A DEEP SPACE ADVENTURE BY SEAN CLARK IN COLLABORATION WITH FILMMAKER STEVEN SPIELBERG An asteroid the size of a small moon is on a crash course toward Earth, and only NASA veteran Boston Low has the expertise to stop it. Along for the ride are award-winning journalist Maggie Robbins and internationally renowned geologist Ludger Brink.
Κριτικές:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (347 κριτικές) - Το 94% από τις 347 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1 Νοε 1995

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Dig®

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά LucasArts Adventure Pack

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Indiana Jones® and the Fate of Atlantis™, Indiana Jones® and the Last Crusade™, LOOM™, The Dig®

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A DEEP SPACE ADVENTURE BY SEAN CLARK IN COLLABORATION WITH FILMMAKER STEVEN SPIELBERG
An asteroid the size of a small moon is on a crash course toward Earth, and only NASA veteran Boston Low has the expertise to stop it. Along for the ride are award-winning journalist Maggie Robbins and internationally renowned geologist Ludger Brink.
Once the wayward asteroid is nuked into a safe orbit, the trio conducts a routine examination of the rocky surface.
What they uncover is anything but routine.
Low, Brink and Robbins unwittingly trigger a mechanism that transforms the asteroid into a crystal-like spacecraft. The team is hurtled across the galaxy to a planet so desolate, Brink is moved to name it Cocytus, after the 9th circle of Hell in Dante’s inferno. The bleak landscape was obviously once home to a highly evolved civilization, with remnants of sophisticated architecture, advanced technology and an intricate network of underground tunnels.
But no Cocytans.
Who were the original inhabitants of this once rich empire-turned-wasteland? What are those apparitions that mysteriously appear from time to time? Why have Low, Robbins, and Brink been brought to this place? And how can Low keep his team from unraveling in the face of such uncertainty? To return to Earth, they must dig for answers, both on the planet’s surface and deep within themselves.
From the combined talents of LucasArts and legendary Steven Spielberg comes an epic adventure that plunges headlong into the very core of the unknown. And takes you with it.
 • Nearly 200 locations and hundreds of puzzles
 • Robert Patrick of T2 as the voice of Boston Low
 • Special effects contributed by Industrial Light & Magic
 • Dialogue contributed by award-winning sci-fi writer Orson Scott Card
 • Alluring Wagnerian musical score sets the epic tone

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP or Vista
  • Processor: Any 2002 era PC or better
  • Memory: 32 MB RAM
  • Graphics: 2 MB - PCI Graphics Card
  • DirectX®: Required for sound
  • Hard Drive: 650 MB
  • Sound: 16-bit sound card
  Minimum:
  • OS: Mac OS X version 10.5 (or newer)
  • Processor: Intel Processor
  • CPU Speed: 1.8 GHz
  • Memory: 128 MB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB free disk space
  Recommended:
  • OS: Mac OS X version 10.5 (or newer)
  • Processor: Intel Dual Core Processor
  • CPU Speed: 2 GHz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB free disk space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
10 από 12 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Φεβρουαρίου
The Dig * 9/10

I remember when I was a little kid there was a friend of mine that strongly advised me to play The Dig. I didn't have any money on my own and my parents were very strict in spending money with videogames so I never had any chance to try it... Until 20 years later I bought it on Steam... MUAHUAHUAHUAHUA!
Ok, so I knew already this is a classic point & click adventure, made by the Great and Storical Lucas Arts which was leader in the sector so it was a guarantee on its own. What I didn't know was the subject and part of the plot was from Steven Spielberg... OK, not entirely, because this game took 5 years to develop, and there have been many different directors that changed, partly and sometimes completely, the game.
Anyways you can feel the Spielberg touch, this is a beautiful science fiction adventure. The premise might look boring and quite abused, but remember this is a 1995 game: a giant asteroid is going to crash on earth. A team of astronauts with different specializations are being sent to blow it up and limit the impact damage. And now comes the first plot twist: once the field team blows up the minor charges to crack an opening to blow the asteroid from the inside, the find inner chambers and kind of technologic manufacts. As soon as they put together a few parts the asteroid morphs into a poliedric spaceship that brings the team to an abandoned planet, Almost dead with traces of civilization, mysterious artifacts and astonishing landscapes. Here our team will struggle to find a way to get back to planet Earth between internal conflicts and amazing discoveries.
So... Yes, the story and the characters are amazing as well as the music, and the puzzles are not extreme and illogical, they just require some wandering, exploration and logic.

+++PROs+++
 • STORY. One of the most important sides of an adventure, besides puzzles, is the story and here we have an amazing story. As already said even though the premise might look already seen a thousand times the plot twist demonstrates you know nothing and you have seen nothing. Everything happens in the unknown planet and the revelations you'll discover, together with the conclusion (with a minor but not so different alternate ending) is something that will amaze and make you wonder why nobody made a movie out of this. And actually this was supposed to be a movie as this game came from a Spielberg's idea, but the cost at the time was excessive, so...
 • CHARACTERS. I admit I didn't relate too much to the three protagonists at the beginning, but the more you hear dialogues, and you see their interactions, the more I've appreciated them. I really liked the dialogues, their conflicts and the moments when Boston Law is on his own speaking and commenting about stuff on his own.
 • MUSIC. Another very strong point of the game: beautiful strings and atmosphere tracks always accompany your journey in this unknown world. On top of that a dynamic engine will make music change according to your actions (this only in few particular situations, of course)
---CONs---
 • INCOMPATIBILITIES. Of course this is the classic Ol game released and forgotten so when you play you'll see a small window pop up... And you can't set any option. Luckily there's always the Steam community ready to help, so I quickly found out that I had to check the DPI options in the compatibility tab of dig.exe properties, while for the full screen the good old ALT+ENTER will just work fine... B-)
 • DURATION. Unfortunately it's quite short. Even though there are long dialogue sections this game really didn't lasted too long and it's a great pity... I Demand Moar!!! XD
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου 2015
This game is very unique and I can recommend this everyone who likes adventure games, but if you are not familiar with the genre I suggest to postpone the game. As others mentioned, the music fits very well, the graphics and the story is okay also. There are some really good reviews, so I won't go into the details why this game is awesome.
I've read all the negative comments because I was curious what are the cons.
The dialogues are crucial in a point and click game, sometimes you have to interact with others to move forward, deal with it.
The other one was the difficulty. All I can say, welcome to the 90s. Yeah, the game is hard, and not so straight forward as games nowadays, but that makes it challenging. I don't think there are much pixel hunting and there are clues most of the cases, what to do. I agree that keys are annoying but I think a little trial-and-error can be forgiven in an alien environment. :) The thing with the bats annoyed me also, I was pretty sure I tried to use the flashlight earlier, but there was a clue here also. Most of the time, Brink was working on the relic but when time has come to scare him, he was fumbling with the crystals, and he was visible from the bat cave too. Nevertheless, I understand the frustration in this case.
If you get boring due to the long movements and animations, you can skip these if you want. No matter, how long an animation is, you can skip it with Esc (it is in the manual too) and you can move quickly through scenes with double click: you are teleported to the double-clicked new area (e.g. room). So there are tricks to speed up the game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2015
Despite some poorly aged cutscenes and some frustrating trial-and-error puzzles, The Dig is a true LucasArts adventure game. If you're familair with their Monkey Island, Loom or Indiana Jones games you'll definitely want to add The Dig to your collection.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 8 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
11.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιανουαρίου
theres no way i can finish this game without walkthrough.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2015
A classic puzzle game with a very interesting plot. Definitely a favorite of mine growing up.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία