ข่าวสาร
Build a new home for humanity in Aven Colony. Discover Aven Prime - an alien planet of deserts, tundras, and wetlands light years from earth. Build your colonies into massive, sprawling cities whilst dealing with the challenges faced when settling on a new world.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (30) - 63% จาก 30 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (428) - 64% จาก 428 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
25 ก.ค. 2017
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Aven Colony

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (38)

19 ธันวาคม 2017

New update: Cinematic Camera with Hovercar Chase Cam, new Main Menu, and more!

Hi everybody! We've just posted a quick update for Aven Colony (1.0.24055). We've made a new video available to explain the new features; please check it out here!

https://youtu.be/VHPl4QHzLR8

https://youtu.be/VHPl4QHzLR8Here's a more detailed list of the new features and changes:

Change List

 • Overhauled the main menu
 • Improved the player rank UI
 • Revised & expanded the looping main menu video
 • Added a new Cinematic Camera mode, accessible by pressing Backspace or by selecting a VR Center in-game and selecting "Cinematic Camera." Right-clicking transitions to a different camera, and you can exit this mode by zooming with the mouse wheel, pressing the bar at the top of the screen, or pressing a key shortcut for any other camera mode. Check your key bindings if this option does not appear when hitting Backspace.
 • Design change: when you cancel construction of an installation before it's built, all food, water, and nanites now get instantly refunded instead of remaining on the Ark ship. Passengers, however, do remain onboard.
 • Hitting Esc now cancels you out of the current camera mode if not in the normal camera.
 • Reduced the chance of creep and plague spores and some other threats by 5-10% at normal difficulty.
 • Fixed an extremely rare crash bug
 • Improved German/Spanish/Italian/French/Russian/Chinese translations
 • Fixed bug with the colonist quantity not properly fitting in the box when 1000 or higher ("1.0 Tsd")
 • Changed some of the aggregate morale values to say "X / Y" instead of a percentage, in response to a user request
 • Fixed a bug with "insufficient housing" notifications when you actually had a few open slots
 • Bug fix: guardians linked to special rewards in Eden Crater no longer get respawned
 • It's now much easier to get the "Explorer" achievement; it no longer requires 100% of the fog to be cleared
 • Fixed a bug where remote settlements sometimes didn't properly have their resources removed from trade

Thank you for your support and for bearing with us as we work continuously to make Aven Colony an even better game.

We hope you enjoy all the new content, and we are very excited for all that's yet to come. We hope you are too!

http://store.steampowered.com/app/484900/Aven_Colony/

Paul Tozour and the Mothership Entertainment team
16 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 ธันวาคม 2017

Content drop 2: The Expedition Update is now live!

Content drop 2: The Expedition Update is a free content update for Aven Colony now available on Steam / PC and coming to console very soon.We've made a new video available to explain the new features; please check it out here!

https://www.youtube.com/watch?v=iMM_iOPJiho

Here's a more detailed breakdown of all the new features.

For those of you playing on console, rest assured that content drop 1 is coming to console this month followed by content drop 2 not long after that! See the video above for more information.

The Overworld Map

First, we’ve made huge changes to the expedition interface. The expedition UI is now a first-class game mode. And that means that you can now:

 • change the game speed inside the expedition interface;
 • view your food and water and other indicators at the bottom while in this mode;
 • use in-game UI elements like notifications, mission objectives, and the colony control panel.We’ve also renamed this to “the overworld map” since it’s now MUCH more tightly integrated into the game. Other major changes include:

 • You can also now see threats like creep spores and plague spores approaching your colony on the overworld map before they actually arrive
 • You can also now issue commands to your ships simply by right-clicking
 • Redesigned and improved a lot of the expedition UI, such as redesigning and enlarging the panel that appears when you click on a point of interest
 • Expedition POIs will gradually respawn over time once you clear enough of them, allowing you to attain up to 99 commendations
 • You can now build remote installations on the overworld map -- these are described below
 • You can now click and drag the vessel list to move it out of the way

Revised Camera System

We also overhauled the camera system to allow you to smoothly zoom in or out. If you’re in the normal game view, you can use the mouse wheel or a key shortcut to zoom out to a new top-down view we’re calling “Satellite Camera Mode.” And from there, you can zoom out again to go straight to the overworld map.

You can also zoom right in to the surveillance camera. Just zoom in the mouse wheel and it will go right in to the nearest surveillance camera.So there are 4 levels of the camera system, and you can switch smoothly back and forthn between all of them with the mouse wheel or key shortcuts.

Remote Installations

We’re also now supporting a feature to let you actually extend your civilization out beyond the borders of your colony and build remote installations on the overworld map.

There are 4 different kinds of installations:

 • Settlements are essentially like micro-colonies outside your main colony, and over time, you can set up custom trade contracts with them. This is a great way to get more food and minerals late in the game, and we’ll discuss custom trade contracts a bit later in the video.
 • Missile Launchers defend your colony from threats approaching on the overworld map, which gives you a way of destroying creep spores and plague spores and other threats before they even reach you.
 • Solar Arrays collect huge amounts of solar power and beam it back to your colony. You can collect that power with a special Transceiver building discussed below.
 • Deep Core Mines continuously collect minerals from deep underground and give them to the nearest Remote Settlement so you can acquire them with trade.All of these installations work a little differently from buildings inside your colony. Not only do they cost nanites, but they take some food, water out of your inventory as well, and some of your colonists are also going to be removed from your colony to help provide staff for these remote installations.

Each remote Settlement can support up to 2 other installations of any type nearby. Each Remote Settlement also requires 1 Colony Terminal in your colony to support it. You can build a maximum of 5 Settlements total.

You can cancel construction of an installation before it's been built, but you cannot remove it once it has been constructed. By default, installations will be named automatically ("Remote Settlement Alpha"), but you can simply click on the name in the panel to change an installation's name.

Ark Launcher

In order to create these installations, you need to build the new Ark Launcher building. Just like a Trade Hub or an Immigration Center, you build an Ark Launcher and it comes with its own ship.

Once you have an Ark, you can send it out onto the overworld map to build remote installations.Note that Ark ships can explore the map (revealing the fog-of-war) and build installations, but they cannot visit POI locations. Only Expedition Vessels can visit POIs and earn commendations.

Colony Terminal

In order to support your remote installations, you’ll need to build a new residential building called the Colony Terminal. The Colony Terminal is an animating structure inspired by the “Dynamic Tower” currently under construction in Dubai. It’s divided into segments that can rotate individually to give the inhabitants a better view of the colony around them.The Colony Terminal has several purposes.

Not only is it a residential building, it also has a hovercar station built into the top of the tower. It can exchange hovercars with any other Hovercar Stations or Colony Terminals nearby. Each Remote Settlement you build outside your colony needs to be supported by one Colony Terminal inside your colony. Once this happens, you’ll occasionally see hovercars arriving from outside the map or flying over the hills toward the remote settlements you’ve built as the colonists travel back and forth.

Transceiver

Next is the Transceiver. The Transceiver is a levitating mirror system that collects the solar energy from your remote solar arrays outside the colony. It provides a huge amount of power that can really help your colony keep going in the endgame.Tier-2 Expedition Center

We’ve also added a new tier 2 version of the Expedition Center. This upgrades your expedition ship to a much tougher vessel with a higher expedition rating. In order to build this expedition center, you first need to earn 10 commendations from doing expeditions. It can also act as a remote sentry on the overworld map, firing missiles at any approaching threats.Custom Trade Contracts

We also have added support for custom trade contracts with Remote Settlements. If you’ve built a settlement outside your colony, you can now trade with it and pick the specific resources you want to import or export.Cultist Airships

Aven Colony is also getting a new enemy type with this content drop. The Valley of Death mission in the campaign involves cultists following the Cult of the Seterdari, and we thought it was time to bring those out of the expedition system and have them attack your colony in person. Now, in the last 2 missions of the single-player campaign, you can be attacked by cultists in their airship.Depending on your sandbox map settings, you can also experience cultist airship attacks in sandbox games.

Revised Water

We’ve also completely overhauled the water system in Aven Colony. All of the lakes and rivers and oceans in the game now use a brand new system that gives us much better-looking water.Revised Building Shutdown

The building shutdown mechanic has also been overhauled!

Previously, buildings had to be in a power zone with a power shortage in order to be shut down. Now, we’ve changed building shutdown to be based on energy batteries.

Most buildings can be shut down at any time, but while they’re shut down, they’ll drain 50% of their normal power consumption from Energy Batteries. This makes it possible to shut down buildings at any time, while also increasing the utility of Energy Batteries.

Building Limit

We’ve also added a new building limit to the game.

Now, before you start worrying, I want to promise that you can override this in the game options, so you can still build a colony as big as you want.

But we were finding that some players with low-end hardware were building colonies much bigger than they needed to and that their graphics hardware couldn’t support at a decent frame rate. So, we’re doing this to encourage players to build colonies that are a more reasonable size and make sure players with low-end hardware understand the trade-offs involved.

The current limit is:

 • 300 buildings base (not including tunnels) -- this is roughly the size of a colony that can cover every single available tile in the Vanaar map
 • +40 buildings per remote settlement your colony supports (i.e., max of 500 with 5 possible settlements)Note that this will NOT affect console once this content drop reaches console, as it is already limited to 300 buildings.

New Threat Markers

All threats in the game now are highlighted by an animated red diamond. This makes them MUCH more visible when there's a lot going on, or when you're looking at the colony from above in the new Satellite Camera Mode.Threat markers will be shown for the following threat types:

 • creep spores
 • plague spores
 • plague spore microbes inside tunnels
 • attacking hover guardians
 • toxic gas eruptions
 • sandworms
 • water worms
 • the new cultist airships

Additional Features and Tuning Changes

 • New game options: "Disable building limits", "Disable mouse wheel camera transitions" and "Disabling building ghosting during placement"
 • Megastructures now cost roughly 10% more Nanites to construct and take longer to build
 • Added new POI type for expeditions: "Unidentified Aquatic Life Form"
 • Slightly increased the chance of multiple creep spores, plague spores, cultist ships, or attacking guardians for large colonies
 • Added a "Build 2 Settlements" or "Build 3 Settlements" objective to nearly all missions, including sandbox; in most cases these replace old late-game objectives to get 16 or 18 commendations (note that saved games in these maps will still have the old objectives and they will still work)
 • Removed the final Sandy Gulch objective to collect sandworm meat and replaced it with 3 new objectives: build a Colony Terminal; build an Ark Launcher; build a Remote Settlement
 • In-game SHIPE calls can now play on the overworld map; they no longer pause while the overworld map is active
 • Mouse buttons 4 and 5 have now been remapped to "surveillance camera" and "satellite camera"; note that you will need to reset your key bindings in the options menu to get this change
 • "Rotate building left/right during placement" have been remapped to the '[' and ']' keys; note that you will need to reset your key bindings in the options menu to get this change
 • Updated Holo-Sim 1 to include instructions on using expedition mode and satellite camera mode
 • The "Overworld Map" button on the main menu will now show a red diamond next to it indicating the number of currently approaching threats
 • You can now switch between camera modes just by clicking on the title at the top-center of the UI
 • The PgUp/PgDn keys now zoom in/out smoothly and continuously
 • Azara Falls now asks you to build Space Elevator instead of a Stadium at the end
 • Expedition Centers can now be recycled! Note that the ship must be docked in order to recycle the Expedition Center.
 • 25% of hovercars now have fins in the back

Features Removed

 • Removed the middle tier of Energy Batteries. The old tier-3 is now called "Tier 2" and tier-2 does not exist. All Energy Batteries in saved games higher than tier-2 will now be "Tier 2," with the capabilities of what was previously called "tier 3." This is a free upgrade for old tier-2 batteries -- you're welcome! :)
 • The old "Zorium Bombs" research topic has been removed, as have the mission objectives to research them. Zorium Bombs are obsolete now that the tier-2 Expedition Center has been added. Games saved with the old mission objectives to research Zorium Bombs will still have the mission objective but will instantly complete once the objective is activated.

Bug Fixes

 • Fixed bug with trees / foliage visually "thrashing" when pausing or unpausing
 • Mission objectives that require you to keep a building for X amount of time now take into account how much time they've been functional before the mission objective was granted; this is especially helpful for the Vanaar speed run achievement, which is extremely difficult otherwise. You can now build an Earth History Center sooner and get credit for the final "One More Sol" mission objective for all the time that it's been around.
 • Fixed issues with saved camera positions (Ctrl-6 through Ctrl-0) not being recalled properly (keys 6 through 0) if they were too close to the edge of the map
 • You can no longer have a save game file name with just whitespace
 • Expedition centers loaded from old saved games now are properly recyclable
 • Solar Panels no longer play the "servo" sound in winter, when they don't move
 • Immigration Centers should now always properly redistribute immigrants if there's enough room
 • Residents of buildings being destroyed should now always properly redistribute if there's enough room
 • Fixed shard storm impact effect sounds not playing on campaign Kelori Strand or Cerulean Vale
 • Fixed bug that caused colonists not to be added properly for extremely large colonies
 • Fixed bug with some vertical sol lines not rendering properly in the Stats panel
 • Crewmembers in expedition ships no longer try to emigrate
 • Fixed a bug where creep could sometimes spread too fast
 • Fixed bug with building implosion sounds not attenuating properly
 • Fixed a rock with no collision in Vanaar
 • Fixes to some very rare stability issues
 • Lots of other little bug fixes
 • The README has now been localized into French, Italian, Spanish, Russian, German, and Chinese

Performance Optimizations

 • Optimized drone rendering
 • Optimized game logic for Service buildings
 • Optimized Hovercar Garage performance
 • Optimized worker reassignment among buildings

Please note that if absolutely necessary, you can revert to the previous version of Aven Colony on Steam using the beta password contentDrop1 to revert to the content_drop_1 branch. However, do let us know if you run into any bugs or issues that make this necessary, and note that any saved games saved with the current version will not be available with this older branch.

EDIT: On December 6, we released a small hotfix (1.0.23705); update notes are here

Thank you for your support and for being part of a terrific community.

We hope you enjoy all the new content, and we are very excited for all that's yet to come. We hope you are too!

http://store.steampowered.com/app/484900/Aven_Colony/

Paul Tozour and the Mothership Entertainment team
47 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“I had an absolute blast playing through Aven. It’s as absorbing as it is relaxing”
8/10 – COG Connected

“Translated: I had so much fun with Aven Colony with just a few games”
Recommended – Eurogamer DE

“Its unique alien setting sets it apart from the others. If you love these types of games, you must get Aven Colony right now. It’s just that good!”
8/10 – MS Power User

เกี่ยวกับเกมนี้

Build a new home for humanity with Aven Colony.

Discover Aven Prime - an alien planet of deserts, tundras, and jungles light years from earth. Aven Colony puts you in charge of humanity's first extrasolar settlement, where you build and expand your small colonies into massive, sprawling cities while dealing with the challenges faced when settling on a new world.

Build your colony's infrastructure, look after the well-being of your citizens, manage your resources, and guide your colony to prosperity against the backdrop of the harsh and often dangerous realities of the exotic world of Aven Prime.

KEY FEATURES:

COLONIZE AN ALIEN WORLD: Build a new home for humanity on a world with a low-oxygen atmosphere, extreme electrical storms, shard storms, dust devils, deadly toxic gas eruptions from geothermal vents, and days so long they have their own seasons. Explore a variety of biomes, from the lush wetlands environment to the much less habitable desert and arctic.MEET THE LOCALS: Encounter a variety of alien life forms, including giant sandworms, deadly plague spores, and a vicious fungal infection known as “The Creep.”SUPERVISE YOUR COLONISTS: Settling a new world can be stressful. As a new Colony Governor, you’ll need to work overtime to help your colonists deal with their new environment. Using the 12 distinct "overlay" modes, you can mange your colony's Crops, Citizens, Happiness, Crime, Air, Electricity, Employment, Resources, Commute, Structures, Drones, and Water. Earn the respect of your colonists, and rise in rank from Colony Governor to Expedition President!DISCOVER THE PAST: The world of Aven Prime holds many secrets. Play through a full single-player campaign and participate in a story that reveals some of the many secrets of this brave new world.BUILD THE FUTURE: Use construction drones to build dozens of types of structures to house your colonists, establish trading routes, welcome immigrants and much more! Enhance your existing buildings through several upgrade tiers to push your colony to new heights!EXPEDITION SYSTEM: Deploy your crack team of pioneers to explore alien ruins, recover artifacts, repair crashed vessels and rescue lost explorers. Get ready to take on plague and creep spore nests whilst fending off splinter groups, rebels and Aven Prime's remaining robot guardians which threaten your new civilisation.PREPARE FOR WINTER: A fully functional day/night and seasonal cycle. During the winter Aven Prime freezes over - farms will not grow food and solar panels will generate far less electricity. Take measures to survive this harsh climate!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-3220 3.3 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: GeForce GTX 470 or AMD Radeon HD 7850
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 25 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 Supported
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Mouse and keyboard only. Min screen resolution 1280 x 720
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-4670 or AMD A10-7850k
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: GeForce GTX 980 VRAM 4GB or AMD Radeon R9 390X
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 25 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 Supported
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Mouse and keyboard only. Screen resolution: 1920 x 1080. Supports 4K resolution

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 26 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...