Driven to the brink of extinction on ice-covered wastelands, humankind fights to survive. Battle to survive against gargantuan alien Akrid and treacherous Snow Pirates on the vast and frozen landscape of EDN III. With no allies at your side, the only thing you can trust is your instincts.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (387 κριτικές) - Το 73% από τις 387 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 26 Ιουν, 2007

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Lost Planet™: Extreme Condition

LUNAR NEW YEAR SALE! Offer ends 12 Φεβρουαρίου

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Driven to the brink of extinction on ice-covered wastelands, humankind fights to survive. Battle to survive against gargantuan alien Akrid and treacherous Snow Pirates on the vast and frozen landscape of EDN III. With no allies at your side, the only thing you can trust is your instincts.
Combining a gripping single player campaign and intense multiplayer modes with support for up to 16 players online, Lost Planet is an epic gaming masterpiece. Enormous world maps unfold as players battle across vast snow fields and deserted cities either on foot or in armed, robotic Vital Suits.
 • Intense action - A fast-paced third-person shooter with all the depth, intrigue, and intensity of a science fiction classic.
 • Foot and vehicle based gameplay - Command highly powered armed vehicles and weapons, including transformable snow vessels.
 • Vast environments - Snowstorms, arctic winds, towering buildings and mountains of ice are all stunningly realized as battles occur above and below ground, creating a truly immersive and cinematic event of epic proportions.
 • Battle hordes of colossal Akrid.
 • Command heavily armored Vital Suits.
 • Intense 16 multiplayer action.
 • Enhanced DirectX 10 graphics.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum: Windows® XP, Intel® Pentium® 4 supporting HT technology or AMD Athlon™ 64 3500+ or greater, 512 MB RAM (Windows XP) / 1 GB RAM (Windows Vista), 8.0 GB free disk space, 640x480 minimum resolution, 256 MB VRAM, DirectX®9.0c / Shader3.0*, NVIDIA® GeForce® 6600 or greater**, DirectSound compatible. DirectX®9.0c, Mouse, Keyboard, Broadband connection (Internet connection required to play.)
  Recommended: Windows Vista™, Intel® Core™2 Duo, 1 GB RAM (Windows XP) / 2 GB RAM (Windows Vista), 1280x720 or higher resolution, 256 MB VRAM, NVIDIA® GeForce® 8600 or greater, Gamepad, Xbox 360™ Controller for Windows®
  * Operation not assured if VRAM is shared with Main Memory.
  ** NVIDIA® GeForce® 7300 is not supported.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
154 από 165 άτομα (93%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
8.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου, 2014
TL:DR? See Conclusion

INTRODUCTION:
Lost Planet: Extreme Conditions is the first game on Lost Planet franchise. Developed and Published by Capcom, it was originally designed to be an Xbox 360 (2006) exclusive but was later released for the PC (2007) and subsequently, the Playstation 3 (2008).

The player takes the role of Wayne Holden, a Snow Pirate surviving in a failed colonization project of an alien world known as E.D.N. III. Said planet was a prospective new home planet for humanity until it was discovered that: 1. Its covered in perpetual winter. 2. Its home to a hostile alien species known as the Akrid. Wayne, along with his father was supposed to be hunting a particularly powerful Akrid but it proved too powerful and soon things went from bad to worst as Wayne finds himself left for dead in the frozen surface of the planet. He was later recovered and revived (with amnesia) by another group of Snow Pirates who came across his frozen body. Join Wayne in his quest to recover his memories and piece together a conspiracy by a mysterious corporation known as NEVEC.

PROS:
+ Graphically and Visually stunning despite being 8 years old at the time of writing this review (2014).
+ Vital Suits (V.S.) are fun to pilot and to play
+ Healthy amount of Variety on the above mentioned VS, each having their own strengths and weaknesses
+ Good Music and Sound Effects (although the voice acting could have used a bit more work)
+ Good enemy variety
+ Epic boss battles
+ Large enough levels for exploration however...(See CON #7)
+ Great environment, level design and refreshing new setting (abandoned frozen planet)
+ Performance Test functionality (which is proper since the game HAD a heavy system requirement back in 2007 for the PC version)

CONS:
- Voice acting could have been better (or they could have used the original Japanese with english subtitles)
- Story line is a bit hard to follow if you're not paying attention
- Not very memorable characters
- The jumps between cutscenes and missions are sometimes disconnected.
- Poor A.I. (You'll see more intelligence in a Coma patient than the Human Enemy AI in this game.)
- Repetitive combat
- Unrewarding and pointless collectibles that serve no purpose in gameplay or story. (You don't get rewarded for exploration.)

CONCLUSION:
Its a NICE game that could have been done better. I can still give it my RECOMMENDATION because I particularly liked my experience with it. It can get a boring at times, but Lost Planet: Extreme Conditions does make for a good pass time since the levels are interesting and satisfying to play through.

The visuals are great which are complemented with good music and sound effects however, the voice acting is tolerable at best. The combat gets too repetitive at times and the human enemy AI is woefully underwhelming but the fun and excitement found when using the Vital Suits does make up for it.

All in all, its an AVERAGE game. RECOMMENDED to be bought on a SALE rather than full price.

---------------------------------------------------------
Like my Reviews? Follow my Curator's Page:

http://store.steampowered.com/curator/6861651-Miyumi%27s-Review-Corner/
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
367 από 481 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
283 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Σεπτεμβρίου, 2014
Genuine Canada simulator.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
71 από 88 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου, 2014
I absolutely love this game. When I was a teenager my parents bought this for me on xbox 360 and I was blown away. When I saw it was on sale I had to get it. It's just as great as I remember it! I connected my xbox controller to my pc and I'm settling nicely in full nostalgic immersion.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
47 από 68 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Φεβρουαρίου, 2015
Had a ton of fun playing this game!

Pros:
- The combat is GREAT, punching akrid in the face with a 30 ton mech is really a nice sensation
- A lot of different mechs, each one requiring a complete different approach
- Huge Monsters (HUGE)
- The graphic is still pretty good even after all this years

Cons:
- The story is TERRIBLE, after playing this you will probably appreciate more even Twilight
- The final battle, *SPOILER*
Whoever designed it should be exile from our planet...after 9+ wonderful hours of game, feeling great in a juggernaut of metal, shooting bullets big enough to pulverize a car, for the final battle you find yourself flying in the brain damaged cousin of gundam, with huuuge energy sword...incredibly UNfunny to use, and slow like a dead frozen pig...using the same TWO attack over and over...and over...and over...and


In the end, it's a good game, to maximise the fun:
1) When a cut scene start, mute the audio and read a comic...or a magazine...or count the cars passing outside, whatever you do, it will be better than following the story
2) Have someone else doing the final battle, don't spoil yourself the memory of the entire game with that atrocity.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
25 από 30 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Σεπτεμβρίου, 2014
My favorite part about this game, that I wish we could see in more singleplayer experiences nowadays, is the fact that it doesn't hold your hand. There's no "FOLLOW" sign hovering above NPCs, there's no slo-mo sequence during boss battles to help you get a better shot, and the game only gives you hints, not explicit instructions, on how to proceed. For example, rather than "dodge the exploding missiles this boss sends flying at you and aim for its weak spot on its stomach" you get simply get "keep moving". The game doesn't tell you how to fight the numerous types of enemies you encounter, you have to figure it out as you go. It's forgiving, but not too forgiving. For example, if you spent all of your energy trying to get through a certain area, there will normally be a station at the end to give you a one-time refill so you aren't completely ♥♥♥♥ed.

The system of necessary, but constantly draining thermal energy is what really makes this game. There will be times when you absolutely have to decide between fighting a group of enemies in order to get the thermal energy they drop, while risking getting hurt and losing even more; or you can try to outrun the enemies, many of which are much faster than you, and leave behind their potentially live-saving thermal energy. There's no "Restart from Last Checkpoint" option in the menu, so these decisions need to be made quickly and you'll have to live with them afterwards. During boss battles, especially ones where you pilot a mech (which drain your energy at a faster rate), you will quickly find yourself taking note of where all the stores of thermal energy, ammunition, and cover are and incorporating them into a strategy.

I'm not trying to make this game out as some kind of unholy, Dark Souls-esque death grinder, but rather this is the way that I feel that all single players games should be in order to be worth a full $60 price tag. Enough with the in-game hand holding incorrectly called "hints". Enough with "boss battles" that can only be won if you wait for a quicktime event or predetermined action in order to beat them. And even though it came out in 2007, it still looks and plays pretty good. Not enough single player experiences have genuinely hard levels, boss battles, or enemies. If you want a game that will give you a challenge, this is the game for you. A classic action/adventure game, starting off relatively easy and getting more and more difficult as you play through. Capcom is known for making good, challenging games. If only more developers could take a page from how a single player experience should be, at least on the harder difficulties.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία