A whimsical Action-RPG brought to you from the creators of the renowned Recettear ~ An Item Shop's Tale. Purchase before August 5th and save!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (212 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 29 ก.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Chantelise - A Tale of Two Sisters

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Carpe Fulgur Collection

มี 3 รายการ: Chantelise - A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners, Recettear: An Item Shop's Tale

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Feels remarkably close to games of the PSX era, Chantelise's cute 2D sprites in 3D environments mesh well and gameplay is classic and unadulterated."

เกี่ยวกับเกมนี้

Five years ago, a witch's curse beneath the red moon turned Chante into a fairy. Now she and her sister Elise search for a way to transform her back into a human, and in their travels they come across a particular town, which is home to a number of nearby ruins, as well as a peculiar shopkeeper named Aira, and a strange, mercurial fortune-teller who calls herself Elma. Could this place hold the key to returning Chante to normal? Or will it lead to more answers than our two sisters ever wanted to know?...

Key Features

 • A classically-styled action-RPG title for the PC!
 • A treasure to find in every single area!
 • Inventive boss fights to challenge the player!
 • Full controller support, including full Xinput trigger and right-stick camera control support!
 • Five core dungeons, plus two bonus dungeons! Hours and hours of gameplay!
 • Fishing! With collectible fish!

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: Pentium 4 1.7ghz or Athlon XP 1700+ (or equivalent processor)
  • Memory: 256MB of system RAM (512 recommended for Windows Vista and 7)
  • Graphics: DirectX 8.1-compatible video card of any type with at least 64 megabytes of video RAM; Nvidia and ATI tested (Intel Integrated Graphics below IntelHD series not recommended)
  • DirectX®: 8.1 or higher
  • Hard Drive: 450MB
  • Sound: DirectX 8.1-compatible sound
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤศจิกายน
Reminds me a one of the Japanese action RPG from PS1. We don't see this often enough, and that's a shame.

Now, indeed this game is bit hard to control if you are not use to it, but you can map it from game folder. Go to local game folder, open Steam\Steamapps\common\Chantelise and you can configure the control from there.

I used this mapping- ←→↑↓for movement, A for attack, S for Jump, D for dash, F for lock-on, left Shift and space for camera angle. Trust me, this works like charm.

Now on to the game. I loved it. I beat it, and I still play it from time to time. Stroyline isn't much deep and straight forward, but it's charming and easy to play. English translation is bit cheesy though- I played it on Japanese because... I am. It's almost like a mixture of Xenogears, Mario, and Zelda. Fun beat'em up, less puzzle.
Only downside that I can think about is that the dungeon is very simple and only one-way direction. All you have to do is to defeat all enemies and unlock the gate, rinse and repeat. The boss battle is more fun. You have to figureout the pattern of the movement, and find the weakpoint. This part tends to be more like Zelda.
You will also unlock few more things, like having magic on your sword. Charge attack will release the magic with several different ability, and I thought that was fun.

Anyway, I would recommend this game, especially if you like doujin games. You won't be dissappointed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 15 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤศจิกายน
We rented this game from the video store to try it out, and we liked it well enough to buy one. I thoroughly enjoy this game in spite of some flaws in the animation. Maybe that's because my criterion for a good game is that it should challenge my reasoning skills. This game definitely does that!


Although "Chantelise" is rated "6 years and older" in terms of content (from the G-rated movie), it's a difficult game that might frustrate some children, and will definitely challenge adults. It has five "worlds" with 3 levels each (that's 15 levels in all). So far, I've only gotten to Level 4 (where the Bird gobbles me up every time!) Each time I play, however, I discover new tricks and features that I missed before.


The real trick in this game is not bashing badongo's at breakneck speed, it's figuring out the best order to collect the various items. True, Elise's Red Berries are very hard to aim and you need several throws to do much good. They're meant to be that way, because they're his least powerful weapon. But find that green Homing Berry, and your aiming problems are solved, because it follows the target like a smart bomb! Also, I didn't find Chante's harvester on Level 1 until I had played for several hours -- but once I did, my whole strategy changed the next time around. And I'm sure it will change again, once I find whatever it is I need to get past that darned Bird!

I give this game a 0/10 though, because its gaaaay af.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 12 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มิถุนายน
If you wanted Recettear, you would just play Recettear.
This game seems to be a prototype for Recettear in a lot of ways. For instance, while the game utilizes a 3d perspective, it all feels very clunky and disorienting when the charcter model is 2d and moves in a 2d way. It has that sort of early PS1 feel to it which puts me off. Carpe Fulgur seemed to grasp that this would work better in a 2d top-down perspective like in Recettear and bam, they made a superior game.
The combat is not as varied as in Recettear either. You control the same person throughout the story attacking with the same three-hit melee combo. There also is a magic function which depends on the crystal pickups you got from enemies, but it all feels very stiff since you have to cast it in the exact order you pick up, giving you little choice between what spells you would use.
I wish I liked this game. I wish I did, but it has too many shortcomings in the combat system and tries to combat it with a 3d perspective that feels lacking in comparison to today's visuals.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
Chantelise succeeds in telling a story in a way that you always want to see what happens next. So you end up playing "just one more" level. And to me, that is a sign of a good game. The story is catchy - and setting and characters aren't bad either. Art style is pretty. The music fits the game nicely, though otherwise the sounds are not that spectacular.

In my opinion, the difficulty level was ok. It starts rather easy and keeps getting harder as you progress. As you advance further in the story you must adapt to different situations. Another thing I liked about this game is that there are different ways to "build" your character, using different equipment and skills in different levels.

Only thing that really bugged me was the camera. Maybe I just didn't know how to control it properly, but the camera controls were awkward at times.

The translation from Japanese to English seems pretty good. At least I didn't spot any situations where dialogues would have been weird or illogical. Although there is very little voice acting, those have been kept in Japanese, which is a good thing in my opinion.

All in all, "Chantelise - A Tale of Two Sisters" is a fun game. Even after you finish the game there is still stuff to do! Also, if you have played "Recettear - An Item Shop's Tale", there is a lot familiar stuff for you to encounter, although the game itself is quite different.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กันยายน
Awesome game! I can play it for hours. It can get rather difficult and I haven't beaten the 2nd boss yet but It's worth playing! Simple rpg, cute characters and awesome gameplay!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
24.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ตุลาคม
This is the kind of game I hope to make in the future. It's gameplay was outstanding, its story dedicated but cliche'. And it's artistic style was amazing, albeit could use a few more frames.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มิถุนายน
Definitely a sideways-thumb review. Can't give it a full endorsement since it's rather poor in spots, but at the same time I liked it enough to finish and do some extra stuff in it. Honestly, most of your enjoyment in this game will come down to how you like Carpe Fulgar's adaptation. If you liked how Recettear and Fortune Summoners read, you're in for more of the same and will have more fun with Chantelise.

The gameplay on the other hand is not so hot. Chantelise is a 3D dungeon-diving game with bland graphics, repetitive enemies, and some truly annoying audio (ugh, that low health indicator). As the game progresses, you can mix and match pick-ups for more diverse spells, but they're just kind of blah on the whole, both idea-wise and visually. Melee is also just kind of there and is incredibly simplistic.

One cool feature about the set-up of the game (go to dungeon, run through some floors and then fight boss) is that each floor has a hidden item that you can grab by completing some type of unique goal. I'd suggest just looking up the in-game hint in a guide and then figuring it out yourself rather than deal with how the game gives out clues, as you lose some of your max hp to acquire them. Some of the stuff you have to do to get the hidden treasure is pretty cool and shows a development team that cared about trying to make their game fun but just weren't up to snuff to do so.

The dungeons themselves aren't anything special, either design or art-wise. You do have to run a dungeon all the way from floor 1 to the boss floor to beat it, though after reaching a floor, you can choose to practice on it from the map, which is useful for getting ready for boss fights.

Technically, far from a great game, or even a a particularly good one for that matter, but the adaptation and looking for some of the hidden treasures did enough for me to enjoy my time with this game. I'd only fully recommend it to people that enjoyed the other adaptations Carpe Fulgur did or big-time fans of dungeon-running games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กรกฎาคม
Chantelise is a very simplistic action-RPG with PS1-era graphics and bare-bones gameplay. So why am I recommending it?

Well, beyond the charming art style for the characters and the low price of the game, there's something endearing to me about a game that knows its limitations and doesn't try to overstep them. Unfold an engrossing story across many chapters that is cute, amusing, and at times even upsetting. There are lots of thematic similarities to Recettear, and fans of that game will find a lot to enjoy here.

The English localization by Carpe Fulgur is very well done and translates the original Japanese game faithfully and naturally, and the game runs fine even on the most pathetic hardware available today. Gamepad and mouse/keyboard are both acceptable, although I'd actually recommend skipping the gamepad for this game as it makes no use of analog input (it plays great on an SNES pad, for example.)

The only warnings I'd give about this game are the grueling difficulty at first (don't give up!), the somewhat grindy nature of the progression, and the relatively short length. It's a good bit of fun for the duration, though, and makes a nice "I don't feel like playing anything else right now" game. Has a good bit of replay value too!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
I really, really like this game. Wouldn’t consider myself an anime nut or anything but the mix of 2D/3D in this game is enduring. Solid, simple game play provided you have a controller. The game is short but that’s ok, it doesn’t drag on more than it should and gives you just the right amount of obtuse story. Only thing to watch out for is the difficulty ramps up big time near the end. Go fishing and catch a sperm.....whale!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 5 คน (40%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤษภาคม
After it sat there staring at me for 6 months I finally installed this game.

Immediately tried Z as an action key and was right (good at the videogames)

mashed Z through the first round of characters talking and ran around hitting ♥♥♥♥.
Felt good.
Spammed magic.
That felt good too.

10/10 so far, may seem weeb-y, but it's aight.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 5 คน (40%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 กรกฎาคม
awesome adventure game ^_^
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน
This game has been a lot of fun for me and I hope to see more like it someday. Other than some pathing issues with the terrain it played nicely and had a fun feel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 6 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 มิถุนายน
There's a good chance you bought this game along with Recettear, which means you should keep this unistalled forever and just go play that instead. This is an atrocious RPG with wonky controls and limited, tedious combat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 6 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
Fun as ♥♥♥♥. God damn I wish I was a cute little girl.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 6 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ตุลาคม
I have had this for years and have never cared to play past the second dungeon.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 4 คน (25%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม
The character you control moves like she is on ice, the rest of the controls feel clunky. Audio is forgetful at best. The game is cute and is semi-pretty, but that is about all I can say that is positive.

Also being able to knock enemies through invisible walls, ON A FLAT FIELD, and then you not being able to get to them is incredibly sloppy. If you do not want the character going past a point put an actual wall, or if you must put an invisible one make sure the enemies can't pass through it freely.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤษภาคม
Cute style, and I want to like it, but I'm not here for style, I'm here for a game. The magic system is ... not good, but the camera dials it all the way up to unplayable.

Maybe this is more familiar to console gamers, but as a PC gamer who rarely uses his gamepad holy oh my god, this camera is horrifically horribly terribly uselessly awful. When combined with the very short draw distance (enemies fade into sight when you're almost on top of them) it's rather obvious why they gave Recettear a fixed camera.

Recettear can be difficult, and is very grindey and samey. But at least the camera isn't its worst enemy.

For anyone who's unclear - all text in the game is in English, the spoken dialog is the original Japanese audio, with subtitles. I haven't played much of it, but I haven't hit any spots where any spoken dialog is not subtitled, as can often be seen in such games. Even the little bits of flavor speech (like Chante announcing the spell she's casting) have little subtitle bubbles for them.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มิถุนายน
Very hard, to the point where it ruins it. Repetative and boring. Maybe it's just me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 มิถุนายน
Best game i've ever played.
Buy it.
Now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 สิงหาคม
It's a rough game, and the camera/lock-on controls make it harder, which just makes it frustrating. Like throw-your-controller frustrating. You'll accumulate money over failures to buy some stuff that can carry you, as well as be able to rush through zones you have cleared previously, so there is a way out even if you are having difficulty. I, however, do not appreciate having to rely on deaths I feel should have been avoidable if not for the weird camera/lock-on controls.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่