ข่าวสาร
Black Desert Online is a sandbox, living-world MMORPG. Experience fast-paced, action-packed combat, hunt monsters and huge bosses, fight with friends in a guild to siege nodes and region castles, train your life skills such as fishing, trading, crafting, cooking, and much more!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (510) - 58% จาก 510 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (5,723) - 68% จาก 5,723 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
24 พ.ค. 2017
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Black Desert Online

ซื้อ Black Desert Online - Traveler's Package

Click here for details!

ซื้อ Black Desert Online - Explorer's Package

Click here for details!

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (86)

17 พฤศจิกายน

[Maintenance] Urgent Maintenance November 17thGreetings Adventurers!

Every other week, we conduct a scheduled maintenance to restart the servers and add new content into the game. Please refer to the details below to see the maintenance schedule and what's being added.

Date: Friday, November 17th, 2017
 • Global - 09:00 - 11:00 UTC
 • North America (West Coast) - 1:00AM - 3:00AM PDT
 • North America (East Coast) - 4:00AM - 6:00AM EDT
 • Europe (Central) - 10:00 - 12:00 CEST
Reasons:
 • Ranger skill command issue
 • Savage Rift teleport issue
 • Savage Rift Flame Tower and Hwacha issue
 • Pet disappearance issue when mounted on horse
 • Sea level being irregularly high in certain areas
The Patch Notes, including improvements and new features, will be posted after the maintenance.

Follow us on Twitter to stay up to date on any potential changes to the maintenance times.

Thank you for your support and understanding.

Best regards,
BDO Team
31 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน

Patch Notes - 15th NovemberGreetings Adventurers,
The next dream horse Diné will breeze its way into Kamasylvia Part 2, the Healing Light. Feast your eyes on Grána City, the glorious capital of Kamasylvia filled with new, aesthetic residences and bustling lifeforms. Venture out in the vast, open fields and dense forests like Polly Forest and Gyfin Rhasia Temple where facing off against mystical yet fierce foes will prove to be a challenge. Kamasylvia Part 2 will be filled with immersive quests, areas, and newly added challenging monsters to enhance your PvE experience to the fullest. Kamasylvian Alchemist 2 event will get you scavenging out vast steppes and forests again and also, please welcome back the familiar events like Black Spirit Adventure and Mount EXP bonus event. Go out there, explore the fairy tales, and have a shot at looting high-grade items like the Lemoria gears!

Event & Systems

Event:
 • The event Kamasylvian Alchemists 2 has been added.
  • Period: November 15th (after maintenance) - December 13th (before maintenance)
  • You can obtain [Event] Steppe Seal and [Event] Meadow Trail all over the world through monsters, fishing, and gathering.
  • In addition, you can obtain event items for simply playing the game.
   • From November 16th (00:00) - December 13th (before maintenance), Claim 3 [Event] Steppe Seals every hour by checking the Challenges tab (Y). Maximum of 18 can be received per day.
   • From November 16th (00:00) - December 13th (before maintenance), Claim 1 [Event] Meadow Trail every hour by checking the Challenges tab (Y). Maximum of 1 can be received per day.
  • Any leftover [Event] Steppe Seal and [Event] Meadow Trail items from Kamasylvian Alchemist 1 event have been deleted and cannot be reused in the Kamasylvian Alchemist 2 event.
  • Click < Here > to check out this mystical event in detail.
 • Black Spirit’s Adventure 1 has returned.
  • Period: November 15th (after maintenance) - December 20th (before maintenance)
 • Mount EXP Bonus has been added.
  • Period: November 15th (after maintenance) - December 6th (before maintenance)
  • During this period, enjoy Mount Exp +10%!
System:
 • It is now possible to use Advice of Valks in the Enhancement screen.
 • Fixed the issue where word filter did not work with Guild Advertising messages.
 • Now you will need twice the training material if an Awakening skill of a Dream Horse reaches 100%.
 • If you have a Lv. 50 or above character, creating a new character and skipping the tutorial once will block further tutorial from appearing.
 • Battle Arena is now unavailable in Conquest/Node War servers.
 • Connecting to Conquest/Node War servers from 15 minutes before the warfare will automatically move your character to the nearest town.
 • Fixed the issue where it was possible to use Command to Gather (guild) or other similar commands even if the character had a trade item in inventory and/or mount’s inventory.
 • Fixed the crashing issue when entering game from a Windows 64-Bit 8-Core CPU.
Game World, NPC & Effects:
 • Now it is possible to use the Realization of Energy feature of Alustin all over the world.
  • You can find Alustin in Alejandro Farm, Glish, Keplan, Port Epheria, and The Great Library of Calpheon
 • New regions from Kamasylvia II have been added.
  • Grána City
  • Western Valtarra Mountains
  • Tooth Fairy Forest
  • Tooth Fairy Cabin
  • Acher Northern Camp
  • Weenie Cabin
  • Loopy Tree Forest
  • Polly's Forest
  • White Tree Forest
  • Lake Flondor
  • Looney Cabin
  • Southern Kamasylvia
  • Gyfin Rhasia Temple
  • Krogdalo Trace
  • Ash Forest
  • Okiara River
  • Yianaros’s Field
 • Main NPCs of Kamasylvia II have been added.
  • <Grána City>
   • <Acher Representative> Hazel Azealia
   • <Queen of Kamasylvia> Brolina Ornette
   • <Ranger Representative> Helene Sana
   • <Grána Material Vendor> Kara
   • <Grána General Goods Vendor> Panzy
   • <Grána Mansion Manager> Talishia
   • <Grána Blacksmith> Dikzipo
   • <Grána Stable Keeper> Melabee
   • <Grána Trade Manager> Okiara
   • <Grána Guild House Manager> Daisy
   • <Grána Stable Keeper> Hyacinth
   • <Grána Cook> Heidi
   • <Grána Spirit Linguist> Saphia Doucet
   • <Musicians of the Forest and City> Bleu Arnatte
   • <Grána Work Supervisor> Skabiosa
   • <Grána Seed Vendor> Vilentia
   • <Grána Innkeeper> Luansei
   • <Grána Storage Keeper> Vipiko
   • <Grána Imperial Delivery> Cyclamen
   • <Grána Imperial Fishing Delivery> Falleve
   • <Grána Imperial Crafting Delivery> Mizella
   • <The Oldest Spirit in Kamasylvia> Merindora
   • <Librarian at The Great Library of Grána> Momellies
   • <Grána Trade Manager> Maina
   • <Grána Marketplace Director> Grelius
   • <Kamasylve Caretaker> Lanka
  • <Acher Guard Post>
   • <Acher Guard Post Captain> Lucielle Monet
   • <Acher Guard Post Blacksmith> Jasmine
   • <Acher Guard Post Trade Manager> Munanslyn
   • <Acher Guard Post Stable Keeper> Samantrina
   • <Acher Guard Post Material Vendor> Mokassa
   • <Acher Guard Post General Goods Vendor> Feilrak
  • <Tooth Fairy Forest>
   • <Tooth Fairy Chief> Remitaronsom
   • <Tooth Fairy Cabin Dweller> Tvisa
   • <Tooth Fairy Cabin Dweller> Bronn
  • <Lake Flondor>
   • <Lake Flondor Keeper> Dalonine
   • <Lake Flondor Fruit Vendor> Miloberry
   • <Lake Flondor Fisher> Rolan
  • <Node Managers and Others>
   • <Spirit Living in Weenie Looney Cabin> Weenie
   • <Spirit Living in Weenie Looney Cabin> Looney
   • <White Wood Forest Node Manager> Bahdrond
   • <Tooth Fairy Forest Node Manager> Hunnie
   • <Okiara River Node Manager> Moyamo
   • <Polly’s Forest Node Manager> Clueless Mushroom
   • <Krogdalo Trace Node Manager> Krogdalo Trace
   • <Gyfin Rhasia Temple Node Manager> Gyfin Rhasia Ruins
   • <Southern Kamasylvia Node Manager> Lanette
   • <Western Valtarra Mountains Node Manager> Aniki
   • <Yianaros’s Field Node Manager> Yianaros
   • <Ash Forest Node Manager> Ashlynn
   • <Loopy Tree Forest> Khalid
   • <Krogdalo Trace> Borgo
   • <Kamasylvia Dwarf Archaeologist> Oliver Bedmountain
   • <Tulid’s Cave> Tulid
   • <Gyfin Rhasia Temple> Tulitua
   • <Lemoria Beacon Mounds> Susan
   • Jerrimo
 • The Stock Quantity of trade items with no Trading Lv. limit has been doubled.
 • Prices of some trade items from Valencia have been increased.
  • Max. selling prices of Luxuries, Military Supply, and Medicine trade items have been adjusted to 140%.
  • Min. buying prices of Food trade items have been adjusted to 60%, and Max. selling prices to 160%. The Price Guarantee period has been adjusted to 2 hours.
  • Min. buying prices of Raw Material trade items have been adjusted to 60%, and Max. selling prices to 140%.
  • Min. buying prices of Clothes trade items have been adjusted to 50%.
 • High-Quality Four-wheeled Wagon Badge has been added. * This item can be exchanged with Shiny Golden Seal - [Imperial Delivery] x150. * This item can also be crafted with Pure Tin Crystal x5, Flax Fabric x10, and Black Stone Powder x100 from Wagon Part Workshop Lv. 3.
 • High-Quality Merchant Wagon Cover can now be exchanged with Shiny Golden Seal - [Imperial Delivery] x100 (previously 250).
 • Navigation to Valencian towns and Ancado Inner Harbor from other territories has been improved.
 • Stock Quantity of some Valencian trade items with price increase has been adjusted.
 • Advanced Altar of Training has been added to Monster Ranking.
*]New titles related to Valtarra: Advanced Altar of Training have been added.
 • Venomous
 • What Goes Up Must Come Down
 • Kill First, Ask Questions Later
 • A Cultist Among Us
 • Time Controller
 • Valtarra Spirit’s Favorite
 • New Workers for Kamasylvia have been added.
  • Artisan Papu Worker (Grána)
  • Artisan Fadus Worker (Grána)
  • Professional Papu Worker (Grána)
  • Professional Fadus Worker (Grána)
  • Skilled Papu Worker (Grána)
  • Skilled Fadus Worker (Grána)
  • Papu Worker (Grána)
  • Fadus Worker (Grána)
 • Trading is now available in Kamasylvia.
 • Imperial Delivery group items have been slightly modified, and Grána Imperial Delivery has been added.
 • Now you can send and receive stuff to Old Wisdom Tree storage
 • Work Supervisor NPC and workers have been added to Old Wisdom Tree.
Mount:
 • A new Dream Horse, Diné, has been added.
  • Diné can use its magical horn to give temporary buffs to allies.
  • If your Lv. 30, Tier 8 Courser has filled the training gauge up to 200%, you can try awakening your Courser with NPC Gula at Stonetail Horse Ranch using Krogdalo's Origin Stone.
 • Your Courser will transform into Diné or Arduanatt if the awakening attempt succeeds. If it fails, the training gauge will be reset. (If you use Cron Stones, your Courser will lose only 50% of the entire training gauge.)
 • Dream Horses such as Diné can learn different skills which normal horses cannot learn. (The below skills can be learned by all Dream Horses.)
  • Courser's Spirit
   • Automatically recovers some HP and Strength on idle mode
  • Double Jump
   • Jumps mid-air one time. (Available after learning High Jump/Jump Sequence)
  • S: Charge
   • Allows an extra dash after using Dash (Available after learning Dash)
 • Dream Horse Diné is born with Courser’s Spirit, Double Jump, and Earth of Life. It may learn other skills while growing.
 • The below skills are exclusive to Diné.
  • Earth of Life
   • Recovers your HP by 200 per 3 secs., for 30 secs. Recovers your MP/WP by 100 per 3 secs., for 30 secs.
   • Recovers up to 10 Allies’ HP by 200 per 3 secs., for 30 secs. Recovers up to 10 Allies’ MP/WP by 100 per 3 secs., for 30 secs.
   • (Cooldown: 5 minutes)
  • Earth of Protection
   • All DP +10 for self and allies (up to 10) for 30 sec. / All Evasion +10
 • Fixed the issue that sometimes killed Arduanatt upon landing using the skill Wings of Wind.
 • Choose between Arduanatt or Diné! You can focus on three areas of Courser Training (Skill, Elegance, and Strength) to increase the chance of obtaining a Dream Horse of your choice.
  • The chance of obtaining a certain type of Dream horse can be raised up to 90%.
  • The three areas of training, Skill, Elegance, and Strength, can be trained up to 180% (previously 100%).
  • (As with before, the sum of three training areas must reach 200% to attempt at an Awakening.)
  • If you fail at Awakening using Cron Stone, the remaining Training Gauge’s decimal digits will be rounded down.
  • Three training areas have different leanings towards different Dream Horses.
   • Skill: Arduanatt
   • Elegance: Diné
   • Strength: Doom
  • If you invest in Strength for Doom, which hasn’t been revealed yet, the Strength training point will be shared between Skill and Elegance.
 • Peridot Forest Path Wagon has been added.
  • You can craft related equipment in Grána 3, 2F, and the body at Grána 4 (housing).

Class Changes

 • All Classes
  • Toggle key for Walking has been changed from CapsLock to ScrollLock.

 • Warrior
  • Fixed the issue where the ear cuff looked odd when equipping Teary Ear Cuff

 • Ranger
  • Invincible effect has been added against monsters while rolling in Kamasylven Sword stance.
  • After firing Blasting Gust (Q+A/D), you can now press (Q+A/D + SHIFT) to activate Ultimate: Blasting Gust.

 • Sorceress
  • Fixed the graphical glitch on [Sorceress] Clead Shoes.

 • Witch
  • Fixed the issue where the Witch would keep still the same stance after using Lightning V.

 • Wizard
  • Fixed the issue where the Wizard would keep still the same stance after using Lightning V.

 • Ninja
  • Fixed the issue where Concealment was not working properly in certain situations.
  • Concealment effect will now be applied even when the skill is used through Quick Slot with Sura Katana.

 • Kunoichi
  • Fixed the graphical glitch on [Kunoichi] Eunyoo Shoes.
  • Fixed the issue where Concealment was not working properly in certain situations.
  • Concealment effect will now be applied even when the skill is used through Quick Slot with Sah Chakram.

 • Striker
  • Fixed the issue where the last hit of Ultimate Crush IV after Fallout would be reproduced repetitively.
  • Fixed the abnormalities in simulation of some outfits of the Striker upon use of Traveler’s Map while mounted.

Item Changes
 • The following items can now be used in polishing Alchemy Stone of Life.
  • High-Quality Fortune Teller Mushroom
  • High-Quality Arrow Mushroom
  • High-Quality Dwarf Mushroom
  • High-Quality Cloud Mushroom
  • High-Quality Sky Mushroom
  • High-Quality Tiger Mushroom
  • High-Quality Emperor Mushroom
  • High-Quality Ghost Mushroom
  • High-Quality Fog Mushroom
  • High-Quality Hump Mushroom
  • High-Quality Bluffer Mushroom
  • High-Quality Ancient Mushroom
  • High-Quality Amanita Mushroom
 • The following items can now be used in polishing Alchemy Stones of Protection.
  • Moss Tree Plywood
  • Sturdy Moss Tree Plywood
  • Loopy Tree Plywood
  • Sturdy Loopy Tree Plywood
 • The following items can now be used in polishing Alchemy Stone of Destruction.
  • Noc Ingot
  • Pure Noc Crystal
 • The descriptions of items that can be equipped on Farm Wagon, Trade Wagon, Merchant Wagon, and Noble Wagon will now individually name these wagons instead of saying it can be equipped on “Four-wheeled Wagon.”
 • Altar of Training’s Seals (5 different kinds) have been updated:  • The Seals can be combined into a Token.
  • Seals will be expired to use after 3 days.
  • Arrange the Sky Seal and Forest Seal in a horizontal shape of [-] to create a Token of Sky.
  • Arrange the Earth Seal, Sky Seal and Forest Seal in a horizontal shape of [-] to create a Token of Earth.
  • Arrange the Death Seal, Earth Seal, Sky Seal and Forest Seal in a horizontal shape of [-] to create a Token of Death.
  • Arrange the Relic Seal, Death Seal, Earth Seal, Sky Seal and Forest Seal in a horizontal shape of [-] to create a Token of Relic.
  • Each Token will grant you a special repeatable quest that you cannot perform 3 days after completion .
  • Max 1 quest is available per Family per day.
  • You have to choose one of the 4 quests you receive from the Tokens.
 • Valtarra Eclipsed Belt has been added.
  • Basic Ability: AP +5
  • AP +3, Max Hp +25 per Enhancement
  • The Marketplace price of Valtarra Eclipsed Belt is the same as that of Ogre Ring.
 • Valtarra Training Reward Bundles (4 different kinds) and Courser Awakening Material Box have been added.
 • Valtarra's Scattered Aura has been added.
 • New yellow grade accessories have been added.
  • Tungrad Belt
  • Forest Ronaros Ring
 • New Kamasylvian recipes have been added, 6 for Cooking and 9 for Alchemy.
  • Weenie Elixir
  • Surging Weenie Elixir
  • [Party] Weenie Elixir
  • [Party] Surging Weenie Elixir
  • Looney Elixir
  • Reliable Looney Elixir
  • [Party] Looney Elixir
  • [Party] Reliable Looney Elixir
  • Tears of Spirit Elixir
  • Rainbow Button Mushroom Sandwich
  • Sweet Rainbow Button Mushroom Sandwich
  • Rainbow Button Mushroom Cheese Melt
  • Mild Rainbow Button Mushroom Cheese Melt
  • Kamasylvia Meal
  • Special Kamasylvia Meal
 • New blue-grade gears have been added.
  • Lemoria Helmet
  • Lemoria Armor
  • Lemoria Gloves
  • Lemoria Shoes
 • New Quest Reward accessories have been added.
  • Grána Guardian Necklace
  • Grána Oath Earring.
  • Grána Harmony Ring
 • Blue-grade items for Peridot Forest Path Wagon have been added. These can be crafted at Grána 3-2, 2F, Wagon Part Workshop Lv. 4.
  • Forest Path Wagon Wheel
  • Forest Path Wagon Cover
  • Forest Path Wagon Flag
  • Forest Path Wagon Badge
 • Makaraum Scroll has been added.
  • Collect Ancient Manshaum Ritual Tools and put them together to obtain Makaraum Scroll and summon a Boss monster.
 • Manshaum Narc’s Stone has been added.
  • Collect Manshaum Voodoo Dolls and put them together to obtain
  • Manshaum Narc’s Stone and summon a Boss monster.
  • This item is for solo-play only. (Cannot be used if you are in a party)
  • Defeat the summoned boss to obtain Combat EXP, Skill EXP, and a reward bundle. There is a chance of obtaining Narc Ear Accessory from the bundle.
  • If the monster disappears, you can summon Black Spirit and proceed with a different quest to obtain some of the rewards.
 • Clump of Truffle Mushrooms has been added.
 • Pearl Shop categories have been reworked so that the list of items will come out in consecutive order from Tagged items (i.e. New, Hot) to regular items to Sold Out items.
 • Glowing effect for Coupon book in the Pearl Shop has been included.

 • New Pearl Shop items have been released. Click < Here > to go to the Pearl Shop Update Announcement.

Monster Changes
 • New Monster Forest Ronaros has been added.
  • Forest Ronaros can be found in the west of the Tooth Fairy Cabin, in the Loopy Tree Forest.
 • New hunting ground “Gyfin Rhasia Temple” has been added.
  • Gyfin Rhasia Temple is a Party grinding spot, and up to 5 Players can reap the rewards for each monster that is killed.
 • You can use your hoe to Gather from the killed monsters in the Polly’s Forest.
 • Fixed the issue where less than 7 monsters were aggravated sometimes.
 • Fixed the abnormally high APs of monsters in the following areas:
  • Aakman Temple
  • Hystria Ruins
  • Mirumok Ruins
 • Fixed the issue that occasionally prevented all players from receiving loot from a Boss monster.
 • The suggested AP of Valtarra: Advanced Altar of Training has been set to 150.
  • Even if you have higher AP, there is no significant difference in efficiency.
 • Upon slaying a Boss at Valtarra: Advanced Altar of Training, Characters near the Sacrament will get a Movement Speed boost of 50% for 10 sec.
 • AP and HP of Rock Gargoyle and Baby Rock Gargoyle have been lowered.
 • [CO-OP] Worship Ritual of the Manshaum has been added.
  • Collect Ancient Manshaum Ritual Tool x5 and arrange them in the shape of [+] to obtain Makaraum Scroll.
 • Monsters at Polly’s Forest now drop Water Spirit Stone Fragment.
  • Red Skirt Poison Mushroom
  • Cloudy Rain Mushroom
  • Twinkle-in-the-Dark Mushroom
  • Thief Imp Philum

Quest Changes
 • New knowledge cards and themes related to Kamasylvia II have been added.
 • New knowledge cards related to Kamasylvia II monsters have been added.
 • New quests have been added to Kamasylvia II.
 • Special weekly quest [Training Quest] Valtarra - To a Higher Place has been added.
  • It is available to Lv. 58 and up after completing the quest [Training Quest] Valtarra - Ruins Sacrament.
  • Talk to NPC Milford and complete the quest [Training Quest] Valtarra - To a
  • Higher Place to obtain Valtarra: Advanced Training Manual.
  • Use Valtarra: Advanced Training Manual to start Advanced Altar of Training.
  • You must be in a party (at least 2 players) to be able to use Valtarra: Advanced Training Manual.
  • Monsters you will encounter at Advanced Altar of Training are very strong. Teaming up is recommended.
 • [Lv. 58] Altar of Training has been added to Quest window’s (O) Recurring tab.
 • [Wagon] Flondor Goose Spirit has been added.
 • Complete one of the [Wagon] Capricious Merindora quests to randomly receive one of five quests.
 • It is now easier to obtain Agile Mane’s Mane during the quest Trophies of the Manes.
 • Fixed the term Musket used in the quest [Hunting Advancement Lv. 15] Starting Point to Matchlock.
 • Fixed the issue in trade quests where the location of Daphne DelLucci was stated as DelLucci Farm.
 • The area allowed to use the boss scroll during the quest [Boss] Giant Chief Gehaku has been slightly reduced.
 • Objects have been added to the Great Valencian Desert.
  • Interacting with these objects will let you earn knowledges from the theme Great Desert Adventure Journal III.
 • The locations of gaining certain ecological knowledges from Valencia and Kamasylvia have been added to the World Map.
 • You can now complete the quest Barbarians' Tyranny by killing Abandoned Iron Mine Red Orc Guard and Khuruto Executor instead of Imp Work Supervisor.
 • The knowledge hints for A Valkyrie’s Role in War, Fundamentals of the Valkyrie: Integrity, and Fundamentals of the Valkyrie: Service have been fixed.
 • New special quests have been added.
  • You will be facing enemies in Forest Ronaros area and Gyfin Rhasia Temple. You will be able to obtain a scroll that summons a strong Boss.
  • [Special VI] The Rules of the Forest (1/D)
  • [Special VI] Confronting Ronin (1/D)
  • [Special VI] The Mightiest Warrior (1/W)
  • [Special VI] Confronting Urugon (1/W)
 • Quests which you can complete immediately have been added to [Special V] and [Special IV] categories when you already have knowledge of Ahib’s Griffon and Narc Brishka.

Interface Changes
 • Fixed the issue where the Portrait from My Information was not being displayed if your Windows was not set to English language setting.
 • Fixed an issue so that clicking on Recharge button in Pearl Shop on
 • Fullscreen mode will open a full window.
 • Fixed the awkward UI position in the Knowledge screen when entering from Cropping mode.
 • Fixed the issue with the Special Action button in Pearl Shop.
 • Fixed the issue with hiding chat option from UI edit mode.
 • A prompt will now pop up upon clicking on Reset All in Settings.
 • Mouse-overing on a skill icon after searching will now bring you straight to that skill.
 • Video guides will now be shown in a web form.
 • Now you can search by category in Beauty Album’s User Gallery.
 • Kamasylvia II monster information has been added to the World Map.

Resolved Issues
 • Fixed the issue where it was impossible to move upon taking out a Sailboat from Shakatu Abandoned Ferry.
 • Fixed the issue that displayed an Exploration Points effect on the stairs of Valley Lily Inn in Heidel.
 • Fixed the issue where statues on top of Calpheon Holy College disappeared during the quest ‘The Valkyrie Legend.’’
 • Fixed the issue where the knowledge cards images of Kamasylvia Horn Deer, Kamasylvia Young Horn Deer, Kamasylvia Female Horn Deer, and Kamasylvia Herb Stoneback Crab were different from their actual appearances.

Reach us on the »Forums« to share your feedback, opinions, and suggestions.

German Patch Notes
French Patch Notes
31 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“A role-player’s dream”
Kotaku

“The most unique offering the genre’s had in ages”
MMORPG

“A truly wondrous world to explore”
IGN

Pre-Existing Users

The Steam version of Black Desert Online requires the purchase of the game from Steam as well as the creation of a new Black Desert Online account. Pre-existing Black Desert Online accounts created from methods other than Steam will not be able to play via Steam.

เกี่ยวกับเกมนี้

Black Desert Online is a sandbox, living-world MMORPG. Experience fast-paced, action-packed combat, hunt monsters and huge bosses, fight with friends in a guild to siege nodes and region castles, train your life skills such as fishing, trading, crafting, cooking, and much more!
 


Players will enjoy jaw-dropping graphics, intuitive skill-based combat, and an immersive story encased in our expansive world that’s just waiting to be explored. Accompanied by a Black Spirit, a companion whose destiny is intertwined with their own, players will discover the secret of the Black Stones and the history of their corrupting effects.

CLASSES:


FEATURES
 • Robust Character Creation Tools - Make the character YOU want to play.
 • Seamless Movement Throughout the World – No loading times necessary as you explore.
 • Combo-Oriented, Non-Targeted Combat - Take part in fast-paced, action-packed combat with skills that can be chained through combos.
 • Unique Weather and Climate - The weather and climate will have various effects on different zones that players can adapt to.
 • Day / Night Cycle – Along with unique weather and climate changes, the game revolves around a day/night cycle that alters NPC behavior and triggers various events based on the time of day.
 • Instanced Player Housing – From tents to palaces and everything in between, players can furnish and customize their own homes and can hire NPCs to keep your place clean or purchase things from the marketplace.
 • Mounted Combat – Utilize your trusted mounts on the battlefield and take advantage of their mobility and effectiveness in combat. Keep in mind, however, that mounts will need to be cared for, housed and protected as they can die in combat.
 • Boss Hunts - Group up with friends or other players to hunt down field bosses and world bosses to get that rare loot.
 • Siege Warfare - Massive free-for-all guild battles! Join a guild and participate in daily node wars or weekly conquest wars against many other competing guilds. Win the node or castle and claim it for a week to collect taxes to increase your guild funds.
 • Ocean Contents - Craft your boat and make sail to the vast oceans to fish, hunt ocean monsters and bosses, underwater exploring and gathering, quest missions, trade, and so much more.
 • Taming & Breeding - Catch and tame horses and elephants in the wild to make it your mount. You can also breed horses for better offspring with improved mount stats and skills.
 • Crafting - Enjoy all aspects of crafting in Black Desert from tools, weapons, armor, jewelry, boats, costumes, outfits, and more. Just about everything can be crafted in the world of Black Desert Online.
 • Profession - Take part and grow your character into a profession that can help your income. With professions like gathering, processing, cooking, alchemy, training, fishing, hunting, trading, farming, and sailing, you can choose to play Black Desert Online the way you want to.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or higher (32-bit or 64-bit)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-530 2.9 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: GTX 650 / GTX 550Ti, Radeon HD 7770, 6770
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 52 GB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or higher (32-bit or 64-bit)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-650 3.2GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GTX 970, AMD RX 480
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 52 GB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...