ข่าวสาร
Guided by your spirit totem animal, assume the role of a young ursine brave whose fate has not yet been determined and embark on an astral journey into the dream world where the shadows of an ancient conflict are on the rise and destiny awaits.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (44) - 70% จาก 44 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
24 ม.ค. 2017
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

เหตุใดจึงเป็นช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Developing on Early Access is a way to offset some of the challenges we face as a startup indie team, working remotely from around the world, and on such an ambitious title. To begin with, Early Access gives us the ability to break development into stages which speeds up our content delivery to players and helps us keep our targets reachable on a smaller scale/budget. It’s also a huge asset to interact with YOU, the players, to get regular suggestions/feedback, to keep our finger on the pulse of what you want to see in the game, and to help us make our game the very best rpg it can be. Perhaps most importantly, it allows you to become our benefactors and partners, potentially bringing in a new source of funding to support the continued development of the game.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Witanlore: Dreamtime will be in Early Access for approximately 6-8 months to complete the core game. It is our commitment to you, our players, to maintain active development and regular content/patch updates during this period to prevent the game from ever languishing in Early Access.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“These bullet lists outline what is finished as of Day 1 on Early Access, and what features we would like to implement as we work through Early Access together over these months ahead. The majority of gameplay systems have at least some foundation in the current version at various levels of In Progress but this should give you a good idea of what’s playable and where we’d like to go next.

Early Access Feature List

 • Detailed, Realistic World to Explore - Episode One Region
 • Quick Role Play Menu - Build camps, go fishing, pass time
 • Totem System - Charm State, Level your totem for buffs & bonuses!
 • Physics based Decorator/Grab System
 • Activators - Sit, Sleep, Open Doors/Chests
 • Voiced, Lip Synched Non-linear Dialogue - WIP
 • First Five Chapters of the Main Story PLUS Side Quests
 • Rich Cultural Histories & Lore Books to Discover
 • Fauna, Flora, & Enemy Spawns
 • Basic Player Character Customization - M/F Blackclaw Race Only
 • Basic Combat - Shield/Sword, Paw to Paw, Bow/Arrow
 • Time of Day - Basic Weather
 • Equip Weapons & Armor - Multiple Types
 • Collectible Craft Materials
 • Potions & Inventory Items
 • Storage Containers
 • WIP HUD and UI Menus
 • Customize Settings Menus
 • Basic Mercantile System
 • Basic Save/Load - Functional but Still in Active Development
 • Basic Cinematics and Load Screens
 • Base Skills/Traits - WIP

Planned Features List

 • Fully Developed Open World + Dreamworld
 • Totem System - Spirit State, Summon your totem to solve puzzles & fight for you!!
 • Totem System - Companion State, Bring a companion totem into the physical world!
 • Symbiotic Magic - Use Druid technology to tap into the magic of creation!
 • Additional items, characters, and discoverable locations
 • Additional Puzzles with Totem Co-Op Solutions
 • Advanced Combat - Dual Wield, Staves, Blunts, and Archery
 • Stealth & Scouting System
 • More Weapon & Armor Types per Race
 • Advanced Player Character Customization - All Races
 • Improved Character/Creature Models
 • Recruit Companions & Allies
 • Additional Dungeons & Unique Rewards
 • Additional Save/Load Features
 • Improved Menus, HUD, and UI
 • Remappable Keys & Settings
 • Improved Optimization
 • Advanced Skill and Trait Systems
 • Improved Trading/Bartering
 • Mod Support

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The Early Access version of Witanlore: Dreamtime is the core game which contains the building blocks for all of the game's gameplay systems present and future. The current state of the game is beta playable. As outlined above, many features are still in development and will continue to be changed and expanded on with the collaboration of our players. The main quest is incomplete but new chapters will be regularly added in.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Yes. In Early Access, the core game will sell at a 70% reduced price which will increase to full price once the game ships in the main store.

Future DLCs will be priced based on the level of content added and will also be reduced for Early Access.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“As veteran modders we're quite accustomed to developing content hand in hand with the players who are as passionate about our projects as we are! This is a trend we would love to carry forward as developers on Early Access.

A Community of Creative Minds

We have an active community where players can join in discussions about Witanlore with other fans and the development team, hop in the chat to connect with other players, share their thoughts, post bug reports/questions for answers straight from the team. Because we really do care about our fans, every month, we’d like to showcase our players’ screenshots, artwork, fanfic, and content on our community as a way of giving back and showing our appreciation for the creativity and passion of our fan base which is such an inspiration for us.

A Public Roadmap

A public Trello board will provide a place where our players can more closely track our development progress, see what's planned for upcoming patches, leave notes for the team, and get an overview picture of the game’s development as a whole.

Live Development Streams

Our developers will take turns jumping onto our Twitch channel every month to share a new stream where players can tune in to watch the game develop live, offer feedback, interact with a developer in real time, and catch sneak peeks at upcoming content as it's rolled into the game.

Developer Meet Ups

Regular live chat meet-up events will continue to be scheduled every couple months to let players and developers gather together in a chatroom to get to know the team, ask questions, make suggestions, talk about all things Witanlore, and influence the direction of the game.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Witanlore: Dreamtime

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (11)

17 ธันวาคม 2017

[Update] Patch 16.2 Release NotesWith each update, the notes in this section will offer some need to know notes for the current build.
 • Optimization in WIP- We have improved frame rates in this build, however, you should not expect finished optimization yet. Proper optimizing tools are new to the latest engine builds and we're still working to reverse optimize the game. Performance will continue to improve with every build.
 • Main Quest Incomplete-You will not be able to reach the Dreamworld yet, the MQ will end after the Dreaming Ritual chapter. This is due to finishing AI in the Dreamworld so progression will be available soon.
 • Control/Setting Oddities- We're still in the process of remapping some of the controls so the schematics in the main menu have a couple keys that are out of date, we'll be updating them with each build. Some settings may also be displaying incorrectly but will be resolved.
 • Combat & AI WIP- We are making significant changes to combat and AI so both may be glitchy, we are working to make improvements that will make combat more interesting and AI more organic!The current build for Early Access is EAC 0.0.16.2


 • New side quests.
 • The Main Quest has been tweaked, so you no longer have to run to the ruins in the east for the oil.
 • Major UI Overhaul (In Progress)
 • Strange runes have appeared, allowing you instant transportation to certain locations. But first you have to find the runes!
 • The environment of Duan Rhod is now much more atmospheric (enabled Atmospheric fog).
 • Archery has been greatly improved.
 • More deer and (new) boars to hunt.
 • An evil creature has made its nest in the dark caverns of Wanderer's Demise.
 • The forests of the valley have been overhauled.
 • A new (WIP) settlement has been built in the eastern hills.
 • Clothing improvements.
 • Some armor will now grant health/stamina boost.
 • New and improved dialogue and cinematic sequences.
 • New and improved animations.
 • More NPC bios for your journal.
 • Your character will now sheathe their weapon when dialogue is started with an NPC.
 • The floating clovers are no more.
 • Health potions now grant a bit more health.
 • Level Streaming, NavMesh, LOD, and Collision optimizations and fixes.
 • Various minor fixes and improvements.
 • Updated to Unreal Engine 4.17, bringing along more optimization and additional features.Here is a list of some of the changes coming ahead in Build 17
 • Main Quest Progression - Dreamworld
 • More Menu/UI System Updates
 • Map Updates
 • New Totem Functions
 • Expanded Skill System
 • Expanded XP System
 • WIP Crafting System
 • Achievements, Badges, Cards
 • More Creatures
 • More Sky/Lighting Improvements

Price Change Notice!
Please note this is the last build we'll be releasing at the $6.99 price point. Build 17 will essentially double the content that's currently available so we'll be raising the price at that stage. In response to fan (and potential buyer) feedback that we are underselling the game, Dreamtime will be going up to $14.99 at the next release.

Be sure to get your copy while the price deal is prime and you'll get all future updates free! :steamhappy:
5 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

27 พฤศจิกายน 2017

[Progress Report] IndieGoGo, Updates, & the Future of WitanloreHail Witanfans, time for another progress report! We have a few things happening all at once so we'll try to get you all caught up here!

Thunderclap

Our Thunderclap campaign tipped tonight and sent our story out to 50,000+ followers on social media! We're really grateful to everyone who took the time to click support and share our campaign, you guys are awesome! Hopefully the extra coverage will bring in some funding in our last hours on IndieGoGo too so that's a bonus!

IndieGoGo

2 days remain on IndieGoGo and we're camped at 2% funded. We will keep all the funds raised but we're only breaking even since we invested that much into the promoting and marketing of our IndieGoGo efforts. We really need someone with some pull in the gaming industry, media, youtuber, or reviewer, to say "Go, back them up!" but either we haven't been seen by anyone with that kind of reach OR they saw and just haven't elected to help. We'll keep promoting until the end bitter or sweet, stranger things have happened!

If you'd like to pledge you can find our campaign {ลิงก์ถูกลบแล้ว}

Maintenance Update

In happier news, we’ll be rolling out a maintenance update/patch here on Steam in December to bring the current EA version up to date. It won’t be Build 17 because we lost our AI programmer for the Dreamworld and Dreamworld AI still needs to be done (our lead programmer is on it now!) but it’s a large patch with lots of fixes, improvements, and hopefully some more of the new UI bits. If you already purchased a Steam key, or pledged on IndieGoGo at $5 or higher you will get the update free of course. The price will not be increased until after Build 17 that means you can still grab the game at the Early Access special price!

We’re aiming for December 15th so keep an eye out for release news and I'll add a changelog to the comments section below when it's compiled!

Steam Awards

Witanlore has been nominated for the "No Apologies" Steam award! If you would like to participate you can vote on our store page, we'd sure really appreciate a vote! We unabashedly #LoveWitanlore and we know you do to so, click that button and let's see Witanlore get a nod from Steam! :steamhappy:

Witanlores Army

Join the movement! On Twitter some die hard Witanfans have started rolling out the hashtag #WitanloresArmy and we're joining in too! You can post this on Twitter or FB, even Instagram to show that you are part of the movement to support the game! If you pledge to IndieGoGo and tweet @DruidGameworks that you are part of #WitanloresArmy you will be entered to win a free #WitanloresArmy Hoodie featuring the Witanlore Rune Tree Logo!If you just want to grab some Witanlore Logo Swag to keep you warm this winter we have new designs up in our teespring shop too! Including the Witanlore Logo Zip, a portion of our profits go toward Polar Bear Conservation!

https://teespring.com/stores/witanlore-dreamtime-shop

The Future of Witanlore

I know with the end of IndieGoGo looming and the chances of funding dwindling with every hour it can seem like our prospects of finishing Witanlore: Dreamtime have gone from dire to dead, but we're not ready to give up just yet. We've failed to fund before, granted that was back when we had some savings...and some income, but all hope is not lost. We are doggedly persistent if nothing else!

Without funding we will likely lose additional team members, those who remain are determined to stick it out as long as they can though. We have a lot of content in the pipeline at various stages of completion so we're going to give it our best effort. Some folks have suggested we run a campaign on fig or Patreon. We'll look into both, and we have some other ideas for how to bring in more funds, perhaps using our vast collection of lore notes to write a series of books or stories to gain more of a fan following.

Some days it's rough, we don't know if a couple of our guys will have homes in a month, or how we'll get Santa to the house this year for the kids, we're struggling and honestly, it feels at times like no one cares about this project. But there are those of you out there (I see you stop shouting at the screen) who have supported us, embraced our vision, played the game, and know how special Witanlore is. We carry on for you, Witanfans. This story isn't over by a longshot, don't give up.

Until next time, Witanfam! Take Care!
Cole
12 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้


In Witanlore: Dreamtime, you assume the role of a young Ursine brave whose destiny has not yet been determined. Guided by a spirit totem animal, you embark on an astral journey into the spirit world to stand before your patron deity and receive divine messages about your destiny. However, there is something far less benevolent than a goddess waiting for you in the mists...

Find yourself swept up in the chaos of an ancient battle for power, the outcome of which hinges on your decisions and a weapon that could lead us all to salvation or ruin. The path you take and the choices you make will determine the story’s outcome and alter the very fabric of the world.

Witanlore: Dreamtime is a single player, story-driven, Adventure RPG for Windows PC, being developed on Unreal Engine 4.


 • Detailed, Realistic Open World to Explore
 • Story-driven, Role-playing Focus
 • Totem System - Level Up Your Spirit Guide for Buffs & Bonuses!
 • Choices & Consequences - What Players Say & Do Matters!
 • Voiced, Non-linear Dialogue
 • Extensive Main Quest & Numerous Side Quests
 • Rich Cultural Histories & Lore to Discover
 • In-depth Player Character Customization
 • Recruit Companions & Allies
 • Unique Dungeon Diving & Rewards - No Pointless Loot Dungeons!
 • Multiple Weapon Styles with Tribal Bonuses

Please see the Early Access section for detailed lists of current game features!Our pledge is to always be honest, transparent, and respectful to our growing community as we navigate the inevitable hurdles we’ll encounter on the road to completion together. We will listen to your comments, with an open and willing spirit, and keep communication at the forefront of our development so that each of you feels your voice is heard and that you are part of something awesome.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster 64-bit CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series or higher with 1 GB Video RAM
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 10000 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, or Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster 64-bit CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series or higher with 2 GB Video RAM
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 40000 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Subject to Changes

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 2 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...