A comedic 2D point and click adventure, featuring a crazy cast of poxy pirate pooches.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (206 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 7 มิ.ย. 2010

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Jolly Rover MacGuffins Curse Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Jolly Rover, MacGuffin's Curse

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"I guess this is okay, if you're a furry. I'm not judging you. You can do whatever you want in life."

บทวิจารณ์

“...solid gameplay, hilarious writing, and gorgeous visuals ”
9.5/10 – Gamezebo

“Jolly Rover, is a charming, at times challenging and even (for a casual game) fairly long adventurous cartoon romp o’er the 19th century’s bounding main in the great tradition of The Secret of Monkey Island.”
B+ – Just Adventure

“Jolly Rover is a charming and highly amusing romp that’s pretty much a must for any self-respecting adventure gaming fan ”
80/100 – PALGN

เกี่ยวกับเกมนี้

It be the golden age of pirates! Dogs of the sea! Quite literally.

Our swashbuckling sausage-dog star is Gaius James Rover, son of the famous clown Jolly Rover, who died from a blow to the groin from an improperly loaded joke cannon.

Following the tragically comedic death of his father, young Gaius, who insists on using his middle name James, goes to live with his uncle, a wealthy plantation owner on a small Caribbean island. While practising a particularly tricky juggling move, he accidentally taints a barrel of rum with tobacco, creating a potent and addictive brew which he coins ‘Jolly Rover’, one of the most prized substances in the Caribbean.

Alas, the wealth of Jolly Rover sales only manages to fill the pockets of his uncle, and Gaius longs for action and adventure and, more importantly, the opportunity to start his own circus and follow in the footsteps of his father.

It is not long before the fumbled juggling ball of opportunity raps Gaius smartly on the head yet again. While his uncle is away, a large contract for Jolly Rover arrives from Guy DeSilver, Governor of the notorious Groggy Island, with payment upfront!

In a blinding flurry of optimism, Gaius pools his meagre savings with this advance and charters a ship and crew to take him to Groggy Island. Along the way he meets a colourful band of seafaring cutthroats, scallywags and rogues otherwise known as pirates.

It is here we begin to follow the short and stubby tail of Gaius across three wild and untamed tropical islands, as he attempts to fulfil his dream of starting a circus, hampered only by pirates, villains, voodoo, love and considerable lack of loot.

Jolly Rover is a traditional 2D point and click adventure, including casual elements, such as an integrated hint system, and task bar. Bonus elements include unlockable Captain Bio's, music, concept art and developer commentary!


Key features:
 • Over 60 beautifully rendered scenes to explore
 • 25 colourful, fully animated and voiced characters
 • Traditional point and click adventure with simple one-click interface
 • Organic and fully integrated hint and task tracking system
 • Unlockable extras include Captain Bio's, concept art, music tracks and directors commentary

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows 7, Vista, XP SP1 & 2
  • Processor: Pentium IV 1.2 Ghz processor or faster
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: Standard
  • DirectX®: DirectX® 9.0c
  • Hard Drive: 160 MB
  • Sound: Standard
  • OS: Mac OS X 10.6, 10.5.8,
  • Processor: G4 800 MHz or faster processor
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: Standard
  • Hard Drive: 160 MB
  • Sound: Standard
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 กุมภาพันธ์
This is Jolly Rover, and it's a game in which, even after 16 hours of play (mostly from forgetting the game's running in a window), I still forget to talk to a certain person to get that damned piece o' eight.

Aside from Full Throttle when I was about eight, this is the first adventure game I've ever played to completion, and I'm pretty glad I did. Jolly Rover begins with Gaius James "Jolly" Rover making a booze delivery to Governor DeSilver on Groggy Island. But, pirates happen, and Jolly's taken prisoner. You guide his escape and subsequent adventures, which, according to my in-game playtime, will take about five hours to complete.

It's a point and click adventure game, so expect a lot of that, however they've also thrown in some spacebar pressing to mix it up a bit. Pressing space will highlight clickable things on the map, and text color tells you what you've investigated and what you haven't (white - seen it, blue - haven't seen it). But the best thing about this game, gameplay-wise, is that in the options menu, there's a walk speed slider, which I recommend slapping against the right side as soon as you boot the game up.

You can rate the difficulty of puzzles in this game from "derp" to "how in God's name would I have figured that out without a guide (or Juan)?" and I'll admit eventually I just used the really handy guide by LimiT in the Community Guides.

Graphically the only complaint is that the game's made to be viewed in 800x600, and if you fullscreen the game, what you're going to get is a stretched out 800x600 with black bars on the side to keep the game at a 4:3. It's not that big of a deal and doesn’t actually ruin things, but people with big monitors might find it bothersome. Aside from that, though, this is a pretty game. The characters and story both fit the cartoony art style perfectly, and the voice acting makes a lot of not-indie games look really bad.

But is it worth playing? Definitely. It’s a well put together game in which I encountered no bugs, no glitches, no sudden day ruining crashes. My only real complaint is how ridiculous some of the puzzles can be (I mean really, if I didn’t have a guide, I never would have known what to do with the damn corn). Is it worth $9.99? Nope. Put this on your wishlist and wait for a Steam sale unless adventure games are your thing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มีนาคม
the idea of pirate dogs didn’t particularly catch my interest, but i heard jolly rover was pretty good. it doesn’t take itself seriously and doesn’t have the most interesting story, but the puzzles and art are really nice. sometimes the silliness is entertaining — i especially enjoyed watching the current quest update during dialog. while it sometimes could have done more to point me in the right direction, most of the puzzles were intuitive and satisfying. there are also plenty of crackers around to feed to your all-knowing parrot in turn for more useful hints.

i definitely recommend jolly rover to adventure game fans as well as anyone who would consider playing an adventure game. while the cartoon-dog style might make you think it’s appropriate for children, there are a couple things you might want to know: it says “♥♥♥♥♥es” (in the female dogs context) once and has some sexual connotations that most children probably wouldn’t notice.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มีนาคม
I'd heard good things about this point and click adventure game, so I decided to try it out. I played it during my lunch breaks at work and found it to be quite enjoyable. It recalls fond memories of The Secret of Monkey Island, one of my favorite games of all time.

Puzzles were mostly simple, though I'll admit I had to feed Juan the parrot a few crackers for hints on occasion. A few nice ideas streamlined the experience. First of all, holding down the Space Bar would highlight objects around the room that you could interact with. Also, the color of text hovering over objects changes color only if a new reaction will result.

The game has a fun sense of humor, and for some unknown reason I feel that pirates and dogs make a great combination.

I highly recommended Jolly Rover to classic point and click adventure game fans, especially those fond of the Monkey Island series.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มกราคม
This is grade-A 100% pure adventure gaming, ladies and gentlemen. Discoshit.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 เมษายน
Very fun and simple game, puzzles are challenging and simple. If there's a Jolly Rover 2 I'll be sure to check it out. :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 14 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กุมภาพันธ์ 2014
This game is suprisingly good, at first impressions I thought it was going to be a badly put together story and ganeplay, oh how wrong was I!!. Jolly rover reminds me a lot of the monkey island series. The graphics are retro styled and work well with the whole layout of the ganeplay itself. It is narrated throughout which is great as the voices add to the fun of playng, Its not a huge world based game. It has a few locations and three main islands with many explorable parts, not a huge amount of interacable characters but this to me stops it getting boring and clustered. The story is good and the puzzles are fun and not too hard. It is a light ha=earted game but worthy of a 9/10 I would recommend to anyone who wants a casual easy flowing game. If you enjoy click and points give it a try and for the price you cannot lose.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม 2014
This game was a great throwback to classing adventure games and rarely did I feel completely unable to figure something out. Liked the voice acting and the animation a lot. Had a few adultish jokes in there that I was happy to see to keep the game from getting too kiddy on me. Ended up a little short but that made for a fun adventure that didn't overstay it's welcome. If you liked Monkey Island you might like Jolly Rover.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม 2013
Jolly Rover is witty, hilarious, laid back, and jolly good wholesome adventurous fun for all ages.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
At first glance this game will look like some sort of Monkey Island ripoff. And in a way, that might be the way to describe it. Personally, I think it's more of a love letter to adventure games of yesteryear, combining the atmosphere and humor typical of major adventure games of the 90s with a few modern twists, including quests to find hidden pieces of eight and crackers, and a clever hint system should you choose to use it. If there's one thing that I dislike about many modern adventure games, it's that they give hints much too easily. Making the puzzles difficult to solve and not forcing hints down your throat is better for an adventuring experience.
The developer commentary is quite fun and at times hilarious to listen to, ranging from anecdotes on the game's development to outtakes from the voice artists. (Be on the lookout for Janes singing "Party In The USA!") The addition of unlockable character profiles and artwork does feel like an attempt to put in some artificial replay value, but that's really my only major complaint with the game.
Overall, if you want a short but sweet ride through a colorful world created as an homage to 90s adventures, I recommend giving this game a shot.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Jolly Rover is a good point-and-click adventure game that is similar and even makes references to the Monkey Island series. It's fairly straightforward, offers Steam achievements and allows you to kill time. Unfortunately, it is best run in windowed mode as it only supports one resolution.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ธันวาคม 2013
Since there's no new "Monkey Island" episode to get our hands on (... and sadly, won't be any for a veeeery long while now that Lucas Arts got purchased and closed down by Disney...), it is good and refreshing to finaly have a newcomer trying its own brand new story!

This game has it all, and for an indie studio this is quite an incredible work they have made here: A point&click with a very practical interface, a nice pirate adventure, nice graphics, soundtracks and voice acting, decently animated, well written dialogues, an universe of its own (remember that old Dogtanian japanese cartoon?), and it's fun!

The only negative if could think of was the story being too short... but remember it is also the first shot of an independant studio with the resources you can imagine ...and they managed to make this great little game i now recommend you to try.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤศจิกายน 2010
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Jolly Rover is fun to play. A nice micture of classic point & click adventure with some casual game elements. Not to difficult, yet not to easy either. It got really funny dialogue with a couple of laughs and great characters.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กันยายน 2011
Jolly Rover is a fun little classic point & click style adventure game. You play as James Rover, a dog who wants to be a clown but ends up becoming a pirate (yaaaar!). if you are familiar with this genre, then you probably know exactly what to expect - the game isn't breaking any huge molds. But what it does, it does well. None of the puzzles are too hard - if anything, most are too easy - but I thought the difficulty balance was OK (there is even a hint system available if you do get stuck). The game is also very short (5 hours or so). But if you are a fan of this genre, I think you should give it a go. The graphics are nice (though the lack of a hi-res option is lamentable), and the dialogue and voice work are good. The game is pretty funny as well. But it's definitely not for everyone. I wholly recommend it to anyone, like me, who cut their teeth on classic Sierra and Lucasarts adventure games. For anyone else, it might not be up your alley... but I do think it's worth checking out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 ตุลาคม 2013
I like the good mix of pirate humor and nonsense voodoo magic. Puzzles can be solved reasonably quickly with some subtle game hints. Nice short game to spend a few hours.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 กันยายน 2012
Cute and charming point-and-click adventure. Decent voice acting, animation, exploration, story, and puzzles. There's a good hint system as well. Very reminiscent of early King's Quest titles, but with a more modernized game design.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มีนาคม 2012
Cute little point-and-click adventure. As par for the course there are some obnoxious puzzle bits that don't make sense or work the way you'd like, but there is a built-in help system, so that's a nice touch.
Overall, not bad for a few dollars, but I wouldn't spend more then that.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 กรกฎาคม 2011
บทวิจารณ์ช่วงวางจำหน่ายล่วงหน้า
Monkey Island lovers, move over. There's a new dog in town! (Okay, I'll stop)

Originally, I played it just for the Summer Camp achievement. This game is fantastic! I'm not very good at Point & Click Adventure games. My brain can't seem to move beyond that process of combining a "Gorilla" and a "Woman" to create a "Monkey Wrench."

Jolly Rover isn't like that. There's layers of hints for your skill level. The puzzles make sense, the story never lags behind, and it's a pretty funny game. It's actually the first adventure game I beat without looking up spoilers!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
19.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2013
When i first popped open this title, I lacked a will to continue due to it being outside of my comfort zone (genre wise). Fastforward 16 hours later and it's a title that impressed me all the way to its ending. I recommend if in the mood for some lighthearted adventure.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 เมษายน 2013
A very mischievous adventure, beat the game twice just to get all the achievements. Recommend playing this game :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม 2012
This is quite a funny little adventure. The best way to describe it would be as "Noob's first point-and-click adventure" and I say this for a few reasons.

1. You are given a general tutorial on what to do, but also you are given a hint ability in the form of a parrot names Juan.

2. When you hover your mouse over something you can interact with, the name shows up in purple if something new will happen, white if there's nothing more interesting about it, same with using items with it.

3. This might sound a bit silly coming from me, but they're Anthros, though in a more "kid-friendly" sort of way and it's quite harmless with no scenes of blood or violence let alone swear words.

As you can see it seems to be aimed as a younger age range, however I enjoyed playing it because it was atleast a little funny and it makes you feel smart by being so easy and many different collectables in the game. Crackers (to use for hints if stuck), peices of eight and flag peices. A fun and harmless game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน