A fast paced multiplayer shooter that pits aliens against humans in a strategic and action-packed struggle for survival!
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Κυρίως θετικές (59 κριτικές) - 71% από τις 59 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (7,764 κριτικές) - Το 84% από τις 7,764 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Οκτ 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Η γλώσσα «Ελληνικά» δεν υποστηρίζεται
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει την τοπική σας γλώσσα. Ελέγξτε την παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών πριν την αγορά

Αγορά Natural Selection 2

Αγορά Natural Selection 2 - Deluxe Edition

Αγορά Natural Selection 2 - 4-pack

Includes four copies of Natural Selection 2 - a copy for yourself and three copies to send to your friends!

Αγορά Natural Selection 2 Deluxe Edition Upgrade

Upgrade your Standard Edition to the Deluxe Edition!

Διαθέσιμα αντικείμενα για αυτό το παιχνίδι

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (146)

11 Οκτωβρίου

Build 310 Now LiveToday we have a treat for you. New first person animations have arrived for all the core pieces of a Marine's basic kit: Rifle, Pistol, and Axe! Every single animation has been rebuilt completely from scratch and ran through a new modernized pipeline to improve the weight and feel of the weapon handling and movement in NS2. In addition, while updating the animations, we have also fixed many issues in the animation graphs that control which animations play and how they blend together.

https://www.youtube.com/watch?v=f6pz-u5wgXM

For many, playing the game with new animations may feel like a bit of a shock considering we've all been used to the same animations for upwards of five years; but give it a chance and I think you'll come to love them.

In addition to new animations, we also are switching the game over to Hive 2. This is no miracle fix for team stacking issues, but it does give us a lot more control over the system and ability to fix issues as they come up. There are many technical improvements to the new system, some of which you can read about here.

Although Hive 2 is not going to fix team balancing, it does bring with it some significant improvements to the underlying skill learning algorithm. Moultano has provided a great description of how this works, and an image showing the difference between how the two algorithms might perform when trying to discover a player's underlying skill value.Moultano's Sage Words: “Imagine a mountain covered in fog…”

Notice how the Hive 2 value gets closer to the target value much faster (with many less games played) than if the same set of games is recorded by Hive 1.
This week we are also working on putting together a 64 bit beta build, which you will be able to opt in to and play with on build 310 servers so that you can help test the stability and performance of the 64 bit version of NS2 in actual games. Come join us in Discord for more details. The more people that help us test it, the better we will be able to make it.

Update 310 Changelog

Gameplay

 • Onos cost increased to 62 pres (was 55)
  When pres gain was increased to 1.25 per tick, Lerk cost had to be decreased to maintain the same initial timings. Because of how late into the game Onos arrive, their cost needs to be raised to account for the additional pres gain and restore the old timings. By pushing out the Oni by a minute or two, aliens have a larger need for Fades, and Marines have a little more breathing room and time to prepare.
 • Increased the Shotgun spread slightly to decrease the one-shot range to approximately what it was prior to the alien hit box changes
 • Lerk movement tweaks
  • Increase non-celerity flap force to match celerity to reduce Lerk’s dependence on Celerity
  • Improved crouch diving mechanics to help with ambushing and spiking
  • Increased strafe flap force to help with spiking
 • Decreased Gorges off-infestation belly slide friction so that Gorges can maintain their speed a bit longer (0.2 to 0.1)
Tweaks / Improvements
 • Hive 2.0
  • Algorithm Changes
   • Instead of a constant learning rate, Hive now uses both an AdaGrad-based learning rate and a constant learning rate. This makes skill values change faster initially, but change slower once they've converged. Expect large changes to your skill value for your first several games in the new system.
   • Skill values imported from the old hive system have been modified using a function of play time. (Thanks Nordic!) This fixes the issue where some new players started with a skill of 1000, and others started with a skill of 0. This has the effect of reducing all skill values, particularly those of newer players.
   • Exploits involving switching teams mid-game have been fixed. Players that switch teams will be credited with both a win and a loss, and the skill updates will be proportional to how long they played on each team, weighting the beginning of the game much more than the end.
   • Games with few human players no longer cause anomalously large skill updates. Games with fewer than 12 human players will have a very small effect on skills.
 • Added graphical element for mucous shield
 • Added an additional diagnostic icon which will appear when a server's performance dips to yellow or red
Fixes
 • Fixed that script error icons would flash on screen after map loads
 • Fixed exploit that allowed players to regain all energy by exploiting the “Evolve Last Upgrades” feature
 • Fixed that you couldn't hit cysts at your feet with the Axe while standing on top of them
 • Fixed a client crash caused by trying to read from a model that has not finished loading
 • Fixed an scripted error occurring when bot commander got kicked
 • Fixed that alien bots tried to evolve upgrades on higher lifeforms even though they couldn't afford them
 • Fixed that commander bots would try to build RTs in a weird order due to it using birds-eye distance rather than path distance
 • Fixed that command chairs could not be built by bots
 • Fixed a bug that would cause a babbler-covered gorge to have a more difficult time heal spraying structures
 • Improved how cyst chains are placed.  This should make cysts more reliably connect to the closest cyst
Maps
 • Refinery : Stuck spot in Chasm <-> Lava Falls vent fixed (Thanks Zavaro!)
SDK
 • In Viewer’s Animation Graph Editor, you can now press the spacebar to recenter your view on either the selected or starting node
 • Fixed that LiveMixin:DeductHealth was not using the correct formulas for applying normal damage types, as it advertised
 

19 σχόλια Περισσότερα

23 Σεπτεμβρίου

Build 309 is Now Live on Steam!


As we announced in last week’s Changelog, we’re releasing a patch this week! This patch contains all the tweaks and updates we held back from build 308, in favor of having more time to solely focus on the issues that came up after the LUAJit update.

Included in this update is the brand new Marine Commander tutorial. This will teach potential new commanders the basics of commanding and the marine tech tree. So if you wanted to get a basic understanding of commanding without being in a live game, there is now a way to do so.

But that’s not all! Thanks to the tremendous work of Trevor, with the help of a group of volunteers from the community, the new tutorial is packed with more easter eggs and secrets to discover. So even as a veteran commander it’s worth giving it a shot, if only just to unlock the new achievements!

We’ve been listening a lot to the community’s feedback about the current balance situation and the performance issues that have been showing up since the last few builds. With this build we started including changes which are trying to resolve some of those issues that were brought up. More improvements will follow in the future.

Meanwhile the team is still working on items from our roadmap that remi posted two weeks ago.

There is much more to come for NS2 on the horizon, so stay tuned and happy hunting!

Update 309 Changelog

Gameplay

 • Skulk HP raised to 75/10 (was 70/10)
  The intent of this is to make early game skulks a tiny bit less fragile and to make early game engagements more stable (the innate regen threw a RNG factor into those engagements)
 • Machine Gun changes
  • MG research time halved to 30 seconds (was 60)
  • Decreased MG spread to 4 radians (from 4.5)
  • Increased magazine size to 125 (from 100)
The MG is primarily designed to give Marines a chance to hold and extend their territory in the late mid game. The MG wasn’t really able to do that in the past. Halving the research time should help get it on the field before it’s too late. Furthermore decreasing the spread and increasing the magazine should make it reward players better for good positioning.
 • Railgun damage type changed to Structural (was normal, railguns now do double damage vs structures, and have no change vs players)
The Railguns can be fun to use against alien players, but at it’s current damage numbers it took 2-4 shots to pop a cyst which made it feel very underpowered. Doubling their damage output to structures will help give them more utility.
 • Marines now can’t turn their upper body as far to the right, without also turning their lower body (this makes it easier for aliens to tell which direction a marine is facing)
 • Marines now use a different animation while jetpacking, rather than the jumping animation
Tweaks / Improvements
 • New Commander Tutorial now available in the training menu!
  • Two new achievements added related to the commander tutorial
  • Removed the “commander help” in-game tutorial
 • Improved bot server performance by adding a tick rate for the bot logic routine which is set to 10 by default
  • This should lower the impact of bots onto the server performance by at least 50%
 • Updated the bot name list including more recent contributors
 • All serverbrowser filter act now the same way: Enabled will show given servers, disabled will hide given servers. Old filter settings are converted
 • The “full server” serverbrowser filter will now also take reserved slots into account
 • Added the server admin command “sv_rookieonly” to change the rookie only state of a server without requiring a map change or server restart
 • Replaced the server runtime error (SRE) icon when a script error occurs on the client with something prettier
 • Added another diagnostic icon which will appear when a script error occurs on the server (it’s purple!)
 • List the exact number of script errors that occurred on the server in net_stats and the client log
 • Windows servers now automatically save a mini memory dump into their log folder on crash (if your server crashes please send this to us so we can help diagnose it)
Fixes
 • Fixed that the subscribed mods did not show up in server details window
 • Fixed that the rookie only check didn’t work on most rookie-only servers (this was previously deployed via the extension system)
 • Fixed that the buttons of popup that showed up when a non rookie tries to join a team at a rookie only servers did not work
 • Fixed that you could get stuck in place if you attempted to evolve a trait twice before turning into an egg
 • Fixed a script error in the alien commander bot routine
 • Fixed a small performance issue in the scoreboard update routine
 • Fixed that numbers in the options menu were too precise
 • Fixed that the pistol slide was not staying open when the gun is empty
 • Fixed that blink effects could cause visual artifacts when bloom was enabled
 • Fixed that protolab could cause blow out while being biled if bloom was enabled
 • Fixed that spectators could end up spectating non player entities in a rare case
SDK
 • Added the ability to lock the view horizontally with the space bar in film mode (Thanks Samus!)
 • Added ability to communicate with Webviews (Lua <-> Javascript)
  • WebView::ExecJS allows Lua code to call javascript inside the webview
  • WebView::HookJSAlert allows Lua code to respond to any Javascript alert( message )
 • Added Client.GetNumServerScriptErrors() to get the number of script errors that have occurred on the server (since map change)
 • The spread vectors table of the shotgun is now referenced via the class to make them easier to mod
 • Improved the Lua TraceLogger error messages to include more details
 • Viewer
  • Added JSON Export to Animation Graph editor
  • Improved Animation Graph editor visuals by highlighting incoming and outgoing lines from the selected node different colors.
  • It’s now possible to have one-way labels in the Animation Graph (animation state can jump out of this node to other nodes of the same label, but can only be entered by discrete connections)
 • Model Compiler
  • Fixed an issue that could cause models’ scaling to be strange when playing animations.
  • Fixed a bug that would cause cameras to not load properly.
 • Fixed possible crash on exit due to bad access in FMOD dll (when using Spark’s tools)

13 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

"NS2 is a genius mash of Counter Strike and Starcraft"
Kotaku
"This is getting close to my idea of the ultimate game"
Machinima

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιNatural Selection 2 pits alien against human in an action-packed struggle for survival. Wield devastating weaponry as a Frontiersman marine, or become the xenomorph as a deadly Kharaa lifeform.

Strategy Meets Shooter


Natural Selection 2 is a First Person Shooter and Real Time Stategy game rolled into one! Each team, alien and human, has a Commander. The Commander looks down on the battlefield and issues orders, places structures, collects resources, researches technology, and deploys abilities.Here are some gameplay examples: A human Commander could drop health packs and ammunition to a trapped marine squad, and deploy sentry guns to help them defend their position. Or an alien Commander could grow a new Hive to spread infestation throughout newly captured territory, allowing more alien eggs to spawn...

Two Unique Sides


Aliens players choose to evolve into one of five lifeforms: The fast, fearsome Skulk can run on walls and deliver massive damage with its jaws. Lerks fly and deploy gasses to support their teammates in battle. Gorges heal other lifeforms and build tunnels, hydra turrets, walls, and other tactical structures. Fades blink in and out of battle, picking off marines with giant scythes. Finally, the giant Onos is so massive and so tough, that even entire marine squads can't take it down.Marines wield rifles, shotguns, grenade launchers, pistols, and other weapons. Cluster grenades can clear ventilation shafts of sneaky Skulks, flamethrowers make short work of alien structures and infestation, and boosts dropped by the Commander increase combat effectiveness.

When attacking on foot doesn't cut it, marines can construct hulking Exosuits wielding miniguns and railguns, and equip jetpacks for high speed assaults on alien Hives.

Long Term Development


Natural Selection 2 receives constant updates. This year, 2016, Unknown Worlds continues to develop new features, content, and improvements.

Mod Tools Come Standard


Natural Selection 2 comes with all the tools we used to make the game. All game code is open source. That means you can create, and play, an endless variety of mods. Publish, share, and download mods from the Steam Workshop, and automatically download mods when you join modded games.

Digital Deluxe Edition


Digital Deluxe Edition includes:

 • Official Soundtrack - 1 hour of tribal, industrial music composed by David John and Simon Chylinski
 • Digital Art Book - 40+ pages of art by Cory Strader, including environments, creatures, weapons and more
 • Exclusive in-game marine model - Exclusive in-game marine model - A new marine model with custom visor and armor plating
 • Exclusive Wallpapers and Avatars - Unique views of the NS2 universe by Amanda Diaz

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:Windows Vista 32-bit
  • Processor:Core 2 Duo E6700 (2.66 GHz) or better
  • Memory:3 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1 GB VRAM and support for Shader Model 3 (e.g. AMD X800, NVidia 8600 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows 7 64-bit or newer
  • Processor:Core 2 Quad Q6600 (2.4 GHz) or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1.5 - 2 GB VRAM (AMD 5770, NVidia GTX 450 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Κυρίως θετικές (59 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (7,764 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
6 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Θετικές)
Πιο χρήσιμες κριτικές  Συνολικά
14 από 21 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
141.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου 2013
Ο διάδοχος του Natural Selection (NS) που ήταν modification του Half-Life, επιστρέφει αυτήν την φορά ως stand alone game με νέα πανέμορφη μηχανή γραφικών. Το gameplay είναι μια ανάμειξη fps και rts στοιχείων. Οι μάχες λαμβάνουν χώρα στο διάστημα και οπώς θα ταν λογικό ο πόλεμος είναι ανάμεσα στην ανθρωπότητα και στους πολυαγαπημένους μας (guess what) εξωγήινους. Η κάθε μεριά κατέχει απο μια κεντρική βάση σε κάθε πίστα. Με τις διαταγές του commander οι παίχτες χτίζουν structures, καταλαμβανουν νέες περιοχές πάνω στον χάρτι εις βάρος της αντίπαλης ομάδας έχωντας ως στόχο να μαζέψουν γρήγορα resources, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον commander να επιλέξει upgrades προς όφελος της ομάδας. Σαφώς ύπαρχουν και οι μάχες ανάμεσα στους marines και στα aliens. Οι marines διαθέτουν ένα αυτόματο τουφέκι, proximity mines, χειροβομβίδες, φλογοβόλα και grenade launcher καθώς και exo-suit*. Τα aliens απο την αλλη μεριά έχουν αρκετά στοιχεία απο τους γνωστούς σε πολλους απο μας, Zergs (starcraft). Tα aliens είναι πάρα πολυ ευκίνητα, και έχουν την δυνατοτητα μεταμόρφωσης σε διαφορετικού τύπου alien, που το καθένα έχει τον δικο του σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι.

Προσωπικά δυσκολευόμουν να φανταστώ ένα game που να συνδυάζει δράση από action-shooter/fps με στοιχεία και λογική απο real time strategy. Και έρχεται το Natural Selection 2 και συνδυαζεί αρμόνικα αυτα τα δυο τελείως διαφορετικά είδη, προσφέροντας μας ένα υπέροχο online game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
0 από 1 άτομα (0%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 από 4 άτομα (25%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
10.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου 2014
отличная игра 1графа 2 2 команды 3 несколько видов инопланетян
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
3.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Οκτωβρίου 2014
Ce jeu claque, énormement de potentiel, notamment après avoir connu les Avp qui n'étaient -malheuresement- vraiment pas dignes de ce nom (ma ressources pour ce jeu)

Enorme probleme de chargement chez moi malgré les astuces de la commu, de sacré ramage pendant les parties malgré les changements divers de parametres vidéos, pourtant un pc qui tourne correctement.

En gros, il vaut le coups, vraiment, malgrés quelques soucis encore génant. Et le potentiel de morphling, base a defendre, amelioration à acheter est vraiment bien pensé. et d'ailleurs , beau graphismes.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
Προτείνεται
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιουλίου
I personaly returned that game cause my pc couldn't afford it haha,its a nice game,good physics,nice human models,just alien models need a bit improvmence in my personal opinion,but if u want a nice stragedy game in first and second view, buy this one,perfect 👌
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία