ΑΡΧΙΚΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
Dreamfall: The Longest Journey, winner of multiple E3 awards as the best game in its genre, is the continuation of a saga that began in the award-winning The Longest Journey, considered to be one of the finest adventure games ever made.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Απρ 2006
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά Dreamfall: The Longest Journey

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά The Longest Journey + Dreamfall

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Dreamfall: The Longest Journey, The Longest Journey

Αγορά Funcom Complete Pack

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Dreamfall: The Longest Journey, The Longest Journey, The Secret World, Age of Conan: Unchained – Crush Your Enemies Pack

Κριτικές

Gamespy.com - Adventure Game of the Year - "Dreamfall stands so far out of the pack, we believe it would have been a stellar candidate no matter what year it was released". If gaming is ever to be more than merely colored lights and sensation, though, it needs these types of experimental projects to move forward. Gaming may not yet be "art," but with Dreamfall, we're one step closer"

Read the full review at gamespy.com (half-way down the page)

Gamespy.com - #8 Best PC Game of the Year - "An amazing trip with some of the most fascinating characters you'll ever want to meet through some of the most breathtaking and wondrous scenery you're ever going to see "Σχετικά με το παιχνίδι

Dreamfall: The Longest Journey, winner of multiple E3 awards as the best game in its genre, is the continuation of a saga that began in the award-winning The Longest Journey, considered to be one of the finest adventure games ever made. In Dreamfall, players are taken on an epic journey of exploration and adventure as they venture through a thrilling and emotional storyline. Dreamfall features a fully interactive world where beautiful music, stunning graphics, fascinating characters and unparalleled gameplay variety promises to bring the adventure genre into a new era. Prepare for a spiritual, fantastic and powerful gaming experience.

 • Unparalleled Gameplay Variety Never before has an adventure game brought this much gameplay variety! Use your brains or your brawn; sneak, fight or talk your way through the many challenges the game offers. Be polite or rude, threaten or sweet talk; in Dreamfall you make the choice, resulting in a game where you never quite know what to expect next.
 • Three Playable Characters Experience the story from three separate perspectives, and learn how their destinies blend together in an epic finale. Each character has unique abilities and world views, giving you constant gameplay variations.
 • Three Worlds Dreamfall spans three beautifully realized worlds, multiple chapters and a stunning amount of detailed locations. Travel across a futuristic version of our earth, journey into a magical fantasy realm and unravel the mysteries of the Winter.
 • Unique World Interaction Bridging the gap between the classic point and click adventure game, where you could click on any given point at the screen, and the action adventure, where you need to move up to an object to interact with it, Dreamfall introduces the brand new focus field feature. In this easy-to-use context-sensitive interface you can scan your entire visible environment as seen by the characters, and use it to get information on far away objects as well as triggering remote gameplay opportunities.
 • Mature "Thriller"-type Storyline Dreamfall delivers a mature and compelling storyline that mixes the futuristic, fantastic and spiritual with a tale of murder, deceit and a conspiracy threatening our very existence. Bringing the classic adventure game into the world of the modern action game, Dreamfall delivers a rare and special story experience.
 • Stunning Sounds and Soundtrack Listen to an emotional and epic soundtrack in 7.1 surround. Hear gripping voices as recorded by more than 50 professional actors, and enjoy soundscapes bringing players to the edge of their seats.
 • A game for everyone 50% of the players of the original The Longest Journey were women. With its cinematic approach, believable characters, mature storyline and easy-to- grasp interface, Dreamfall is a game that any teenager or adult can pick up and enjoy, regardless of their gaming background.

Απαιτήσεις συστήματος

  • OS: Windows XP (with service pack 2) only
  • Processor: Intel Pentium 4 1.6 GHz or AMD Sempron 2800+ or higher required. Intel Pentium 4 2.5 GHz or AMD Athlon XP 3500+ Recommended
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: 3D Hardware Accelerator Card Required: 100% DirectX 9.0c compatible 128 MB with latest drivers.
  • Hard Drive: 7 GB free disk space
  • Sound: DirectX 9.0c compatible sound
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
10 από 11 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,745 προϊόντα στο λογαριασμό
86 κριτικές
8.1 ώρες στο μητρώο
9/10

+ fantastic presentation, cinematic feeling, great voice acting, great soundtrack
+ awesome story with many twists, fantastic dialogues
+ likeable main character, you get to bond with her
+ although in 3d person, good controls overall

- basic gameplay, more are inventory based puzzles which are fine, but the stealth gameplay is very basic and irritating at times, so are the fighting sequences
- not as good as the original gameplay wise, although the story is better in dreamfall imo and that's why i give it a solid 9
Αναρτήθηκε: 16 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
11 από 13 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
37 προϊόντα στο λογαριασμό
22 κριτικές
17.8 ώρες στο μητρώο
Dreamfall: TLJ is a 3-d third-person point and click adventure game. The game is a sequel to a classic adventure game released in 1998 called The Longest Journey. It is not necessary to play the original TLJ to play Dreamfall, but it helps a lot, since the game universe and many characters are the same. The game is very heavy on story, dialogue, and cinematics, and light on puzzles and gameplay.

Story: the story is both the best and the worst I have ever seen in an adventure game. In the last two years I have completed 12 adventure games including old classics and modern indies. Dreamfall has a very complex and compelling story involving several interesting characters, political movements, and the complex game universe. It includes elements of comedy, drama, and tragedy. The story really gathers steam toward the end, resolving one storyline while introducing several more. Then, in the middle of the gathering drama and revelations, the game suddenly ends with no resolution to the fate of a dozen major characters and a dozen major plotlines. This is perhaps the most unsatisfying ending I have ever seen in a game, movie, book etc. Even if they did plan on a sequel, this was just plain terrible. I know a lot of people hated The Empire Strikes Back because of the unresolved plot lines. This is 100x worse.

Gameplay: there are a few puzzles that require some thought, but overall the mental challenge of this game is on the light side for an adventure game. It is a little unfair to say that this is just an interactive movie, there are some clever puzzles. Unfortunately there are many times you are just sent on a mission to fetch a particular item and bring it to a particular place. The purpose of these brainless missions is to trigger cut-scenes that move the story along. A lot of the action takes place in small rooms and tunnels. This means the camera that follows you has to zoom in and out a lot. I suppose this is a problem with any 3-d third-person game, but it can make you a bit dizzy. The interface was tweaked to be more "console friendly". This makes it a little more clunky for the PC, but not terrible.

Fighting and stealth: the developers added a few fights and a few stealth sequences in the game. The fighting is flat out a waste of time. Just stand in front of your enemy and smash the mouse button and you win. Either that, or the enemy is so tough you always lose. The stealth sequences were much better, although they did not really fit in an adventure game. I like to play adventure games leisurely, with one hand on the mouse and the other hand holding a cup of coffee. I don't want action.

Graphics: the graphics are dated by 2013 standards, but they are nice, especially the Dreamcore sequence. The close-up shots of faces look the worst. Lots of cut-scenes, some of which are pretty cool.

Sound: there seems to be a lot of interesting music and sounds, much better than the typical adventure game.

Overall, from the quality of the story, to the quality of the sound and graphics, to the overall scope of the game, this had the potential to be EASILY the best adventure game of all time. Unfortunately the game was crippled by bizarre decisions by the developers: the mega-cliffhanger ending, the introduction of bad action elements, the clunky interface, the too-easy puzzles. What were they thinking?
Αναρτήθηκε: 12 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
106 προϊόντα στο λογαριασμό
3 κριτικές
18.0 ώρες στο μητρώο
Great game! A must buy for adventure fans who love a good story,

First, you should know that this is a sequel to the game The Longuest Journey, also available on Steam. You should play that game first for story continuity, and it is a good adventure game as well.

The story is what made me fall in love with this game. The well paced plot keeps you interested throughout, while well written dialogue and excellent voice acting made the characters believable, and even pretty darn likable. Zoe and Kian, two of the three characters you will play as, are particularly very charismatic.

The other staple of an adventure game are the puzzles. The worst scenario for a player is to be stuck on a puzzle they cannot solve, which is not a problem at all in this game, as puzzles are relatively easy, and consequently do not slow down story progression.

The scenery is simply breathtaking: varried, colorful, and beatiful. Don't just take my word for it, look at the screenshots above. Graphically, the game still looks good (current year 2013).

Around 4 or 5 times in the game, you are asked to fight. The game suddenly changes to an action game, the controls of which are awkward, and the experience felt unpolished. But it is only a small flaw with the game that you can get by easily enough.

Also of note, as the story focuses initially on the lives of two women and their relationships, it may be more appealing to a female audience.
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
7 από 10 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
229 προϊόντα στο λογαριασμό
1 κριτική
9.1 ώρες στο μητρώο
Go and talk to person A. Now talk to person B. Now back to person A. Now talk to person C. Now talk to person D to get object X. Back to person A. Back to person B. Now talk to person E... (continues ad nauseum)

In my entire first visit to Arcadia, the fantastical world that contributes half the setting of Dreamfall, I didn't make a single decision or solve a single puzzle. Instead, the game fed me a string of explicit or implicit instructions on what I should do next. When a puzzle finally bothered to turn up, the game practically leapt up and down in its efforts to show me the solution, reducing the act of solving it to yet another follow-the-instruction exercise. After tolerating this for over an hour, I shut the game down in disgust and looked it up on Metacritic. I felt that reading some of the critical drubbings handed out to it would soothe my frustration.

The Metacritic score for Dreamfall is 75%. The ration of positive to negative reviews is 26:2.

Maybe I'm becoming a cranky old man who is increasingly out of touch, but... really??

Is following instructions good gameplay? Can I put together some IKEA shelves and then exclaim, “wow, that game was fun!”. Certainly I've had more head-scratching puzzles presented to me by flatpack furniture instructions than in the whole nine hours of Dreamfall.

It's not as though the game is much better in its other sections. Throughout, the puzzles are almost offensively easy to solve. In one location, a mysterious set-up of statues and symbols taunted me with the half-promise that I would have to do some serious thinking to progress. And then I turned a corner and discovered... well... the solution. Just sitting there, waiting for me to go back and do the busy work of implementing it.

Even these very easy puzzles are occasionally so badly implemented as to defy belief. One puzzle required me to recreate a tune I had previously heard, but the game had allowed me to remove the source of the tune from the game. Unable to remember what the tune had been, and without any means of hearing the tune again, I was completely unable to progress. On two other occasions I realised the puzzle solution instantly, but the game was so pedantic about how I went about it that I had to trial-and-error my way to taking the correct action. It reminded me of early text-parser games where you needed to type in multiple different phrases before the game finally understood what you wanted to do.

And when the game isn't insulting you with non-puzzles, it asks you to slog through some typically dull and clunky fighting and stealth sections. I understand that when adventure games began falling out of mainstream favour, developers thought they needed to sex up their games with this stuff, but did it always have to be so badly implemented? The best fighting strategy turns out to be 'press forward and mash the quick-attack button until victory', and I found the best sneak strategy to be 'try not to die of boredom while watching your character inch like a lethargic snail towards their objective'.

So... why the good reviews?

Well, the passive elements of this game are generally very good. The plot is intriguing, and becomes genuinely gripping once it gets into gear. Budget limitations make the locations feel pretty sparse, but they're beautifully stylish and full of distinctive characters. Voice acting is good throughout, though I found the main character (Zoe)'s voice to be somewhat tepid and unconvincing during more emotional scenes. The dialogue is usually great, and skilfully conveys character in just a few lines. I can certainly see many people playing this game, falling in love with the characters, getting hooked on the plot, and coming away feeling they just played something wonderful.

But they didn't. They watched a lot of wonderful things, they heard a lot of wonderful things, but they didn't play much of any worth. Especially near the end where the developers once again stop bothering with this whole 'game' thing and go back to 'Talk to A, talk to B, talk to C...' interspersed with dramatic cutscenes.

And the sadder truth is that even the plotting and characters aren't good enough to warrant the skew towards positive reviews on Metacritic. I understand the game was scaled down from a more ambitious vision due to budget restrictions, but it has left some odd effects. One of the player characters undergoes a crucial and transformative change in perspective, but the reasons for this whoosh by without examination, which makes the change feel cheap and contrived. As the plot develops, you can see that the writers are aiming to explore a theme, but its all very muddy as to what they're trying to say, if anything. The end of the story is a huge 'To be continued...' with only one plot element resolved satisfactorily, though even that left me wishing for more detail.

Irritatingly, there are hints of something better here. Early in the game, I was given a set of choices in a dialogue tree that I saw would take the scene in different directions. I made what I felt was a smart choice, and was pleased to see the result. Suddenly, I was playing: using my wits to make a decision and see what happened. Even now, I wonder what would have happened had I chosen the other option. These choices pop up later too, though they are unfortunately few, infrequent, and generally of little consequence. Having watched the developer introduction to Dreamfall: Chapters, I am hopeful that this avenue will be explored to its full extent in the sequel.

Play Dreamfall if you're a sucker for reasonably well-told fantasy stories and you don't mind not having an active role to play in the experience. But if you think 'interactive entertainment' should encompass the whole spirit of the phrase: avoid, avoid, avoid. My personal score on this is 4/10. Your mileage may vary.
Αναρτήθηκε: 3 Μαρτίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
6 από 9 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
169 προϊόντα στο λογαριασμό
2 κριτικές
22.8 ώρες στο μητρώο
I enjoyed this game. Compared the first, the puzzles are simplistic, but that ends up being alright, as they don't end up slowing the awesome plot. Now to wait for the sequel...
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι

Βραβεία