ข่าวสาร
Fight, sneak, and hack your way through randomly generated cities. It's like Nuclear Throne meets Deus Ex, mixed with the anarchy of GTA. Rogue-lite meets immersive sim, and goes completely insane.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (148 บทวิจารณ์) - 95% จาก 148 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,425 บทวิจารณ์) - 94% จาก 1,425 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 10 มี.ค. 2017

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Early Access allows players to help shape the game in a way that’s never been possible before -- and Streets of Rogue is EXACTLY the sort of game that can greatly benefit in this regard. The game's world is super goofy and chaotic, and lends itself to having a wide variety of weird and wacky content. This, combined with the open-ended nature of the gameplay, means that if anyone has a suggestion for something cool they want to see in the game (items, character types, playfield objects, etc.), there's a very good chance I'll be able to add it!

Streets of Rogue is already a living example of how games can benefit from early releases. The game was in free open alpha for almost a year and a half prior to its Steam release, and it really couldn’t have gone much better. Player response was fantastic, and very useful to me throughout the course of development.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“No solid release date has been set at the moment. Hopefully, the game will graduate from Early Access in mid-Late 2017, but it’s impossible to say for certain. And remember that Streets of Rogue is the sort of game that can continue to grow even after an Early Access period!”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will contain a lot more content than the Early Access version: Levels, characters, items, objects, music, etc. While the Early Access version has enough content to keep you busy for a long time (some players of the open alpha have reported 100+ hours), I have PLENTY more planned for the full version. I will also be putting a significant amount of effort into improving game balance.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The core game is extremely playable and polished. Though it may contain a few more bugs than I’d like, most of these aren’t the sort of bugs that will break your game. It’s more the “banana transforms into a stove for no reason” variety. Most of the major planned features are implemented and working, such as local and online coop, unlockables, and game mutators. Online coop will likely have more bugs than other game modes.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“The game will likely retain the same price point when it leaves Early Access, though this is potentially subject to change.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“Anyone can submit feedback through the forums, on our Discord channel, or through an in-game feedback form that ties directly to my email account. Community bug reports have proven to be invaluable during the game’s open alpha, and I am constantly jotting down players’ suggestions for game content.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Streets of Rogue

ซื้อ Streets of Rogue Collector's Edition

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Streets of Rogue, Soundtrack

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (27)

10 สิงหาคม

Alpha 31 - Character Creation Improvements

So first off: I released a version of Alpha 31 earlier today, prematurely. If you ran this version, all of your unlock progress may have been deleted. I'm very sorry about this, and I'll be taking more precautions in the future to make sure this sort of thing doesn't happen again. If your progress got deleted, send me an email (my email can be found at the bottom of streetsofrogue.com) and I'll send you a file with everything unlocked.

Pretty much every major thing that was wrong with the previous iteration of Character Creation has been fixed. Check the list below for the full details.

I’ve also started work on Floor 4 - Downtown. It won’t be done for another couple of update cycles (likely September 7th), so the next update (August 24th) will probably be on the light side. If you want to help out with this new area, you can discuss ideas in this week’s Fortnight Discussion.

I’ve also started work on porting the game to consoles. So yeah, that’s a thing now.

Alpha 31
Character Creation (and related gameplay)
 • Custom characters can be used in multiplayer mode
 • Character data is now stored in the My Documents folder (or Mac/Linux equivalent)
 • It is now possible to change a character’s eye type and color, and add an accessory
 • Many balance changes made to point values
 • Character Creation interface has been prettied up
 • Added “Clear Slot” button
 • New selectable traits: Unstoppable-ish, Ultimate Butterfinger-er, Sausage Fingers, Scientist Slayer, Specist, Diminutive, Naked, Blahd Basher, Crepe Crusher, Zombify, Flesh Feast, Fair Game, Serve Drinks, Charismatic, Malodorous, Addict
 • New selectable items: Drink Mixer, Slave Helmet Remote, Steroids, Codpiece, Bacon Cheeseburger, Banana, Whiskey, First Aid Kit, Rock, Combat Helmet, Freeze Ray, Ghost Blaster, Shuriken, Axe, Translator
 • New selectable abilities: Enslave, Sharp Lunge
 • Traits and Abilities are now capable of canceling out other traits and abilities
 • Trait, Ability and Item descriptions may contain “Recommended” text to indicate other things that go along them
 • Custom characters can get Achievements and Unlocks.
 • No longer necessary to switch to Sandbox mode when using characters that exceed the point limit. However, players will be unable to get Achievements and Unlocks.
 • Placed caps on the number of Traits and Items that can be selected before the player exceeds limitations
 • Button added to allow alphabetical sorting in addition to point value sorting
 • Sorting takes “locked” status into account
 • When selecting characters from the Load menu, their information is displayed
 • Gamepad button prompts only appear when using a gamepad
 • Error message will appear if you try to give your character a name that is already taken by an existing character
 • Deleted characters are immediately removed from the Character Select screen
 • Fix for facial hair appearing as the wrong color in the big character select image
 • Pressing Start on the gamepad to save the game while inputting a character name will now save that name properly
 • Assorted fixes for gamepad navigation in character creation screen
 • Fixed more cases where “E_” text was appearing when performing certain formerly character-specific abilities
 • Fix for new custom characters sometimes starting with the wrong hair, skin color, etc.
 • Fix for custom characters who got zombified resurrecting with incorrect body type
 • Fix for custom characters with “The Law” not being able to see whether a person was guilty or innocent
 • Fix for custom characters with “The Law” not being aligned with Cops
 • Fix for Taser not being available to custom characters when No Guns mutator was active
 • Fixed bug where the last button on the Traits and Items lists was not appearing
 • Fix for “Killer” on Stats screen reading “E_Custom” at times
 • Fix for NPC custom characters not having wolf heads, robot heads, etc.
 • Fix for player not being able to change the color of wolf heads, robot heads, etc.
 • Fix for original head appearing behind wolf heads, robot heads, etc.
 • Fix for larger body types not being sized correctly on the Character Creation screen
 • Fixed timing of certain Character Creation screen sound effects

Sound
 • Around 100 new sound effects

Localization
 • Fix for fan translations not appearing properly when turned on until after the game was restarted
 • Fix for Chinese text not appearing on Linux build.

Graphics
 • Fix for accessories like Sunglasses sometimes appearing over hair when they weren’t supposed to

UI / Controls
 • Fix for pressing space to select random characters on Character Select working weird in Home Base with more than 1 player active

Status Effects / Traits / Special Abilities
 • Fix for Arresting animation not completing properly when arresting Slaves
 • Studious and Super Studious do not take effect when the player loses XP
 • Turf Warrior has been replaced with one trait for each gang: Blahd Basher and Crepe Crusher

Mutators
 • Sandbox mutator now allows you to do missions, but does not require them in order to get to the next level

Multiplayer
 • Fix for appearances of “purple worm man thing”

Engine
 • Updated Unity engine from 5.6.1f1 to 2017.1.0p2

Other
 • Updated 2D Toolkit plugin from 2.5.8.1 to 2.5.8.5
 • Updated Rewired plugin from 1.1.3.0 to 1.1.5.3
 • Updated Steamworks dot net from 9.0.0 to 10.0.0

Internal
 • Prep work for Downtown levels
 • Prep work for console versions

Alpha 31b
 • Fixed issue where character select wasn't working properly and people's unlocks were getting deleted

Alpha 31c
 • Fix for context buttons and store/chest items not being clickable.

Alpha 31d
 • Fix for clients not being able to select custom characters in password-protected games when joining the game via invite
 • Fix for not being able to select Slave Remote and Drink Mixer
 • Fix for sorting in Character Creation not always working properly
 • Fix for being able to gain Chicken Nuggets by switching off Abilities in Character Creation
 • Fixed gamepad cursor not immediately appearing over custom characters when the player dies and is returned to the Character Select screen
 • Fix for Zombify not infecting people when used with Bite
 • Fixed Zombify triggering people to run away instead of Fair Game
 • Fix for clock not counting down seconds during mutators and disasters

Alpha 31e (August 11)
 • Fix for Zombies not having yellow eyes
 • ‘Zombify’ trait name changed to ‘Zombiism’, and description changed to let players know that other zombies will not attack them
 • Changed Handcuffs description to indicate that these cannot be used on members of The Law
 • Can’t unlock elevator floors or the Shapeshifter by using custom characters
 • Added Safe-Cracking Tool to item list
 • Fix for certain status effects from Lakes not working properly on multiplayer clients
 • Fix for players still appearing to be underwater after dying in a Lake and respawning as a ghost
 • Fair Game cancels out Specist, Scientist Slayer, Blahd Bashes, Crepe Crusher, and Naked
 • Fixed Bloodlust canceling all special abilities instead of just Cannibalize
 • Fix for Bloodlust and probably a few others not working properly for multiplayer clients with custom characters (traits weren’t getting sent to the server properly)
 • Fix for mustache sometimes appearing at the side of custom characters’ faces
 • Fix for list of body type in character creator sometimes appearing as a white square, and not all body types appearing
 • Fix for Character Select menu sometimes getting stuck in multiplayer mode if a custom character was chosen and then the menu was closed and re-opened
 • Fixed Zombiism triggering people to run away after first level (only Fair Game should do this)

Alpha 31f (August 12)
 • Fixed bug where custom characters could sometimes not be used in multiplayer games
 • Naked works properly for custom characters
 • Toss cancels Diminutive and Sausage Fingers, and The Law cancels Naked, Naked cancels Likeable
 • Changed Naked description to indicate that business owners want you to leave
 • Changed cost values of Safe-Cracking Tool and Safe Buster to better reflect their respective strengths
 • Fixed certain Character Creation menu sounds occurring on clients when played on host

Alpha 31g
 • It is now possible to play as Custom characters in non-password-protected multiplayer games, just not overpowered characters.
 • White hair color added, so that gorilla head, robot mask etc. (which are listed under hair types) could have their normal coloring.
 • Fix for Assassin not showing skin behind the mask on Character Select.
 • Fix for Debt amount sometimes not displaying properly for custom characters.

Alpha 31h
 • Fix for fan translations not working

Alpha 31i (August 13)
 • Fixed bug where custom characters could sometimes not be used in multiplayer games, FOR REAL THIS TIME (oh god I hope this is the last hotfix)

Alpha 31k (31j was borked) (August 14)
 • Spoke too soon! Fixed bug where it was impossible to select non-custom characters in non-password-protected internet games.
 • Fixed bug in the very-briefly-released 31j where unlocked data was not loading because the application data directory had been changed without my knowledge (thx Unity)
92 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

10 สิงหาคม

Alpha 31 temporarily reverted to Alpha 30b1

So, I had updated to Alpha 31, but there were some technical issues, so I've reverted back. Alpha 31 coming later today! :p

If anyone's characters got locked again in the reversion, send me an email (email is on streetsofrogue.com) and I'll get you a save with everything unlocked later today
26 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

Streets of Rogue is a rogue-lite about player choice, freedom, and anarchic fun. The game takes inspiration from fast-paced top-down rogue-lites like Binding of Isaac and Nuclear Throne, and adds free-form, experimentation-driven, emergent gameplay elements of RPGs like Deus Ex.

Rather than taking place in a dungeon, the game is set in a functioning, procedurally generated city, where complex AI informs denizens from all walks of life, who are just trying to get by in their daily activities.

In order to progress, the player will need to accomplish specific mission goals in any way they see fit through use of their special character traits, items, and the environment. • Will you play as a soldier who shoots first and asks questions later?
 • A stealthy scientist who uses chloroform and tranquilizer darts to silently take down the opposition?
 • A genial bartender who can talk his way past the most intimidating of guards?
 • Or how about a hyper-intelligent gorilla, rescuing other caged gorillas to form a small mobilized gorilla army?

The Mighty Feature-List


 • Play the game YOUR way! Don’t want to kill anybody? That’s cool! Want to hack computers? Got ya covered!
 • Random world generation and TOTALLY EXTREME gameplay variety means you can play for 600 hours and not get bored! Seriously though, go outside!!!
 • Super-advanced artificial intelligence that won’t put up with your crap! Outsmart these virtual humans and feel superior to your computer!
 • Play as over 20 (and growing!) wildly different types of characters! Bartender, scientist, hacker, gorilla — hey, your job is probably in there too!
 • Stupidly huge variety of items! Shrink rays, hypnotizing devices, boomboxes, bear traps, food processors.. Oh, and guns too.
 • 4-Player online and local cooperative modes lets you brutalize goons AND loneliness!
 • Lead a gang, free slaves, drink beer, gib ghosts, become a vampire, shrink people and stomp on them. The most insanely varied game ever made.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or Later
  • หน่วยประมวลผล: Dual-Core Intel or AMD processor
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS X 10.8+
  • หน่วยประมวลผล: Intel Dual-Core
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 12.04+
  • หน่วยประมวลผล: Intel Dual Core
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 41 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (148 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,425 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
0 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...