Take control of a nimble janitor to rid the world of dust and debris.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,308 κριτικές) - Το 88% από τις 1,308 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Ιαν, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dustforce

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dustforce Soundtrack Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Dustforce DX, Dustforce Soundtrack

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A precision platformer which is catharticly focused around cleaning up leaves. All about perfection, speed and grace with a great replay system."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Dustforce DX Update

Dustforce DX is a free update to the game, which includes 16 new maps, 109 community-made maps, a new music track, bug fixes, and support for Steam Trading cards. It also has a redesigned overworld system that makes the game friendlier to newer players, and more exciting to veterans.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Clean up the world with style! As an acrobatic janitor, you are an adept force against dust and disorder. Leap and dash off walls and ceilings, and deftly traverse precarious environments. Cleanse each level swiftly and thoroughly to achieve mastery in this 2D sweep-'em-up platformer.
Key Features:
 • Over 75 levels varying in difficulty from elegant exploration levels to intense challenges for hardcore players.
 • Over 100 community-made levels included in their own area of the game.
 • Compete on the online leaderboard and instantly watch replays of every players' best attempts.
 • Play against your friends with local multiplayer matches.
 • Roam through a myriad of beautiful environments accompanied by an original soundtrack.
 • Make your own worlds with the level editor, and seamlessly share and play them with the rest of the community.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: Dedicated graphics card with Shader Model 2.0 support
  • DirectX®: 9.0c
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: 256MB RAM with Shader Model 2.0 support
  • OpenGL: Version 2.1
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
10 από 11 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιουλίου
Who would have guessed: a 2D indie platformer can be challenging and difficult and yet be--gasp!--ENJOYABLE?! Considering there seems to be a trend for games that confuse challenge with stress and difficulty with laboriousness, this game is kind of a miracle.
For starters, it has a learning curve. Yes: an ACTUAL LEARNING CURVE. You have some brief tutorials to help you get the hang of the controls, with are fairly complex and prety tricky to get right, and soon you're in a "nexus" which you can traverse and unlock levels. These levels come in different difficulties, and you hve to beat a certain number of easier levels to get keys and unlock the harder ones.
As usual, the controls define about half of the playability and the fun of the game, and they work quite well here. It strikes a balance between fast, fluid, complex and challenging. Yes, it can get annoying and a little innaccurate at times, but those flaws seem to be more due to the natural limitations of keyboard controls rather than the game designers letting them suck deliberately because "that makes it HARD!!!". The only thing that does annoy me is how the gravity works: within a millisecond, you'll switch from "gently floating down" to "plummetting like a stone". I don't think this adds anything to the game.
The levels are good, and range from flowing and pleasant to devilishly hard. So far, I've played more than half of the levels, and only one was seriously beyond my skills. The others, at their most difficult, are reasonably doable. Also, you're not expected to simply reach the end of the level: the more dust you clean up, the higher your "Completion" rank goes up, and the higher the combo you get at the end, the higher your "Finesse" rank (it took me ages to understand what that meant). The higher your ranks, the sooner you get keys to unlock the harder levels. Also, if you're really perverted, you can try to improve your time and improve your rank in the scoreboard. If you like speedrunning, you'll have a field day.
Finally, I really enjoy the art style. The visuals are pretty, cartoony and slightly dreamy. The music is nice, and whomever wrote it did a pretty good job at imitating Tycho. Also, you get to choose from four different characters: the guy in blue, and... er... four others. (another gripe I have is that you have to choose your character EVERY TIME you start a level. Sheesh, why not choose once, at the beginning of the game, and let me change it later if I want to?)
I'm glad I got this game, and I'm glad for the time I spent on it. I still have quite a lot to play, but I'm already satisfied. Fans of platformers should definitely take notice.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Ιουλίου
Simple and Incredibly fun

simplicity and fluent gameplay with rewarding ♥♥♥♥ YEAH that you might be familiar with if you ever played super meat boy or any fast paced plataformer dustforce will provide for a long time
with thousands of levels abaliable to download for free and the already 200 or so that you can access right from the get go
highly recomend even buying the soundtrack alone because its just pure magic and it keeps you from wanting to throw your controller at the wall in more difficult levels

Dustforce dx is a well packaged awesome and beautiful game that everyone should try and i recommend it to anyone who wants likes music and smooth gameplay
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
61.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 31 Ιουλίου
I do like this game, but I have a lot of trouble recommending it to anyone. The decisions the developer made here seem actively antagonistic to new players. I would have to link the game along with 3-4 different guides just to make sure whoever I recommended it to had a decent chance of enjoying it. If you have all the information it really is quite good. It's just that the game never bothers to give you the information you need in order to enjoy it.

Here are the things wrong with this game.

1) The tutorial is too hard. Instead of spreading the 3 tutorial levels out over time the game requires you to be able to execute even the advanced mechanics right from the beginning. I imagine some casual players may not even be able to complete these 3 tutorial levels. These levels also lack any kind of flow, and so they're also just bad levels in general.

2) The tutorial is too short. The tutorial doesn't explain some very key movement mechanics that are profoundly unintuitive to the point that they are literally the opposite of reality. There's a hidden "charge" system the game never explains that allows you to either dash or jump in mid-air. Not all of the cases where the recharges happen are explained and so the player is left without enough information to even begin to tackle anything past the first 15 courses. The player is forced to look up a guide online or spend a lot of time randomly button mashing in order to progress.

3) The "overworld" is dumb and confusing. Instead of the devs bothering to figure out which order the levels should be in the game has you exploring these 4 zones between the worlds in order to find new levels. Sometimes this requires executing extraordinarily difficult platforming tricks as well as a key obtained from doing really well on previous levels. The layout of this zone is very confusing, and it is very very very very very frustrating having to deal with a dumb mini-game just to get to the next course. The courses are hard enough on their own. I already did well enough on the courses in order to get the key. Just let me pick them from a menu, and don't lock content behind meaningless redundant skill gates you didn't think through properly before you implemented. It's very easy to get stuck.

4) Keys aren't explained. The game doesn't explain adequately how to obtain keys. This leads to being stuck until you look up a guide online that explains how to get more keys.

5) Key colors are difficult to differentiate. I'm a little bit color-blind. The game has like 5 key colors. I can only differentiate between silver and "the rest of them." They bothered to make the key icons look different, but not the locks. So good luck being able to figure out where to take a key you just obtained because a) the lock colors are all very similar and b) you might not even be able to get there due to point #3.

6) Character differences are not explained. 2 of them are quite similar while the other 2 are quite different from all others. It would have been nice to have been told by the game why I should ever choose a different character than the default.

In conclusion, I do like this game, but don't be afraid to look up guides on how the mechanics of the game work. It's really not fun if you don't do that.

I also want to reiterate again that the entire concept of The Nexus feels very much like the dev fell in love with their own "clever" idea, and never bothered to think through the ramifications of what they were doing. I'm sure it took a lot of time to build and design, but it only ever serves to frustrate and impede player progress to new courses. Just save yourself the trouble and look up a YouTube video that shows how to navigate to all the courses along with a map of door lock colors. You will have a much better time of it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 10 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
39.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Αυγούστου
This game is really hard for me.

But I'm also really hard for this game. Get it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Ιουνίου
One of the reasons Dustforce sticks out from so many games on the market right now is because it knows EXACTLY what it is, and doesn't try to be anything else other than that. It is essentially a speedrunning game, in which you play an acrobatic broom clad hero (there are four playable characters with varying stats). The goal of each level is to clean as much as possible as fast as possible. Completion and Finesse (which is your cleaning combos) are both graded, and it's oh-so enticing to shoot for an S rank. It's a simple idea, and executed quite well. The movement system is precise and interesting, and all of the levels are designed the system in mind. This creates a really strong gameplay experience which can be missed in a lot of games. The soft visuals and calming tunes create a very warm and pleasant mood. (I'd like to add that the animation is absolutely superb!) Dustforce is an excellently done and unique game, and those looking for an addictive platformer will likely be satisfied with it's cleanly charm.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία