Uncover the mysteries behind the Templar Order! Steam Exclusive Edition includes bonus mission “The Arena”.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (285 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 12 พ.ค. 2011

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ The First Templar

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Undercover sass cops of the medieval era. Upgrade your cop with a crucifix."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

ข้อเสนอเฉพาะ Steam

Special edition contains bonus mission “The Arena”:
Caught by the vile Byzantine, you have to survive the perils of the Arena. Fight for your life, face the Gauntlet and stage your escape. Choose who will stand beside you as you confront the Byzantine and his minions.

เกี่ยวกับเกมนี้

The First Templar follows the story of two main characters – a French Templar, and his companion, a noble lady who has been proclaimed a heretic. Taking control over these two unlikely allies, the player must uncover the mysteries behind the Templar Order, play a role in a grand conspiracy, and discover the secret of the Holy Grail. The heroes face powerful opponents at every turn, including Sacracen, King Philip the IV of France and the Inquisition.

The First Templar features both single player and co-op modes. When playing solo, the player can switch between the two characters, leaving the control of the second hero to the game’s AI. At any moment a second player can join in and take control of the AI-controlled hero.

Key Features

  • Expansive Historical Game World: Return to the 13th century, where European culture is on the brink of collapse. 20 historically accurate locations from around Europe have been recreated for the player to explore
  • One player - Multiple Roles: Instantly swap between playable characters, focusing on the best skills for the job. Drop in/out cooperative online play allows a friend to help out!
  • Fast Paced Action-Based Play: Unlock furious combos to unleash upon waves of challenging opponents
  • RPG-inspired Character Development: Each character has unique abilities and skill trees, which players develop as they explore the game world
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
52 จาก 56 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2014
-
Click for Gameplay Trailer
-
>>>>>>>>>>This is my review account, because the low playtime.<<<<<<<<<<<
Graphics:
+ coherent historic architecture
+ sometimes good lighting
- predominantly wooden animations
- low polygon models
- lack of character facial expressions
- many blurred textures

Atmosphere:
+ atmospheric environments
- emotionless characters
- some implausibilities

Sound:
+ appropriate background music
+ synchronization ranges from "solid"
- to "creepy"
- various sound effects inappropriate

Balance:
+ three levels of difficulty
- traps to harmless
- little challenging opponents
- most stealth passages can also be overcome by brute force

Level Design:
+ varied game sections
+ many side quests
- traps sections unexciting
- sometimes implausible level limit

AI:
+ intelligence of the companion varies from "helpful" ...
- to "very stupid"
- standard opponents can be done mostly without resistance
- most opponents have no special tactics

Weapons & Extras:
+ Character development through skill tree
+ 3 game characters with different talents
- little weapons and armor
- talents sometimes unnecessary
- click simple mouse almost always leads to victory

Story:
+ interesting Crusader scenario
+ nice back and forth between the protagonists
- main story not very motivating
- foreseeable twists

Game Size:
+/- solo playtime around 10 hours
+ 20 very different levels
+ bonus objectives
+ co-op
- but which is immature

Multiplayer: sufficient 2 / 6
+/- multiplayer playtime around 10 hours
- short term fun, but half-baked

The First Templar we land at the time of the Knights Templar and search for the Holy Grail. Too bad: In technical terms, the action game is a journey into the past.
Our main character is thus Celian never traveled alone but is accompanied either by Roland and Marie, who are covered by the AI. By pressing a button but we can also slip into the skin. Really needed that is almost never falls apart, Celian must be revived once in battle.

The focus of the game action is the melee against numerous Saracen knight and various animals. For their elimination we receive experience points that we can spend in a rather daunting skill tree against new or improved attacks, more life energy or fervor that we need to convey especially strong attacks.

Especially numerous or diverse attack combinations are not going particularly stubborn left-clicking against most opponents quite sufficient. Against something stronger opponents, or even the sparsely seeded bosses, however, we must use our times shield, dodge or break their defense with a charged shock. That's it then but even with the tactical component. Finishing moves are usually triggered automatically, but occasionally we need to hammer in the course of a quick time events to a specific key.
However Largest crux of the matter are the wooden and untimely animations. Are these in the fighting still just as bearable, gestures and running animations are far below current standards.

The fighting are loosened again by dropping courses and creep deposits. At least that was the plan, the developer probably because in the end you can safely ignore both. Traps rarely align as much damage than that you could not just run through and through most stealth passages it is just as well by beating, which also still earns bonus XP.
In each level there's next to the main target also three bonus missions. Should these fail, however, you can not just load the previously allocated memory status and try again, because The First Templar exclusive offers an automatic checkpoint system.

The First Templar draws you in with delightful visuals and rhythmic combat, but technical foibles can lessen your fun.
I recommend it only for genre fans!

Score: 60 / 100
gamestar.de

Sorry for my bad english.
Thanks for reading! If you Like my Review, give me a Thumbs up in Steam.
Your help is greatly appreciated :)

My Curator Page:
Sub

My Steam Group:
GameTrailers and Reviews

My YouTube Channel:
Steam Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
44 จาก 50 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ตุลาคม 2014
Rather surprising amount of depth in this game. While I probably wouldn't buy this at full price, getting it on sale or in a bundle is a sure thing.

The graphics are pleasant - not perfect but for the most part I was happy looking around at what the game had to offer. It played a lot like a non-complex Witcher (2). Gameplay was responsive with button combos to swing your sword this way or that or kick or whatever, and there are RPG elements to unlock more combos/abilities/perks. Honestly I was expecting poor gameplay and that was a surprise for me.

The story is better than many of the reviews are stating, but it's not told in a very effective way. Cheesy lines delivered by soft-spoken NPCs in which you see little. But it's there. It's not Shakespeare in that it's easy to miss if your ears aren't open, but it's a bit harder to pick up is all.

Regardless, story is not needed. It's meant to be played not read or watched (in that if it were a movie or a novel it would suck).

The individual cells or environments are unique enough and I rather enjoyed snapping between two characters or having the option to play co-op (not that I have any friends). Many people say there are too many co-op games, but I feel a lot of games just ignore co-op even if it would fit perfectly. At least give those of us who like co-op the option, and those who don't like it lose nothing in the process.

All in all a good experience. A poor man's Witcher 2.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
52 จาก 63 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 ตุลาคม 2014
8/10
+Co-op mode
+Interesting story line and bonus quests
+Different characters and costumes to change
+Skill trees

-Noob AI
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 18 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม 2014
It's a shame that The First Templar doesn't get much credit for it has a quite splendid plot and the fighting mechanisms of two playable characters are solid enough for player to try differnet tactics instead of tapping one mouse button at each strike. There is also some nice, light puzzle solving and sneaking features time to time. Unfortunately I haven't had chance to try co-op with this, but according to what people say it should be even more entertaining.
So, is this game something groundbreaking? No.. but I have surely enjoyed playing it !!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
21 จาก 27 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
32.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ตุลาคม 2014
Nice linear experience, it's dated though, but if you like this kind of games (linear rpg-like with hack&slash combat mechanics) then it's totally worth it!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 7 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
While the combat is a bit clunky it still manages to be fun, everything else but the AI in this game is pretty good aswell.
I recommend this game but not a full price
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2014
My first impression about this game was like, what the hell those movements.. eww so unrealistic and like that. But while i was playing it, i got used to it, i started loving the story. Sometimes the missions are pretty boring when you need to do almost the same thing as in the other ones. But oh well, the game is awesome i would say, i like to explore and find these crates hehe. 10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
For the sale price of $2.99 (85% off) it's worth it. Don't expect AAA level gaming but you can definitely do worse at this price. It reminds me of Assassin's Creed (without the scaling of buildings) but with its quirks. The graphics are console quality think PS3 but cleaner because of Antialiasing. Also, I normally like to use a keyboard and mouse but prefer using an XBOX 360 controller in this game which helped with my character's movement during combat scenes. If you purchase the game, you'll quickly see why I prefer the controller to the keyboard and mouse. Also, I think its cool that you can play with a friend in split-screen. One person uses the Keyboard and Mouse and the other the XBOX 360 controller. Apparently there is also an online mode but honestly I haven't tried it yet.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
Fun co-op game. Got it on sale for 3 dollars. I don't know if I would have paid 20.

Combat is fun once you get the hold of it. Nice longish story for only a 4gb game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
28.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กันยายน 2014
The First Templar is an action RPG set in a medieval times, where you take on a role of a crusader wandering in search of Holy Grail. The beginning of the story might sound dull but overall plot is well written and quite enjoyable.
The game mechanics is quite simple yet entertaining. The game is not that hard even on the highest difficulty setting. It is also quite long, there are over 20 levels total, each worth about 30 to 45 mins of gametime.
It should be noted that the game features a co-op mode fully implemented into the story. All the achievements are also obtainable in this mode and the game is much more fun when playing it with a friend, though you might experience some network lag from time to time.
The largest flaw of the game is its outdated graphics, it seems sub-par even for the time of its release.
All in all this a great game for co-op, I definitely recommend it. Playing it solo might be much less enjoyable.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
DO NOT BUY FOR CO-OP.

This game forces you to use facebook for it's friendslist management. On top of no less than 2 other accoutns you must make to play it at all.

In addition to those anoyances/c()ck-blocks for non FB users, the 1920X1080 support was laughable, squeezing the game's movies into a 640X480 box with all the text at the bottom staying persistant so ti laps one over the other making subtitles pointless garbled gibberish.

Wasted mine and my firend's money, dont waste yours.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 15 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 สิงหาคม 2014
The First Templar leaves me with mixed feelings. One the one hand it's a very fun and engaging game to make your way through with a friend, but on the other hand it has little problems here and there that mar the gameplay. It seems like it was sloppily put together and could have been better constructed all around in order to make the gameplay more fluid. It's a decent game to go through at least once and is definitely worth picking up.It's hard to judge The First Templar by the usual standards, since almost everything here has two sides. Fairly good story, but dated graphics. Interesting combat system – annoying stealth sequences. Big levels – linear corridors. But ultimately, you will be remembering these 10+ hours of non-stop swashbuckling with a smile on your face.The sneak mechanic is fun, as it's always fun to visit death upon unsuspecting enemies, but it is admittedly a little broken. Enemy line of vision is poorly handled, to say the least.Combat can unfortunately be a little repetitious, with the basic attacks mapped on two buttons and a few mapped to others. This leaves a very strong impression of the game being a button masher which it tries to rectify by giving the characters special attacks they can perform to break up the gameplay. Sadly though, some of the moves aren't the most responsive.Each level has main objectives for you to complete as well as additional, bonus objectives that serve to give you more experience for your characters. They also contain a variety of collectibles in the form of chests and tablets. The chests contain various items, ranging from experience to new outfits for the characters.The story of the game is actually quite interesting, with the characters trying to figure out where to find the Grail amidst the mystery of what is happening with the King betraying the Templar order. All in all, this is a fairly decent game. Overall 7/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 27 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2014
saved some people from a burning house... when they asked for money my AI told them to ♥♥♥♥ off
fighting a boss... took 5 minutes to realize I was hitting my AI
10/10 would play offline again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
Plus 9/10

Great game, has some issues
other then a little issues this game is perfect
the voice, the fightinng the sneak ALL amazing
my favorite part is the multiplayer

Get this game if you love the old times
If not eat doggy poop. That doesnt taste good so get this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
35 จาก 66 คน (53%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ตุลาคม 2014
What you do in this game:
1. Run foward
2. Fight (repeatedly smash your attack button)
3. Run foward
4. Fight the same type of enemies again.
5. See cut-scene
6. Rinse and repeat

Graphics are nice, other than that the game is pure utter ♥♥♥♥. It is really simple and straight foward. Combat is button smashing, story is trying to be fun B class but is not even that. There are no puzzles unless you call "use 2 levers to open door" a puzzle. Only thing you do in this game is run foward and fight, no alternative roads or ways to play.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2014
Fun coop game to get on sale, story is decent, the combat is a bit repetitive. Get it on sale.

Biggest problem i had was the fact that it uses a stupid activation system, having to register a kalupso account and getting an activation email which i didnt receive for 3hours just for playing offline is not how a steam game should work.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 ธันวาคม 2014
A decent, fun game with a good amount of historical facts.

My game rating: 74.5 / 100

Graphics: 65 / 100
Whilst character graphics are done fairly well, I feel as if the ground was not given enough details. Graphics could definitely be better, but they still fit in quite well and do not ruin your experience.

Story: 78 / 100
It is true that the story feels slightly unchanging. For most parts of the game you are infiltrating castles or camps, but the story itself does keep you interested and hungry for more. Furthermore, aside of the storyline of the game, it offers you the story of the knight Templars in small portions that you get by discovering stone tablets. I have enjoyed this addition very much as it brings the age of Templars alive and closer to you.

Combat mechanics: 76 / 100
As everything else in the game, combat is developed to that point where you just begin to like it. Trick with the combat module in this game is that there are 3 characters that you may chose to control at any time during the game, and all 3 of them have different skill trees that come with different attacks. As you progress through the game, you may chose to upgrade your attack moves and unlock new ones. Game also offers huge difficulty spikes between the difficulty modes which is great in my opinion. This allows you to chose whether you would like to go through the game without much stress or perhaps chose a more realistic mode. Sometimes you also get awarded with a kill cam. I enjoyed it.

Fun factor: 79 / 100

Is the game worth its price (14eur)? I am not sure, it depends what you are looking for. If you do buy it, do not forget to check out the Arena.
Recommendation!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 30 คน (53%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม 2014
The combat is fairly easy even on hardest difficulty , but story keeps it somehow interesting if you are into that kind of stuff. The AI partner is pretty useless , so if you have a friend play with them instead of playing alone like me.You won't find an online partner because nobody plays this anymore. The game is incredibly long and achievements are so hard to get. Good time waster.

0/10 - i hate templars
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 พฤศจิกายน 2014
Pretty generic game and the combat is not very good at all, but it is a lot better than some of the dog turds I have been buying in bundles and steam sales lately. Graphics are below average but again, still better than most other similar obscure generic action games. Voice acting is very monotone but at least not poorly done. Combat is very loose and simplistic and all you do is pound mouse 1. You can throw in special moves to make combat easier but you still mainly slam mouse 1. It may be a generic game, but it is still alright and is way more fun that sitting in utter sheer soul-deadening boredom playing a strategy war game or sim game like CIV 4 or Men of War.

The reason I give it a 6/10 though and not a 5/10 is because it is worth getting under $4 if you can because it is slightly above average. If you spend a little time you can find something much better though.

6/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
A cute game i found the game very fun to play (its nothing special) just a fun game to play and unwind to. Dont buy at full price get when its on sale
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน