ข่าวสาร
Fight, sneak, and hack your way through randomly generated cities. It's like Nuclear Throne meets Deus Ex, mixed with the anarchy of GTA. Rogue-lite meets immersive sim, and goes completely insane.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (196 บทวิจารณ์) - 94% จาก 196 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (922 บทวิจารณ์) - 95% จาก 922 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 10 มี.ค. 2017

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Early Access allows players to help shape the game in a way that’s never been possible before -- and Streets of Rogue is EXACTLY the sort of game that can greatly benefit in this regard. The game's world is super goofy and chaotic, and lends itself to having a wide variety of weird and wacky content. This, combined with the open-ended nature of the gameplay, means that if anyone has a suggestion for something cool they want to see in the game (items, character types, playfield objects, etc.), there's a very good chance I'll be able to add it!

Streets of Rogue is already a living example of how games can benefit from early releases. The game was in free open alpha for almost a year and a half prior to its Steam release, and it really couldn’t have gone much better. Player response was fantastic, and very useful to me throughout the course of development.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“No solid release date has been set at the moment. Hopefully, the game will graduate from Early Access in mid-Late 2017, but it’s impossible to say for certain. And remember that Streets of Rogue is the sort of game that can continue to grow even after an Early Access period!”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will contain a lot more content than the Early Access version: Levels, characters, items, objects, music, etc. While the Early Access version has enough content to keep you busy for a long time (some players of the open alpha have reported 100+ hours), I have PLENTY more planned for the full version. I will also be putting a significant amount of effort into improving game balance.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The core game is extremely playable and polished. Though it may contain a few more bugs than I’d like, most of these aren’t the sort of bugs that will break your game. It’s more the “banana transforms into a stove for no reason” variety. Most of the major planned features are implemented and working, such as local and online coop, unlockables, and game mutators. Online coop will likely have more bugs than other game modes.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“The game will likely retain the same price point when it leaves Early Access, though this is potentially subject to change.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“Anyone can submit feedback through the forums, on our Discord channel, or through an in-game feedback form that ties directly to my email account. Community bug reports have proven to be invaluable during the game’s open alpha, and I am constantly jotting down players’ suggestions for game content.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Streets of Rogue

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ซื้อ Streets of Rogue Collector's Edition

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Streets of Rogue, Soundtrack

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

15 มิถุนายน

Alpha 27 - Bugfixes Part Deux

It's been a busy couple of weeks in the real world, but I managed to add a pretty sizeable number of bugfixes. Not much else to say about this update, I'll let the changelog speak for itself.

The next update (June 29) will be the last primarily-bugfix-oriented update that I do for the time being. After that, it'll be back to features and content...

Alpha 27
Graphics
 • Fix for objects sometimes flashing after being destroyed as if the player could still interact with them
 • Character select screen animation plays properly when the random character button is pressed

UI / Controls
 • Windows appear as a shade of grey on the minimap instead of not appearing at all
 • Fix for context buttons disappearing when the player is talking to an Investment Banker, and he loses health due to Withdrawal
 • Fix for controls not appearing at the start of the game in 3-player and 4-player co-op mode
 • Fix for menus not scrolling properly with gamepad on 4:3 resolutions
 • Fix for issue where player would attack if they clicked to drop an item while the inventory was closed
 • Player can hold the Extra Info button while interface elements like the Inventory are visible
 • Fix for gamepad players not being able to press the Stats button while viewing Missions
 • Player markers disappear from the minimap when a player exits the level
 • Fix for levels completing in coop mode if one player finished a level, and another player ended the game from the Main Menu

Characters
 • Comedian starts with Team-Building Expert
 • Fix for issue where ending the game and returning to Home Base while
 • Possessing someone as Shapeshifter would cause you to spawn as the possessed character
 • Fix for characters appearing in the Home Base with the wrong skin and hair if the player’s game ended, then they selected a character, changed their mind, and went to the Home Base
 • Fix for player being able to have an Assassin mask over a Slum Dweller head if they started the Tutorial as an Assassin
 • Fix for issue in online multiplayer where if a person selected a character in the Home Base and backed out, then closed the Character Select, mousing over that player would show the other players “E_”
 • Werewolf no longer speaks English when attempting to interact with Elevators
 • Fix for Cannibal’s face getting fixed when Possessed by Shapeshifter
 • Slaves no longer blow up if a slave owner client in multiplayer games brings the slave to the next level and teleports

Playfield Objects
 • Fix for fires not always starting properly when wooden walls were hit with the Flamethrower from the south
 • Fix for issue where windows could not be destroyed by extremely powerful melee attacks if they had already been shattered
 • Goodie Dispenser can only dispense 3 goodies, which should fix the “Hacker getting infinite cash” exploit
 • Players cannot be teleported onto Slime Puddles
 • Fix for Slot Machine sometimes not dispensing money properly
 • Potential fix for people being teleported a few steps back when walking through destroyed windows
 • Fix for Vending Machines sometimes facing toward a wall instead of away from it
 • Turret, Security Camera and Fire Spewer no longer block people’s paths with collision detection
 • Another attempted fix for issue where players could be teleported on top of Flame Grates and Mine Cart tracks

Items
 • Bulletproof Vest no longer protects from Flamethrower and Fire Spewer
 • When purchasing Loadout items, the player is given the same amount of the item that they receive when the item is given as a quest reward
 • Hypnotizer, Haterator, etc. can no longer be used on Hologram
 • If the player throws the last item in a stack, fists are now selected instead of weapon types

Status Effects / Traits / Special Abilities
 • Cyanide gibs people again due to popular demand, despite making no sense. Whatever.
 • Fix for bug introduced in Alpha 26 where Kneecapper chance to activate was set to 98%
 • “No In-Fighting” does not work on NPCs who need to be neutralized for a mission
 • Fix for instances where “No In-Fighting” would be active on an NPC who hates the player
 • “No In-Fighting” now applies to NPCs who are Loyal or Submissive, in addition to Aligned
 • Fix for Backstab not gibbing people when Bloody Mess is active
 • Fix for Thief not being able to steal items from people when they had a full inventory, but the item was stackable
 • Players with the “Loud” trait no longer make noise when they are Ghosts
 • NPCs will not laugh at Comedian’s jokes if they are already Hostile
 • Assassin’s Camouflage is not immediately removed mid-swing when hitting dead bodies
 • Fix for player becoming visible if hiding in Bush when Camouflage wore off
 • Antisocial trait actually works as stated, and prevents the player from attaining party members much of the time
 • Fix for players not receiving health boost on level-up if they are teleporting
 • Fix for Thief being able to move while Paralyzed by using Sticky Glove
 • Vampires and Cannibals no longer continue to devour their prey after they have been killed themselves
 • Fixed cases where players were able to be damaged after finishing a level

Combat
 • Auto-Aim no longer targets NPCs who are hidden in bushes

Sound
 • Fix for “picking up” sound not always playing the next time something is picked up after Thief uses the Sticky Glove

Gameplay
 • Fix for issue where during slow motion, people would often be teleported out of a wall before the wall was triggered to be broken

Missions
 • Fixed issue where player could hire someone and teleport to automatically complete Neutralize missions

Disasters
 • Player can teleport again if Killer Robot is killed

Level Generation
 • Gravestones should no longer spawn in the middle of Lakes
 • Potential fix for Park loading getting stuck at 87%
 • Fix for cases where trash barrels and vending machines could spawn in tight spaces and block the player’s path

Artificial Intelligence
 • Cannibals cannot be triggered out of hiding by Ghosts
 • Fix for AI not pathing properly around Slime Puddles
 • Cops get angry at the Thief for using the Sticky Glove on someone
 • NPCs who start in an “idle” state will always return to their original position after being lured away
 • Fix for NPCs laughing at a Comedian’s jokes if they have teleported halfway across the map
 • Fix for issue where player would kill someone, later gain a follower who was aligned with the dead person, and then the follower would be angry at the player upon seeing the dead person
 • NPCs are better at determining when to get out of the way of dangerous traps like Fire Spewers when they are in the trap’s direct path
 • NPCs stop at Fire Spewers slightly before they start spewing
 • NPC followers are especially better at not stepping in a trap’s direct path in their efforts to follow the player closely
 • Cannibals are triggered to pop out of bushes by any Hostile person, rather than just specifically “any player”
 • Party members who are following the player will walk toward the player’s position when he is not in their line of sight
 • If a person A is hostile toward person B and person B is Loyal to the player, person A will only become hostile toward the player if person B is in the player’s party
 • If a person becomes Loyal to the player, other people who are loyal to the player will only become loyal to that person if they are a member of the player’s party
 • It is now possible to command people who are Loyal to you to attack other people who are Loyal to you
 • Prisoners who start the game in Prisons or Police Stations are marked as Guilty if they escape
 • Fix for Slaves and Gorillas not following clients in multiplayer games through 2 consecutive elevators
 • Fix for Slaves not having full list of commands for Slavemaster clients who brought the Slave to the next level
 • Fix for NPCs in a multiplayer client’s party not having the correct relationship to the client when brought to the next level

Text
 • Fixed “Death By” not appearing properly when players were Stomped, Chaaarged, or Electro Touched
 • Fix for incorrect text appearing when attempting to hire more Soldiers than you’re allowed to
 • Changed Park sign text slightly to indicate more clearly that Cannibals are hostile toward outsiders specifically
 • Invisible box for status effect text at the side of the screen has been extended to accommodate languages with really lengthy text
 • Fix for “Accept Mission” chat announcement not appearing when host accepted the mission

Multiplayer
 • Fix for issue where items could be retrieved from chests twice if client retrieved the item first
 • Fix for Suicide message not appearing in the chatlog when the host ends the game
 • Fix for all chests on the client side that contained money, containing exactly $5 instead of the correct server-side amount

Engine
 • Updated Rewired plugin to 1.1.3.0
 • Updated 2D Toolkit plugin to 2.5.8.1

48 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

1 มิถุนายน

Alpha 26 - 100+ Bugfixes

Whoa, wait a minute, it hasn't been 2 weeks since the last update!

I'll be traveling outside the country from June 6 to 11, so I wanted to push out an early update before then. The next update will be on June 15, so it'll be back to the normal schedule.

This may look like a lot of bugfixes, but believe me when I say that there are a TON more bugs on my list where these came from. Most of these bugs were found through player submissions. So keep sending those reports!

Alpha 26
Graphics
 • Fixed issue with Player 2’s lighting not appearing properly in 3-player or 4-player local coop mode
 • Fix for Bushes having bright lighting on client in multiplayer mode
 • Fix for stars continuing to appear above the head of a knocked-out person after the Cannibal has eaten that person
 • Dizzy stars disappear properly if a person is teleported when they are active

UI / Controls
 • Fixed issue with Player 2’s buff display not appearing properly in 3-player or 4-player local coop mode
 • Fixed issue where highlighted characters could remain highlighted permanently if the player entered the Main Menu or Missions Screen while they were highlighted
 • Fix for “targeting” cursor (used when hacking, using hypnotizer, etc.) remaining onscreen after player has died and will soon be resurrected in some way
 • Changing filters in server browser scrolls to the top of the browser list

Environment
 • Poisoned lakes can no longer cause “Paralyzed”

Characters
 • Killer Robot can no longer be gibbed
 • No longer possible to “ice gib” frozen players who have the Resurrect status effect

Playfield Objects
 • Another (hopefully fool-proof) fix for players being warping on top of holes after falling in the first time, causing a falling loop
 • Fix for Gravestones not spawning Ghosts or counting towards Vampire unlock when thrown by Wrestler
 • Fix for Crushers sometimes being able to damage the player from the other side of walls
 • Fixed issue where Crusher was harming the player when it began extending, rather than when it actually hit the player
 • Fire Hydrant’s water spray does not push characters back so hard that they can’t walk against the current
 • Goodie Dispensers no longer gives Guns and Melee items when the “No Guns/No Melee Weapons” mutators are active

Items
 • Fix for Loadout items not appearing in-game when player takes Elevator to higher levels
 • Player can no longer quit the game after choosing a loadout item, and take it into the Daily Run
 • Cube of Lampey functions properly when Wrestler throws Lamps
 • Cube of Lampey no longer spawns items 100% of the time
 • Silencer and Accuracy Mod can no longer be used on Oil Container
 • Important items such as the Possession Stone can no longer be stolen from a player’s inventory
 • Fixed instances where kill profiting devices like Kill Ammunizer could be triggered more than once from the same person
 • Kill Ammunizer must restore at least 1 ammo to a gun. There were instances where it would restore 0.
 • Ammo Processor can no longer be used on Water Pistol
 • EMP Grenade does 100 damage to Killer Robot in addition to Paralyzing him
 • EMP Grenades can be used to disarm Door Detonators
 • Fix for thrown items bouncing for a frame or two after they are supposed to be destroyed
 • Bear Traps in the Park level have a more visible light
 • Fix for music notes appearing on random items after Boombox was destroyed
 • Boombox no longer continues to play music if it falls into a hole
 • Fix for player being able to drop the Cardboard Box while hidden under it
 • For for issue where if the player was wearing Hard Hat and Codpiece and removed one of them, they would lose “Resist Damage (Small)”
 • Syringes are identified when the player gives the Syringe to a follower and they use it
 • Tranquilizer Gun, Shrink Ray, Freeze Ray etc. can be used to trigger switches and other trigger-able things, just as normal bullets do
 • Bracelet of Strength effect “Strength +1” replaced by “Strength (Small)”, which also fixes an issue where strength from Bracelet would be added to player’s base strength at the start of new levels
 • Fix for equippable items sometimes not giving traits to the player if they were added to the inventory while another item of the same type existed
 • Fix for Mixed Drinks not working properly with Water Pistol
 • Player armor is not depleted when attacking other players while “damage other players” is turned off
 • Player is prevented from using Health items when their health is already full
 • Player can no longer be teleported onto Bear Traps and other dangerous items
 • When ““No Guns/No Melee Weapons” mutators are active, player will no longer see gun and melee related items, like Silencer and Ammo Stealer
 • Fix for certain guns like Flamethrower and Water Pistol still appearing when “No Guns” was active
 • Potential fix for NPCs dropping “E_” item sometimes, particularly when “No Guns” and “No Melee” were active

Status Effects / Traits / Special Abilities
 • Electro Touch no longer damages Ghosts
 • Electro Touch does 3x damage when the victim is underwater
 • Cannibal cannot eat bodies while they are on fire
 • Chloroform can no longer be used on Killer Robot
 • Fix for Jock being able to move normally while in his “pre-charge, revving up” state
 • Fix for Jock taking damage from non-hazardous objects while charging
 • Fix for Jock taking excess damage from hazardous objects while charging
 • Fix for Jock stopping his charge when near water bodies
 • Fix for Jock sometimes jumping in the wrong direction when charging into bodies of water
 • Fix for objects’ Destroy function getting called multiple times when Jock charged into the objects, resulting in weirdness
 • Jock’s charge attack can destroy Bushes now
 • Fix for player losing status effects tied to wearable items after dying and resurrecting
 • Cyanide no longer gibs people
 • Fix for issue where player would retain super-fast speed when using “I’m Outtie” trait and depossessing as Shapeshifter, or returning to human form as Werewolf
 • Fixed player not gaining “I’m Outtie” benefits immediately when entering Werewolf state or Possessing someone
 • Kneecapper cannot cause Slow when the player causes harm to themselves
 • Kneecapper does not cause Slow on other players when “Damage other players” is turned off
 • Status effect-causing bullets do not work on other players when “Damage other players” is turned off
 • Shapeshifter possessing an un-transformed Werewolf cannot transform into a real Werewolf, this was causing a bunch of bugs and would have been a pain to program properly. Saving for later.
 • Shapeshifter cannot possess a transformed Werewolf
 • Shapeshifter is more clear about why they can’t possess certain people
 • Regenerate Health When Low will not continue restoring health if the player’s health has reached its max, for example with the Low Health For All mutator
 • Being Knocked Out does not result in an immediate Game Over
 • When Shapeshifter levels up while Possessing someone, their original body is given the Full Health bonus
 • Fix for “No Effect!” being spammed when Killer Robot jumped into a poisoned lake
 • As Shapeshifter, players can no longer Possess a person who is being Arrested or Bitten

Combat
 • Ghost can no longer squash people who are Shrunk
 • Fix for NPCs sometimes not attacking objects when their AI dictates it
 • Sticky Glove can no longer be used to deflect melee attacks
 • Auto-Aim no longer attempts to target certain objects
 • Fixed issue where Flamethrower and Fire Spewer could break windows when aiming in the direction of the window, rather than the fire actually hitting it
 • Fix for Flamethrower/Fire Spewer damage and knockback being higher than it was supposed to be at times

Sound
 • Fix for looping weapon sound effects continuing to play if the gun was firing directly before the player was teleported
 • Sound effect plays when you try to equip a weapon that is out of ammo, or if the character is unable to equip weapons of that type
 • Fix for player death sound effect playing a second time if the player was gibbed after being killed

Stats / Unlocks
 • Fix for “Death By” and … reading as “E_” if a ghost progressed to the next level, and then a Game Over occurred

Missions
 • Fix for owners of buildings with bombs in “Find Bombs” missions not being flagged as Guilty
 • Fix for item “E_” sometimes appearing as mission reward when No Guns and No Melee mutators were active

Mutators
 • With New Character Every Level, players will not get repeats until all unlocked agents have been used
 • Fix for issue in Daily Run where starting character could vary in New
 • Character Every Level when the game was restarted after death
 • Potential fix for game freezing at times when Investment Banker cleared a floor on New Character Every Level

Artificial Intelligence
 • Ghosts no longer follow Comedian when they like his jokes
 • Potential fix for NPCs being rescued for missions following Ghost players
 • Two people can no longer sleep in the same bed (apparently this is a more puritanical city than one might expect)
 • Cops do not get angry when you attack dead bodies
 • Fixed NPCs refusing to path over conveyor belts in any circumstance
 • Fixed issues NPCs were having pathing past Crushers
 • Fixed NPCs not avoiding Flame Grates in their pathing
 • NPCs will not enter a Flee state after walking onto a Conveyor Belt
 • Fix for NPCs having a tendency to walk too close to Killer Plants
 • Fix for NPCs not pathfinding around certain obstacles properly in multiplayer mode

Text
 • Added note in Laptop description letting players know they can move while hacking
 • Changed Strict Cannibal text to make more clear that you can still drink alcohol
 • Modified “No In-Fighting” description to indicate that it only applies to melee and bullet attacks

Multiplayer
 • Fix for Shopkeeper not being able to revive other players

Other
 • Added Gameplay Settings menu option “Delete Save Data”

36 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

Streets of Rogue is a rogue-lite about player choice, freedom, and anarchic fun. The game takes inspiration from fast-paced top-down rogue-lites like Binding of Isaac and Nuclear Throne, and adds free-form, experimentation-driven, emergent gameplay elements of RPGs like Deus Ex.

Rather than taking place in a dungeon, the game is set in a functioning, procedurally generated city, where complex AI informs denizens from all walks of life, who are just trying to get by in their daily activities.

In order to progress, the player will need to accomplish specific mission goals in any way they see fit through use of their special character traits, items, and the environment. • Will you play as a soldier who shoots first and asks questions later?
 • A stealthy scientist who uses chloroform and tranquilizer darts to silently take down the opposition?
 • A genial bartender who can talk his way past the most intimidating of guards?
 • Or how about a hyper-intelligent gorilla, rescuing other caged gorillas to form a small mobilized gorilla army?

The Mighty Feature-List


 • Play the game YOUR way! Don’t want to kill anybody? That’s cool! Want to hack computers? Got ya covered!
 • Random world generation and TOTALLY EXTREME gameplay variety means you can play for 600 hours and not get bored! Seriously though, go outside!!!
 • Super-advanced artificial intelligence that won’t put up with your crap! Outsmart these virtual humans and feel superior to your computer!
 • Play as over 20 (and growing!) wildly different types of characters! Bartender, scientist, hacker, gorilla — hey, your job is probably in there too!
 • Stupidly huge variety of items! Shrink rays, hypnotizing devices, boomboxes, bear traps, food processors.. Oh, and guns too.
 • 4-Player online and local cooperative modes lets you brutalize goons AND loneliness!
 • Lead a gang, free slaves, drink beer, gib ghosts, become a vampire, shrink people and stomp on them. The most insanely varied game ever made.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or Later
  • หน่วยประมวลผล: Dual-Core Intel or AMD processor
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OS X 10.8+
  • หน่วยประมวลผล: Intel Dual-Core
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 12.04+
  • หน่วยประมวลผล: Intel Dual Core
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 300 MB
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (196 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (922 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
0 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...