The critically acclaimed series returns! Experience Vietnam from both sides of the war.
วันที่วางจำหน่าย: 8 ก.ย. 2011
Popular user-defined tags for this product:

ซื้อ Men of War: Vietnam

ซื้อ Men of War: Vietnam - Special Edition

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ 1C War Games Collection

มี 9 รายการ: Men of War™, XIII Century – Gold Edition, Men of War: Red Tide, Theatre of War, Theatre of War 2: Africa 1943, Theatre of War 3: Korea, Men of War: Vietnam, Real Warfare 2: Northern Crusades, Real Warfare 1242

ซื้อ Men of War: Collector Pack

มี 11 รายการ: Men of War™, Men of War: Red Tide, Men of War: Assault Squad, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Alpha, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack, Men of War: Vietnam, Men of War: Vietnam Special Edition Upgrade Pack, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Bravo, Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Charlie, Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack 2, Men of War: Condemned Heroes

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

Special Edition

Men of War: Vietnam Special Edition includes full version of Men of War: Vietnam plus bonus maps and content that is not included in the original game.

Special Edition Exclusives:

 • Play with (against!) your friends on three multiplayer maps where you must control victory locations to win.
 • Adapt your tactics to strengths and weaknesses of different sides of the conflict while playing five thrilling single-player missions.

Special Edition Content:

 • NVA soldiers battle US Troops for control of a nameless sector near Cambodia border.
 • Four survivors, passengers of a shot-down US helicopter, try to escape from Vietcong territory.
 • Surrounded Vietcong soldiers make their last stand against the US Army onslaught in the ruined Catholic church converted into a makeshift weapons depot.
 • Vietcong subversive group must infiltrate the area patrolled by ARVN and Green Berets using only knifes and silenced weapons.
 • Commander of the NVA tank platoon decides to launch an all-out attack in a bold attempt to take out US Field HQ.

ข้อมูลเกม

Men of War: Vietnam is a new game for the critically acclaimed series. The new, story-driven campaign lets you taste the explosive mix of the jungle, Hueys and rock-n-roll in 1968. The US campaign focuses on a team of elite special ops soldiers, and each one of them has a personality.

The unit includes Sergeant John Merrill, machine-gunner Jim Walsh, sniper Sonny Armstrong, grenade launcher operator Carl Dillan and combat engineer Bill Kirby. In some missions they can count only on themselves, while in the others they act together with regular US and South-Vietnamese troops. The North Vietnam campaign tells the story of two Soviet military consultants and two soldiers of the North Vietnam Army who are the only survivors of an ambush prepared by the US troops. The task of getting back to the North Vietnam territory is a difficult one – they have no means of radio communication, no wheeled vehicles, and it’s too far to make it there on foot. On their way these survivors get involved in a chain of bloodbath engagements and find themselves in the dead center of the well-known Tet offensive.

Missions range from special operations (rescuing a shot-down pilot, escorting a reporter, etc.) to full scale battles.

Key Features

 • There are two sides in every story, so two new story-driven campaigns attempt to show the war from both sides.
 • Breathtaking missions including an ambush on the Ho Chi Minh trail, a game of cat and mouse in the Mekong Delta, raids into Cambodia and Laos, bridge defense during the Tet offensive and more.
 • New weapons and units: M-16, T-54, M-113, Patton III, M-60, AK-47, M-14, RPG-2, M-72 LAW, RPK and many more.
 • Multiplayer mode – co-op for up to 4 players.

ความต้องการระบบ

  Minimum:

  • OS: Windows XP(SP1), Windows Vista or Windows 7
  • Processor: P4 2.6GHz (Athlon 3000+)
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 3 GB free hard disk space
  • Video Card: GeForce 6600 (Radeon 1950) 128Mb
  • CD ROM: PC DVD-ROM

  Recommended:

  • Processor: Core 2 Duo 2.33GHz (Athlon X2 5000+)
  • Memory: 2GB
  • Video Card: GeForce FX 8800 (Radeon HD3850) 256Mb
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
20 จาก 26 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
29 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
1.6 ชั่วโมงในบันทึก
!!IF YOU ARE LOOKING FOR ONLINE BATTLES, PLEASE READ!!

I am kicking myself hard in the ♥♥♥ for buying this game that my ♥♥♥♥ has collapsed. I was naive and thought, since I am a fan of the original Men of War, that I would purchase this latest installment of the franchise. How wrong I was.

Now let me just say that I DID enjoy the singleplayer campaigns. And by that, I mean the first level on the American side. True, like many others have mentioned, that this game is really hard. Like you're thinking to yourself "Yeah, I'm sure it's hard for idiots like you.", but I can't even beat the first level on Easy. Now this isn't a bad thing, as I do enjoy the challenge, but this might put off some people. I can't speak for the rest of the levels since I did not reach them. But this isn't the problem.

As some of you returning fans may know, the Multiplayer is where it's at in this franchise. Even for you newbies who have no idea how to play this game, you subconsciously know you want to play online, including myself. But guess what? IT'S CO-OP MISSIONS ONLY! WTF! Now this is great if you have a few buds to team up with IRL. But for the rest of us, it might as count as wasted space on your hard drive. The server is dead, so you can't just find somebody to start a game with. When I discovered this attrosity, I immeadiatly did some research. And guess what?

1C has decided to sell a DLC that adds 3 multiplayer maps (Though priced at $5, which is not TOO bad if you really want the multiplayer maps). Thats if you didn't buy the Special Editon pack for 40 bucks.

So the verdict: If you love playing the singleplayer campaign, I reccomend buying this game and it's DLC. But for those who want to hop online like the good ol' days, do NOT purchase this game! GO BUY ASSAULT SQUAD! Here, I'll even link it for you:

store.steampowered.com/app/64000/
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
15 จาก 18 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
113 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
13.8 ชั่วโมงในบันทึก
Awesome game, have'nt ploughed the hours into this like other MOW titles. However that is not to say this game isn't just as good as it predecessors. I stalled from buying this game for such a long time due to negative reviews and people rating it as 'too' difficult.

That is part of the games attraction surely, something that presents itself as a challenge? Single player the game is great but multiplayer is where it shines. On comms with a mate (or mates) this game is just as good as the other MOW titles. infact I love the weapons on offer. So it is more unique and in a very politically sensitive backdrop.

I would recommend this game as it is very much in th eflavour of all other MOW games, expect the high detail, anticipate the challenge and also the beautiful levels of micro admin. These series of games offer something very unique and it should be experienced with good mates who you can trust to run through an op. Not some randoms who want to charge through it guns blazing. Digest the intel, scan the map and devise your path of action and you will be rewarded. Run in without covering your arcs and setting up fall back points for certain missions and you will fail miserably. MP is a must 4 of you working in unison is brilliant as you can set up multiple ambush points and often smash the enemy in one foul swoop with a well coordinated strike.

A great game, as the rest.
โพสต์: 22 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 18 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
221 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
73 บทวิจารณ์
0.1 ชั่วโมงในบันทึก
Excellent war game that features both the USA and the North Vietnamese forces!
The strategy is good as usual with Men of War, music is great and the voice acting does it's job, just don't expect particular awesomenauts in the story and such.

The modding community is also rather big, it's hard not to recommend this to strategy and realism fans!
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
7.5 ชั่วโมงในบันทึก
its a great game, perfect for using a little brain power but im sadly unable to play multiplayer as it says i require some kind of 2.0.4 update or somthing which i cant figure out
โพสต์: 12 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 15 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
40 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
12.8 ชั่วโมงในบันทึก
Great game, but extremely hard!
โพสต์: 7 ธันวาคม 2013
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่