Uncover the mysteries behind the Templar Order! Steam Exclusive Edition includes bonus mission “The Arena”.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (171 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Μαϊ, 2011
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The First Templar

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Undercover sass cops of the medieval era. Upgrade your cop with a crucifix."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Αποκλειστική προσφορά Steam

Special edition contains bonus mission “The Arena”:
Caught by the vile Byzantine, you have to survive the perils of the Arena. Fight for your life, face the Gauntlet and stage your escape. Choose who will stand beside you as you confront the Byzantine and his minions.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The First Templar follows the story of two main characters – a French Templar, and his companion, a noble lady who has been proclaimed a heretic. Taking control over these two unlikely allies, the player must uncover the mysteries behind the Templar Order, play a role in a grand conspiracy, and discover the secret of the Holy Grail. The heroes face powerful opponents at every turn, including Sacracen, King Philip the IV of France and the Inquisition.

The First Templar features both single player and co-op modes. When playing solo, the player can switch between the two characters, leaving the control of the second hero to the game’s AI. At any moment a second player can join in and take control of the AI-controlled hero.

Key Features

  • Expansive Historical Game World: Return to the 13th century, where European culture is on the brink of collapse. 20 historically accurate locations from around Europe have been recreated for the player to explore
  • One player - Multiple Roles: Instantly swap between playable characters, focusing on the best skills for the job. Drop in/out cooperative online play allows a friend to help out!
  • Fast Paced Action-Based Play: Unlock furious combos to unleash upon waves of challenging opponents
  • RPG-inspired Character Development: Each character has unique abilities and skill trees, which players develop as they explore the game world
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.1 ώρες στο μητρώο
8/10
+Co-op mode
+Interesting story line and bonus quests
+Different characters and costumes to change
+Skill trees

-Noob AI
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 14 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.9 ώρες στο μητρώο
Decent hack 'n slash with a fun co-op mode helps make The First Templar worth more than just a single run-through...

The story itself is pleasantly uncomplicated. I didn't even bother much with it. What's that? We're a knight in search of the Holy Grail? Whatever. Let's get our swords out and start slashing. You'll visit a variety of locations that genuinely feel different, even if it is easy to spot the direction you're supposed to go. How could it be hard? This is not an open world. Travel too far one way or another, and you'll come up against an invisible wall. Exploring too much would slow down the action, anyway. The voice acting is on the whole good, but some of the lines are just so cheesy / stiff that I doubt anyone could make them sound effective. The graphics don't look as horrible as some reviewers have stated. You will come across some incredibly low-res rocks and water at odd places in the game (usually towards the end). The faces of the characters barely move in the engine-driven cutscenes. But the general environments are nicely detailed - in particular, Acre and the d'Ibelin estate. Not earth-shattering, but nice. Fire and smoke are particularly well-rendered. And the game is light on system resources; I was able to run everything at Highest / Ultra @1080p while running an AMD R7 260X graphics card.

Single player mode works well. The controls are smooth if simple (like in a lot of hack 'n slashers), but there are a number of combos and special moves that can really change things up. You don't need to do them, which is nice; you can play the whole game with the basic attack / basic block if you want. Jumping / dodging is a little trickier, requiring a double-tap of the direction key. Now this sounds simple, but in the boss fights, you will be dodging a lot; my hand certainly needed a break afterward. But this is a minor fault. The combat is very quick to learn, and the upgrade tree is very deep. Custom weapons and outfits are only cosmetic that I could tell, but obtaining them does grant XP, in some cases large amounts. Stealth sections are simple; hold down the Shift key and time your movements. You will never confuse The First Templar with Assassin's Creed or Deux Ex Human Revolution; but there are several places where a stealthy approach is required to progress.

Switching from one player to another is simple and seamless: just hit the Tab key to change to the other character. And you will need to do this to solve some of the dungeon puzzles. Which is one of the most fun parts of the game - the puzzles. There are all kinds of traps and levers that need to be pulled in the correct order. Most fall into a few basic categories: you got your fire hazard, your spinning blades hazard, the spike hazard. There are more, and they almost always presented in combination. I never actually died completing the dungeon puzzles, but patience, tact and timing are rewarded.

If you're purchasing for the co-op, great. You have long hours of fun ahead of you with your friend. Only the hosting player gets achievements, though, so be sure to take turns hosting the game.

The game ran very smoothly, with not a single crash. There were several bugs, though, and they could appear at any time. All were related to side missions, whether looking for a series of chests or attempting to rescue a series of villagers. Sometimes, the area the chest was in would not unlock, even though I had done everything and the game itself indicated that I could go get the chest, I could not. Another time, I needed to help some soldiers, but when I went to the spot indicated on the map, there was no one there. I revisited the spot before progressing to the next level, and the soldiers were there, but I could not interact with them in any way! Incredibly frustrating, since there is no way to save your game; you are entirely reliant upon the checkpoints. The only way to fix the bugs was to reload the last checkpoint. There were also a few occasions of sound-drop (no sound, like sword 'clink' and 'clank' when there should be sound), but usually only in huge battles. I assume the sound queue got over-loaded.

Overall, The First Templar was a fun game that is worth a play-through, thanks to the engaging level design and variety of gameplay (slashing, stealth, and puzzle-solving). Not a must-buy at the current list price of $20; at $6 or less, though, it represents good entertainment value.
Αναρτήθηκε: 24 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
9 από 14 άτομα (64%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.7 ώρες στο μητρώο
The First Templar leaves me with mixed feelings. One the one hand it's a very fun and engaging game to make your way through with a friend, but on the other hand it has little problems here and there that mar the gameplay. It seems like it was sloppily put together and could have been better constructed all around in order to make the gameplay more fluid. It's a decent game to go through at least once and is definitely worth picking up.It's hard to judge The First Templar by the usual standards, since almost everything here has two sides. Fairly good story, but dated graphics. Interesting combat system – annoying stealth sequences. Big levels – linear corridors. But ultimately, you will be remembering these 10+ hours of non-stop swashbuckling with a smile on your face.The sneak mechanic is fun, as it's always fun to visit death upon unsuspecting enemies, but it is admittedly a little broken. Enemy line of vision is poorly handled, to say the least.Combat can unfortunately be a little repetitious, with the basic attacks mapped on two buttons and a few mapped to others. This leaves a very strong impression of the game being a button masher which it tries to rectify by giving the characters special attacks they can perform to break up the gameplay. Sadly though, some of the moves aren't the most responsive.Each level has main objectives for you to complete as well as additional, bonus objectives that serve to give you more experience for your characters. They also contain a variety of collectibles in the form of chests and tablets. The chests contain various items, ranging from experience to new outfits for the characters.The story of the game is actually quite interesting, with the characters trying to figure out where to find the Grail amidst the mystery of what is happening with the King betraying the Templar order. All in all, this is a fairly decent game. Overall 7/10.
Αναρτήθηκε: 5 Αυγούστου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.8 ώρες στο μητρώο
It's a shame that The First Templar doesn't get much credit for it has a quite splendid plot and the fighting mechanisms of two playable characters are solid enough for player to try differnet tactics instead of tapping one mouse button at each strike. There is also some nice, light puzzle solving and sneaking features time to time. Unfortunately I haven't had chance to try co-op with this, but according to what people say it should be even more entertaining.
So, is this game something groundbreaking? No.. but I have surely enjoyed playing it !!
Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.5 ώρες στο μητρώο
The First Templar is an action RPG set in a medieval times, where you take on a role of a crusader wandering in search of Holy Grail. The beginning of the story might sound dull but overall plot is well written and quite enjoyable.
The game mechanics is quite simple yet entertaining. The game is not that hard even on the highest difficulty setting. It is also quite long, there are over 20 levels total, each worth about 30 to 45 mins of gametime.
It should be noted that the game features a co-op mode fully implemented into the story. All the achievements are also obtainable in this mode and the game is much more fun when playing it with a friend, though you might experience some network lag from time to time.
The largest flaw of the game is its outdated graphics, it seems sub-par even for the time of its release.
All in all this a great game for co-op, I definitely recommend it. Playing it solo might be much less enjoyable.
Αναρτήθηκε: 24 Σεπτεμβρίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
56 από 67 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.9 ώρες στο μητρώο
Surprisingly addicting game. Too bad it's overlooked.

The graphics are dated, really dated, and you can tell that right away. But somehow, the game itself does not appear to be ugly - the game doesn't try to be anything else but a good and easy linear adventure. But in general, the graphics are STATIC. As in, there's no wind, trees are frozen in time and space, no physics, no discernible effects on the environment by your actions.

The story is extremely easy to follow though. No need to memorize names, locations and tons of redundant quests. And there's an abundant amount of history to enjoy. I'm not sure how much of it is concrete though.

There is a certain degree of suspense in some levels and sequences and there is the ability to do some stealth killing.

You can play as one of the two Templar brothers, and you can switch in between the two any time you want, eventually, another character joins in.
You can also gain experience and exchange it for some combo moves, more health, etc.
You also get to collect some items that enable you to get one or another armor and weaponry.

Let's not forget about the co-op though. The bad thing is that I'm not sure how much re-playability this game has. So I would rather see this game as a lone experience and have other games that scream co-op to have co-op (Jericho for instance). Your AI co-op partner is okaish for the most part, and your stealth moves are apt to copying your moves, but sometimes your partner with end up on the ground which is when you have to revive him or her.

Also, it's rare in games when the two protagonists tend to agree with each other most if not all the time. The two characters you play as agree with each other constantly, unlike in Bulletstorm, Enslaved, etc. So even though there's enough scripted dialogue between the two characters, I would probably enjoy to listen to some arguments about the inquisition, the church, the main quest and what not.

The game is also easy, really easy, but eventually, it does require you to pull off some combos and some well-times blocks and counter-attacks to advance further.

The voice acting is pretty poor though.

The game is pretty long. There are puzzles to solve and dungeons to crawl through. There are plenty of twists and turns along the way.

The co-op is outstanding. My best friend and I spent 3 days playing the game. A few months later, we started playing the game from the scratch.

In any case, I would recommend this game to anyone who wants to relax, who likes the hack'n'slash with tactical approach and anyone who wants enjoy a nice story.

Plus, you get to support a small company that made the game in the first place.
Αναρτήθηκε: 27 Νοεμβρίου, 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι