ข่าวสาร
Very detailed game about airport management and aviation in general, including Real World aircraft, procedures, IFR\VFR traffic, ATC, resources, upgrades and sounds! Enjoy the Ultimate Airport Management Experience!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
โดยรวม:
แง่ลบ (38 บทวิจารณ์) - 18% จาก 38 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 17 ก.พ. 2017

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Airport Master is a very complex game with very ambitious goal to become The Ultimate Airport Management Game. It already has many great features that constitute to this goal but it also needs time, effort and interactive communication with Early Access players on which features affect gameplay positively and which make the game more of a harcore simulation than an entertainment product. Together with players we will decide what game modes will feature most hardcore aviation-themed experiences and what game modes may become available to younger or perharps less serious about avaiation players. The game is playable in endless management mode right from Early Access phase, yet much much more to come as development progresses!”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“That will depend on many factors: financial, workforce utilization, community involvement, wishlists, testing etc. We firmly believe that at least one year is required to transition from current product state (mid-Alpha) to Beta-phase. Based upon current wish-lists we have from our fans on FB, Twitter, IndieDB etc - it may, of course, be an endless process - as our engine allows for vast number of animated 3D objects to be displayed in a single scene, there are of course suggestions to implement many great features of real world aviation. But we plan to stick to the principle of playability: this Early Acess title is infinitely playable right now (only Player's management mistakes may result in premature retirement) and it's playability (and replayability) will only increase in future. We have a plan to stop at some point when both hardcore genre fans and newcommers to the genre will both be on par.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“Full version (or the point that we'd call v.1.0) will feature Career Play Mode (alongside with Early Access's Infinite Play Mode), full ability to upgrade airport structure from Small Regional Airport to Large Airport; vast majority of modern ultra-light, light, business jet, twin turbo-prop, medium airline jet (and presumably heavy jets) - we add 1 to 2 new aircraft types per version (in various liveries), same goes for realistic airport vehicles, buildings, facilities, services, resources - this does not mean that no new items will appear in say v. 1.1 of the game (or as a DLC)...

You may check out our Development Roadmap and Airport Master Plan of Development

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“Again, for most in-depth view, please see the Development Roadmap and Airport Master Plan of Development

Briefly, if you participate in Early Access, you join us in mid-Alpha stage of product development with working Regional Airport, ATC, partially implemented realistic weather (full weather support should become available by late Alpha), Infinite Play Mode, sounds, lighting and all the good stuf you've seen in our videos and on screenshots. Each month (roughly, sometimes it's twice a month) your game will become better and better (both in terms of how it plays and how it feels and looks) and we encourage you to share your ideas, experiences and visions with us in order to make it The Ultimate Airport Management Game!”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Yes, the price for version 1.0 release (e.g. 'Full Version') will be higher than cost of joining at Early Access stage of development.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We are very open to new visions and ideas, we encourage you to use social media or Steam groups to get in touch with us and tell us what you think. Please, also understand that we will most definitely include great ideas by people who understand how real world aviation works and who have ideas on how Airport Master may benefit as an aviation-themed game but will hardly ever consider following categories of proposals: a) violence in any form (so No crashes! No accidents! No terrorism acts depiction!); b) ideas that turn this game into ATC's workplace simulation - if you are up to this kind of experience - you'll find links to such products on our website (see Simulators section); c) any cross-genre proposals that stray away from focus on aviation (please get us right: RPG-elements are great (and are planned) for Airport Manager Avatar, while action mini-games are not - this is entirely different experience for aviation strategy players - not all will like those). Other than that, we are fully open to hearing what you have in mind!”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Airport Master

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (5)

22 มิถุนายน

Airport Master Early Access Public v. 0.2.1.1a Service Update RELEASED!

This is a service mini-update. It fixes two gameplay-critical bugs found by Airport Master players after the release of v.0.2.1a. Savegames created in 0.2.1a are readable\usable in 0.2.1.1a.

Changelog follows:

Game workflow
 • Added computation maps for several surfaces around airport in preparation to adopt the new Physically-Based Subpixel Lighting Model to be introduced in v.0.2.2a
 • Fixed TimeSkip's dayskip bug that may have caused several critical game lockups with arriving aircraft - this non-regular bug manifested itself as Game Day suddenly changing from 1 to 8 (also Monday, but a week in the future) during a Time Skip operation initiated by Player, which in turn caused the arrivals schedule to break badly on actual day 1 - this has been fixed (hopefully for good!) and a protection against this type of bug's been introduced; fixed; thanks go to Christophe Lemaire for quickly letting us know of this bug in his playthrough and sending us his savegame files for us to analyze!
 • Fixed bug with Chronometer on aircraft performing 'visual orbit left', 'visual orbit right' and 'orbit on localizer' on ATC request: if the game was saved while aircraft was flying an orbit and then the game was reloaded the pilot's Chronometer would have never been re-started and thus the plane would fly out of game world eventually depleting fuel reserves; fixed; thanks go to Lei Fo Schermimann for catching this one and for providing us with his saved game file for analysis!
 • Fixed solar panels blocks, installed by Player on Passenger Terminal roof being displaced vertically by 1ft at the moment of installation and thus elements of these PVBs protruding the roof into visible area of passenger lounge; fixed

User Interface
 • Fixed Radar overlay in Main UI looking dim\dark after sundown; fixed
 • Fixed daily Salaries payout value not shown until Player presses any Department's 'Info' button; fixed
1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

19 มิถุนายน

Version 0.2.1a Released!

Airport Master Early Access Public Alpha v. 0.2.1a RELEASED!

Changelog follows:

Game workflow
 • Added Salaries mechanics to the game - very important step towards planned game economy model: previously each facility or business on Airport property had its own accounting for salaries (and paid those at 1750Z daily) - this now changes to centralized accounting: from this version on each facility or business employing workforce simply reports to Airport Administration the job in question, employee data and salary (including promotions & demotions - both as a result of Player's direct decision to promote\demote an employee and as a part of purchased upgrade: e.g. when Cafeteria 'Skill of Cooks' upgrade is purchased by Player, Current Cooks salaries increase etc.);
 • The following departments within Workforce structure of Player's Airport are now implemented: Airport Administration Staff, Air Traffic Control, Baggage Handling, Food Processing, Drivers, Fixed-Base Operator: Refueling Operations, Fixed-Base Operator: Repair and Maintenance Hangars, Fire & Rescue Staff, Flight School Staff, Airport Maintenance and Engineering Staff, Meteorology Office Personnel, Airport Security Department, Passenger Terminal Staff;
 • Upon starting a new game, the minimal workforce required to run the Airport is generated according to startup templates with salaries randomized within certain economy balancing limits; currently about 110 staff positions are manned when player starts a new game; further on, the Player will be able to fire\hire\promote\demote staff, currently only Hire mechanics is implemented; Note: the balance of salaries is very preliminary and does not depict what will be the final balance of salaries, currently the economy is balanced so that Salaries have a certain impact on Airport growth (taking into account that say Player already pays Maintenance hangar salaries, but no income mechanics for servicing aircrafts (Form-A and Form-B) are yet implemented) - so basically, at the moment the burden of paying daily salaries should not generate massive expenses Player would need to counteract with more profitable business, but that will definitely become the case, once the economy model is fully implemented, weighted and balanced; Also note: until the moment that Mayor's subsidies (quests) are fully implemented, we are not planning to raise the overall burden of Salary expenses to somewhat 'realistic' level, but once the Mayor subsidies are there - we'll do thorough re-balancing both as to number of employees required by each department and minimum salaries.
 • Added Radar overlay popup on pressing and holding R key on keyboard (available in any free view camera);
 • Added new (7th) Airline - AirForce (prefix: ARF); Despite the fact that no military actions will be depicted in game, AirForce training exercises and training flights to Player's airport will occur regularly; this new Airline being a government-specific institution will have more strict requirements as of service quality, it's rating will be harder to earn, easier to lose, but the impact on City Mayor's rating (which in turn means more subsidies) will be higher;
 • Added electric power generation using photovoltaic panels; Solar panels generate realistic amounts of power taking into account sunlight coverage, time of day, clouds coverage; Airport electric power consumption is now calculated as follows: accumulated daily power usage value minus generated daily power value; upon payment (once a day) only said amount of power (actually used minus generated on site) is now to be paid for
 • Modified solar panels power output calculation algorithm to depend on following: angle of Sun over horizon line, angle of Sun relative to a solar panel, cloud coverage, air density; the new algorithm creates very accurate simulation of solar panels power output affected by Sun visibility; ready for integration with weather engine
 • Added solar panel blocks raging in mean power output from 2 kW to 10 kW to the following buildings' roofs: Administration Building (single 2 kW block); Passenger Terminal (double 5 kW block available as a single 10 kW upgrade + single 7 kW block); Flight School (single 2 kW block);
 • Solar panel blocks at Power Substation split into three 3,5kW blocks (lower, middle and higher)- middle block is available at new game start (free), other blocks can be purchased and installed by Player
 • Improved algorithm estimating average power usage during Time Skips - the new version takes into account the average of generated and used electric power, the average of photovoltaic elements Sun coverage, the actual amount of time Sun has been powering the solar panels during Time Skip phase and the average cloud coverage during that time (as the averaging data gets accumulated during play, the estimation of power used and generated during a Time Skip is naturally becoming more and more precise);
 • Added support for cross-platform software identification (for compatibility with MacOS)
 • All static lights have been re-calculated and re-baked using new optimized routine
 • Nav, Strobe & Beacon lights on all aircraft in game changed to new version, resulting in great FPS economy on processing massive numbers of lights - the same improvement that previously been undertaken for landing and taxi lights of all aircraft in game - a big step towards even more dynamic lights in game world! Note: GPUs 3 years old and older will see moderate FPS increase; newer GPUs will see considerable FPS increase, especially when many dynamic lights are on simultaneously.
 • Migrated our sub-engine graphics handling to newer version for compatibility with Unity 5.6\Unity 2017.1' new ways to handle fullscreen and post-processing effects

Aircraft
 • Added new aircraft type Vertical Noble J58 (VE58) (real-life prototype Beechcraft Baron G58), the newest version of legendary twin-prop. The following liveries were added: N-445D (this aircraft will be used in game as ILS calibration\flying laboratory service in future versions, private registration), N-445D, FS-ODR, N-778G, LE-AMR (all privately owned), DY-DUN (AirForce Flight Academy training aircraft)
 • Added new livery for V28A - FP-BHH (privately owned)
 • Fixed Landing lights on PC13 aircraft with registration number ED-KTC not operating correctly

ATC
 • Added intersection PAROM (North IFR arrivals and departures);
 • Added the following STARs: PAROM 2A (for runway 17), PAROM 1B (for runway 35); added the following SIDs: PAROM 3V (out of runway 17), PAROM 5Y (out of runway 35)
 • Added VFR point PT-NE, for North-Eastern VFR operations
 • Added new airport - Mulhouse Airbase, a military-only airfield, operating 24x7 and situated 382nm northern of Player's airport
 • Fixed annoying (and randomly manifesting) bug when an arriving flight would stalk and look like it's starting all over and over and over again - actually the thing was that upon certain conditions, ATC for some weird reason would consider recurring flights by regular Airlines (TravelAir, FongAir, SkyFly - these three Airlines were affected) that are scheduled for 7+ days later (1 week difference in flight date) to come on actual schedule as thou they were planned for the same day - we have found and isolated the cause (finally!) and made sure the Slot Coordinator at ATC never makes such an error again ) This was a pretty critical bug, sometimes causing the entire game to become locked and further unplayable; fixed

Facilities
 • Added water reservoir tower next to Fire and Rescue station

Vegetation
 • Some tropical plants and trees added to high-detail layer of vegetation (currently testing the performance, some may be included in 'Normal' vegetation density setting

Sounds
 • New real-world engines sounds for Vertical Noble J58 aircraft (thanks, Tony!) recorded again in very high quality with almost zero rogue noise on a 58 with Continental IO-550 engine with dual directional microphones, remastered in Stereo with dual channel input. Very distinctively sounding engine!

User Interface
 • Added Salaries tab to Airport Administration UI, left part lists all the departments of the Airport along with analytical data: the number of employees, total monthly salaries per each department (along with bar-graphs visualizing the proportion of workforce expenses among departments; each department data block has an 'Info' button; upon pressing said button, all current employees of a department are listed in the right part of the tab (scrollable list), currently providing the following data: type of job occupied, name, job name, workplace, monthly salary. Should Player want to switch between monthly salaries view and daily wages view, he or she may press and hold [ALT] key on keyboard and while holding it, the daily wages display mode is on; in future versions the arrows will appear next to the amount paid allowing for Salary increase\decrease and a meter, displaying Employee's happiness (please note: all HR-related perks' bonuses apply here - e.g. the 'Appealing Looks' perk will render in 10% lower salaries for the gender opposite to that of Player's avatar (Airport General Manager) to keep employee at the same level of happiness (i.e. say an office staff Female employee has a margin of happiness starting to go down at $850\mo salary, if the GM has selected a Male avatar and 'Appealing Looks' perk when starting the game, then the margin moves down to $765\mo - this is just an example of how this mechanics will work in new Salaries UI - it is also possible that a special small icon indicating that a perk affects salary may appear next to affected employees in future versions; the lower bar of Salaries tab displays total number of jobs, total monthly expenses on Salaries, average daily wage for Airport and the most important value to keep an eye on - the amount to be paid today at 1750Z time.
 • Added Radar overlay to main UI - this is an enlarged version of the radar screen as can be seen in Control Tower view, available while in either of the following views (Airport Overview, Object View Camera, Passenger Terminal view and General Manager's office view); in order to bring up the Radar overlay into view, the Player should hold R key on keyboard pressed; once R key is released, the Radar overlay is closed; this is a convenience option allowing Player to have a quick glance on radar screen when needed, without having to switch to Tower view;
 • Added tabbed UI to help screen;
 • Quick Help screen expanded to become Help and Airport Management Knowledgebase; with this step we start adding more in-depth aviation-related and airport management related knowledge data for Players to learn or use as a reference when playing the game
 • Added screen #4 to Help and Airport Management Knowledgebase - Understanding Radar Readout, which contains a brief info on how radar systems work in real world and in game, clarifies the meaning and usage of elements displayed on radar screen and provides information on reading and understanding aircraft labels
 • Fixed 'Total Meals Ordered' instead of 'Total Drinks Ordered' in statistics display; the statistical values were correct, stat parameter name was wrong; fixed
 • Added display of next flight operation for all idle aircraft on ground right in its InfoWindow (no need to check the weekly schedule to get this info); this displays type of operation, flight rules, flight number, day and time for next upcoming op; note: Flight School aircraft only have flight plans filed after Flight School opening hours (9:00) - so after daily flights end for Flight School aircraft and before the next day's Flight School Daily Roster Planning takes places, no info on next flight op will be available (e.g. at night); all other operators should have their flight plans filed long before their aircraft arrive at Player's airport, so such information theoretically should always be available for all Airlines and Private aircraft;
 • Added 'Power used today' and 'Power generated today' to Electric Power Management UI (see Game workflow section for details on changes in Electric Power Management system);
 • Added 7 new statistics parameters to statistics display screen
 • Added new game tips to game loading screen
2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

Airport Master is a very detailed game about airport management and aviation in general. Play as a newly appointed Airport Manager and bring your Airport to prosperity and growth! Manage all aspects of everyday Regional Airport life, such as airline relations, aircraft ground services, passenger terminal, flight schedule management and many more. Buy fuel via system of refinery contracts and sell it to aircraft operators via fuel truck loading and centralized pipeline. Hire airport staff and pay salaries. Tear you hair apart when weather suddenly interrupts your brilliant flight scheduling ) Upgrade airport facilities, radio-navigational aids, buildings, businesses, vehicles. Win airlines' respect and city mayor's approval! Use money you earn to build even larger better and more technically advanced airport! Enjoy detailed realistic 3D-graphics, real world equipment, aircraft, vehicles, ATC procedures, performance specs, sounds!

 • Airport Master is created by people who love aviation
 • Airport Master is created by people who love games and actually did play every single airport management game out there and saw all the flaws and all the great stuff
 • Airport Master is the only game in the genre that takes things seriously without compromise on things like real-time, flight dynamics, ICAO-compliant procedures, specs, markings, sizes, weights
 • Airport Master is the game forged with love to detail that modern aviation world has and the game that can teach you or your child about what aviation is about
 • Airport Master is the game that is totally focused on how planes fly and how things work and not how they fail or don't work - no crashes nor accidents, instead real world numbers, performances, sounds recorded at the airfield - the game you and your kid would enjoy without any need to resort to violence )
 • Airport Master is really a game that will make you think (airport economy management-wise) and may at some point bring you to bankrupcy and start over - but in that it excells at showing the real world of aviation
 • Airport Master is full of details - if you're a gamer who recognizes the effort people may invest by going to local aero-club to measure hangar-space with ruller and talk to those oldie-type flight instructors to learn all ins and outs of a flight-school daily routines - this game will definitely make you feel warm inside!
 • Airport Master aims really high and thus we both need your support and understanding that it's development would not end up by v.1.0 - there are so many great thing we can incorporate in Airport Master that we need your feedback and support to decide which deserve that and which can be omitted

Enjoy the Ultimate Airport Management Experience!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: any CPU 10 years old or newer
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: any GPU 5 years old or newer
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 850 MB
  • การ์ดเสียง: recommended
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: any CPU 5 years old or newer
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: any GPU 3 years old or newer
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 850 MB
  • การ์ดเสียง: any built-in audio board

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 5 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
โดยรวม:
แง่ลบ (38 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
0 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...