Enter the magical world of Tangledeep, a beautifully polished dungeon crawler inspired by classic 16-bit RPGs! Colorful characters, a unique job system, tons of skills, items, and diverse environments with deep, turn-based roguelike gameplay. A different adventure every time you play!
Πρόσφατες κριτικές:
Πολύ θετικές (104) - 88% από τις 104 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
Όλες οι κριτικές:
Πολύ θετικές (208) - Το 89% από τις 208 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
1 Φεβ 2018
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Tangledeep

Αγορά Tangledeep Game + Soundtrack ΠΑΚΕΤΟ (?)

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Tangledeep, Tangledeep - Soundtrack

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (32)

9 Φεβρουαρίου

Patch Notes 1.01a and What's Next

Hello adventurers! We've released a big new patch addressing quite a few bugs, implementing some quality of life (QOL) features, and, based on player feedback since launch, adjusting the game difficulty in a few ways. There are 9 new achievements to hunt for as well!

Before we get into the actual change list, I wanted to go over our general plans for Tangledeep's development. People often ask if we will continue to support the game and the short answer is "yes"!

Maintenance and Polishing
We will continue to release regular updates to the game addressing bugs, quality of life, balance tweaks, and general polish. Some of these patches may also include 'minor' content such as new items, NPCs, and shops.

Free Content Updates
Tangledeep is already a game rich with content, but we have so many more ideas. We want to give you more things to do with your pet monsters, more post-game challenges and secrets, and new ways to progress and advance your character. Features like these will come less often than maintenance patches, but you can expect more than a couple throughout 2018. They may coincide with seasonal events as well.

Downloadable Content
We also have plans for DLC in the form of an 'expansion' to the game. Our vision for an expansion would be a significant amount of new stuff, for example several new jobs, plus lots of new areas, items, and possibly mechanics as well. There's no exact ETA on this, but we'd ideally like to have something by the end of 2018.

--

So now you know! And with that, let's dive into our most recent changes for build 1.01a.

ART/VISUALS
 • Added some visuals to the Food Cart. When it produces money, coins will actually spring forth from the cart itself.

BALANCE
 • Generally softened the difficulty of monsters in Fungal Caves and Old Amber Station. These monsters now have slightly lower damage, charge time, and accuracy: Plunderer, Mad Chemist, Treasure Hunter, Rock Viper, Mottled Sandjaw, Ember Spirit, River Spirit, Floraconda, Bog Frog

 • Increased max possible cost of items in the Casino, particularly legendary items
 • Changed the two bosses in the 2nd boss fight so that only one of them drops loot
 • Reduced legendary drop rate by about 25%
 • Increased drop rate of bows and crossbows by about 50%
 • It no longer costs a turn to switch gear earlier on in the dungeon. This only begins happening when you are deeper, around 9F. (The tutorial popup text has been changed to reflect this.)

 • Reduced the number of foods “Food Loving” monsters are interested in, limiting to generally easier-to-acquire (or make) foods / meals

 • Assassin Gloves now gives a bonus to Swords, Spears, Axes, Claws, 2H Swords and Daggers (instead of just Spears + Daggers)

 • Toned down damage of tornados spawned by champions
 • You no longer get JP for discovering Secret Areas
 • Somewhat reduced the JP reward for clearing combat Side Areas
 • Herbs created by Foraging now last 1 extra turn
 • Reduced Fullness times for almost all non-Health restorative foods; some by 50% or more
 • Monster corral pets will now have 99 Charge Time gain by default (many early monsters have much lower charge time, which could lead to your pets falling behind frequently)

BUGS
 • Fixed bug with hovering over Soulkeeper on character screen
 • Fixed bug with “Cost to Master: 0” text appearing under some abilities (was not intended to appear anywhere)
 • Removed often buggy gold cost in the “Expand Storage” dialog option (just read the banker’s text to see the cost)
 • Fixed bug where a corrupt save could sometimes cause you to spawn in the middle of the waterfall in Riverstone Camp
 • “Frogmaster” champion mod should no longer spawn with “Conjurer”
 • If your “Friendship Forest” quest state is screwed up (i.e. found Rose Petals without actually completing the quest, for whatever reason), restarting the game will now automatically unlock Wild Child
 • Rose Petals should no longer appear in shops until you finish the Friendship Forest quest
 • Path to Tangledeep and Casino 2F should no longer show up as rumor destinations, or Talrose locations
 • Fixed bug where selling stacks of items would sell for (stack quantity) x (full stack price) instead of (stack quantity) x (individual item price)
 • Fixed bug where Barrier / Turtling champions were reducing damage from all directions, not just the directions of the shields
 • Fixed bug with the Unlock Job/Feat dialogues where the wrong text string was sometimes used
 • Fixed bug where withdrawing lucid orb shards from the bank would sometimes cause them to not combine in your inventory
 • Fixed visual bug where using a Knight’s Shovel on some map objects would cause them to remain in place
 • Most likely fixed some bugs where your game’s ‘mode’ setting (Heroic, Adventure, Hardcore) could sometimes be corrupted and change, for example when starting New Game+.
 • Fixed bug with Cat Ear Headband charming 100% of the time (far more than intended)
 • Judo Sash no longer interferes with unarmed powers of Budoka - simply does not do anything if equipped as that job
 • Fixed bug where teleporting with a Crab attached to you would sometimes create a ghost crab in town
 • It should no longer be possible to interact with the main HUD during dialog sequences (which can cause various game state problems)
 • Fixed bug with skill hotbars where you could manage to get a skill from one character (or even one save slot) to another based on the cursor state
 • It should no longer be possible to move the Target Dummy under any circumstances
 • Fixed bug where the state of chopped trees could get messed up and leave unchoppable ghost trees on the map
 • Fixes for some camera jank issues related to pull effects
 • Fixed bug where Quick Step targeting was not always accurate and would allow you to cast on an impassable square
 • Fixed bug related to depositing and withdrawing multiples of the same Lucid Orb from the bank
 • Fixed bug where Running Boots and some other passive non-combat effects were messing with the “out of combat” turn counter (and, in turn, Sneak Attack)
 • Fixed bug with the log text related to attacking non-Wraith monsters while cursed by a Wraith
 • Fixed bug where the Red Orb Shard callout / quest would not start
 • Fixed bug where Furious Crescendo was not getting a damage bonus from song level as intended
 • Delayed Teleport should no longer fire if you switch maps
 • Brigand’s “Stealth Bomber” should now work with the modified Cloak & Dagger orb
 • Fixed bug where certain statuses like Heavy Guard and Radiant Aura would continue to produce certain effects even if you were below the Stamina/Energy requirement
 • Fixed bug where Casino game buttons would sometimes disappear

ENGINE
 • Added a feature where, if your saved maps or meta progress is corrupted due to power outage or PC shutdown, you should still be able to keep playing your character in a new world.

 • Added recovery features to salvage save files with corrupt Item Dream data

QUALITY OF LIFE
 • Added “Switch Places” dialog option to Jorito in the Elemental Lair and Langdon’s dialogs in the Jelly Grotto

 • Pressing the “Cancel” key (ESCAPE by default on keyboard) now functions as “Confirm” if you are going through unskippable dialogs

 • The XP bar now resets to the far left when you level up, rather than filling up to the right more and more

 • Armor Masteries learned from quest should now auto-equip once learned

 • Powerups should now prioritize landing in any open tile, as opposed to tiles with literally nothing in them

 • Auto targeting from using a ranged weapon will no longer auto-lock on to Pandora’s Boxes (you must manually target them)

STEAM STUFF
 • Added 9 new achievements!

WRITING
 • The separate breed of Mottled Sandjaw in some lava areas is now called “Heated Sandjaw” for clarity in rumors etc.
25 σχόλια Περισσότερα

5 Φεβρουαρίου

Patch Notes 1.00d

Hello Friends! Thanks for making Tangledeep's launch so exciting -- forests are being explored, monsters vanquished, loots looted, and cheese consumed. We really appreciate your energy and passion both here and in the community Discord.

Here some fixes for issues that bit us at launch. There's more on the way, but this patch should fix some of the most rare-but-crucial show stoppers that had snuck in.

If you have any questions or concerns about any of this, please let us know in the comments.

STALLED QUESTS
A number of quests, such as the Armor Master, or unlocking the Wild Child job, were stalling out and unable to be completed. These quests should be completable now. If your current character was stalled on one of these and still can’t finish them, please let us know in the Discord or game forums.

DIALOG HANGUPS
Some dialogs were causing the game to get stuck. This happened during some of the in-game conversations, as well as occasionally with the New Game+ dialog. These issues have been corrected.

BUGS
 • Fixed various bugs with the Food Cart
 • Fixed bugs when pressing the “View Help” button
 • Fixed bug that occurred when pressing the reset keybindings buttons on the Options menu
 • Fixed bug where elemental auras on champions would sometimes get very big
 • Probably fixed bugged “Dream Destroyer” achievement
 • Fixed dialog about the Dreamcaster that appeared in the Branching Meadow and was difficult to close
 • Fixed bugs with certain side areas not marking as “Cleared” and not continuing quests (such as Friendship Forest). If you were having problems with these areas, try returning and they should correctly mark as cleared.
 • Fixed music bug when talking to Erin in Riverstone about a certain character
 • Dialogs in Central Processing will no longer pop up as often
 • Fixed rare error that could occur with wandering monster spawns
 • Fixed bug that could cause newly-bred monsters to have -infinity weapon power (oops)
 • Fixed bug that could happen with pre b100 save files making portals never appear
 • Fixed bug that occasionally made passive abilities like Soulkeeper’s “Echo Collector” not work, even when they appeared to be equipped
 • Fixed bug that could sometimes prevent games from loading (!)
 • Fixed bug that could occur when immediately trying to Buddy Up with the tutorial frog
 • Fixed bug with trying to use Reverberate Monster on plain Monster Echoes
 • Staves no longer count as melee weapons for Shield Mastery
 • Attempted to fix bug where the ‘wandering shopkeeper’ message would appear sometimes and overwrite the Game Over box
 • Kahandran’s Robe proc should show in the log properly again
 • Fixed bug/exploit where you could reap the rewards for finding an area via rumor multiple times
 • Attempted fix for bug that would occasionally produce 2 rumors for the same target item

BALANCE
 • Rumors with requirements will no longer appear until you are at least level 4

CONTENT/GAMEPLAY
 • Legendary items drop much less often at the early levels.
 • Food drops slightly less often at later difficulty levels.
 • Blackjack hands with multiple Aces are now calculated in the player’s best interest.

QUALITY OF LIFE
 • Hovering over / examining terrain (mud, lava, electric, water) will now give a brief description of its primary effect

 • Pressing and holding both brackets [ and ], then pressing the ‘r’ key will now forcibly delete your ‘player preferences’ file. You can then restart the game and all your binding info will be reset to defaults. This is useful if for some reason you completely jacked your keybindings.

 • Deadly Void damage now appears in the combat log
16 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“Few games are as vibrant as this one, and that joy it exudes makes the deep combat and vast progression systems so much more fun to explore and master.”
Gold Plated games

“Tangledeep is like the platonic ideal of RPGs: it has everything you want in a dungeon crawling roguelike without all the mess of outdated graphics or frustrating UI. The gem evokes memories of 16-bit Super Nintendo RPGs from back in the day. Do yourself a favor, grab Tangledeep before it gets more popular, and just try it for a couple twenty hours. Did I mention there’s great replay value?”
OP Noobs

“Tangledeep feels like a solid follow-up to games like Dungeonmans. Great music and atmosphere, straightforward gameplay. Accessible and fun!”
90% – DLH

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Tangledeep combines the 16-bit graphics and polish of classic SNES-era RPGs with elements from roguelikes and dungeon crawlers to create a magical experience for players of all skill levels. Trapped in underground villages with no memory of the world at the surface, you must survive an ever-changing labyrinth to discover what lies above. Experience rich, tactical, turn-based gameplay as you explore a sprawling dungeon that’s different each time you play. Tangledeep features a customizable job system and hundreds of collectible items that allow you to approach each playthrough in a totally new way!

The Setting


For hundreds of years, people have lived in the safety of underground settlements and villages – where the only route to the surface is “Tangledeep,” a mysterious and ever-changing labyrinth. With memories of the surface world long forgotten, you set out for the labyrinth to discover what lies above. With each floor – full of magical beasts, ancient automatons, bizarre environments and hybrid biomes – the mystery grows ever deeper…

Key Features

 • Experience finely-tuned, procedurally-generated and handcrafted gameplay as you fight challenging monsters, complete quests, and collect rare items.
 • Master deep, tactical turn-based combat across 12 unique jobs with over 100 skills.
 • Choose between three game modes – including Adventure Mode, which removes the pain of permadeath.
 • Capture nearly any monster in the game and raise them in the Monster Corral as a pet, or breed them with other monsters!
 • Share some of your progress between characters by using the banking system and planting magic trees
 • Explore ITEM DREAMS, randomized mini-dungeons where anything goes, and power up your gear!
 • Take in the scenery – comprised of beautiful 16-bit graphics and carefully handcrafted maps!
 • Relax to a beautiful soundtrack inspired by the most legendary RPGs of the SNES era, composed by award-winning composer Andrew Aversa – joined by Hiroki Kikuta (Secret of Mana), Grant Kirkhope (GoldenEye 007, Civilization: Beyond Earth), and Norihiko Hibino (Metal Gear Solid 3, Bayonetta)
 • Full support for Steam cloud saves, trading cards, and crafting with lovely badges, emoticons and profile backgrounds

Multiple Platforms and Control Methods

 • Runs on PC, Mac, and Linux!
 • Play with virtually any controller, and remap any control, binding, or shortcut
 • Old-school keyboard-only support (numpad movement) as well as WASD preset bindings available
 • Full mouse support - can even be played with ONLY the mouse!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP SP2+
  • Επεξεργαστής: SSE2 instruction set support
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Graphics supporting DX9 or DX11 with 9.3 capabilities
  • DirectX: Έκδοση 9.0
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Mac OSX 10.8+
  • Επεξεργαστής: SSE2 instruction set support
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Graphics supporting DX9 or DX11 with 9.3 capabilities
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Ubuntu 12.04+ / Steam OS+
  • Επεξεργαστής: SSE2 instruction set support
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Graphics supporting DX9 or DX11 with 9.3 capabilities
  • Αποθήκευση: 1 GB διαθέσιμος χώρος
Κριτικές πελατών
Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κριτικών:
Απόκρυψη  ή  Προβολή μόνο
ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
Για προβολή κριτικών εντός ενός εύρους ημερομηνιών, πατήστε και σύρετε μια επιλογή στο γράφημα ή πατήστε πάνω σε μια συγκεκριμένη μπάρα.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Δοκιμαστική έκδοση κριτικών ΝΕΟ!
Όταν ενεργοποιηθεί, θα ταξινομήσει τις κριτικές με βάση τη χρησιμότητά τους. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην ανάρτηση στο blog.
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Δοκιμαστική έκδοση χρησιμότητας κριτικών - Ενεργή
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...