รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Show them all, the Governor is not to be trifled with! Where have you been all those years? Lots of things have changed. Cities have grown, new people arrived... It’s all good, but some things cannot be accepted just like that! Howdy! Finally it’s there, Governor of Poker 2!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (130 บทวิจารณ์) - 86% จาก 130 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Governor of Poker 2 - Premium Edition

ซื้อ Governor of Poker 2

 

The Premium Edition includes:

 • 6 extra cities
 • 10 extra poker locations
 • 5 more Notorious opponents to defeat
 • 5 extra player colours to choose from
 • Extra ‘Pro’ difficulty mode
 • Quick poker game against all 9 Notorious players
 • Unique interactive wallpaper (Windows)
 • Downloadable theme music

เกี่ยวกับเกมนี้

Show them all, the Governor is not to be trifled with!
Where have you been all those years?

Lots of things have changed. Cities have grown, new people arrived...

It’s all good, but some things cannot be accepted just like that!

Howdy! Finally it’s there, Governor of Poker 2! And for the real Governors of Poker, we offer an even more packed Premium Edition with lots and lots of extra’s!

Lots more cities to conquer and tournaments to play, interactive wallpaper, downloadable theme music, an extra ‘Pro’ difficulty mode and more….

Do you want it all? Then get ready for the most exciting adventure in the Wild West!
Governor of Poker 2 starts where the first game ended, but nothing is what it seems to be.

A new Dallas government has entered and decided to put a ban on all poker games and consider the game to be illegal. What’s even worse… you lost your title of Governor of Poker because of all this!
It’s up to you to convince the minister of the Texas gambling committee and show him poker is all about skills!
Fight the ban on Poker!

Learn how to play the best poker with the poker-tutorial. Play all new tournaments up to 120 opponents in 19 cities and 27 poker locations. You can choose to play all new poker tournaments, including a bounty hunter game, where you win cash prices when eliminating an opponent or play against a whole team of players! Organize your own tournaments, get loans at the bank. Travel by train, river casino boat or stage coach and play another game while travelling. Claim your transport and special locations like oilfields and mines. Buy the hats that suit you best or to get admitted to new locations. Judge your opponents based on new emotions, including nervous, on fire, steamy and tilt.
Finally defeat the 9 best Notorious players to reclaim your title!
Let’s get on the train to Amarillo now and show them what you’ve got!

Governor of Poker 2 offers:

 • A whole new Wild West story
 • 13 cities and 17 poker locations to play
 • Large tournaments up to 120 players in lots of new places
 • A renewed poker engine
 • More variety in opponents
 • A poker tutorial
 • Dozens of new hats to show off
 • Options to organize your own tournaments
 • Lots of new achievements and awards
 • An exciting challenge to reclaim the title of Governor

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista
  • Processor: Pentium III, 1200 MHz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: 16 Mb video card
  • DirectX®: 8 or later
  • Hard Drive: 90 MB
  • Sound: onboard soundcard or soundblaster
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
Customer Review system updated! Learn more
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (130 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Sunstrafer
( 22.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 มีนาคม
Fun! Easy to learn, easy to play! And it's just like real poker, I constantly lose my shirt! Good thing this is only play money or I'd be out on the street right now!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Colonel
( 51.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์
This...seriously need a steam achivements... to show a bragging rights of how much hard you work on earn those inner-game thorphies. I like this game... it is probably one of the best poker computer game out there... Im looking forward to third series if they are going to make it. Whatever... This game is full of alot of poker games....try to winning all towns and buy out towns... then eventually challenge the governer whom want to put out the banned on poker in Texas. It is simple and fun game.

เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Tea
( 57.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์
An extremely fun game for those who want to get rid of their poker fix. It isn't too serious and games can be paused, left and resumed any time.
I have always been a fan of Governor of Poker games; both 1 and 2 as they are light hearted. I would recommend this to any who has a poker itch that they want to scratch from time to time.

My Rating 3/5
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
MetroxX =.o
( 23.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 มกราคม
KI is good, dont listen to those noobs in the comments. You have to sell your story, if you only play with your best hands you´ll have no chance because big-blind rises pretty quickly, so you have to play aggressivly.
2/3 of the game was real fun but then it gets pretty repetitiv.
Still, good offline teacher because you don´t sit and wait for your next hand you can simply skip and fold, that´s pretty cool.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
BitsOBacon
( 22.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 2 มกราคม
Fun game.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KozyBeatz416
( 15.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 ธันวาคม 2015
fun!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
shota_ranga
( 1.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 24 ธันวาคม 2015
It's a poker game with RPG elements. If you're into poker games then it's a good way to relax and kill some spare time.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ericaltm >SoulGamers.net<
( 6.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2015
A lot of fun!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
d1scopanda
( 1.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2015
I need more chips.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
cybeerboy
( 4.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2015
Awesome Poker Game!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
khermerker
( 17.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 ตุลาคม 2015
good game but have a big problem......travel takes a lot of time for...well dont get the daily income? really
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
► jms15 ◄
( 27.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 ตุลาคม 2015
Best Poker game on steam!!

Recommended!!!
A++++++
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
BattleFrog
( 2.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 13 ตุลาคม 2015
Very Fun Much Awesome Buy Like Right Now Light This Second SERIOUSLY!!!!! Why Are You Still Reading This Go Buy This Super Mega Cool Game...........GO!!!!!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
baddog993
( 0.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 4 ตุลาคม 2015
I have the same issue I had with the original game. It looks at your cards and then bets accordingly. Example I have a pair of cards in the hole. Computer will fold if even challenged. Another example computer gets a crap hand and then raises me when I have the better hold cards. Computer ends up with a flush. The computer knows in advance if its going to win or not and bets against that. So basically it doesnt matter if you show your cards at the end of the hand or not the computer knows exactly what you have. So instead of being a game of skill it becomes a random game that depends entirely on the computer allowing you to win. Just for the record I have played online and in real life poker. I suppose if you want to learn the basic rules of poker its good for that. Other wise the game is just a waste of time.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
5960xNvidiaGamer (Lee)
( 0.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 กันยายน 2015
Should have spent more time on the audio for this game, some of the worst I have heard and has made the game unplayable for me.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
fatman907
( 138.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 10 กันยายน 2015
governor of poker 2 is like some kind of malware that never shuts down.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Wolferatus
( 9.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 22 สิงหาคม 2015
If you like Poker then you will love this game! I realy enjoy it and I`m pretty bad on playing Poker lol.

You can earn good money on challanging the Game and win on the table, there are 3 prices to get so if you cant be number 1 then maybe number 3. If you risk too much you can loose realy quick on this game and continue will be realy hard because you need money to play and the day salary depend on how much houses or banks you owen in a city.

9 of 10 Points from me
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
dangermouse
( 32.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 กรกฎาคม 2015
This is a surprisingly engaging poker sim! It mixes heads-up, cash, small (8 player), and large (80 player) tournament play well enough to help you procrastinate and (astonishingly) develop some useful poker skills.

The AI is decent - not impressively smart, but overtly stupid, either. On the whole, I didn't really notice trends or styles particularly to AI opponents, but their play was varied enough to keep you on your toes and make the challenge feel relatively real. They bluff, slow-play, etc. Real tournament players would probably be a touch more conservative, but the AI was skilled enough to make winning the bigger tournaments genuinely difficult.

I struggled a bit at first, but gradually became smarter about playing conservatively early in tournaments, then opening up the throttle once I'd secured a spot in the money. I also became much better at learning how and when to effectively bully opponents with shorter stacks. Let's be honest, a video game won't make you a pro, but this game does force you turn off any casual poker instincts you might have and learn to play competitively.

Whether you want to put in the hours to fully beat the game or just take part in an occasional AI tourney, this game is worth picking up, particularly if you're patient enough to wait for it go on sale. I played here and there initially, then more obsessively as the tournaments got bigger. Definitely worth whatever beans I traded for the bundle it was in.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
- Liliya
( 10.4 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 6 กรกฎาคม 2015
Arguably the best poker game on steam currently, would highly recommend!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Sheep!
( 0.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 1 กรกฎาคม 2015
Playing cards with friends is convivial. Gambling with meaningful stakes is tense and (to some) exhilirating. Playing cards against a machine for imaginary money is neither. To make up for that deficiency, a computer poker game needs to add a lot of bells and whistles. Governor of Poker 2 tried to do that with an investment mechanic and hats to unlock and a few other extra features. For me, it still wasn't quite enough to counterbalance the tedium of slowly playing cards against a collection of uninteresting opponents represented primarily by oversized hats.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 เมษายน 2014
เป็นเกมที่เล่นฆ่าเวลาได้ดีมากครับ
กราฟฟิกและเสียงอยู่ในระดับต่ำ-ธรรมดา ซึ่งอย่าไปซีเรียสมาก
เพราะเกมนี้มันสนุกตรง gameplay ครับ
ใครชอบความเสี่ยงกับการพนันแนะนำเกมนี้เลยครับ
แต่ถ้าใครไม่เคยเล่นโป๊กเกอร์มาก่อนเกมก็จะสอนเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าโป๊กเกอร์มันเล่นกันยังไง
จนแบบพอเล่นแล้วไม่อยากไปเล่นโป๊กเกอร์เงินจริงเลยล่ะ XD
เพราะผมรู้สึกว่า AI เกมนี้เจ้าเล่ห์มากครับ(ในระดับ Pro) พูดแล้วมันน่าโมโห 55555+
และถึงตัวเกมจะมีขนาดเพียง 112 MB แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นจบไวนะครับ
เพราะบ่อนที่เราต้องไปลุยนั้นมีเยอะมากๆๆๆ ใน Premium Edition นี้
เรียกได้ว่ามีแหล่งให้เราเสียเงิน(ในเกม)อีกเพียบ

ส่วนตัวให้คะแนน 9/10 ครับ เล่นเพลินมากๆ

ปล.ในชีวิตจริงการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ เล่นแค่สนุกๆก็พออย่าไปเสียเงินโดยใช่เหตุกับมันเลย
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
39 จาก 42 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
25.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 ธันวาคม 2013
Lets get this straight. I don't play poker or any other games similar to that in real life nor did i ever like the idea of playing. But:

+This game is awesome! Firstly i got it on sale for 5euro (Premium Edition).
+Easy to learn even for noobs like me. (Has a full tutorial about poker)
+Its not JUST poker..its poker with Storyline!
+Combines the storyline and buying stuff(hats for your character,houses for rent) with the thrill of playing a card game.
+Has achievements which even for me are fun!
+Time passes nicely

-No multiplayer :(
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
31 จาก 33 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤษภาคม 2015
Governor of Poker 2 is an enjoyable poker game set in the Wild West, that offers more than just poker. There's a long campaign where you travel to different cities, play in various tournaments, encounter a variety of different opponents (including notorious ones), purchase buildings, and best of all, you get to buy new hats!

https://youtu.be/obuXfORI8v0
A big feature of real poker is the tells on your opponents faces, but in this game you don't see faces, just hats! In spite of this, the game does a pretty good job of giving different personalities to the characters through their voices and actions, and there are tells in the form of comments they make and other information, such as getting steamy when they lose.

A big part of the game is travelling to different cities and buying buildings, which provide you with passive income. At first you can only make money from playing poker, but once you own a reasonable number of buildings you have a steady income trickling in. The idea is to build up your reputation and take over different cities. You can borrow money from the bank if necessary, or sell buildings if you have any, and of course, you can buy new hats. New hats impart some personality to the players and allow you to enter new tournaments.

The gameplay is fairly fast paced, it's an ideal game for a quick poker fix, but I'm not sure whether the cards played are truly random and whether the AI cheats or not. Some reviews claim that it does. I'm not experienced at poker so I can't really tell, but as a casual player the gameplay seems decent to me, even though I find it pretty hard to win, even on the standard level. The Telltale poker games are a lot more fun if you want personality and banter, but for a simple poker fix, this does the job and is better than other poker games I've tried. There's no multiplayer, so look elsewhere if that's what you want, but it provides a good single player experience

The graphics are fairly basic, and low res too, but they're functional and pleasant to look at. There are free versions of this you can play on the internet but this version, the premium edition, provides more depth.

Overall I'd recommend this game for casual players, especially because of the extra interest that the campaign provides. Serious poker players may want to look elsewhere though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 15 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
35.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มกราคม 2013
If you're decent at poker you will find this game pretty fun. I havent gotten too far but so far I'm breezing through the first city. Too bad there's no steamworks achievments :/ I've got tons of in-game trophies and awards for special senarios thatd be cool to show em off on my profile/newsfeed ect, oh well. I wouldn't pay full price but at %75 off this is well worth it!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 14 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
38.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน 2014
21 hours in, really enjoying the game, while it is "just Texas Hold em", the "RPG" elements keep it lively and want to keep me playing to be able to buy "one more house" or "get one more mine", or beat one more "boss". I am probably 2/3 to 3/4 of the way through. The PC players are varied enough to keep it interesting as well (bluff a lot), occasionally make bad bets but it seems random enough to make it like playing a bunch of friends. Fun casual game that is keeping my interest.

Edit - 38 hours to finish the game and become "Governor of Texas". Could play a bit more if I wanted to complete all the in-game achievements. I continue to enjoy this game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
14.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน 2015
One of the best casual poker games out there and for sure the best one on Steam, at the moment, in my opinion. It's important to note tho that this game is for casual players who are not very much into serious poker strategy. I do play online poker for real money at gambling sites versus real people and I can tell you for sure that strategies applied there, even on lowest stakes against dumbest of players, won't work very often on AI in this game.

AI in this game is rather silly and most of the time plays nothing like real thinking player would. All tho you can certainly still learn how it "thinks" and use it for your advantage to predict it's behaviors. It's not like AI is completely random and doesn't make sense. But still, if you want a serious poker game where you could apply in-depth poker strategies this game is not for you. But it is excellent if you are newcomer to poker or just want to casually have fun time.

Game has very attractive graphics and nice progression system where you buy houses and cities, what gives you profit every day once you own them. You gain fame and stars what allows you to challenge stronger and stronger opponents once you get more famous. You can walk around the city and talk to it's people, it's like a tiny poker RPG. The game also has a story which is told through newspapers what pops on your screen and NPCs what you can click to talk with. Not much of a story but it is there. And you can spend extra money you make on hats to customize your character. Obviously poker play is this game's main focus but it's nice that these RPG features are there.

Would I recommend Premium Edition? Yes, for sure! Would I recommend it for 20$? Probably not. Wait till this game goes on sale and then get Premium Edition. In the end of a day it's very repetitive and AI is not smart enough to justify paying 20$ for a flash game, which is what this game essentially originated as. If it would have multiplayer, like Governor of Poker 3, then it would be worth 20$ in my opinion, but it does not.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 15 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
ไม่แนะนำ
11.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 สิงหาคม 2014
Before getting this game I read several reviews that said something like, "Even though I don't like poker, I loved playing this game."

I enjoy playing poker. I find this game tedious and boring. You travel city to city playing poker and buying properties, which isn't bad; but in many of the poker tournaments you are forced to play are against ~50 or so opponents (as other players lose, they get replaced with new players). A single tournament can last 6-8+ hours. Then you move to the next city and repeat. The AI you play against is varied -- some players will bluff, some will fold unless they have a pair or better -- this makes for enjoyable and realistic play.

Only buy this game if you love this tournament style of poker playing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
6.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2013
One of my favorite games. The only negative things that I can find about are
1) no achievements (less important).
2) only runs in 800x600 resolution or so (important).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
169.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม 2010
This game is just plain fun, and brings me back all the time to play again and again. Try out the Demo and you will see what got me hooked on this game. Out standing game play, Great A.I. The Best all round AI for poker I have ever played offline. This is a must buy if you love the game of poker.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
5.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มกราคม 2014
This game is one of the best out there, you can purchase houses and play poker in a fun way!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 10 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 มกราคม 2014
I LOVE THIS GAME!!! BEST POKER GAME EVER!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 12 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
5.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ธันวาคม 2013
Poker with some RPG thrown in. Definitely worth a buy if you are keen to play some more poker.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
19.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มกราคม 2013
You can travel to other cities, purchase and gamble properties, acquire modes of transportation, buy and wear hats, organize and play in tournaments, do chip tricks. Best poker game I've played in a long time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
16.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มกราคม 2014
Surprisingly fun Texas hold'em poker game. Has a sort of campaign/story design that keeps it a bit more intresting.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม 2015
Arguably the best poker game on steam currently, would highly recommend!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 11 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
27.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 กรกฎาคม 2014
Well if you like getting zero cards when going head to head or getting beat by a 2-6 off suit that over bets by 500% on no cards played yet....than this game is for you. No one in their right mind -- unless they are just in a game to give away money to the poor would bet on 80% of these hands (which they will win..because they hardly deal cards to your character.
Played now for about 20 hours--non pro setting -- which may be the problem.

Lets say the lay out cards are 8, Q, 10, 4, 9 / and you have A, J hold cards....they will win with a pr of 4's...the lowest cards possible - and I raised on the flop...hoping for a straight or high pair. They stayed in with 4 and 7 off suited. ...WOW...who in their right mind unless they are card counters, cheats or getting signals from the dealer at the table.

Software needs refinement...way too stupid - pure chance on any hand you get what so ever...high bets or no bets do nothing better. I will get a streak of 10 hands in a row, but win on a high card Ace....which I was just trying different things - blinds were 50/100...just over betting to see what they did. Showed cards, etc., whomever wrote the software has no clue about a real hand at a real poker table...just playing pure luck of anything.
On the train - played over 200 hands against 4 players. When down to the last one...I was up $5000. Blinds 200/400 If I would bet low on a good hand - he would fold. He would try and bully the hand - raise before flop. With my guy hardly getting even suited cards ...much less anything else to play -- for about 15 hands. He just took control..playing hard without anything. Could not win against him no matter what.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
9.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 สิงหาคม 2015
If you like Poker then you will love this game! I realy enjoy it and I`m pretty bad on playing Poker lol.

You can earn good money on challanging the Game and win on the table, there are 3 prices to get so if you cant be number 1 then maybe number 3. If you risk too much you can loose realy quick on this game and continue will be realy hard because you need money to play and the day salary depend on how much houses or banks you owen in a city.

9 of 10 Points from me
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 20 คน (55%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
120.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มิถุนายน 2014
Looking at my time played you would guess this is an awesome game. It really could be, but the poker engine is so flawed at it's core that I find myself playing terrible poker to compete with terrible AI. So much so that my RL game suffered.

It's extremely addicting though, right up to the point where you just can't play it anymore without screaming in frustration. Good thing I got it on sale, as I'd be REALLY annoyed had I dropped 20 bucks on it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
ไม่แนะนำ
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มิถุนายน 2015
The resolution of the game is very small and for 4:3 monitors, there is a full screen option for 16:9 monitors but it keeps the native resolution and just stretches everything making is blurry, this for me is a game breaker, would it kill you to add more resolution options to your game?!

The gameplay itself from what i've experianced is alright for a single player poker game, do not buy it at retail though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
10.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 สิงหาคม 2014
Best poker game for practise, and for fun.
A.I. 10/8
Textures 10/8
Hats 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน