick up, giving you little choice between what spells you would use.
I wish I liked this game. I wish I did, but it has too many shortcomings in the combat system and tries to combat it with a 3d perspective that feels lacking in comparison to today's visuals.
โพสต์: 24 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
Fun as ♥♥♥♥. God damn I wish I was a cute little girl.
โพสต์: 22 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
This game has been a lot of fun for me and I hope to see more like it someday. Other than some pathing issues with the terrain it played nicely and had a fun feel.
โพสต์: 30 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
After it sat there staring at me for 6 months I finally installed this game.

Immediately tried Z as an action key and was right (good at the videogames)

mashed Z through the first round of characters talking and ran around hitting ♥♥♥♥.
Felt good.
Spammed magic.
That felt good too.

10/10 so far, may seem weeb-y, but it's aight.
โพสต์: 28 พฤษภาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.2 ชม. ในบันทึก
Chantelise is a very simplistic action-RPG with PS1-era graphics and bare-bones gameplay. So why am I recommending it?

Well, beyond the charming art style for the characters and the low price of the game, there's something endearing to me about a game that knows its limitations and doesn't try to overstep them. Unfold an engrossing story across many chapters that is cute, amusing, and at times even upsetting. There are lots of thematic similarities to Recettear, and fans of that game will find a lot to enjoy here.

The English localization by Carpe Fulgur is very well done and translates the original Japanese game faithfully and naturally, and the game runs fine even on the most pathetic hardware available today. Gamepad and mouse/keyboard are both acceptable, although I'd actually recommend skipping the gamepad for this game as it makes no use of analog input (it plays great on an SNES pad, for example.)

The only warnings I'd give about this game are the grueling difficulty at first (don't give up!), the somewhat grindy nature of the progression, and the relatively short length. It's a good bit of fun for the duration, though, and makes a nice "I don't feel like playing anything else right now" game. Has a good bit of replay value too!
โพสต์: 2 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
There's a good chance you bought this game along with Recettear, which means you should keep this unistalled forever and just go play that instead. This is an atrocious RPG with wonky controls and limited, tedious combat.
โพสต์: 14 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
Best game i've ever played.
Buy it.
Now.
โพสต์: 20 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
Very hard, to the point where it ruins it. Repetative and boring. Maybe it's just me.
โพสต์: 13 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.3 ชม. ในบันทึก
Heyyo,

A decent indie JRPG. 3D world with 2D character sprites. The storyline's decent and the combat is ok... but I dunno... I never could really get into it since there's better action-RPG games out there. I'll still give it a recommendation since others might enjoy it more than me who are more into JRPG's of this style, but be warned, it's not a very captivating game for everyone.
โพสต์: 25 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่