รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
A fast paced multiplayer shooter that pits aliens against humans in a strategic and action-packed struggle for survival!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (60 บทวิจารณ์) - 71% จาก 60 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (7,728 บทวิจารณ์) - 84% จาก 7,728 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 30 ต.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Natural Selection 2

ซื้อ Natural Selection 2 - Deluxe Edition

ซื้อ Natural Selection 2 - 4-pack

Includes four copies of Natural Selection 2 - a copy for yourself and three copies to send to your friends!

ซื้อ Natural Selection 2 Deluxe Edition Upgrade

Upgrade your Standard Edition to the Deluxe Edition!

ไอเท็มที่พร้อมใช้งานสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (145)

23 กันยายน

Build 309 is Now Live on Steam!


As we announced in last week’s Changelog, we’re releasing a patch this week! This patch contains all the tweaks and updates we held back from build 308, in favor of having more time to solely focus on the issues that came up after the LUAJit update.

Included in this update is the brand new Marine Commander tutorial. This will teach potential new commanders the basics of commanding and the marine tech tree. So if you wanted to get a basic understanding of commanding without being in a live game, there is now a way to do so.

But that’s not all! Thanks to the tremendous work of Trevor, with the help of a group of volunteers from the community, the new tutorial is packed with more easter eggs and secrets to discover. So even as a veteran commander it’s worth giving it a shot, if only just to unlock the new achievements!

We’ve been listening a lot to the community’s feedback about the current balance situation and the performance issues that have been showing up since the last few builds. With this build we started including changes which are trying to resolve some of those issues that were brought up. More improvements will follow in the future.

Meanwhile the team is still working on items from our roadmap that remi posted two weeks ago.

There is much more to come for NS2 on the horizon, so stay tuned and happy hunting!

Update 309 Changelog

Gameplay

 • Skulk HP raised to 75/10 (was 70/10)
  The intent of this is to make early game skulks a tiny bit less fragile and to make early game engagements more stable (the innate regen threw a RNG factor into those engagements)
 • Machine Gun changes
  • MG research time halved to 30 seconds (was 60)
  • Decreased MG spread to 4 radians (from 4.5)
  • Increased magazine size to 125 (from 100)
The MG is primarily designed to give Marines a chance to hold and extend their territory in the late mid game. The MG wasn’t really able to do that in the past. Halving the research time should help get it on the field before it’s too late. Furthermore decreasing the spread and increasing the magazine should make it reward players better for good positioning.
 • Railgun damage type changed to Structural (was normal, railguns now do double damage vs structures, and have no change vs players)
The Railguns can be fun to use against alien players, but at it’s current damage numbers it took 2-4 shots to pop a cyst which made it feel very underpowered. Doubling their damage output to structures will help give them more utility.
 • Marines now can’t turn their upper body as far to the right, without also turning their lower body (this makes it easier for aliens to tell which direction a marine is facing)
 • Marines now use a different animation while jetpacking, rather than the jumping animation
Tweaks / Improvements
 • New Commander Tutorial now available in the training menu!
  • Two new achievements added related to the commander tutorial
  • Removed the “commander help” in-game tutorial
 • Improved bot server performance by adding a tick rate for the bot logic routine which is set to 10 by default
  • This should lower the impact of bots onto the server performance by at least 50%
 • Updated the bot name list including more recent contributors
 • All serverbrowser filter act now the same way: Enabled will show given servers, disabled will hide given servers. Old filter settings are converted
 • The “full server” serverbrowser filter will now also take reserved slots into account
 • Added the server admin command “sv_rookieonly” to change the rookie only state of a server without requiring a map change or server restart
 • Replaced the server runtime error (SRE) icon when a script error occurs on the client with something prettier
 • Added another diagnostic icon which will appear when a script error occurs on the server (it’s purple!)
 • List the exact number of script errors that occurred on the server in net_stats and the client log
 • Windows servers now automatically save a mini memory dump into their log folder on crash (if your server crashes please send this to us so we can help diagnose it)
Fixes
 • Fixed that the subscribed mods did not show up in server details window
 • Fixed that the rookie only check didn’t work on most rookie-only servers (this was previously deployed via the extension system)
 • Fixed that the buttons of popup that showed up when a non rookie tries to join a team at a rookie only servers did not work
 • Fixed that you could get stuck in place if you attempted to evolve a trait twice before turning into an egg
 • Fixed a script error in the alien commander bot routine
 • Fixed a small performance issue in the scoreboard update routine
 • Fixed that numbers in the options menu were too precise
 • Fixed that the pistol slide was not staying open when the gun is empty
 • Fixed that blink effects could cause visual artifacts when bloom was enabled
 • Fixed that protolab could cause blow out while being biled if bloom was enabled
 • Fixed that spectators could end up spectating non player entities in a rare case
SDK
 • Added the ability to lock the view horizontally with the space bar in film mode (Thanks Samus!)
 • Added ability to communicate with Webviews (Lua <-> Javascript)
  • WebView::ExecJS allows Lua code to call javascript inside the webview
  • WebView::HookJSAlert allows Lua code to respond to any Javascript alert( message )
 • Added Client.GetNumServerScriptErrors() to get the number of script errors that have occurred on the server (since map change)
 • The spread vectors table of the shotgun is now referenced via the class to make them easier to mod
 • Improved the Lua TraceLogger error messages to include more details
 • Viewer
  • Added JSON Export to Animation Graph editor
  • Improved Animation Graph editor visuals by highlighting incoming and outgoing lines from the selected node different colors.
  • It’s now possible to have one-way labels in the Animation Graph (animation state can jump out of this node to other nodes of the same label, but can only be entered by discrete connections)
 • Model Compiler
  • Fixed an issue that could cause models’ scaling to be strange when playing animations.
  • Fixed a bug that would cause cameras to not load properly.
 • Fixed possible crash on exit due to bad access in FMOD dll (when using Spark’s tools)

13 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

19 กันยายน

Natural Selection League, Season 10!


We'd like to take a moment and shine a light on our partners over at the Natural Selection League. Sign-ups are under way for season 10 of great competitive NS2 action and we couldn't be more excited! Below is all the information and links you might need to get involved with the next season, so gather your friends, create a team and get in on the action!

New to the ENSL?
Welcome to the Natural Selection League. If you’re looking for getting more out of your Natural Selection 2 experience, look no further. Power plays, crackpot strats, and the greatest competitive minds of Natural Selection 2 converge here to duke it out on the battlefield. Talk strategy, metagame, and high-level concept Natural Selection 2 on our forums, or enjoy a gather and fight to the top of the food chain. If you’re looking for more information, check the bottom of this post.Any questions can be directed to our help desk or by messaging an admin on ENSL, Steam, by email or Discord. A full list of current admins can be found here.

Deadlines
Brace yourselves, Season 10 is upon us! But.. we will be extended the deadlines for signups for two weeks. The signup deadline for Season 10 is now October 13th. We want the potential to seed a lower division as high as possible, with the intent of more and better matches. A reminder to sign-up if you haven’t already, as time is ticking!For all new players, you need a team of at least six players to compete in Season 10, please read the final section of this post on how to create or join teams.

Gathers
Gathers have picked up steam and are running again. You can join a gather by registering an account and joining up here. Joining is easy, and practice can come in handy for the upcoming Season 10. Be sure to play more rounds to familiarize (or refamiliarize yourself on Mesh (formerly Docking2), Nexus, and Mineral, as these custom maps are staples of an ENSL season, and some have changed for the new Season.

Map Tests
Some of our mappers have come forward concerning high-level gathers on ns2_ayumi, a reimagining of the Natural Selection 3.0 map of the same name. Huge changes have happened recently with the map concerning balance, and feedback is necessary. Contact Kasharic or Mephilles for more information. If you have another map you’d like to see played in gathers, contact an admin.

Joining the ENSL
If you don't have a team or have yet to join the ENSL, it's easy to create an account or team with the following steps. If you want to register a pre-existing team, skip to step 4.
 • To create a team, register an account and create a new team! Creating a team is not necessary, nor is joining a team. If you’re looking to join a team, find a team and select the Request to Join button on their page. You’re free to use the ENSL website without any pressure from any teams.
 • Get your players to register and tell them to Join your team in their Agenda, which you can find at the top of the page! You can meet players in-game, in ENSL gathers, or on the ENSL or Unknown Worlds forums. As per usual ENSL rules, you must have at least six players for a valid Season 10 team!
 • To accept your players on the team, go to Agenda → Click your team name → Edit and scroll down → Members → Change their status from Joining to Member, Leader, or Deputy. These roles can define what a player is to your team.
 • To join the tournament, go to Agenda → Click your team name → Edit (scroll down) → Contests → Join Season 10 Signups. This will reserve your space in the upcoming Season 10. Get ready to rock!
 • Verify that your team name exists on the Contest page. If your team does not appear here, please follow these steps again. If all else fails, contact an admin.

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"NS2 is a genius mash of Counter Strike and Starcraft"
Kotaku
"This is getting close to my idea of the ultimate game"
Machinima

เกี่ยวกับเกมนี้Natural Selection 2 pits alien against human in an action-packed struggle for survival. Wield devastating weaponry as a Frontiersman marine, or become the xenomorph as a deadly Kharaa lifeform.

Strategy Meets Shooter


Natural Selection 2 is a First Person Shooter and Real Time Stategy game rolled into one! Each team, alien and human, has a Commander. The Commander looks down on the battlefield and issues orders, places structures, collects resources, researches technology, and deploys abilities.Here are some gameplay examples: A human Commander could drop health packs and ammunition to a trapped marine squad, and deploy sentry guns to help them defend their position. Or an alien Commander could grow a new Hive to spread infestation throughout newly captured territory, allowing more alien eggs to spawn...

Two Unique Sides


Aliens players choose to evolve into one of five lifeforms: The fast, fearsome Skulk can run on walls and deliver massive damage with its jaws. Lerks fly and deploy gasses to support their teammates in battle. Gorges heal other lifeforms and build tunnels, hydra turrets, walls, and other tactical structures. Fades blink in and out of battle, picking off marines with giant scythes. Finally, the giant Onos is so massive and so tough, that even entire marine squads can't take it down.Marines wield rifles, shotguns, grenade launchers, pistols, and other weapons. Cluster grenades can clear ventilation shafts of sneaky Skulks, flamethrowers make short work of alien structures and infestation, and boosts dropped by the Commander increase combat effectiveness.

When attacking on foot doesn't cut it, marines can construct hulking Exosuits wielding miniguns and railguns, and equip jetpacks for high speed assaults on alien Hives.

Long Term Development


Natural Selection 2 receives constant updates. This year, 2016, Unknown Worlds continues to develop new features, content, and improvements.

Mod Tools Come Standard


Natural Selection 2 comes with all the tools we used to make the game. All game code is open source. That means you can create, and play, an endless variety of mods. Publish, share, and download mods from the Steam Workshop, and automatically download mods when you join modded games.

Digital Deluxe Edition


Digital Deluxe Edition includes:

 • Official Soundtrack - 1 hour of tribal, industrial music composed by David John and Simon Chylinski
 • Digital Art Book - 40+ pages of art by Cory Strader, including environments, creatures, weapons and more
 • Exclusive in-game marine model - Exclusive in-game marine model - A new marine model with custom visor and armor plating
 • Exclusive Wallpapers and Avatars - Unique views of the NS2 universe by Amanda Diaz

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista 32-bit
  • Processor:Core 2 Duo E6700 (2.66 GHz) or better
  • Memory:3 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1 GB VRAM and support for Shader Model 3 (e.g. AMD X800, NVidia 8600 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows 7 64-bit or newer
  • Processor:Core 2 Quad Q6600 (2.4 GHz) or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1.5 - 2 GB VRAM (AMD 5770, NVidia GTX 450 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (60 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (7,728 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
25 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
197.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2012
หลักๆเป็นเกม FPS ใครเก่ง RTS สามารถเข้าไปในเครื่องคุมฐานได้ ควรมีทักษะภาษาอังกฤษเล็กน้อยถ้าจะเล่น RTS อ่านคำอธิบายไม่ออกเดี๋ยวจะมึน

มี 2ฝ่าย มนุษย์ กับ เอเลี่ยน แต่ละฝ่ายก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันไป ฝ่ายมนุษย์มีหุ่นยนต์ด้วย โหดๆ *0* แพงสุดในเกมละ

อยากให้เสริมระบบ Achievement เข้ามาจัง *-*
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
133.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กรกฎาคม 2013
เกมนี้แบ่งเป็นฝ่ายมนุษย์ - ฝ่ายเอเลี่ยน โดยทั้งสองฝ่ายเป็น Player มิใช่บอท

แต่ละฝ่ายจะมีคนเล่นเป็น หัวหน้า - คุณแม่ คอยสร้างสิ่งต่างๆและอัพเกรดสิ่งต่างๆ

เป็นเกมที่ดีนะ แต่เล่นกับคนเอเชียไมค่อยสนุก เพราะคนน้อย ส่วนเล่นกับฝรั่ง ผมเน็ต 10mb แต่ปิงก็สูงถ้าไม่ใช่ห้องของเอเชีย บางทีก็โดนเตะ

ปล. ถ้าจะขึ้นแท่นเป็นผู้บัญชาการ ก็ไปเสี่ยงดวงเอาว่าลูกทีมจะว่ามั้ย บางครั้งคนก็ไม่สนใจ ขอให้สร้างได้ก็พอ แต่บ้างครั้งก็จะเจอฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ ถามว่า "comm มึงมีไมค์มั้ย? พูดอะไรหน่อยสิ"
ซึ่งจะนำพาไปสู่การเตะผู้บัญชาการออกจากแท่นสั่งการ เพราะเราพูดอังกฤษไม่ได้ เคยบอกว่าหูหนวกไปครั้งนึง เค้าก็ปล่อยให้เล่นไปตานึง... จริงๆผู้บัญชาการสามารถสั่งได้ว่าให้ไปโจมตีที่ไหน ป้องกันตรงไหน ซ่อมอะไร โดยคลิกที่ตัวละคร หรือลากเมาส์รวบเลย (หน้าเจอสั่งการเหมือนเล่นเกม Warcraft , Starcraft ) แต่คนมันก็โง่เกินไปที่จะเข้าใจเรื่องง่ายๆ ทำใจซะ...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
61.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ธันวาคม 2013
Nice mutiplayer game !
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 เมษายน 2014
สนุกดี มันสาดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
15.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 กันยายน 2014
เกมส์นี้คล้ายๆกับหนังเก่าเรื่องหนึ่ง "สงครามหมื่นขา" ซึ่งเนื้อหามันจะเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และแมลงต่างดาวยกพวกฆ่ากัน เดียวตัวเกมส์จะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยมี command คอยสั่งการไห้คนในทีมสู้รบ หรืออยากจะเล่นเป็นทีมคนหรือแมลงก็ได้ โดยเนื้อหาหลักๆเราต้องบุกยึดพลังงาน เพื่อเพิ่มทรัพยากรณ์ไห้กับทีมเราสำหรับฝ่ายคน สำหรับฝ่ายแมลงก็ทำลายและฆ่าจะได้แต้มมาฝักใข่แมลงเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่า คล้ายกับเกมส์ FPS ทั่วไปแต่มีการวางแผนและกลยุทธ์ผสมเข้าไปด้วย ถ้ามองเผินๆก็คล้าย dota ที่แข่งกันดันป้อมจนสุดท้ายและชนะในที่สุด เล่นไม่ยากครับเสียดายที่ ping เยอะไปนิด เอาไป 8/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
52.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ธันวาคม 2013
สนุก มาก ครับ :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
1,391.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 มกราคม 2014
เกมสนุกดีเล่นไป 700 ชั่วโมงแล้ว ก็มีเบื่อบ่างแต่พอหายเบื่อก็กลับมาเล่นอีกเหมือนเป็นเกมว่าเล่นได้เรื่อยๆ ภาพก็สวยดีไม่ค่อยกินสเป้คคอมด้วย i5 นี่วิ่งสบายลื่นปลืด
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
ไม่แนะนำ
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
ผมว่าเป็นที่เล่น แล้วก็สนุกดีนะครับ แต่ว่าไม่ชอบ เลยนะครับ เวลา ยิงมัน กด เล็งไม่ได้ครับ

-เรื่องกราฟิก ก้ ok นะ แต่ว่ามันกินสเปคมากๆๆๆๆๆ ไม่รู้เป็น เพราะ อะไรนะครับ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
7.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2014
สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะเล่นเป็น 2 ฝ่าย นั้นคือ เอเลี่ยน กับ คน
โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมี ผู้บัญชาการ Commander ฝั่งละ 1 คน ถ้าไม่มีทางตัวเกมจะแจ้งเตือนเอง
ผู้ที่เล่นเป็น Commander จะมองดูในมุมมองแบบเชิงเกมวางแผนสร้างฐาน มีหน้าที่จะต้องสร้างฐาน ป้องกันฐาน ขยายอาณาเขต อัพเกรดอาวูธและคอยช่วยเหลือแจ้งเตือนสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆ
สำหรับคนอื่นก็มีหน้าที่ ทำลาย ป้องกัน ฆ่าฝ่ายตรงข้าม และอย่าลืมอัพเกรดตัวเองด้วย เราจะเล่นในมุมมองแบบ First person shooting

หลังจากที่ได้เล่นแล้ว อยากบอกว่า สนุกมากๆ ชอบอยู่ฝั่งเอเลี่ยน สนุกดี ใช้ความพริ้วในการหลบกระสุนมันส์มาก แต่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่ ไม่มี sever asia เลย ทำให้เวลาเล่นแล้ว กระตุกมาก เรื่องภาพ ถือว่าสวยดี

I need sever asia so much!!!!!!! > <
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2014
have gilf Natural Selection 2 want 3 key Cs:Go or 3 key dota2
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
โพสต์ล่าสุด
G.A.M.GKG [TH]
6.7 ชม.
โพสต์: 3 กรกฎาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Good
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
NoLuck[AllSkill]
1.5 ชม.
โพสต์: 24 มีนาคม
สนุกมากครับ เเต่คนเล่นน้อยไปหน่อย
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
James30ds
6.3 ชม.
โพสต์: 12 มีนาคม
เบสจากเกมม็อดชื่อดังในสมัยก่อน เอามายกครื่องใหม่ทั้งเอนจิ้น กราฟฟิค แต่ยังคงูปแบบการเล่นผสม
แบบวางแผน และเดินยิงอันเป็นเอกลักษณไว้ได้อย่างดี โดยรวม 7/10 คะแนน
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Ryker Macmillan
31.3 ชม.
โพสต์: 17 สิงหาคม 2015
โดยรวมถือว่าใช้ได้ เเต่มันเชิญเพื่อนมาเล่นยังไง ว๊า ??? สร้างห้องเพื่อนตามมาเล่นไม่ได้ งงเหมือนกัน
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Admin
112.0 ชม.
โพสต์: 17 สิงหาคม 2015
เซงตรงที่เล่นกับเพื่อนไม่ได้ -*- forward port ก็แล้ว VPN ก็แล้ว Hamachi ก็แล้ว

ทำเกมส์มาดี แต่ห่วยแตกตรงที่ server ไม่มีครอบครุม

อีกอย่าง มี bot แต่ บอทสร้างฐานก็ไม่สุด วอนผู้พัฒนา เถอะ แก้ไขด้วย
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Titan's Grip
1.9 ชม.
โพสต์: 29 กรกฎาคม 2015
มันส์มาก
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ik-mee
26.5 ชม.
โพสต์: 1 พฤษภาคม 2015
this is a VERY GOOD game
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
I am the Lord of the world game.
28.4 ชม.
โพสต์: 25 เมษายน 2015
ดีครับหนุกมาก
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
0.3 ชม.
โพสต์: 30 ธันวาคม 2014
คอมเสป็คกลางๆ ถึงต่ำ และคนที่เน็ตความเร็วระดับทั่วๆ ไป อย่าาาาาาาาา ครับ เดี๋ยวท่านจะรู้สึกได้ถึงการเสียตังฟรี
ด้วยการที่โหลดตอนเข้าเกมส์อันนานแสนนาน (7 ~ 15 นาทีได้)
และการที่ไม่มี server ใกล้ๆ ให้ได้เล่น จึงมีให้เล่นแต่ server ที่ ping เยอะเป็นส่วนใหญ่ (ping น้อยๆ ก็ดันไม่มีคนเล่น)

สำหรับคนที่เป็น gamer สมัยใหม่ ที่กดเริ่มเกมส์แบบพวก DotA2 , CS GO , Hon , LoL อะไรแบบนั้น
เกมส์นี้ไม่มีแบบนั้นครับ ต้องค้นหาห้องเล่นแบบเกมส์สมัยก่อนๆ

ปืนส่วนใหญ่ยิงแนว PB (ไม่ต้องเล็งมาก เป้านิ่งสาด)

อันนี้ก็เป็น รีวิวเล็กๆ ผ่านเวลาเล่นอันน้อยมาก
เพราะผมรู้สึกเสียตังฟรีครับ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน